1) Hayrullah Bey, Alacakaya’daki çiftliğini…………… dönüştürerek Feride’ye armağan eder.             Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
2) Feride’nin, Kristiyan’a nişanlısı Kâmran hakkında söylediği yalan nedir?
3) Feride büyük annesini kaybettiğinde kaç yaşlarındadır?
4) Eserin sevilerek okunmasında aşağıdakilerin hangisi etken olamaz?
5) Feride Tekirdağ’dan ayrılacağı zaman Müjgan’a, Kâmran’a verilmek üzere bir emanet bırakır. Bu emanet nedir?
6) “Akşam yaklaşıyordu. Munise'yi annesiyle yalnız bırakarak mektebe doğru yürümeye başladım. Belki de artık birbirini göremeyecek olan bu iki insanın bu ayrılık dakikasında birbirlerine söyleyecek bir şeyleri olurdu. Yahut da benim gözümün önünde istedikleri gibi kucaklaşıp ağlayamazlar, ……….” Bu parçadaki boş bırakılan yer aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
7) Feride, öğretmenliğe başlamadan önce İstanbul’da nerede kalır?
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Doktor Hayrullah Beyle ilgili değildir?
9) Feride Merkez Rüştiyesi’ne tayin olduğunda bir otelde kalır. Burada çeşitli insanlarla tanışır. Bunlardan biri de Manastarlı diye isimlendirdiği bir kadındır. Aşağıdakilerden hangisi bu kadının bir özelliğidir?
10) Feride Kâmran’ı nasıl betimliyor?
11) Roman kahramanı Feride’nin dadısı Fatma’dan ayrılmak zorunda kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
12) Romanda geçen olaylardan hangisi Romantizm’in yansımalarından değildir?
13)  Aşağıdakilerden hangisi Feride’nin çocukluk yıllarındaki karakter özelliğini en iyi açıklar?
14) “Bir yanımda kocaman bir direk vardır. Ne yapılsa sınıftan çıkarılmasına imkân olmayan ve ara sıra çakımın ucuy­la ötesine berisine açtığım yaracıklara stoik bir vakarla taham­mül eden sessiz sedasız, ağırbaşlı ve upuzun bir komşu. Öte yanımda manastır terbiyesinin istediği serin ve mağrur loşluğu temin için yapılmışa benzeyen ve panjurları hiç açılmayan bir uzun pencere dururdu. Ehemmiyetli bir keşif yapmıştım. Göğsümü sıraya yaslayıp çenemi biraz yukarı kal­dırdığım vakit panjurların arasından gökyüzünün bir parçasıyla bir büyük akasyanın yaprakları arasından tek bir apartman penceresi ve bir balkon parmaklığı görünürdü.”   Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?
15) “ Aydınlık, hasta gözleri nasıl incitiyorsa, saadet de hasta gönülleri öyle sızlatıyor. Hasta gözler gibi hasta gönüller için de karanlıktan iyi ilaç yok. Ben, muallimliği açlıktan ölmemek için kabul etmiştim. Hesabım doğru çıkmadı. Bu meslek, bir gün açlıktan öldürebilir. Fakat ne ziyanı var? Değil mi ki benim gönlümün şefkate olan açlığını doyuracak, kendi hayatını başkalarının saadetine vakfetmek tesellisini bana verebilecek. O ölmüş günlerin ölmüş rüyasını yeniden uyandırmak zaten mümkün değildi.   Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
16) Evlilik öncesinde Kamran’ın Feride’den sakladığı önemli olay nedir?
17) Gülmisal Kalfa,  Feride’nin yanında yeşil bir bürümcüğe sarılı küçük Mushaf’ını duvardan indirip ne maksatla yemin eder?
18) “Onu kaybettiğim zaman dokuz yaşlarındaydım. Babam da tesadüfen İstanbul’da bulunuyordu. Zavallıyı bu sefer de Trablus'tan Arnavutluk'a kaldırmışlardı, İstanbul’da ancak bir hafta kalabilmişti. Büyükannemin ölümü onu müşkül bir mevkide bırakıyordu. Bekâr zabit, dokuz yaşında bir kız çocuğunu peşine takıp dağ taş sürükleyemezdi. Nedense, beni teyzelerimin yanında bırakmaya yanaşamıyor, ihtimal, bir sığıntı vaziyetine düşmemden korkuyordu. Ne düşündüyse düşündü, bir sabah beni elimden tutarak vapura bindirdi; İstanbul’a geçirdi. Köprüde tekrar bir arabaya binerek bitip tükenmez yokuşlardan çıktık, çarşılardan geçtik, sonra büyük bir taş binanın kapısı önünde durduk.”   Paragrafta dilin hangi anlatım işlevleri ön plândadır?
19) Darülmuallimat Mektebi’nin müdür muavini Şehnaz Hanım, öğrencisi Cemile’nin mektubunu neden elinden alır?
20) Aşağıdakilerden hangisi Feride’ye takılan isimlerdendir?
21) Aşağıdakilerden hangisi Feride’nin Kuşadası’nda karşılaştığı durumlardan değildir? 
22) Kâmran, romanda nasıl tasvir ediliyor?
23) Bahçedeki kuru bir ağaca tırmanıp daldan dala atlayan Feride’ye “Çalıkuşu” lakabını kim takmıştır?
24) Sakallı dayı, ara sıra ellerimden tutup beni pencere kenarlarına çekerek yüzümü miyop gözlerine sokacakmış gibi yüzüne yaklaştırarak, "Kız bu ne cilt, bu ne renk böyle? …………….. mübarek! Ne solacak, ne eskiyecek!" diyordu.   Sakallı dayı, konuşmasındaki boşlukta Feride’nin yüzü için ne der?
25) Kâmran’la nişanlanan Feride, kendine nişanlı muamelesi yapılmasından niçin hoşlanmıyor?