1) "Osman atının üstünde dev gibidir ve devlerle dövüşen muzaffer dönüyor gibidir."
 Cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
2) Bilecik seferine hazırlanan tekfurların Kayı'ya karşı hisar kapılarını titizlikle korumamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
3) Ve Osman Gazi'nin kendisi de başta hisar kuşatmaları olmak üzere, savaş için birşeyler öğreniyor. Ama onun asıl tecessüsü Selçuklu'nun yönetim düzenidir.
Bu cümlede altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
4) Harlak  nerededir?
5) Evdoksiya müslüman olduktan sonra hangi adı aldı ve kiminle evlendi?
6) Osman Bey, beyleri toplayarak bazı tekfurlerin baskın için hazırlandıklarını, bunun için kendilerinin öncelikle Çavdarlıların üzerine yürümeleri gerektiğini söyler. Bu isteğe beyler karşı çıkar.
 Karşı çıkmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
7) Gazi Rahman'a ezan okurken kâğıda sarılı taşı atarak yardımcı olan kimdir?
8)  "Dünya'yı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz. "
Edebali'nin  Osmancık'a söylediği bu cümlede "bizim küçüklüğümüz" kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir?
9) Evdoksiya'nın Osman Bey ve gaza arkadaşlarını kaleye almasının nedeni nedir?
10) Kayı boyunda yayladan inişe nasıl karar verilirdi?
11) Osman Bey, Edebali'ye gittiğinde nerede kalıyor?
12) Edebali İtburnu'ndan sonra nereyi yerleşim yeri olarak seçmiştir?
13)  -" Baba" dedi, "Bey sen isen, buyur ki uyalım. Yok bey ben isem baba, oğlunun beyliğini bereleme."
Cümlesine en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?
14) "İçinde kara elmas zerrecikleri yanıp sönen, kavrulmuş fındık rengi, iri iri parıl parıl gözler…esmere çalan buğday rengi ten…"
Yukarıdaki paragrafta kullanılan edebî sanat hangisidir?
15) Osman Bey, Uruz Derviş gelene kadar Kulacahisar'ın vebalini kime vermiştir?
16) Mihaill Kosses, Nikeferos'un konağında  aşağıdakilerden hangisini hatırlamamaktadır?
17) Ne yapar ne ederse  herkesin;" Osmancık bu, yapar, Osmancık değil mi eder, Ertuğrul oğlu Osmancık mı? Öyledir o" demeye alıştığı bir dönemde kimsenin beklemediği bir şey oldu ve kader denilen şey, yalnz Osmancık için değil, bütün yöre için, belki de bilinen bilinmeyen, akla gelen gelmeyen daha başka yöreler için bambaşka bir yön tutuverdi: Bu, onun...
Esere göre  cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18)  "Buyur dinlen. Süt, ayran… ne dilersen getirsinler… Ihlamur, tarçın kaynatsınlar… Bazlama yapsınlar, alma kurusu börtsünler."
Altı çizili kelimenin anlamı nedir?

19) "Ertuğrul Bey Gazi, ellerini açıp huşu içinde, mırıl mırıl dualar okudu, yarı kapalı gür kirpiklerinin arasından patır patır yaşlar döküldü."
Altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
20) Bilecik tekfuru ile Osman Bey arasında anlaşma nasıl sağlanmıştır?
21) "Aratun" adlı Rum'un Osman Bey'e getirdiği haber neydi?
22) Evdoksiya'nın attığı urganla kaleye ilk çıkan kimdir?
23) Orhan, annesinden aldığı kesenin içine ne koymuştur?
24) Savcı'nın, ala sayvanında yapılan şölen kimin için  yapılmaktadır?
25) Abdullah'ın kale burçlarından atılmasından önce Nikeforos'a "tek bir şeye yanarım. "dediği söz nedir?