1) Dündar'ın koşmasının sebebi nedir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
2) Pasif Korunma Başkanı Ernest William'ın pansiyon sahibine verdiği haber nedir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
3) "Mordaç hiç beklenmedik bir anda bütün hızıyla yerinden fırladı. Yerlere kadar uzanmış iki sarkıtın  arasından geçerek masaya atladı. Orada durmakta olan Kerimoviç'in tabancasını kaptı, havaya iki el ateş etti. Herkes şaşırmış, hiç kimse yerinden kımıldamaya bile vakit bulamamıştı. İnce bir barut dumanının yayıldığı mağaranın boşluğunda kurşun sesleri çın çın ötüyordu. Bir saniye sonra hepsini Mordaç'ın bu çıkışından daha çok korkutan bir şey daha oldu. ............ " (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4) Dündar babasından aldığı telgraftan neyi öğrenmiştir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
5) "Araba şimdi başıboş gidiyordu. Sonunda ateş etmekten vazgeçen nöbetçilerden biri dizginleri eline aldı, dörtnal giden hayvanları güçlükle tepenin altına sürdü. Nereye gitseler artık ölümden kurtulamazlardı. Çünkü bilmeden Çetnik yuvasının tam dibine düşmüşlerdi. Bütün tepeyi ve çevreyi Mihailoviç'in haydutları sarmıştı. Bu ölüm yarışından kurtulabilmek için tek bir umutları vardı." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Kurtulmak için tek umutları aşağıdakilerden hangisidir?
6) Selmanoviç'in her gün gazetesini kim getiriyordu? (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
7)  Almanlar Azamoviç'i nereye kapatmışlardır? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
8) Almanlar otobüsü neden durdurdu? (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
9) Nezir'in dünyada atlarından sonra en çok sevdiği şey nedir? (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
10) "Yıkılan yuvalar , birbirinden kopan insanlar, dünyayı tanımadan ölüp gidiveren binlerce çocuk, birden kabaran bir ırmağın sabahların birinde yavaş yavaş çekilen bulanık sularından arta kalan sapsarı kuma benzer pırıl pırıl anılar, üzüntüsünden saçını başını yolan bir toprak, bir daha dönememenin yarattığı bıçak keskinliğindeki mosmor yüzlü korku, çok uzaklarda bekleyen gizliliklerle dolu bir dünya."
(Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? 
11) Dündar isminin seslenildiğini duyduğu zaman arkasına dönüp baktığında orada ne gördü? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
12) "Ters döndü, ipi kopan kocaman bir uçurtma gibi bir süre ışıldaklardan birinin üstüne doğru süzüldü, birkaç kere daha döndü ve hızla boşluğa yuvarlandı." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Yukarıda anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?
13) Misayiç'in Hristiyan köyünde gördüğü kalabalık kimi bekliyordu? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
14) Müftüyle Selmanoviç ne zaman örgütlenme kararı almışlardır? (Üçüncü Bölüm /Pub Duyiç)
15) "Selmanoviç'in elinde büyümüş olan anasız babasız bir kızdı." (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Bahsedilen kişi kimdir?
16) "Saatini çıkarıp baktı, altıyı beş geçiyordu. Arabacı Nezir'in gelip gazetesini getirmesine daha bir belki de iki saat vardı. O da gazeteyi bulabilirse getirecekti. Çünkü savaş başlayalı beri peynir ekmek gibi gazete de kapanın elinde kalıyordu. Kanlı haberlerle beslenen yeni bir kuşak  türemişti. Çılgın ve neye inanacağını bilmeyen bir kuşaktı bu. Kulakları kana bulanmış türkülerle, kafaları da ölülerle doluydu. Eskiler de bunlara ayak uydurmuştu, aralarında birçoğu en yakınlarının ölüsüne bile bir sıçan ölüsüne bakıyormuş gibi bakabiliyordu. Silahların öldürdüğü insanlarhiçbir şey değildi,  gerçek ölüler gazetelerin öldürdükleriydi." (İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz?
17) Selmanoviç, çiftliğe bakması için Azamoviç'in yerine kimi almıştır? (Üçüncü Bölüm /Pub Duyiç)
18) İsmailoviç'i korkutan nedir? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
19) "Islık gittikçe yaklaşıyor, kulaklarının zarı patlayacak gibi oluyordu. Sesin kesilmesiyle …………. bir oldu." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20) " Karışıklığın büsbütün arttığı bir anda soğuk bir ses duyuldu." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Altı çizili olan sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
21) Yazar romana nasıl bir girişle başlamıştır?
22) Mordaç nerede yakalandı? (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu) 
23) "Dündar Selmanoviç'in en çok korktuğu şeylerden biri bir bombayla pansiyonun yerle bir olmasıydı. Elbisesi, çantası, pasaportu, vapur bileti, her şeyi oradaydı. Böyle bir şey olursa öldüğü gündü. İşin en kötüsü vapuru kaçıracak, bu yüzden kim bilir daha ne kadar süre bir cehennemden farkı olmayan Londra'da her gün ölümle burun buruna yaşamak zorunda kalacaktı." (Dördüncü Bölüm / Kırlangıç Pansiyonu)
Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
24) I.Sessiz gecenin içinde, çok uzaklarda,  ara sıra bir şimşek çakıyormuş gibiydi.
II.Sol taraftan keskin bir karanfil kokusu geliyordu.
III. Ayişa ve Muammera hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
IV.Selmanoviç elini cebine attı, bir yığın bozuk para çıkardı.
(İkinci Bölüm / Pusta Pusta! Babo'cum, Babo'm)
Yukarıda verilen cümlelerden hangi ikisi aynı duyu ile ilgili ayrıntılardan bahsetmiştir?
 
25) "Türkçesi bozuktu, yalnız anlaşılmayacak kadar kötü değildi. Bu sırada hava birdenbire elektriklenmiş, her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı." (Birinci Bölüm / 18 Temmuz Gecesi)
Altı çizili sözcük grubu ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?