eser hakkında

Kiralık Konak, on dokuzuncu yüzyıl ortalarında başlayan “Avrupaîleşme” değişimini ve konak yaşamının büyük aile yapısında simgeleşen ortamını konu edinmiş bir romandır.
Babadan kalma bir servete sahip olan Naim Efendi, geçmişine her yönüyle bağlı bir Osmanlı beyefendisidir. Naim Efendi'nin kızı Sekine Hanımın kocası Servet Bey ise; kırk-beş yaşlarında, alafranga hayata düşkün bir insandır. Düyûn-ı Umumiye Müfettişlerindendir. Yirmi yaşında bir öğrenci olan Servet Bey'in oğlu Cemil, eğlence hayatına çok düşkündür. Servet Bey'in kızı Seniha ise, konakta çay partileri düzenleyen bir kızdır. Seniha tarafından Avrupai hareketlerinden dolayı beğenilen Faik Bey ve Seniha'nın halasının oğlu Hakkı Celis romanın birbirine zıt karakterli diğer kahramanlarıdır. Kiralık Konak romanı bu kişiler arasındaki ilşkilerden yola çıkarak Tanzimat’ın doğurduğu insan tiplerini, değerler kargaşasını, üç kuşak arasındaki kopukluğu ve bunların aralarındaki iletişimsizliği Naim Efendi konağında bize gösterir.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!