1) Kâmran, Feride’ye evlenme teklifini ne zaman yapar?
2) “(Kuşların) Hepsini birden azat edecektim. Fakat, birdenbire Munise aklıma geldi. Yanağımı kafeslerden birinin teline dayadım: - Sizi bırakayım, güzel, fakat sonra Munise'ye, öteki sarı musibete ne cevap vereceğiz?”   Bu parçada altı çizili sözcükteki anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde vardır?
3) “ Aydınlık, hasta gözleri nasıl incitiyorsa, saadet de hasta gönülleri öyle sızlatıyor. Hasta gözler gibi hasta gönüller için de karanlıktan iyi ilaç yok. Ben, muallimliği açlıktan ölmemek için kabul etmiştim. Hesabım doğru çıkmadı. Bu meslek, bir gün açlıktan öldürebilir. Fakat ne ziyanı var? Değil mi ki benim gönlümün şefkate olan açlığını doyuracak, kendi hayatını başkalarının saadetine vakfetmek tesellisini bana verebilecek. O ölmüş günlerin ölmüş rüyasını yeniden uyandırmak zaten mümkün değildi.   Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
4) Feride Kâmran’ı nasıl betimliyor?
5) “Ders esnasında ellerim çenemin altında kilitli, sör hocalarıma çok ruhânî görünmesi gereken bir vaziyette gözlerimi göğe – panjur aralıklarından görünen hakiki gökyüzüne-uydurduğum zaman, onlar bunu bir uslanma başlangıcı sanarak sevinirlerdi.”   Cümlede ara söz kullanımı ile ilgili hangisi doğrudur?
6) Eşkiya kovalayan askerlerin yolu Zeyniler’e düşer. Askerlerin bir de yaralısı vardır. Doktor, köyün öğretmeni Feride’yi kendileri yokken yaralıya pansuman yapması için köy odasına çağırır.   İhtiyar doktor bu genç öğretmeni görünce ona ne teklif eder?
7) Feride’nin çocukluk yıllarıyla ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?
8) Zeyniler köyündeki okulda Feride’yi ilk dersten itibaren sınıf içinde en çok rahatsız eden şey nedir?
9) Hacı Kalfa kimdir?  
10) Aşağıdakilerden hangisi Çalıkuşu romanının eksiklerinden değildir?
11) Feride’nin sahilde karşılaştığı balıkçılara; “Ben Marika diye bir kızım; tüccar amcama İstanbul’dan misafir geldim.diyerek yalan söylemesinin sebebi nedir?
12) Hastaneye yaralı olarak getirilen Binbaşı İhsan ile Feride, daha önce nerede karşılaşmışlardı?
13) Feride, “Çocukluğumda bana ‘hoyrat’ derlerdi. Galiba hakları da vardı. Kiminle oynarsam canını yakar, bağırtırdım.” diyerek hoyrat bir karaktere sahip olduğunu söyler. Feride çocukluğundaki bu hoyratlığını neye bağlar?
14) “B… Darülmuallimatı Müdürü: — Haydi kızım, seni talebeye takdim edeyim, ille velâkin evvela git, şu yüzünü iyi bir yıka.  Muavine Hanım'la birbirimize baktık. O da benim gibi mütehayyirdi: — Yüzümde bir şey mi var efendim? dedim.” Müdür, Feride’ye aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?
15) Müdür-i Umumi, Feride’nin öğretmenliğe kabul edilmemesine sebep olarak neyi gösteriyor?
16) Feride’nin denemek için parmağına taktığı ve iki gün boyuca çıkaramadığı nişan yüzüğü, parmağından nasıl çıkıyor?
17) “Yeni Maarif Müdürü, Avrupa’da olduğu gibi bizde de isimle birlikte baba adının söylenmesini ve öğretmenlerin bunu tatbik etmesini ister.” Bir nevi soyadı almak da diyebileceğimiz bu yenilikle birlikte, Feride’nin künyesi ne olmuştur?
18) İmtihanların çok yakın olduğunu söyledim. Mamafih imtihanların çok yakın olması, beni o gün her zamankinden fazla azgınlık etmekten men etmedi. Metinde bazı kelimelerin altı çizilmiştir. Yazarın eserinde kullandığı kelimelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmak mümkündür?
19) Kâmran’ın Avrupa’da gönül ilişkisi olduğu söylenen kadın kimdir?
20) Feride Zeyniler’e hangi vasıtayla gidiyor?
21) Kâmran, romanda nasıl tasvir ediliyor?
22) “Düzgün, zarif yüzü, kireçle delik deşik tıkanmış, harap bir duvarı hatıra getiriyor; rastıklı kaşları, simsiyah dişleri, bu çehreye bir ölü kafası korkunçluğu veriyor.” diye tasvir edilen ve Feride’nin otelde tanıştığı bu şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
23) “Talebelerimi birer birer sıralara oturtuyor, yerlerini bellemelerini tembih ediyordum.” Bu cümledeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
24) Doktor Hayrullah Bey, evinde kimlerle yaşamaktadır?
25) Yaralı olarak hastaneye getirilen Binbaşı İhsan, neyin üzüntüsünü yaşamaktadır?