eser hakkında

Yazar, Sergüzeşt’te o dönemde ülkemizde de görülen sosyal yaralardan biri olan beyaz esir ticaretini ele almıştır. Eserde Kafkaslar’dan kaçırılıp şuna buna satılan Dilber’in hazin macerası konu edinilmiştir. Yazıldığı devrin bazı hakiki hayat sahnelerini bu basit vaka etrafında romanlaştıran Sergüzeşt, Türk romancılığında bir merhale sayılmıştır.
Sami Paşazade Sezai, eserinde bilinçli olarak sosyal konuları ele almıştır. Halkın o devirde iyi veya kötü karşıladığı durumları dikkatli bir şekilde işlemiştir.
Eserde mekân tasvirleri geniş yer tutar. Olaylar, kahramanlar ve özellikle iç mekân arasında ilgi kurulmuştur.

Sami Paşazade SEZAİ
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!