1) Cemal’in Muhlis ile ilgili hayal kırıklığına uğramasının sebebi nedir?
2) 1909’dan beri Avrupa’da bulunan, yurda dönüşünün ertesi günü Cemal ile yolda karşılaşan ve sonraki hayatında da Cemal’in üzerinde etkili olan kişi kimdir?
3) Eserde adı geçen “Mehlika Sultan” adlı şiir, kime aittir?
4) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi doğrudan örnekleyecek durumlardan biri olamaz?
5) “Solgun yüzlü, ağır kumral saçları bir bağ bozumu gibi omuzlarına yığılan, gözlerinin içi, güneşte ince saman çöpleri çıtırdıyormuş gibi pırıl pırıl tutuşan bir kadındı.” Yukarıdaki alıntı neyin kanıtıdır?
6) “Bahçe sabahla sarmaş dolaştı.” cümlesinde geçen ikilemeyle hangi söz sanatı yapılmıştır?
7) Nasır Paşa’nın öldürüldüğü gün İhsan’ın Nasır Paşa’nın yanına gitmesinin sebebi nedir?
8) Cemal iyileştikten sonra babası onu iki haftalığına nereye gönderir?
9) Sabiha’nın evlendiği kişi kimdir?
10) Nasır Paşa’nın Cemal’e, kendisi haber vermeden eve gelmemesini söylemesinin sebebi nedir?
11) “Bereket versin sokak vardı. Çocuğun tek yardımcısı sokaktır. Her yerde ve her nesil için çocuğu hayata sokak hazırlar."
Bu parça dilbilgisi açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12) Cemal’ in mahalledeki arkadaşlarından olan Sabiha’nın en büyük sıkıntısı nedir?
13) Sabiha’nın sahneye çıkışının asıl nedeni nedir?
14) Cemal Nasır Paşa’yla birlikte fotoğrafları yaktığı gecenin sabahı Kadıköy’de kimi gördü?
15) “Onun yanındaki dut da bizim Sinop’tan saksı içinde getirdiğimiz ve Şehzadebaşı’ndaki bahçeyi iki senede kapladığını hayretle gördüğümüz dut ağacının akrabasıydı. Parçada altı çizili birleşik isim hangi yolla oluşturulmuştur?
16) Romanın kahramanı Cemal’in mesleği nedir?
17) Sabiha’nın kocası Muhtarla Rus kadın Yuneşka arasındaki bağ nedir?
18) Cemal’in Nasır Paşanın evinde gördüğü Sabiha’nın arkadaşı kimdir?
19) “Bol ve kıvırcık saçları, çok düzgün burnu ve toplu dudaklarıyla kendine mahsus bir güzelliği vardı.” cümlesi için hangisi söylenemez?
20) Cemal’in, Sabiha’nın tiyatro sahnesine çıkacağını zarfla gelen bir ilandan öğrendiği gün gazetede gördüğü üzücü haber nedir?
21) Kahramanımızın sınıfında tarih hocası sıfatıyla karşısına kim çıkar?
22) “İkmal etmek” fiilinin, anlamı ve yapısı ile ilgili doğru bilgiler, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırayla verilmiştir?
23) Romana göre Cemal’in özel ilişkilerinden nispeten sıyrılıp başka bir yola girmesi doğrudan ne ile açıklanır?
24) Muhlis Bey ile kahramanımız İhsan arasındaki bağ nedir?
25) İhsan kızına niçin Sabiha ismini vermiştir?