eser hakkında

Türkçenin Sırları, Türkçenin bilmediğimiz bir çok özelliğini ve güzelliğini Nihat Sami Banarlı’nın tespitleriyle aktarır. Kitab değişik zamanlarda Türk Dili üzerine Banarlının yazmış olduğu makalelerden oluşmaktadır.
Banarlı’nın bu kitapta, üzerinde en çok durduğu hususlardan biri, Türkçenin Mûsıkîsi, ses güzelliği meselesidir. Yazar, dilimize başka dillerden giren kelimelerin bizim kendi telaffuzumuzla değiştiğini, millî sesle söylendiği için artık tamamıyla birer Türkçe kelime sayılmaları gerektiğini, ileri sürmektedir. Nihad Sami Banarlı’nın dokunduğu ikinci mühim nokta Türkçe’de kelimelerin ulaştığı mânâ zenginliğidir. Dilimizde bir kelime, mecazlarla ve kendisinden doğan deyimlerle bazen 40–50 mânâ ifade edebilmektedir.

Nihat Sami BANARLI
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!