eser hakkında

Boğaziçi Mehtapları adlı romanında, İstanbul’un bir döneminin zevk ve kültür birikiminden yansımalar vardır.
Abdülhak Şinasi Hisar eserini, yedi başlık altında, dörder bölüme ayırarak roman tekniği ile yazmıştır. Hazırlanış Bölümünde: Boğaziçi medeniyeti, Mazinin yoksullukları, Tabiat sevgisi, Musiki İptilası; Toplanış Bölümünde: Bu gecelerin kıymeti, Hanımlar buluşuyorlar Kayıklar ve sandallar yan yana, Gelenler ve Gelmeyenler; Musiki Faslı Bölümünde: Kayıklar ve Sandalların Kervanı, Saz Fasılları, Saz Sesleri, Hânende Sesleri; Sükût Faslı Bölümünde: Boğaziçi Cenneti, Mehtap, Yalıların önünden geçiş, Sessizliğin şiiri; Aşk Faslı Bölümünde: Mehtapta görülen güzellikler, Karanlıkta parıldayan arzular, Şarkıların dedikleri, Herkesin aşkını söyleyen saz; Dağılış Bölümünde: Fanîlikler, Sönüş, Ayrılış, Unutuş; Hatırlayış Bölümünde: Mazi Cenneti, Bizimle birlikte yaşayan hâtıralarımız, Hâtıralarımızın zaman içinde devamı, Başka dünyaların bizden görebilecekleri” olarak romanın bölümlerini tasnif etmiştir.
Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtaplarında şimdiyi, hep bir geçmişe bakış ve anımsayışlar ile iç içe verir. Kendi geçmişinden hatıraları öyküleyici bir anlatımla yer yer roman kahramanlarına söyletir.

Abdulhak Şinasi HİSAR
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!