1) "Gümbür gümbür davullar dövüldü."                                     
 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelimeyle aynı anlama gelen bir kelime bulunmaktadır?
2) "Uruz, babasının sözünü kırmadı. Çekilip geri döndü. Yoldaşlarını alıp yüce dağlar başına çıktı. O zamanlar oğullar ataya muhalefet etmezdi. Oğul ata sözün iki etmezdi. İkilerse o oğulu kabul etmezlerdi. Uruz geniş yerde mızrağını sapladı, durdu."
Uruz'un, babasının sözünü kırmadığı konu nedir?
        (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEYİN ESİR OLMASI)
3) """Bu oğlan ortaya çıkalı Dirse Han'ın nazarı bize eksildi, gelin bu oğlanı babasına çekiştirelim, olur ki babası bu oğlanı öldürür; yine bizim izzetimiz, hürmetimiz, onun babasının yanında hoş olur, artuk olur, dediler."" Paragraftaki sözler kimlere aittir? (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)"
4) """Bay Büre Bey, söyledi. 'Oğul, ulu Oğuz beylerini odamıza okuyalım. Nasıl yol gösterirlerse ona göre iş edinelim.' dedi. Ulu Oğuz beylerini hep okudular. Odalarına çağırdılar. Geldiler, yediler, içtiler, söz açtılar, danıştılar, konuştular. 'Bu kızı istemeye kim varabilir?' dediler. En uygun kişiyi buldular. ' ..., varsın!' dediler."" Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (BAMSI BEYREK)"
5) "Oğuz erenleri de o sırada alay alay geldiler. Gümbür gümbür davullar çalındı, nekkareler dövüldü."
Yukarıdaki paragrafta altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
          (SALUR KAZAN ESİR OLUP OĞLU URUZ'UN ÇIKARMASI)
6) Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri'nde geçen Türk geleneklerinden biri değildir?
7) "Beyrek, şölen yemeğinin üzerine geldi. Karnını doyurduktan sonra tepti. Kazanların aşlarını döktü. Çevirdi, yahninin kimini sağa kimini soluna attı. Sağdan gideni sağ aldı, soldan gideni sol aldı. Haklıya hakkı değer, haksıza yüzü karalığı değer."
Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?
                                                                                (BAMSI BEYREK)
8) "Ben Kazan'ın nimetini çok yemişim,                                                               Bilmezsem gözüme dursun.                                                                   Karakoç'ta Kazılık atına çok binmişim,                                                          Bilmezsem bana tabut olsun."                                                                       Yukarıdaki sözleri söyleyen bir kişinin içinde hangi duygunun hâkim olduğu söylenebilir? 
9) Kırk yiğit, Boğaç Han'ın yaşadığını öğrenince ne yapar?
                            (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
10) Dede Korkut Hikâyeleri'nde konu işlenişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11) "Han kızı yerimden kalkayım mı? Yakanla boğazından tutayım mı? Kaba ökçem altına salayım mı? Kara polat öz kılıcımı elime alayım mı?" Oğul sahibi olamadığı için bu sözleri hanımına söyleyen kişi kimdir? (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
12) "Bana yedi gün mühlet ver, oğlunu yerde ise çıkarayım, gökte ise indireyim, bulursam buldum, bulamazsam Tanrı verdi Tanrı aldı neyleyim, gelir de seninle birlikte kar yas tutayım."                      
Yukarıdaki parçada hangi duygu hissedilmemektedir?
                           (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEY'İN ESİR OLMASI)                                         
13) "O zamanlar oğullar ataya muhalefet etmezdi. Oğul ata sözün iki etmezdi. İkilerse o oğulu kabul etmezlerdi."                                
Yukarıdaki metne göre babalara karşı öncelikli olarak hissedilmesi gereken duygu aşağıdakilerden hangisidir?
                            (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEY'İN ESİR OLMASI)                                         
14) "Dilin için öleyim gelinciğim! Yoluna kurban olayım gelinciğim!"            Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?   
                                         (KAM BÜRE'NİN OĞLU BAMSI BEYREK)
15) "Gazap ile hatununa söyledi, görelim ne söyledi:
Han kızı yerimden kalkayım mı?
Yakanla boğazından tutayım mı?
Kaba ökçem altına salayım mı? (…)
Han kızı sebebi nedir söyle bana?
Müthiş gazap ederim şimdi sana!.."
Dirse Han, eşine bu sözleri niçin söyler?
                             (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
16) Dede Korkut Hikâyeleri'nde düşmanların başındaki kişinin ortak ismi nedir?
17) "O üç oğlan kaçtı. Dirse Han'ın oğlancığı kaçmadı, ak meydanın ortasında baktı durdu. Boğa da oğlana sürdü geldi. Diledi ki oğlanı helak kılsın."
Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?
                                                      (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
18) "Hey kız
Ne ağlarsın, ne sızlanırsın ağam diye
Yandı bağrım, yandı içim
Meğer senin ağan yok olmuştur
Yüreğine kaynar yağlar koyulmuştur…"
Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
                                                                                  (BAMSI BEYREK)
19) "Basat altınlı günlüğünü dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi gelir. Geldi, içeri Basat'a girdi, selam verdi, ağladı:
'İri teke boynuzundan katı yaylı,
Avucuna sığmayan karacalı oğlu,
İç Oğuz'da, Dış Oğuz'da adı belli,
Uruz oğlu Hanım Basat bana medet!'
Basat 'ne istiyorsun?' dedi."
Kadın, Uruz'a ne söyler?
                      (BASAT'IN TEPEGÖZ'Ü ÖLDÜRMESİ)
20) "A beyler; Uruz hûb söyledi, şeker yedi. Beyler siz yiyiniz içiniz."                 Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilebilir?
                          (KAZAN BEY OĞLU URUZ BEY'İN ESİR OLMASI)                                         
21) Kazan'ın önüne bir su çıktı. Suyla söyleşti. Bakalım neler söyleşti:
"Hasan ile Hüseyin'in hasreti su,
Bağ ile bostanın ziyneti su,
Ayşe ile Fatma'nın bakışı su,
Şahbaz atların içtiği su,
Kızıl develerin geçtiği su,
Ak koyunların gelip çevresinde yattığı su,
Yurdumun haberini bilir misin, söyle bana,
Kara başım kurban olsun suyum sana!"
Kazan Bey'in suyla söyleşmesinin sebebi nedir?
        (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
22) Dede Korkut kitabındaki boylarda, Oğuz Türklerinin Anadolu'ya yerleşme dönemlerindeki feodal-epik beylik düzenini, hayatlarını, bütün özellikleriyle buluyoruz. Hanlarhanı … Han'ın çevresinde toplanan Oğuz beylerinin savaşçı-derebey törelerine bağlı hayatlarının bütün ayrıntıları, bu boylara yansımış bulunmaktadır.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23) "Gümüş gibi ak bileğini açtı, elini çıkardı. Beyrek'in geçirdiği yüzük parmağında göründü."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?
                                                                                   (BAMSI BEYREK)
24) "Bre n'oldunuz? diye bir şamar birine, bir şamar birine vurdu. Öksüz oğlan dili acı olur." cümlelerinde hangi aktarma çeşidi vardır?
                                                            (UŞUN KOCA OĞLU SEĞREK)
25) "Yaman sızlıyor!
 Sarı yılan sokmadan,
 Akça tenim kalkıp şişiyor!
 Yalnızca oğul görünmez, bağrım yanar!"
Dörtlükte geçen 'bağrı yanmak' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
                                                    (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)