eser hakkında

1960'ta bir gazetede sadece "Kalpaklılar" adı altında tefrika edilen bu roman, kitap halinde basılırken birbirini tamamlayan iki ayrı cilt halinde yayınlanmış ve ikinci cilde "Doludizgin" adı verilmiştir. Aslında her iki roman bir bütün oluşturmaktadır.
"Kalpaklılar", Kurtuluş Savaşı'mn en güçlü ve başarılı romanları arasında yer alır. Kitaptaki kahramanların çoğu bizzat yaşamış, bu savaşta bizzat rol oynamış, adlan geniş halk kitlelerince duyulmuş kimselerdir. Bu kitap Mondros Mütarekesinden İzmir'in kurtuluşuna kadar uzanan bunalımlı süreyi ve bir ulusun her çeşitten insanlarıyla kurtuluş çabasını, öte yandan bu çabaya ters düşenlerini anlatır.

Samim KOCAGÖZ
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!