1) “Cemal İstanbul’a geldiği andan itibaren kendini bir gel-git içinde bulur.” Cemal’in gel-git yaşadığı bu iki konu aşağıdakilerden hangisidir?
2) İhsan’a göre sahnenin dışı olan yer neresidir?
3) Romanda geçen “mukavemet” sözcüğü ne anlama gelir?
4) Kitabın ilk sayfalarından itibaren İstanbul’un umutsuz ve çökmüş halini görüyoruz. İstanbul’un bu halinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
5) Romanda adı geçen …….Bey, zamanında………bir kadınla evlenmiş, evlendiği kadının……….büyük……….. yaşamış, yıllarca……….kalmış ve daha sonra yurduna dönerek………ahbaplık etmeye başlamış bir adam olarak betimlenir. Parçadaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
6) Kahramanımızın sınıfında tarih hocası sıfatıyla karşısına kim çıkar?
7) “Balalayka” nedir?
8) “….tam bir Avrupalı gibi hareket etti. Doğrusu İstanbul’dan bir kere bile çıkmamış, dünya görmemiş bir adamda hayret edilecek şey!” Bu sözleri söyleyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Nasır Paşa’nın evi, Cemal’in……………………………………….önemlidir. Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelirse parça uygun biçimde tamamlanmış olmaz?
10) İsim tamlamaları bazı cümlelerde farklı görevlerde kullanılabilir. Buna göre aşağıdaki cümlede geçen isim tamlamasının görevi nedir? Biraz ileride, aşağıda deniz, kuş bakışı süzülüyordu.
11)  “Fikirler, arkalarında kendi kalabalığını isterler. Onu bulamazsa konuşan hür olmaz.” sözleriyle İhsan, aslında hangi kavramın altını çizer?
12) Romanda geçen “taaccüp” sözcüğü ne anlama gelir?
13) Sabiha’nın tedirgin bir hayat sürüyor olma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
14) Romanda adı geçen………..Hanım, insanları……….. meraklı olan ve bu yolda çok çaba harcayan, bahar ayları geldiğinde………seyahatine çıkan bir kadındır.  Parçadaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
15) “Onun yanındaki dut da bizim Sinop’tan saksı içinde getirdiğimiz ve Şehzadebaşı’ndaki bahçeyi iki senede kapladığını hayretle gördüğümüz dut ağacının akrabasıydı. Parçada altı çizili birleşik isim hangi yolla oluşturulmuştur?
16) Aşağıdakilerden hangisi romanın ana düşüncesi olmaya en uygundur?
17) Romanda geçen “tecessüs” sözcüğü ne anlama gelir?
18) "Mahur Beste" adlı eser kime aittir?
19) Madam Elekciyan’ın aşığı kimdir?
20) Eserde adı geçen “Mehlika Sultan” adlı şiir, kime aittir?
21) Kudret beyin İtalya’da ki görevi nedir?
22) Romanda geçen “hodbin” sözcüğü ne anlama gelir?
23) Cemal’i mahalleye döndüğünde üzen değişiklik neydi?
24) Cemal’in babası, 1914’de neden taşraya tayin edilir?
25) “Tevfik Bey Yani’ye: Bebek’e çek! dedi.” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?