eser hakkında

Gerçek bir hümanist olan Andriç, Drina Köprüsü adlı romanında çeşitli dinlerin ve soyların kaynaştığı bir bölgeyi taraf tutmadan öyküler.
Roman yirmi dört bölümden oluşur. Asıl kahramanları köprü ve Vişegrad Kasabası’nın tarihidir. Onlar aracılığıyla üç yüz elli yıllık bir dönem, tarihsel ve sosyolojik olarak aktarılır. Bu yönüyle kabaca üç bölümde incelenebilir. Birinci bölüm Osmanlı Yönetimi ve köprünün yapılışını, ikinci bölüm Osmanlı yönetiminin Balkanlar’da zayıflamasını, üçüncü bölüm ise Avusturya-Macaristan Dönemi’ni ve köprünün yıkılışını anlatır.

İvo ANDRİÇ
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!