eser hakkında

Haldun Taner’in öyküleri Bütün Hikâyeleri başlığıyla toplu olarak yeniden basıldı. İçinde on öykünün yer aldığı Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, iki kitabın birleşmesinden oluşur. Diğer eser, 1954’te yayımlanan Ayışığında Çalışkur başlığını taşır.
Yazar “ben anlatıcı” tekniğiyle ya öykünün kahramanı ya da gözlemcisi olarak her öykünün içinde yer alır. Kişileri sıradan insanlardır. “Gözlemci gerçekçi” akım içinde yer alan Haldun Taner, öykülerini toplumsal adaletsizlik, görgüsüz yeni zenginler ve varlıklı sınıfların şımarıklığı, eğitim eksikliğinin yarattığı düzensizlikler gibi temalar üzerine kurar.
Yine gözlemden yararlanan gerçekçi bir yazar olması nedeniyle kişilerini kendi “ağız ve düşünüş tarzıyla” canlandırmaya özen gösteren Haldun Taner, kahramanı olan eski zaman adamlarını, eski zaman diliyle konuşturur. Haldun Taner, hikâyelerinde yapma bir edebiyattan ka¬çınmayı ve bugünün sosyal meselelerine de değinmeyi amaç edinmiştir. Onun hikâyelerinde mizah ve yergi, güldürme dik¬kati çeker. Toplumun aksaklıklarını realist bir şekilde veya gül¬dürme yolu ile ortaya koymaya çalışır.

Haldun TANER
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!