1) "Bak, bizim ilk çocuğumuz olacak, sen karımın rüyasına girmişsin. Seni rüyasında göreli rahatı, huzuru kalmadı. Bunu kendisi söylemiyor ama ben anlıyorum. Sebebini anlatamam ama ne pahasına olursa olsun seni görmek istiyor." Yedigey bunları kime söylemektedir?
2) "Engin mavi deniz, kış öncesinin soğuk, puslu havasına bürünmüştü ve şimdi de akşam iyice yaklaşmış, hava kararmaya başlamıştı. Sandal dalgalarla yükselip alçalarak dalga tepesinde görünüp sonra dalga çukuruna gömülerek güçlükle kıyıya yaklaşmaktaydı. Deniz gittikçe daha da kabarıyor, rüzgar uğul uğul esiyor, dalgalar güldür güldür yuvarlanıyordu." Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
3) Aşağıdakilerden hangisi romanın geçtiği mekânlardan biri değildir?
4) "Yedigey 1944 sonlarında sakatlanıp beyin sarsıntısı geçirince onu ordudan terhis etmişlerdi. Dıştan bakınca eli ayağı yerinde, sağlam bir insandı. Başı da sağlam görünüyordu ama pek eskisi gibi durmuyordu yerinde. Kulakları vınlıyordu. Sanki bitmek bilmeyen bir yel esiyordu kulaklarında." Yedigey'in rahatsızlığına sebep olan durum nedir?
5) "Çağdaş romancılığın başyapıtlarından biri olan Gün Olur Asra Bedel, aslında yalın bir kurguya dayalıdır. Uçsuz bucaksız ... kuş uçmaz kervan geçmez köşelerinin birinde, belki ayda bir ... geçtiği ... iki ...:Yedigey ve Kazangap." Paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamalıyız?"
6) "Yedigey bir yandan Ernefes'i dinlerken bir yandan da kendi durumunu düşünüyor, hayatına bir göz atmaya çalışıyordu. Cıyak cıyak bağıran bir çaylak gibi göklere yükselmek, oradan kanatlarını iyice gerip hava akımlarının üzerinde süzülerek aşağılara bakmak, yalnızlıklar içinde, aşağıda olup bitenleri görmek, anlamak istiyordu." Yedigey'in yapmak istediğini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde özetlemektedir?
7) "Nereye gitsek kapı dışarı edildik. İşte şimdi de buradayız, gidecek başka yerimiz de yok... Zarife sustu. Kırılmış taşları sert hareketlerle traverslerin altına sıkıştırmaya başladı. O sırada karşıdan başka bir trenin gelmekte olduğunu gördüler, kürekleri ve yük tezkeresini alıp yoldan çekildiler." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
8) "Evde, gece yarısında sobanın başında hiç ağzını açmadan otururken birden Abilov'u hatırladı. Hatırlar hatırlamaz da usulca kalkıp giyindi. Ukubala anlamıştı onun aklından geçenleri. Kolundan tutarak: -Dur, nereye gidiyorsun? Ona birşey yapma, parmağınla bile dokunma! Karısı hamile. Hem buna hakkın da yok. Onu suçlayacak bir kanıtın da yok." Yedigey'in Abilov'a olan öfkesinin sebebi nedir?
9) "Ben kendim için kaygılanmıyorum. Zarife ve ben sıkıntının beterini de gördük. Katlanırız. Ben çocukları düşünüyorum. Hâllerine baktıkça içim parçalanıyor." Altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisini getirebiliriz?"
10) "Gün Olur Asra Bedel" isimli romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11) Abilov dizleri üstüne çöktü. Kelimenin tam anlamıyla sürüne sürüne Yedigey'in eteklerine yapıştı: -Yemin ederim ki ben yapmadım! Bak Yedike, doğacak çocuğumun başı üzerine yemin ederim ki ben yapmadım. Abilov'un yapmadığını söylediği iş nedir?"
12) "Uzaklardan bulak başına susuzluğunu gidermek için gelmişsen Ben de rüzgar gibi eser gelir, ayaklarına kapanırım Begimay!" Yukarıdaki beytin de yazarı olan Yedigey'in yaşadığı memlekette oldukça tanınan ozan kimdir?
13) Yedigey, onlara teşekkür etti ama davetlerini kabul etmedi...Onlara yük olmak istemiyordu. Karısının akrabaları arasında birkaç gün kalmak, konuk olup ağırlanmak, neyse ama sonra hiçbir iş yapmadan orada uzun zaman kalmak gerekecekti ki bunu istemezdi. Böyle bir duruma dayanamazdı. O zaman Ukubala ile şanslarını denemeye karar verdiler. Yedigey ile Ukubala şanslarını nasıl deneyecektir?"
14) Yedigey bu mektubun etkisinden günlerce kurtulamadı. Yine bu mektuptan sonra kendisinde bir değişme içinde bir duruluk ve aydınlanma hissederek buna pek şaştı. Ve hayatında ilk defa büyük adımlarla yaklaşan ihtiyarlık çağına hazırlanması gerektiğini düşündü. ... mektubu, Yedigey'in hayatını, mektuptan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayıran bir sınır oldu.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?"
15) Abutalip'i sorgulayan ve tutuklatan Tansıkbayev daha sonraları nasıl bir konuma gelmiştir?
16) "Kazangap'ın babası 'kulak'ların tasfiyesi sırasında sürülmüş, gerçekte bir kulak olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş." Yukarıdaki cümlede geçen "kulak" kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?
17) "Güneş gökten alaz alaz od yağdırıyordu sanki." Yukarıdaki cümlede vurgulanmak istenen nedir?
18) Yedigey'in, Alma-Ata'daki yetkililerle görüşmesindeki beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
19) "Yorma çeneni, biz de biliyoruz o kadarını. Kulağıma çalınmıştı. Çok yaşlı bunamış bir adam, on dokuz yaşındaki bir kıza âşık olur. Neresi iyi bunun?"Metinde geçen 'kulağına çalınmak' deyimiyle anlatılmak istenen nedir?"
20) "Adilbay da diğerleri gibi demir yolu işçisiydi ve kazancı onlarınkinden fazla değildi. O da iki oda bir mutfaktan ibaret küçük bir evde oturuyordu. Ama bambaşka bir atmosfer vardı o evde; huzurlu, temiz, aydınlık. Yaptığı çay da farklı değildi. Ne var ki Yedigey'e burada içtiği çay süzülmüş bal gibi tatlı gelirdi." Adilbay ve ailesinin diğer ailelerden farkı nedir?
21) Nihayet deve sürüsünün yanına geldi ama develerin arasında boş yere dolandı bakışları. Onun öteberisini taşıyan devesi, yularını yerde sürüyerek dolaşıp duruyordu kendi başına. Çoban yoktu! Neler olmuştu? Nerelere gitmişti? -Colaman! Colaman! Neredesin oğlum? diye bağırdı Nayman Ana. Cevap veren olmadı, görünen yoktu. -Colaman! Neredesin? Ben geldim, ben, annen! Neredesin? Nayman Ana merakla her tarafa göz gezdirirken mankurt oğlunun...
Romana göre paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerin hangisi getirilmelidir?"
22) "Bizim Kospan da öyle olur, bak ne hâle geldi. Benim tamburumu dinlemeye başladı mı, artık buralarda değildir o…" Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
23) "İki günden beri uzay üssünde büyük bir gerginlik vardı. Çalışmalar gece gündüz ve pek hareketli olarak sürüyordu. Bütün alan, yakındaki bütün servis binaları ve bütün çevre, yülerce projektörle aydınlatılıyor ve geceler gündüzden bile daha aydınlık oluyordu. Birçok ağır kamyon, daha hafif taşıyıcı ve özel arabalar hareket hâlindeydi. Pek çok bilim adamı ve mühendis ise '...' harekâtını gerçekleştirmek için iş başındaydı." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
24) "5 Ocak 1953 günü, saat 10.00'da Boranlı istasyonunda bir yolcu treni durdu. Şaşılacak şeydi trenin durması. Yollar açık olduğuna göre her zamanki gibi durmadan geçip gitmesi gerekirdi. Sadece bir buçuk dakika durdu ve bu kadarı yeterdi. Vagondan üç adam indi ve üçünün de ayaklarında birbirinin aynısı olan siyah deri çizmeler vardı." Yukarıdaki paragrafta kendilerinden söz edilen üç kişi kimdir?"
25) "Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı." Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçada anlatılmak istenene en yakın cümledir?