eser hakkında

Yaban romanı, Yakup Kadri'nin 1921'de Tetkik-i Mezalim heyeti ile Anadolu'da yaptığı araştırma gezisinin ürünüdür. Yazar; romanını, Kurtuluş Savaşı’nda bir kolunu kaybedip Haymana yakınlarında bir köyde yaşamını sürdürmeye karar veren İhtiyat Zabiti Ahmet Celal’in anı defteri olarak kurgulamıştır.
Yaban'da zaman olarak I. Dünya Savaşı'nın bitiminden Sakarya Zaferi’nin kazanılışına kadar olan süre ele alınır. Mekânsa, adı verilmemekle birlikte, Haymana platosunda, Porsuk Çayı dolaylarında bir köydür. Yakup Kadri’nin düşünceleri romanda halk arasında el, yabancı anlamına gelen bir “yabanın” gözlemleri, izlenimleri, düşünceleri şeklinde sunulur. Millî Mücadele zamanındaki köyü ve köylüyü konu alan bu romanda; köyün ve köylünün durumu, Kurtuluş Savaşı'ndaki tavrı, Ahmet Celal'in gözüyle verilir. Yine onun köylülerle olan ilişkisi, halk aydın kopukluğu biçiminde kendini gösterir.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!