eser hakkında

Mai ve Siyah, batı roman tekniklerine uygun ilk modern Türk romanıdır. Eserde roman kahramanı Ahmed Cemil'in kişiliğinde Babıali'de basın hayatında yok olup giden sanatçılar anlatılmaktadır.
Halit Ziya’nın “en sevdiğim romanım” dediği Maî ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, bir ölçüde yazarın kendisidir denebilir. Yazar, kendi kuşağının edebiyat alanındaki yenilikçi görüşleriyle, buna karşı çıkan ve “eski”yi temsil eden düşünceler arasındaki çatışmaları Ahmet
Cemil’in ağzından okuyucuya aktarır.
Mai ve Siyah’ta dönemin toplumsal sorunları, kahramanlar vasıtasıyla dile getirilmiştir. Yazar bu romanda neslinin şair idealini ele almış, o zamanki sanat ve basın dünyasını yer yer çok gerçekçi çizgilerle tasvir etmiştir.

Halit Ziya UŞAKLIGİL
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!