eser hakkında

Tütün Zamanı, aynı adlı üçlemenin ilk eseri olan “Zeliş” romanının diğer adıdır. İzmir’in bir köyünde geçen bir hadiseyi konu alır. Tütün zamanına denk gelen bir aşk öyküsü çerçevesinde bir Ege köyünün tarıma dayalı yaşamı, gelenek-görenekleri, inançları, değerleri gözler önüne serilir. 1950′li yılları konu alan roman aynı zamanda yazarın çocukluğunun geçtiği yerde geçmesi nedeniyle otobiyografik özellikler taşır.
Necati Cumalı’nın “Tütün Zamanı” adlı eseri üçleme bir eser olarak bilinir. Bu üçleme “Zeliş”, “Yağmurlar ve Topraklar ve “Acı Tütün” adlı romanlardan oluşur. Tütün Zamanı’nın ilk romanı olan “Zeliş”, tütün ekimiyle uğraşanlar arasında geçen bir aşk ve kız kaçırma hikâyesidir. “Yağmurlar ve Topraklar” adını taşıyan eseri, üçlemenin ikincisidir. Bu romanda da 1951 yılının Türkiye’sinden bir kesit, Cumhuriyet aydınlarının bunalımları, düş kırıklıkları ve kişiliklerini koruma çabaları, ekmeğini topraktan çıkaran insanların doğa ile savaşları, toprak mülkiyetinin doğuş biçimleri birbirine paralel olarak ustaca işlenir. Üçlemenin sonuncu romanı “Acı Tütün” adını taşır. Mekân yine Urla’dır. 1952 yılında tütün fiyatının düşük tutulması nedeniyle zor duruma düşen tütün ekicilerinin isyanı, politik göndermelerle bir aşk hikâyesi süslemesi eşliğinde anlatılır.

Necati CUMALI
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!