1) Kahramanımızı daha tıbbiyenin ikinci sınıfında iken evlendirmeye kalkan kimdir?
2) Sabiha çocukluğunu niçin sevmez?
3) Sabiha Cemal’e hangi tiyatro eserini oynamayı önerir?
4) “İçeride bir fotoğrafım var, al götür; evde doya doya seyret!” cümlesinde geçen ikilemenin sözcük türü nedir?
5) “Tevfik Bey Yani’ye: Bebek’e çek! dedi.” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
6) “Öykü’nün ilk bölümü daha çok……………………………………………, ikinci bölümü ise………………………………………………ayrılmıştır.” Parçadaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
7) “Bahçe sabahla sarmaş dolaştı.” cümlesinde geçen ikilemeyle hangi söz sanatı yapılmıştır?
8) Nasır Paşa’nın öldürüldüğü gün İhsan’ın Nasır Paşa’nın yanına gitmesinin sebebi nedir?
9) Cemal’in 1920 de İstanbul’a döndüğü gün babasının isteği üzerine yaptığı ilk şey nedir?
10) Cemal’in kaldığı pansiyonun sahibi kimdir?
11) Cemal’in Anadolu Hisarı’ndan çıkıp İhsan’la buluşmaya gittiği kahve nerededir?
12) Kudret Bey’in döneceğini duyan İbrahim Efendi’nin telaşlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
13) İhsan kızına niçin Sabiha ismini vermiştir?
14) Aşağıdakilerden hangisi romanın ana düşüncesi olmaya en uygundur?
15) Kitapta geçen “tayyare” sözcüğünün anlamı nedir?
16) “Balalayka” nedir?
17) “….şimdi de o Muhtar serserisi musallat olmuş, soyup soğana çeviriyor.” Cümlede geçen musallat olmak fiili yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?
18) İhsan’ın kahramanımıza anlattığı şair kimdir?
19) Cemal Nasır Paşa’yla birlikte fotoğrafları yaktığı gecenin sabahı Kadıköy’de kimi gördü?
20) Cemal ve Muhlis bey bir gün gazeteden………………………………….ve olay sırasında…………………..………. … okurlar. Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
21) Romanda geçen “hodbin” sözcüğü ne anlama gelir?
22) “İstimbot” nedir?
23) Sabiha’nın sahneye çıkışının asıl nedeni nedir?
24) Sahnenin Dışındakiler adlı romanın Kurtuluş Savaşını anlatan diğer romanlardan farkı nedir?
25) Sahnenin Dışındakiler romanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?