1) "Birlikte motorun kapağını açtılar, distribütörle bujileri yokladılar. Sarj konjetörüne ve dinamoya baktılar. Birkaç vidayı sıkıştırdılar. Bir dakika sonra motor tıkır tıkır çalışmaya başladı. Emektar Fiat yaşlılığından beklenmeyen bir çeviklikle ileri fırladı." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Metinde seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi yoktur?
2) "Akıntının sürüklediği bir sandal gibi ayakta sallanıyordu. Şimdi yüzü sırtındaki yamalı ceketinden daha eski, daha solgun görünüyordu. Bir ara acayip bir biçimde sırıttı. Gözleri kamaşmış gibi, buruşuk kıpkırmızı göz kapaklarını kırpıştırdı. Arkasından iki yaş damlası sakallarının arasından kayarak aşağıya yuvarlandı. Bu yaşlı ve sarhoş hiç de göründüğü gibi taş yürekli bir adam değildi."  (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Yukarıdaki paragrafta anlatılan kişi seçeneklerden hangisidir?
3) Faik Baysal'ın hangi eseri Sait Faik Hikâye Armağanı'nı almıştır?
4) Türk-Divisia'nın karargâhının adı aşağıdakilerden hangisidir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
5) Selmanoviç ve Nezir, Azamoviç'i bulmak için kime başvurdu? (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
6) "Kuyucu Allaha ısmarladık bile demeden bahçenin içinde koşmaya başladı. Altmışı geçkin yaşına rağmen bir genç kadar çevikti. Yugoslavya'nın en güzel kuyuları onun eseriydi, bu işte hiç kimse onunla yarışamazdı.Üstelik insan canlısıydı. Osmaniç'in yerine düşmanı bir papaz bile olsaydı onunda aynı yürekle yardımına koşardı. Yalnız kuyu açmakta değil, insanlıkta da benim diyen onunla kolay kolay boy ölçüşemezdi. Bekârdı, ama çocukları çok severdi. Çocuklar da onu çok severlerdi. Nerede bir dert, bir acı varsa Kuyucu da oradaydı."
(İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
7) "Edebiyat Fakültesinin ikinci sınıfındaydı. Akıllı ve çok ince ruhluydu. Acıların karşısında bazen umudunu kaybederek delidolu konuşmasına rağmen Byron'dan, Shakespeare'den ve savaşın yıkıcılığından ara sıra karamsarlığa düşen İngiliz milletine çelik iradesiyle taptaze umutlar aşılamaya çalışan Churchill'in yanı sıra umudu dile getiren çağdaş İngiliz ozanlarından sık sık ezbere şiirler okurdu. Bundan başka çok güzel piyano da çalıyordu." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
 Parçada bahsedilen kişi kimdir?
8) Otobüsün markası nedir? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
9) "Selmanoviç'in elinde büyümüş olan anasız babasız bir kızdı." (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Bahsedilen kişi kimdir?
10) "Kusura bakma Mordaç, geleceğinden haberim oslaydı sana biraz Grah hazırlardım." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Grah ile anlatmak istediği yemek hangisidir?
11) " Fiat bir iki kere homurdandıktan sonra dümdüz bir ovayı ikiye bölen geniş yolda yeniden soluya soluya ilerlemeye başladı." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Verilen cümlede hangi söz sanatı kullanımıştır?
12) Otobüste bulunan Türkler kimlere kızgın?  (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
13) Yugoslavya'da kadınlar için kullanılan sözcük hangisidir? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
14) Otobüsün içinde bulunanlardan hangisi öldürülmek istenmiştir? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
15) Aşağıdakilerden hangisi Selmanoviç'in Belgrat'a gitmesinin sebeplerinden biridir? (Üçüncü Bölüm /Pub Duyiç)
16) "Ayişa'nın ortaya çıkardığı tepsi ekmeğiyle mis gibi ekşimiğe İstemi'den başkası eline sürmedi. İnsanlığın baş belası olan ve adına …….. denen şey, en korkunç düşman bilinen açlıktan bile daha güçlüydü." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17) "Bir Sırp olduğu hâlde benden gördüğü bir iyilik karşısında uğrunda savaştığı bir davayı bir kenara iterek beni ölümden kurtardı ve bu yolda kendi canından da oldu." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu) sözleriyle Selmanoviç neyi vurgulamak istemiştir?
18) "Erler bütün çevreyi araştırdaktan sonra ölümden kıl payı kurtulmuş olanların yanına geldiler." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Yukarıdaki altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
19) "Deveye hendek atlattığınızı söyleseniz buna herkes inanır; ama bir Türk'le bir Sırp'ın arkadaş olduğunu söylediğiniz zaman aynı insanlar yüzünüze gülerler ya da sizi deli olmakla suçlarlardı." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Verilen cümlede anlatılmak istenen hangisidir?
20) Selmanoviç Miç'i kurtarmak için ne yapmayı düşünüyor?  (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
21) Dündar ve Mary'nin arası neden bozulmuştu? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu) 
22) Otobüs şoförünün adı nedir? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
23) Misayiç'in Hristiyan köyünde gördüğü kalabalık kimi bekliyordu? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
24) "Ara sıra cılız birkaç ağaçla bembeyaz bir minarenin yükseldiği geniş toprakların bazı yerleri sarı, yeşil, mor, siyah, bazı yerleri de Çeotina Suyu gibi çitlembik kırmızısıydı. Ufukta birbirleriyle kesişen dağların tepeleri gökyüzünün kenarında alçalıp yükselen ışıktan bir çizgi çizmişti." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Verilen paragraf için dil ve anlatım özelliklerinden hangisi söylenemez?
25) " Ter kokusuna saman, hayvan, lavantayla bütün gürültü ve patırtıya rağmen, köşesinde horul horul uyuyan bir yolcunun Sluvovica kokusu da karışmıştı. İçerisi çeşit çeşit insanlarla doluydu. Bunların hepsi kendi geleneklerine göre giyinmişlerdi. Kucağında kendi gibi limon sarısı bir oğlan çocuğunu emziren genç bir kadın bağıra çağıra Sırpça bir şeyler söylüyor, yanında oturan başı takkeli bir adam da ona Arnavutça karşılık veriyordu." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Bu parçada aşağıdaki duyuların hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?