eser hakkında

Hem şiir hem de düzyazıdan oluşan Gülistan, 1258 yılında Farsça olarak yazılmıştır. Sekiz bölümden oluşan eserin başlangıcında münacat, naat, ithaf edildiği Atabeğ Ebubekir hakkında bir methiye vardır. Gülistan, şairin öteki eserlerinden izler taşıması ve onun türlü alanlardaki kabiliyetlerini serbestçe denemesine imkân vermesi bakımından, Sadi’yi en iyi temsil eden bir sentez niteliğindedir. Konu ve fikir bakımından da çeşitlidir.
Eserin dili son derece sade olup birçok yazarda gösteriş gibi duran sanatlı söyleyiş, eserin bünyesinde erimiştir. Ustaca söylenmiş parçaların en önemli özelliği doğallığı ve rahatlığıdır. Bir olay ile bir fabl, bir latife ile bir öğüt, ahiret düşüncesi ile hayat iç içedir. İranlı şair Sadi'nin bütün dünyada özellikle de İslam âleminde büyük rağbet gören Gülistan adlı eseri, yüzyıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, birçok şerh ve tercümesi yapılmıştır.

Sadi Şirâzî
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!