1) "Bombalar patlıyor, mitralyözler her yeri tarıyordu. Hırsından küplere binen Madame Irene yine ne yapacağını şaşırmıştı. Gözleri hep çökecekmiş gibi tavandaydı. İncecik gecelik entarisinin altında nasıl olup da donmadığı şaşılacak şeydi. Uçaklar birbirini kovalamaya başlayınca Hitler'e vuruyormuş gibi duvarları yumrukladı." ( Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili deyimle benzer anlama gelen bir deyim vardır?
2) Selmanoviç'in her gün gazetesini kim getiriyordu? (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
3) Dündar'ın kaldığı pansiyonun sahibi kimdir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
4) "Bazı günler bir tek yumurta ya da bir şişe süt bulabilmek için karın altında saatlerce kuyrukta beklemek gerekiyordu. Londralıyı en çok üzen sorun da yine bu değildi. Adaların istilası korkusundan çok daha büyük olan başka bir korku vardı." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Londralıyı en çok üzen ve korkutan nedir?
5)  Hafız Bedriç'in Alman komutanın yanına gitmesinin sebebi nedir?  (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
6) " Başların arasından kadife takkeli, kalın beyaz bıyıklı, soğuk yüzlü, burnu tavuk gagasına benzeyen ellilik bir adam göründü." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Yukarıda verilen betimlemenin türü hangisidir?
7) "Araba şimdi başıboş gidiyordu. Sonunda ateş etmekten vazgeçen nöbetçilerden biri dizginleri eline aldı, dörtnal giden hayvanları güçlükle tepenin altına sürdü. Nereye gitseler artık ölümden kurtulamazlardı. Çünkü bilmeden Çetnik yuvasının tam dibine düşmüşlerdi. Bütün tepeyi ve çevreyi Mihailoviç'in haydutları sarmıştı. Bu ölüm yarışından kurtulabilmek için tek bir umutları vardı." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Kurtulmak için tek umutları aşağıdakilerden hangisidir?
8) "Bir Sırp olduğu hâlde benden gördüğü bir iyilik karşısında uğrunda savaştığı bir davayı bir kenara iterek beni ölümden kurtardı ve bu yolda kendi canından da oldu." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu) sözleriyle Selmanoviç neyi vurgulamak istemiştir?
9) Miyasiç Bedroviç'i kurtarmaya gittiği Türk köyünde  kimin evinde konaklamıştır? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu) 
10) Mordaç çiftlikten ne zaman kaçtı? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
11) Otobüste bulunan Türkler kimlere kızgın?  (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
12) Almanların otobüsten indirdikleri adamın adı nedir? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
13) "Umarım siz de beni Mitza gibi uğraştırmazsınız. Tanrı insana akıl vermezse kul ne yapsın?" (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Yukarıda altı çizili cümleyle benzer bir anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
14) Almanların "insandan saymayarak öldürdükleri" kimlerdir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
15) Nezir'in, Azamoviç'i aramaya gittiklerinde maşrabanın içinde bulduğu aşağıdakilerden hangisidir? (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
16) "Gerçekte iki Vardar vardı, biri bağırıp çağıran, öteki susan Vardar'dı. İnsanlar bağırıp çağıranı değil de Treska'da susan Vardar'ı seviyorlardı."  (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Yukarıdaki parçada aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi kullanılmıştır?
17) "Ben bu yerleri karış karış bilirim. Bu sırtın arkasından dolaşmak en aşağı yarım saat alır. Sonra orda yol bir uçurumun kenarından geçer." (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Altı çizili olan sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
18) Dündar Londra'ya ne okumaya gitmşti? (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
19) "Türkçesi bozuktu, yalnız anlaşılmayacak kadar kötü değildi. Bu sırada hava birdenbire elektriklenmiş, her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Altı çizili sözcük grubu ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
20) "Ölüm denen zorba şey çok zalimdi. Yüzyıllar boyunca neler neler görmüştü. İnsanlar durmadan kendisine yalvarmışlar, ama o bildiğinden yine şaşmamış, hepsiyle alay etmişti." (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Verilen parçada hangi söz sanatı kullanılmıştır?
21) Erler ve Selmanoviç'in ailesi, hava kararmadan nereye gitmek için yola koyuldular? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
22) " Biz haklıyı haksızdan ayırmaya çalışıyoruz. Eğer insanlar daha iyi, gerçeklere dayanan eğitim sistemiyle eğitilselerdi belki o zaman hukukun da dünyada yeri olmayacaktı. İnsanların eline ders alsınlar diye tutuşturduğumuz tarih kitapları onları kötülüğe itiyor. Birbirlerini bir türlü sevmeyi öğrenememelerinin en büyük nedenlerinden biri de bu. Benim bildiğim kötülük de iyilik de insanla birlikte doğmaz, insan bunları sonradan öğrenir."
(İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Parçada asıl anlatılmak istenen nedir?
23) "Birden bir tabanca sesiyle olduğu yerde kaldı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Hemen döndü, Stevan kollarını havaya kaldırmıştı. Ağaçların hemen yanından iki kere daha ateş edildi. Stevan'ın kollarından biri aşağı düştü, sonra kendi çevresinde bir kere döndü, birden karların içine yuvarlanıp gözden kayboldu. Sağdan soldan ortaya çıkan adamlar tepeye doğru ateş ede ede koşmaya başlamıştı. ............." (Üçüncü Bölüm /Pub Duyiç)
Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
24)  "Adları duyulur duyulmaz işte bunun için bütün yolcular heyecanlanmış, Azamoviç'e bir mucizeyle karşılaşmış gibi bakmaya başlamışlardı." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Yukarıda yazarın bahsettiği kimlerdir?
25) " Karışıklığın büsbütün arttığı bir anda soğuk bir ses duyuldu." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Altı çizili olan sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?