1) Cemal’in 1920 de İstanbul’a döndüğü gün babasının isteği üzerine yaptığı ilk şey nedir?
2) Cemal’in Nasır Paşanın evinde gördüğü Sabiha’nın arkadaşı kimdir?
3) “İnsan talihinin garipliği” nasıl bir tamlamadır?
4) Nasır Paşa’nın evi, Cemal’in……………………………………….önemlidir. Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse parça uygun biçimde tamamlanmış olmaz?
5) Yazara göre Kudret Bey’e doğruyu göstermeye çalışan ve onu yanlış yapmaması için uyaran uzvu hangisidir?
6) “Sahnenin Dışındakiler adlı roman,…………” Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi  uygun olmaz?
7) İhsan’ın kahramanımıza anlattığı şair kimdir?
8) İhsan kızına niçin Sabiha ismini vermiştir?
9) Sabiha’nın tedirgin bir hayat sürüyor olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10) “Bereket versin sokak vardı. Çocuğun tek yardımcısı sokaktır. Her yerde ve her nesil için çocuğu hayata sokak hazırlar."
Bu parça dilbilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11) “Yüzüme öyle ne bakıyorsun?” cümlesinde soru anlamı ne ile sağlanmıştır?
12) “Öykü’nün ilk bölümü daha çok……………………………………………, ikinci bölümü ise………………………………………………ayrılmıştır.” Parçadaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
13) Sabiha bir ara aklından geçenleri ve Avrupa’ya gitme hayallerini Cemal’le paylaşır. Ona göre burada kaldıkça herkes birbirine benzeyecektir. Sabiha’nın tüm bunları arzu etmesinin asıl nedeni nedir?
14) Nasır Paşa yurtdışına çıkmak için saraydan izin almıştır.” Nasır Paşanın gideceği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
15) Cemal, İhsan’ın evine gittiğinde çalışma odasında bekleyenler kimlerdir?
16) Sabiha, İhsan, Süleyman Bey, Kudret Bey ve Muhlis Bey gibi roman kahramanlarının Cemal’in yaşamındaki rolüne dair aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
17) Sabiha’nın kocası Muhtar’ın önceleri Cemal’e düşmanca davranırken sonraları dostça davranmaya başlamasının nedeni nedir?
18) Aşağıdakilerden hangisi romanda işlenen konulardan değildir?
19) Sabiha’nın Cemal’e söyleyemediği korkusu nedir?
20) Cemal’in evi İstanbul’un hangi mahallesindedir?
21) “İçeride bir fotoğrafım var, al götür; evde doya doya seyret!” cümlesinde geçen ikilemenin sözcük türü nedir?
22) Romanda geçen “tecessüs” sözcüğü ne anlama gelir?
23) Romanda sık sık adı geçen “musiki parçası” aşağıdakilerden hangisidir?
24) Sabiha’nın kocası Muhtarla Rus kadın Yuneşka arasındaki bağ nedir?
25) Cemal’in, “Gariptir ki, dost ihanetini ilk önce o kadar sevdiğim ve bana bağlı olduğunu da bildiğim bu  … .…..’den gördüm.” dediği çocukluk arkadaşı kimdir?