1) Aşağıdakilerden hangisi Ertuğrul Gazi'nin oğullarından birinin adı değildir? 
2) Edebali'ye hediye edilen seccadenin özelliği nedir?
3) Konya yöresinden gelenlerin İkizce'ye yerleşmelerini  uygun gören kimdir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Karaca Hisar tekfurunun oğludur?
5) Osmancık kimdir?
6) Osman Bey, niçin Bilecik tekfuruyla görüşmeye gidiyor?
7) Mihail Koses, Nikeforas'a niçin elçinin salıverilmesini söylemiştir?
8) Orhan'ın pazarda karşılaştığı kız kimin kızıdır?
9) "İçinde kara elmas zerrecikleri yanıp sönen, kavrulmuş fındık rengi, iri iri parıl parıl gözler…esmere çalan buğday rengi ten…"
Yukarıdaki paragrafta kullanılan edebî sanat hangisidir?
10) Osman Bey öldüğünde nereye gömülmek ister?
11) Osman Bey, Aktemür'ü Bilecik'e neden göndermiştir?
12) "Ve bütün bu değişmeler, Dursun Fakı'nın, simsiyah, pırıl pırıl cübbesinde bembeyaz sarığında, dayandığı kılıçta ve nihayet, sancakta damıtılmış, gerçek anlamına erişmiştir."
Bu cümlede altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
13) Edebali İtburnu'ndan sonra nereyi yerleşim yeri olarak seçmiştir?
14) "Ben bunda takaza istemen, dokunç istemem, kakınç istemem."
Altı çizili kelimeler cümlede hangi anlamda kullanılmıştır?
15) Osman Bey, İnegöl seferine çıkmadan önce Malhun Hatun'a ne söylemiştir?
16) "İçinde kara elmas zerrecikleri yanıp sönen, kavrulmuş fındık rengi, iri iri parıl parıl gözler… esmere çalan buğday rengi ten…"
Paragrafta altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
17) Aşağıdakilerden hangisi Tarık Buğra’nın tiyatro eseri değildir?
18) Orhan Gazi Han alınan illerin  sorumluluklarını beylere vermiştir.
Bu bey ve sorumluluklarını aldıkları yerler hangi şıkta yanlış verilmiştir? 
19) "Yattığı keçenin üzerinde doğrulmuş, ellerini uzatmıştır. Ne kadar da uzundur bu kollar…Yedi adım ötede Azrail'in tırpanına ulaşacak, kapacak ve ikiye bölecek kadar uzun… ve güçlü… öyle sanılabilirdi."
 Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği vardır? 
20) Osman Bey burçlara bakarak :"İnönü yollarında ve gaza yollarında hep susan, hep susarak eğlenen, susarak savaşan ama iyi eğlenen, iyi savaşan, sevilerini de sevgilerini de öfkelerini  ve  çoşkularını da ağça kayaları andıran göğsünde saklayan" diye betimlemesini yaptığı kimdir? 
21) Savcı'nın, ala sayvanında yapılan şölen kimin için  yapılmaktadır?
22) "Kaldırık Deresi'nde, köprünün beri yakasında beni bekleye."
"Beri yakasında" söz grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
23) Osman Bey, beyleri toplayarak bazı tekfurlerin baskın için hazırlandıklarını, bunun için kendilerinin öncelikle Çavdarlıların üzerine yürümeleri gerektiğini söyler. Bu isteğe beyler karşı çıkar.
 Karşı çıkmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
24)  Dursun Fakı, Osman'ı "Şeyhim seni görmek ister." diye nasıl bir eve götürmüştür?
25) Osman'dı Anka kuşu olup bir kanat vuruşuyla bulutların ötesine geçiveren.
Bu cümledeki altı çizili kelimede kullanılan edebî sanat hangisidir?