1)  “Fikirler, arkalarında kendi kalabalığını isterler. Onu bulamazsa konuşan hür olmaz.” sözleriyle İhsan, aslında hangi kavramın altını çizer?
2) “Öykünün geçtiği dönemde Batı medeniyetinin dolayısıyla Avrupa’nın, roman kahramanlarının düşünce dünyası üzerindeki etkisini en net biçimde gösteren kanıt………………” Parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça en uygun biçimde tamamlanır?
3) “Cemal İstanbul’dayken farklı kesimlerden, farklı tiplerle karşılaşır. Bunların bazıları zengin, bazıları okumuş, bazıları milliyetçi, bazıları tarafsız ve bazılarıysa vatan hainidir. Ancak tüm bu insanların ortak özelliği …………” Parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanır?
4) Belirtisiz isim tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuş bazı birleşik sözcüklerde tamlanan (iyelik) eki düşer. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu bilgiyi örnekler niteliktedir?
5) Nasır Paşa’nın öldürüldüğü gün İhsan’ın Nasır Paşa’nın yanına gitmesinin sebebi nedir?
6) Sabiha’nın kocası Muhtarla Rus kadın Yuneşka arasındaki bağ nedir?
7) “Solgun yüzlü, ağır kumral saçları bir bağ bozumu gibi omuzlarına yığılan, gözlerinin içi, güneşte ince saman çöpleri çıtırdıyormuş gibi pırıl pırıl tutuşan bir kadındı.” Yukarıdaki alıntı neyin kanıtıdır?
8) Tevfik Bey’in Boğaz sularını kendi zevkinin malikânesi addettiği aşikardı. cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine sırasıyla hangileri getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?
9) Cemal’in Nasır Paşa’nın evinde anlattığı Anadolu’da yaşadığı olayın kahramanı kimdir?
10) Romanda geçen “aksülamel” sözcüğü ne anlama gelir?
11) Sabiha’nın Cemal’e söyleyemediği korkusu nedir?
12) Kitapta adı geçen ve Sibirya’daki mahpusluk hayatından bahsederken elinde İncil ve Tevrat’tan başka kitap bulunmadığı için düşüncesinin her şeyi kendi derinliğinden çekmeye mecbur kaldığını ve bu yüzden çok yorulduğunu söyleyen sanatçı kimdir?
13) Sabiha’nın babası içkiyi çok içen biridir. Buna rağmen Sabiha, bir tercih yapması gerekirse babasının yanında olduğunu açıkça belli eder. Bu durumun nedeni romanda nasıl açıklanır?
14) Sabiha’nın çocukluk arkadaşı olarak tanıtılan roman kahramanı kimdir?
15) Sabiha ile Muhtar nasıl tanışmıştır?
16) Sabiha Cemal’e hangi tiyatro eserini oynamayı önerir?
17) "Sakine Hanım……………"
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
18) “Plastron” nedir?
19) “İzahat-ı lâzıme” tamlamasının günümüz Türkçesi’ndeki karşılığı nedir?
20) Cemal, Sabiha’nın kimi sevdiğini düşünmektedir?
21) Romanda geçen “taaccüp” sözcüğü ne anlama gelir?
22) Romanda geçen “kör bir kuyu” sözcük öbeğinde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
23) İbrahim Bey ve yanındakilerin İhsan’a sunduğu teklif nedir?
24) İhsan’ın Cemal’e Rus lokantasında verdiği görev nedir?
25) Cemal’in babası, 1914’de neden taşraya tayin edilir?