1) Dede Korkut, aşağıdaki hikâyelerin hangilerinde diğerlerinden farklı bir görev yapıyor?
2) "Yerse yesin, yemezse dursun, gitsin, oğlu kızı olmayana Allah Teala, kargamıştır, biz de kargarız, belli bilsin."                                   
Cümlede geçen 'kargamış' kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
                                                       (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
3) "Hakk'ın dergâhına yüz döndürüp adı güzel Muhammed (a.s)'dan şefaat dileyip hüngür hüngür ağlayıp yanık ciğerini dağladı." cümlesinde geçen 'ciğerini dağlamak' kelime grubu hangi anlamda kullanılmıştır?
                              (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
4) "Dış Oğuz beyleri, Kazan'ı selamlamaya gelmediler. Düşmanlık eylediler. At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. Kılbaş derler, Kazan'ın yanında bir kişi vardı. Kazan:'Bre Kılbaş, bu Dış Oğuz beyleri daima beraber gelirler, beni selamlarlardı. Şimdi niçin gelmediler?' diye sordu."
Dış Oğuz beyleri, Kazan'ı selamlamaya niçin gelmez?
                           (İÇ OĞUZ'A DIŞ OĞUZ'UN ÂSİ OLUP BEYREK'İN ÖLDÜRÜLMESİ)
5) "Bu oğlan ortaya çıkalı Dirse Han'ın nazarı bize eksildi, gelin bu oğlanı babasına çekiştirelim, olur ki babası bu oğlanı öldürür; yine bizim izzetimiz, hürmetimiz, onun babasının yanında hoş olur, artuk olur, dediler."
Paragraftaki sözler kimlere aittir?
(DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
6) "Adaklısından ergenlik bir kırmızı kaftan geldi. Beyrek kaftanı giydi. Arkadaşlarına bu iş hoş gelmedi, kızdılar. Beyrek sordu: 'Neye kızıyorsunuz?' dedi. Söylediler: 'Niye kızmayalım? Sen kızıl kaftan giyiyorsun, biz ak kaftan giyiyoruz' dediler."
Bamsı Beyrek, arkadaşlarının ilettiği sorunu nasıl gidermiştir?
                                                             (BAMSI BEYREK)
7) Dede Korkut Hikâyeleri'nden hangisi Oğuzların kendi iç meselelerini anlatmaktadır?
8) Dirse Han'ın kırk yiğidi, babasıyla Boğaç Han'ı birbirine düşürmek için ne yapar?
                                  (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
9) "Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır basar." sözü neyi anlatmaktadır?
10) """… taşı tükendi. Koyun demez, keçi demez, sapanının ayasına kor atar, kafirlerin dürdünü beşini yıkar oldu. Kafirlerin gözü korktu. Dünya âlem kafirin başına karanlık göründü. Bağrıştılar: 'Yarımasın, yarcımasın! Bu, bizim hepimizi helak edecek' dediler."" Paragrafın başına aşağıdaki kahramanlardan hangisi getirilmelidir? (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)"
11) "Salur Kazan'ın Evinin Yağmalanması" hikâyesinde kâfirlere karşı gelen çobanın adı nedir?
12) Dede Korkut Hikâyeleri'nde konu işlenişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13) "Basat altınlı günlüğünü dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi gelir. Geldi, içeri Basat'a girdi, selam verdi, ağladı:
'İri teke boynuzundan katı yaylı,
Avucuna sığmayan karacalı oğlu,
İç Oğuz'da, Dış Oğuz'da adı belli,
Uruz oğlu Hanım Basat bana medet!'
Basat 'ne istiyorsun?' dedi."
Kadın, Uruz'a ne söyler?
                      (BASAT'IN TEPEGÖZ'Ü ÖLDÜRMESİ)
14) """Yücelerden yücesin, Kimse bilmez nicesin, Görklü Tanrı, Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sen bizzat müminlerin gönlündesin…"" Yukarıdaki sözler kime aittir? (DELİ DUMRUL)"
15) "Kam Büre'nin Oğlu Bamsı Beyrek" hikâyesinde Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi olan kızın adı nedir?
16) "Kanlı Koca, sevine kıvana kalktı. Ak sakallı pir kocaları yanına aldı. İç Oğuz'a girdi, kız bulamadı. Dolandı. Dış Oğuz'a girdi, bulamadı. … geldi."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
                        (KANGLI KOCA OĞLU KAN TURALI)
17) "Bir gün Uluş oğlu, erenlerin aslanı, yırtıcı kuşun yavrusu, zavallı miski umudu, Amet suyunun aslanı, Karacuğun kaplanı, yağız al atın sahibi, Han Uruz'un babası, Bayındır Han'ın güveyisi, güçlü Oğuz'un devleti düşmüş yiğidin arkası, Salur Kazan yerinden kalkmıştı."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
                            (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
18) "Kam Büre'nin Oğlu Bamsı Beyrek" hikâyesindeki 'Banı Çiçek' karakteri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
19) Kırk yiğit, Boğaç Han'ın yaşadığını öğrenince ne yapar?
                            (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
20) """Meğer Tırabuzan tekfürünün bir azîm görklü dilber kızı vardı. Sağına soluna iki koşa yay çekerdi."" Bahsedilen kızın adı nedir? (KANGLI KOCA OĞLU KAN TURALI)"
21) "Hanlar hanı Han Bayındır yılda bir kere toy verip Oğuz beylerini konuk ederdi"                                                                             
Altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
                                                    (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
22) "Karacuk Çoban, üç yere tepe gibi taş yığdı. Alaca kollu … eline aldı. Ansızın üzerine altı yüz kâfir geldi."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
        (SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)
23) "Aruz, çok üzüldü. Dış Oğuz beylerine adam gönderdi. Davet etti: 'Emen gelsin, geri kalan beyler hep gelsin' dedi. Dış Oğuz beyleri hep geldiler, toplandılar.(...) 'Beyler, ben sizi niçin çağırdım, bilir misiniz' dedi. 'Bilmeziz!' dediler."
Aruz, Oğuz beylerini niçin çağırır?
                           (İÇ OĞUZ'A DIŞ OĞUZ'UN ÂSİ OLUP BEYREK'İN ÖLDÜRÜLMESİ)
24) "Boğa ile oğlan bir hamle çekiştiler. İki kürek kemiğinin üstüne boğanın köpük bağlandı. Ne oğlan yener ne boğa yener. Oğlan fikreyledi, der."
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
                                                  (DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN)
25) "Ne kızarsın bana ağam, Kazan yoksa senin göğsünde yok mudur iyman? dedi. 'Altı yüz kafir de benim üzerime geldi. İki arkadaşım şehit oldu. Üç yüz kafir öldürdüm. Gaza ettim. Semiz koyun, arık toklu senin kapından koyunundan bir koyun vermedim kafire.' dedi. 'Üç yerimden yaralandım, Kara başım bunaldı. Yalnız kaldım yolunda. Suçum bu mudur? ' dedi. "
Paragrafta geçen sözler kime aittir?
(SALUR KAZAN'IN EVİNİN YAĞMALANMASI)