1) Aşağıdakilerden hangisi Çalıkuşu romanının eksiklerinden değildir?
2) Reşat Nuri Güntekin eserini kaç bölüm hâlinde kurgulamıştır?
3) Bu çocuğu, bana bırakırlarsa ne kadar mesut olacağım Yarabbi! O vakit ne geceden, ne fırtınadan, ne sefaletten, hiçbir şeyden korkum kalmayacak. Onu, kendi elimle büyüteceğim, mesut edeceğim. Ben, bunu bir zamanlar başka küçükler için ümit etmek çılgınlığına kapılmıştım, fakat onlar, bir akşamüstü kalbimde kucak kucağa öldüler.”   Feride’nin burada “başka küçükler” sözüyle kastettiği nedir?
4) Kâmran’ı Madrid’e çağıran amcası ona ne teklif eder?
5) Son nefesini vermek üzere olan musiki öğretmeni Yusuf Efendi’ye Feride son bir vazife olarak ne yapar?
6) Maarif Müdürü, Bayındırlık  mühendisi ile Zeyniler köyüne niçin geliyor?
7) Yeni gelen Maarif Müdürü “Azizim, büyük projelerim var. Her şeyi yıkıp yeniden yapacağım. Tertemiz müesseseler. İstediğim tahsisatı vermezlerse vay hâllerine. Çok tedarikli geldim. İstanbul matbuatı ateş etmeye hazır bir batarya vaziyetinde.” der. Böyle söyleyen maarif Müdürü projelerini gerçekleştirebilmek için neye güvenmektedir?
8) Kâmran’la nişanlanan Feride, kendine nişanlı muamelesi yapılmasından niçin hoşlanmıyor?
9) Kuşadası’nda Munise hastalandığında, Feride Doktor Hayrullah Bey’i niçin bulamaz?
10) Feride kiraz çekirdekleri atarak kızdırdığı ihtiyarın gönlünü nasıl almıştır?
11) Annesi öldükten sonra babası Feride’yi İstanbul’a gönderir. Aşağıdakilerden hangisi Feride’nin İstanbul’a gönderilme nedenlerinden biri değildir?
12) Feride’nin babası eşinin Beyrut’ta ölümünden sonra İstanbul’a dönmek istemiyor. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13) “Akşam yaklaşıyordu. Munise'yi annesiyle yalnız bırakarak mektebe doğru yürümeye başladım. Belki de artık birbirini göremeyecek olan bu iki insanın bu ayrılık dakikasında birbirlerine söyleyecek bir şeyleri olurdu. Yahut da benim gözümün önünde istedikleri gibi kucaklaşıp ağlayamazlar, ……….” Bu parçadaki boş bırakılan yer aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
14) “Aramızda aşağı yukarı konuşulacak bir şey kalmamıştı. Terbiye icabı evdekilerden haber sorduktan ve onlara komplimanlarımı gönderdikten sonra kutularımı koltuğumun altına sıkıştırarak çıkmaya hazırlanıyordum. Birdenbire parloir'ın yanındaki odadan hafif bir gürültü oldu. Kedi gibi kulak kabartarak dinledim.” Parçada geçen altı çizili kelimeler de göz önünde bulundurulursa eser, bize aşağıdakilerden hangisi hakkında fikir veremez?
15) “Maarif Müdürü'nün yanından çıkınca, sofada ortağım Huriye Hanım'la burun buruna gelmeyeyim mi? B.'de bizim ismimizi, iki ortaklar koyduklarını birkaç gün evvel, yine Hacı Kalfa'dan öğrenmiştim.”   Feride ile Huriye Hanım’ın adları niçin “ortaklar”a çıkmıştır?
16) Feride’nin evlat edindiği Munise babasının evinden niçin kaçıyor?
17) Feride, köşkten ayrıldıktan sonra geceyi geçirmek için yanlarına gittiği sütnineye ve ihtiyar eşine ne yalan söyler?
18) Feride’nin ilk tayin olduğu rüştiyede karşılaştığı problem nedir?
19) Düğünden önce köşke gelen çarşaflı, uzun boylu kadının görüşmek istediği kimdir?
20) “Mektepte bize bir şiir ezberletmişlerdi. İnsan, yaşadığı yerlerde beraber bulunduğu insanlara görünmez ince tellerle bağlanırmış; ayrılık vaktinde bu bağlar gerilmeye, kopan keman telleri gibi acı sesler çıkarmaya başlar, hep birinin gönlümüzden kopup ayrılması, bir ayrı sızı uyandırırmış.” Bu paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
21) Kâmran, romanda nasıl tasvir ediliyor?
22) Feride annesi ile geçirdiği yılları nasıl hatırlar?
23) “Müjgân, kadın kalbinin o kadar inatçı olan gizli infiallerinden biriyle senelerden beri Kâmran'a dargındı. Onun yanında Feride için bir tek kelime söylemiyordu.”   Müjgân, niçin senelerce Kâmran’a dargın durmuştur?
24) Maarif Nezâretinde Feride’nin evrak işlerini takip eden ve Feride’nin kendisini “küçük kâtip” diye tanımladığı memur kimdir?
25) Romanda “Aramızdaki fark üç yaştan ibaret olmasına rağmen, ben onu çocukken nedense daima kocaman bir insan gibi görmüşümdür. Şimdi farkın daha azalmış olmasına rağmen yine öyle görür ve onu "abla" diye çağırırım.” diye bahsedilen kişi kimdir?