1) Cemal’i romanın ilerleyen bölümlerinde gitgide umutsuzluğa sürükleyen nedir?
2) Cemal, Sabiha’nın kimi sevdiğini düşünmektedir?
3) "Romanda, mahallede dolaşan kör bir dilenciden söz edilir. Bu adam, insanların sevdiği ve kolladığı biridir. Sabiha da ona ilgi gösterenlerin ve yardımcı olmak isteyenlerin başında gelir. Sabiha’nın bu adamda en çok hoşuna giden şey ise  söylediği……"
Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanır?
4) Nasır Paşa, Ankara’ya geçmeyi niçin reddetmektedir?
5) Cemal’in evi İstanbul’un hangi mahallesindedir?
6) Sabiha’nın çocukluk arkadaşı olarak tanıtılan roman kahramanı kimdir?
7) Kitapta geçen “tayyare” sözcüğünün anlamı nedir?
8) Eserde adı geçen “Papanın Katırı” adlı hikâye kime aittir?
9) " Romanda işgal kuvvetlerinin askerleri türlü şekillerde betimlenir: “Fransızlar ……………, İngilizler……………, İtalyanlar………., hatta biraz da güverteyi dolduran güneşte uyumaya hazırdılar.” cümlesi bu betimlemelere iyi bir örnek oluşturur."
Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
10) Cemal Nasır Paşa’yla birlikte fotoğrafları yaktığı gecenin sabahı Kadıköy’de kimi gördü?
11) “Solgun yüzlü, ağır kumral saçları bir bağ bozumu gibi omuzlarına yığılan, gözlerinin içi, güneşte ince saman çöpleri çıtırdıyormuş gibi pırıl pırıl tutuşan bir kadındı.” Yukarıdaki alıntı neyin kanıtıdır?
12) Kudret Bey’in asıl sevdiği kız kimdir?
13) Cemal’in 1920 de İstanbul’a döndüğü gün babasının isteği üzerine yaptığı ilk şey nedir?
14) Romanda geçen “kör bir kuyu” sözcük öbeğinde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
15) "Hatırat"ı yazılacak roman kahramanı kimdir?
16) Cemal, Mihailof’a hangi konuda yardım etmiştir?
17) “….tam bir Avrupalı gibi hareket etti. Doğrusu İstanbul’dan bir kere bile çıkmamış, dünya görmemiş bir adamda hayret edilecek şey!” Bu sözleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18) Kudret Bey’in tekrarladığı “Danimarka krallığının çürümüş bir tarafı var.” cümlesi hangi eserden alıntıdır?
19)  “Senelerden sonra bir gün İhsan’larda onunla bütün bunları konuşuyorduk. İhsan, yeni doğan kızına Sabiha’nın adını vermişti.” Yukarıdaki alıntı aşağıdakilerden hangisini doğrudan kanıtlar niteliktedir?
20) Kudret Bey’i rahatsız eden özelliği nedir?
21) “Cemal İstanbul’a geldiği andan itibaren kendini bir gel-git içinde bulur.” Cemal’in gel-git yaşadığı bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir?
22) Romanda geçen “mütearrız” sözcüğü ne anlama gelir?
23) Sabiha’nın kocası Muhtar’ın önceleri Cemal’e düşmanca davranırken sonraları dostça davranmaya başlamasının nedeni nedir?
24) Sabiha çocukluğunu niçin sevmez?
25) “İçeride bir fotoğrafım var, al götür; evde doya doya seyret!” cümlesinde geçen ikilemenin sözcük türü nedir?