1) Uğradığımız ikinci köyün pınarlı kahvesinde bizi telaşlı bir kalabalık durdurdu. Arkada boş kalan tek yere, ortaya, iki eliyle gırtlağını tutan bir genç adam bindirdiler. Her dağlı Lübnan genci gibi, siyahça fesinde henüz kalıpçının sıcağı ve fırçası sezilen, lacivert kostümlü biri... Bu adam konuşamıyordu. "Ga! Ga! Ga!" diye tek hecelerle bir şeyler anlatmak istiyordu. Yazarın da içinde bulunduğu arabaya bindirilen bu gencin konuşamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (TESTİ)
2) Konuşmadan ve daha kurumamış su birikintilerini yanlarından çevirerek yürüyoruz. Upuzun, dümdüz asfalt üzerinde otomobiller, kamyonlar iki yöne süratle koşuyorlar. Hareketli bir ikindi vakti. Sanırım günün cumartesiye rastlamasından ve Suriye ile Lübnan arasında hafta tatilini geçirmeye gidenlerin çokluğundan, bu... Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
3) Yazarın, Lübnan'da belediye danışmanlığında bulunan bir Fransız'la birlikte Antikacı Şeyh Efgani'nin evini aramalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? (ANTİKACI)
4) "Yola gelmiştik. Nihan benden uzaklaştı, otomobilin yanına gitti; kapalı camından içerisine bakıyor, bana da gülümsüyor; karşılıklı gülümsemekteyiz. Eli gene çantasına gitti, açtı. Ne yapacak? İyice gördüm. Ruj batonunu çıkardı, kapağını açtı, otomobilin camına, bir şey yazar gibi, dolaştırdı." Nihan, çantasından çıkardığı rujla otomobilin camına ne yazar? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
5) İçeriye girer girmez beni bir şaşkınlıktır aldı: Ta kapı yanından başlayarak karmakarışık bir eşya yığını, leğenler, ibrikler, kandiller… sıralanmıştı. Parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? (ANTİKACI)
6) Hasan durgun, tıkanıktı; susuyor, susuyordu. Öyle, haftalarca sustu. Anlamaya başladığı Arapçayı, küçücük kafasında beliren bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu, gene susuyordu. Hep sustu. Filistin'e yeni gelen Hasan'ın konuşmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? (ESKİCİ)
7) Çiftlikte Davut Ağa'ya yardımcı olan kimdir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
8) Ertesi sabah uyandığım vakit avluda dört at ve dört bedevi duruyordu. Gazveciler veda ve teşekkür için beni bekliyorlar. Gazveciler anlatıcıya niçin teşekkür eder? (YARA)
9) Upuzun, dümdüz asfalt üzerinde otomobiller, kamyonlar iki yöne doğru son sürat koşuyorlar. Parçada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
10) Gözyaşları, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor. Bu parçadaki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (ESKİCİ)
11) Ebu Akrep, kayanın başına gitti. Gelmemizi bekledi. Sonra taşı usulca kaldırdı. Cıvıl cıvıl bir hareket. Parçada bahsedilen kayanın altından ne çıkar? (AKREP)
12) Hasan, anası ve babası hayatta olmadığı için akrabaları ve komşuları tarafından Filistin'e halasının yanına gönderilir. Hasan bu yolculuğu ne ile yapar? (ESKİCİ)
13) Orası bir sulak vaha boğazıdır, altından süzme zeytinyağı renginde bir çay akar. Kıyısında yaprakları narin kavaklar dizilidir…Özetle dinlenilecek hoş yerdir. Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (DİŞÇİ)
14) Beyrut ta uzakta, bir burnun yanında kaynar bir tencere gibi dumanlara bürülüydü. Parçada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
15) Çam dallarında sallanan bir tırtıl torbası gibi kafanızın içi durmadan, gece gündüz kıvrılıp bükülen soğuk uyarımlı düşüncelerle dolu, kımıltılı, yüklüdür. Parçadaki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (ZİNCİR)
16) Ere seslenip feneri getirttim. Oralarda fener ve lamba ancak böyle işlerde önemli nedenler oldukça kullanılır. Anlatıcı feneri niçin kullanmak zorunda kalır? (YARA)
17) Şimdi odalardan birindeyiz; lamba yakıldı. Sedefli Arabesk mobilyalarla döşenmiş bir "Kaa"dayım. Odanın ortasında sular akıp gidiyordu. Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir? (HÜLLE)
18) Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde ufacık bir iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kılıklı bir adam girdi. Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (ESKİCİ)
19) Beni Hamra aşiretinden……………..o gün, ömründe ilk defa kırk yedi yaşında, bir kasaba yüzü görmüştü; Rakka'ya gelmişti. Çarşı ortasında şaşırıp kaldı. Boşluğu gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? (FENER)
20) Kâhyam, değişik bir adamdır. Eskiden bağcı ve orman korucusu imiş; daha önce biraz eşkıyalığa yeltenmiş. Adam öldürmemişse de dört, beş kişi yaralamıştır. Gebze ile İzmit arasında bir köyde doğmuş, ama hapis ve politika sürgünü olarak diyar diyar dolaşmış, Hanya'yı Konya'yı tanımış; insan sarrafı kesilmiştir. Bir çiftlikte kahyalık yapan bu kişinin adı nedir? (YERALTINDA DÜNYA VAR)
21) Hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli, evlerine döndüler. Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? (ESKİCİ)
22) ……….. denilen en iyi cins Halep yağı toplamak için aşiretlerin yayıldığı çok temiz, kokulu, sıcacık otlarla kaplı bahar çöllerinde dolaşıyordum. Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? (AKREP)
23) Zülfü Ağa'nın keklik avlarken kullandıgı yöntem hangisidir? (KEKLİK)
24) Yolum kasabaya uğradı. Bir Roma harabesi üzerine yeniden kurulmaya başlanan bu çorak Badiye Limanında mutasarrıf olan biriyle karşılaştım. Badiye Limanındaki mutasarrıf kimdir? (AKREP)
25) Yaşlısı maşlahlıydı; öbürleri sadece birer entari giymişlerdi; abanoz saçları upuzun, örülü ve cıvık yağlıydı. Dişleri bembeyaz ve gözleri simsiyah parlaktı. Parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? (YARA)