1) Edebali'nin:
" Sana, yalnız sana istemişimdir telkinde bulunmayı, çünkü yalnız sen başkalarının ve bütün bir soyun yükünü başka zamanlara taşıyabilecek güçte ve yaratılışta göründün." dediği kişi hangisidir? 
2) Aşağıdakilerden hangisi Ertuğrul Gazi'nin oğullarından birinin adı değildir? 
3) Osmancık'ın babası kimdir?
4) Orhan'ın pazarda karşılaştığı kızın adı nedir? 
5) "İçinde kara elmas zerrecikleri yanıp sönen, kavrulmuş fındık rengi, iri iri parıl parıl gözler…esmere çalan buğday rengi ten…"
Yukarıdaki paragrafta kullanılan edebî sanat hangisidir?
6) "Bu sarplık, bu yükseklik, bu yalçınlık,at Al ışık olsa da at işi. Anka kuşu işi değildi; Osman, lapa lapa yağan arada bir beyaz gül yaprakları gibi düşen karın rüya aydınlığında o aşılamazlığı Sivrikaya gecesindeki yumuşak gülümseyiş olarak görmeye başladı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türleri kullanılmıştır?
7) "Artık batıya iyice kayan ayın, maviden fersiz turuncuya dönen aydınlığında çadırlar, en büyük maceralarına çıkmaya hazır Sinbad gemilerini andırıyordu."
Yukarıdaki paragrafta altı çizili sözcüğün yerine hangi sözcük kullanılabilir?
8) Osman Bey de sağa sola adamlar salarak ünletti, halkı o meydana çağırttı.
Altı çizili sözcüklerin anlamı hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
9)  "Dünya'yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz. "
Edebali'nin  Osmancık'a söylediği bu cümlede "bizim küçüklüğümüz" kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir?
10) "Az ötedeki pembe beyaz çiçekleriyle gelin gibi donanmış badem ağacını gösterdi."
Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı kullanılmıştır?
11) Osman Bey, Karacahisarı aldıktan sonra oranın sorumluluğunu kime vermiştir?
12) Osmancık babası Ertuğrul Gazi'den önce bey olmak istediğini kime söylemiştir?
13) Aşağıdakilerden hangisi Tarık Buğra’nın eseri değildir?
14) Osman Bey'e karşı, Aleates'i asılsız sözlerle kışkırtan kimdir?
15) " Osman Bey Osmancıklaşıyor."
Esere göre" Osmancıklaşıyor" sözüyle anlatılmak istenen nedir?
16) "Ağaları, Gündüz ve Savcı övülürdü. Onları herkesten çok da Osmancık beğenirdi. Beğenmek bir yana, hayrandı onlara. Bilgilerine ve akıllarına hayrandı; dengeli davranışlarına, görev şuurlarına, çekip çevirme yeteneklerine ve evliliklerine hayrandı."
 Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelime grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
17) Osman Bey, Bilecik tekfurunun sözünü tutacağını nereden anlamıştır?
18) "Ve, bu ne işti ki, Edebali gibi ellilik bir koca herif, Osman gibi bir yiğidin önünde Kaf  Dağı gibi -hatta- belki de daha çok yücelebiliyordu, sarplaşabiliyordu, aşılamazlaşıyordu?"
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki söz sanatlarında hangi ikisi bulunmaktadır?
19) Osman Gazi, Konya'dan gelen bilginlerle ve düşünce adamlarıyla konuşmalarında neyin daha önemli ve gerekli olduğunu  anlıyor?
20) Osman Bey'in Aya Nikola'dan haber getiren Aratun adlı Rum'a karşı tutumu ne olmuştur?
21) Aşağıdakilerden hangisi Osman Bey'in, Bilecik'in alınmasına - ilk önce - karşı çıkma sebeplerinden değildir?
22) "Osman düşünmekte, hüküm ve kararlar almakta; bu arada da oymağın düzenini yenilemektedir.Bu yenilemenin en önem verdiği ve gerçekleştirmeyi kurduğu da kendiliğinden olmuştur."
Esere göre Osman'ın beyliğinden sonra kendiliğinden gelişen bu olay ne idi?
 
 
23) Edebali'nin Osmancık'ta değiştirmek istediği özellik nedir?  
24) Mihail Kosses'i ve Kalanoz'u Aya Nikola'nın haydutlarından kurtaran kimdir?
25) Osman Bey, Karacahisar Kalesi düşünce herkesi toplayıp sadece Türklerde olan özellikleri anlatmıştır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu özellikler yanlış verilmiştir?