eser hakkında

Refik Halit Karay, 1930-1939 yılları arasındaki sürgün yaşamında Gurbet Hikâyelerini kaleme almıştır. Yazar; Şişli, Lübnan ve Halep ekseninde geçen bu hikâyelerde Arap halklarını, bedevi kültürünü ve Ortadoğu taşrasını konu edinir. Refik Halid, Gurbet Hikâyeleri’nde memleket hasretini somutlaştırmıştır. Yabancılar arasında yaşarken edinilen yabancılaşma ve yalnızlık duygusu, ana dilini kullanma hasreti bu hikâyelerin temel konusunu oluşturur.
Yazar, bu kitabındaki hikâyelerinde günlük hayatı dile getirir, kimi zaman da hayatın gülünç yanlarını karikatürize eder. Hikâyelerinde şahısları kendi sosyal çevreleri içinde yer verir. “Gurbet Hikâyeleri”nde Arap ülkelerini ele alırken bu üslubu gözümüze çarpar. Bu hikâyelerde Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden izler de yansıtılmıştır.

Refik Halid KARAY
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!