eser hakkında

Sahnenin Dışındakiler adlı roman, yazarın kendine özgü zengin cümle yapısı ve bir roman üslubu vardır. Roman kahramanları içinde gözden düşmüş fakat kendilerinin her an hatırlanacağını uman devlet adamları, harp vurguncuları, idealistler, hainler, fedakâr kadınlar, düşmüş kadınlar, değişen hayat şartları içinde yerlerini arayanlar ve ıstırabın hayatlarını kararttığı insanlar yer alır.
Romanda birinci kısım yedi, ikinci kısım ise on üç alt bölümden oluşur: Birinci kısım, Cemal’in İstanbul’da geçen çocukluğunu anlatır; İkinci kısım ise “Hadiseler” adını taşır.
Roman, Dârülfünun’da üniversite öğrencisi olan Cemal’in ağzından anlatılır. Osmanlı Devleti’ne İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hâkim olduğu dönemde, İstanbul’un işgal yıllarının o ağır panoramik atmosferi içinde Cemal ile Sabiha’nın çocukluktan başlayan aşkı ve çatışmaları işlenir.

Ahmet Hamdi TANPINAR
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!