1) Bazen iş çıkıyor, köpeğini hanlarda bırakıyor fakat büyük köpeklerin saldırabileceği endişesiyle gününü korkular içerisinde geçiriyordu. Köpeğini çok seviyordu. Osman ile köpeğinin birbirlerini çok sevmelerinin sebebi nedir? (KÖPEK)
2) Üç isimli kadın tekrar kızardı. - Nerede, diye sordu, ben sizi şimdiye kadar hiç görememiştim. - Görmüştünüz. Dün öğleden sonra. Nebil Bey, Nihan'ı ilk defa nerede görmüştür? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
3) Bütün gece köpekler dört yana koşarak havladıkları için sabahleyin kalkınca çiftlik kâhyamı çağırdım. Nebil Bey'in çiftlik kâhyası kimdir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
4) "Beyrut ta uzakta, bir burnun yanında kaynar bir tencere gibi dumanlar salıvererek dumanlara bürülü, yarı seçiliyor." cümlesindeki altı çizili sözcükte hangi aktarım çeşidi vardır? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
5) Nebil'in âşık olduğu, dansözlük yaparak geçimini sağlayan bayanın gerçek adı nedir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
6) "Yazarın bulunduğu yerin avlusuna silahlı dört bedevi girer. İçlerinden birinde bir kurşun yarası vardır. En yaşlısı olan ve "Şeyh" diye hitap edilen Bedevi bu Bedevi'nin yarasını tedavi eder." Şeyh bu tedavide aşağıdakilerden hangisini kullanmaz? (YARA)
7) Kalabalığa karışmanın bir türlü dinlenme olduğunu yalnızken fazla işleyen beynimi, onun rölanti çalıştırdığını yakından biliyorum. Yalnızken kendini dinleyiş kadar yorucu ne vardır. Yalnızlık sevenler kafa yönünden en çok yorulan insanlardır. Hem de çoğu eser vermediği, bir keşif veya icatta bulunmadığı hâlde bir sanatkâr ve mucit kadar beynini yorar, kendisine sorarsanız dinlendiği aldanışındadır. Köşeye çekiliş ve içine büzülüş, özelliği olmayan bir adam için vaktinden önce yaşlanma, hatta erken bunama yoludur. Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
8) Fransız arkadaşım oda oda gezmeye başladığından, sakalına rağmen çok genç görünen Şeyh …………….ile karşı karşıya kalmıştım. Boşluğu gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? (ANTİKACI)
9) Falcı doğru söylemiş. - Evet……………İngiliz kralının manevi oğlu idi. Döktüğü kan ve altın da boşa gitti! Boşluğa gelmesi gereken hikâye kahramanı kimdir? (LAVRENS)
10) Nebil'in bir rastlantı sonucu tanıştığı Nihan nerelidir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
11) İyi müşterimdir, inek çıngırağı toplar. Beş bin çeşit çıngırağı olduğunu söylüyor. Bütün Avrupa ve Asya'da kullanılan çıngırakları toplamış. Çıngırak koleksiyonu yapan kimdir? (ANTİKACI)
12) Ne varsa havandan, firketeden, saç maşasından ızgaraya kadar sordu. Çerçici sabırlı bir Süryaniydi. Hepsine cevap verdi. Sonunda bir şey kaldı: Tek cam gözlü parlak bir kutu. Ebû Ali'nin gördüğü tek cam gözlü parlak kutu nedir? (FENER)
13) "Nezir gittikten sonra, teyzeye çaktırmadan, merdiveni al, buraya koy, bir kazma, bir kürek de lazım, yahut lüks lambası da getir." Nebil'in kahya Davut Ağa'dan yapmasını istediği bu hazırlıkların amacı nedir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
14) Onun içindir ki kımıldamadan, kımıldanırım diye uyumadan yatıyordum. Gözlerim hafifi hafif sallanan tirede, kalıp gibi yatıyordum. Anlatıcı niçin kımıldamadan yatar? (ÇIBAN)
15) Ebu Akrep, kayanın başına gitti. Gelmemizi bekledi. Sonra taşı usulca kaldırdı. Cıvıl cıvıl bir hareket. Parçada bahsedilen kayanın altından ne çıkar? (AKREP)
16) Konuşmadan ve daha kurumamış su birikintilerini yanlarından çevirerek yürüyoruz. Upuzun, dümdüz asfalt üzerinde otomobiller, kamyonlar iki yöne süratle koşuyorlar. Hareketli bir ikindi vakti. Sanırım günün cumartesiye rastlamasından ve Suriye ile Lübnan arasında hafta tatilini geçirmeye gidenlerin çokluğundan, bu... Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
17) "Büyük bir macera bazen hiç beklenmedik yerde ve umulmadık zamanda başlar. Benimki de bu defa öyle olacakmış. Sanıyordum ki çiftlikte Davut Ağa ile ayakta birkaç söz ettikten sonra odama gireceğim ve hem tok hem de içmiş durumda bulunduğumdan, lüks lambasını yakmaya bile gerek görmeden mum ışığında soyunup hemen yatacağım; sağanaklı geceyi yatağımda olaysız geçireceğim." Nebil'i uykusundan uyandıran bu beklenmedik olay aşağıdakilerden hangisidir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
18) Karkamış harabeler yöresindeki büyük tren köprüsünün yanında, bir haftadan beri, Suriye hükûmeti hesabına uğraşıyorduk. Anlatıcı köprünün yanında ne yapmaktadır? (LAVRENS)
19) Filistin olaylarının başlangıcındaydı: Mısır dönüşü Kudüste'ki King David Otelinde yol arkadaşlarımla birlikteydik. Masaların çoğunda İngiliz subayları oturuyordu; kapıdan bir yenisi girdi. Kapıdan giren kimdir? (ANTİKACI)
20) Çam dallarında sallanan bir tırtıl torbası gibi kafanızın içi durmadan, gece gündüz kıvrılıp bükülen soğuk uyarımlı düşüncelerle dolu, kımıltılı, yüklüdür. Parçadaki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (ZİNCİR)
21) İri kafalı, koca enseli, iki dişi daima meydanda, yanakları kof ve sarkık, burnu çökük, ters bir köpek… Cümlede hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (ZİNCİR)
22) Yanındaki adam Lübnan'da belediye danışmanlığında bulunan bir delişmen bir Fransız'dı; zengindi, Doğu'ya gelmişti. Fransız, Doğu'ya niçin gelmiştir? (ANTİKACI)
23) Hazine peşinde koşan şebeke elemanları Ferhan çiftliğinde Nihan'a ait hangi izi yok edememişlerdir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
24) Yazarın, Lübnan'da belediye danışmanlığında bulunan bir Fransız'la birlikte Antikacı Şeyh Efgani'nin evini aramalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? (ANTİKACI)
25) Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi onun yalnız işine değil, yüzüne de dikkatlebakmıştı. Göğsünün ortasında, tıpkı çenesindeki sakalı andıran kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı." Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (ESKİCİ)