eser hakkında

Mevlânâ’nın en önemli eseri Mesnevi’dir. Mesnevi, kelime anlamı olarak her ne kadar klasik Doğu şiirinde bir nazım şekli olsa da, mesnevi denilince akla Mevlana’nın ölümsüz eseri gelir. Mesnevi’nin kâtibi Hüsamettin Çelebi’dir. Aruz vezniyle söylenmiş ve yazılmış bir eserdir. Mesnevi’nin dili Farsça olup eldeki en eski Mesnevi nüshası halen Mevlana Müzesinde teşhirde bulunan 1278 tarihli olan nüshadır. Bu nüshaya göre beyit sayısı 25.618’dir. Bu Mesnevi nüshası Mevlana’dan sonra bu konuda en yetkili iki isim olan oğlu Sultan Veled ve kâtibi Hüsamettin Çelebi’nin tashihinden geçmiş olması nedeniyle aynı zamanda en sağlam nüshadır. Mesnevi’nin ilk 18 beyiti Mevlânâ’nın bütün düşünce dünyasının bir özeti şeklindedir. Mevlânâ altı cilt olan mesnevisinde her çağda taze ve öncü sayılabilecek tasavvufi fikirlerini birbirine ulanmış hikâyeler halinde anlatmaktadır. Mevlânâ, insanlara anlayabilecekleri bir dille seslenmiş; eserini atasözleri, hikâyeler hatta masallarla süslemiştir. Kimi zaman bir yanlışlığı vurgularken kimi zaman da olgun insan olma yolunda yapılması gerekenlere işaret etmiştir. Hikâyelerinde yer verdiği varlıkları birer sembol olarak kullanmış. Onlar üzerinden insanlara ibret dolu nasihatler vermiştir.

Mevlânâ Celâleddin Rûmî
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!