eser hakkında

Gezi notları ve bu gezilerle ilgili hatıraların anlatıldığı yazılara gezi yazısı veya seyahatnâme denir. Bu türün en muhteşem, en büyük ve en faydalısını Evliya Çelebi yazmıştır.
Seyahatnâme, esas olarak coğrafya bilgisi vermekle beraber tarih, etnografya, folklor, kültür ve dil bakımından da çok önemlidir. Evliya Çelebi zamanında mevcut olup da bugün bulunmayan köşkler, camiler, kaleler hakkındaki bilgileri birinci derecede kaynak değeri taşır. Eser, bu yönüyle başka milletlerin de dikkatini çekmiş, üzerinde birçok incelemeler yapılmış, yazılar ve tenkitler yazılmıştır. Almanlar, Bulgarlar, Ermeniler, Farslar, Fransızlar, İngilizler; Ruslar vd. birçok millet kendileri ile ilgili kısımları dillerine çevirmişlerdir.
Evliya Çelebi, gittiği her yerin ve gördüğü her topluluğun bütün özelliklerini bir ressam bakışıyla tespit etmeye çalışır. Eserini sade, sevimli, çekici; bilgi, görgü, resim, mizah ve masal unsurlarıyla süslü; halkın kolayca anlayabileceği; çok güzel ve çok zengin bir Türkçe ile yazmıştır.

Evliya Çelebi
eserin seslendirmesi
 
Sınava Başla Bu eseri okuduysanız, kendinizi test etmek için
hemen sınava başlayabilirsiniz!