eser hakkında

Kayıp Aranıyor, Sait Faik Abasıyanık'ın 1953 yılında yayınlanan ikinci ve son romanıdır. Kayıp Aranıyor” romanında Sait Faik, insanın kendine yabancılaşmasını ele alır. Romanda, eski konsoloslardan Vildan Bey'in kızı Nevin'in yaşamı anlatılmaktadır. Romanda Nevin’in toplumun genel ahlak kuralları ile çelişen bir yaşam sürdürmesi arasındaki gelgitlerini, sıkıntılı dönemlerini anlatır.
Sait Faik Abasıyanık, “Kayıp Aranıyor” romanında, zaman olarak 3 günü işlerken olaylar ve kişiler üzerinde yoğun durum tahlilleri yapar.

Sait Faik ABASIYANIK
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!