eser hakkında

Derviş Ve Ölüm, 1966 yılında Tito Yugoslavya’sında kaleme alınan roman, mutlakiyetçirejimin baskısını dile getirmek ister. Bosnalı bir Müslüman olan yazar Mehmet Selimoviç, eserinde mekân olarak Osmanlı topraklarınıcanlandırır. Aynı zamanda Osmanlı yönetim biçimini de sembol olarak eserinde işler.
Bu kitapta bir Mevlevî tekkesinin şeyhi olan Ahmet Nureddin’in kâh dramatik, kâh öğreten, kâh düşündüren hayat hikâyesi kaleme alınmaktadır. Bu eserde yıllarca acı çekmiş olan Bosna halkının dramı ve Tito Yugoslavya’sında yaşanan adaletsizlikler gözler önüne serilmiştir.

Meşa SELİMOVİÇ
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!