1) "-Haklısın, dedi Kazangap. Bir insanın ayrılık acısından öleceğine pek inanmazdım ama şimdi inanıyorum. Genç bir adamdı, bilgili, akıllı idi. Beklese suçsuzluğu anlaşılacak, beraat edecekti belki, bunu biliyordu. Çünkü hiçbir suçu yoktu. Kafasıyla bunu anlıyordu ama yüreği ayrılık acısına dayanamadı. İki oğlunu öylesine severdi ki... Dayanamadı bu acıya. Bu düşkünlük felaket getirdi..." Paragrafta kendisinden söz edilen kişi kimdir?"
2) Aşağıdaki roman kahramanlarından hangisinin Kazangap'la doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi olmamıştır?
3) "ABD ve Sovyetler Birliği'nin ortak programına göre hazırlanmış ve bir buçuk yıl önce 'Tramplen' adı verilen yörüngeye yerleştirilmiş bir uzay istasyonu idi." Yedigey'in köyünün yakınına kurulan ve boşluğa gelmesi gereken bu mekânın adı nedir?"
4) Uzun Adilbay'ın mesleği nedir?
5) "Çağdaş romancılığın başyapıtlarından biri olan Gün Olur Asra Bedel, aslında yalın bir kurguya dayalıdır. Uçsuz bucaksız ... kuş uçmaz kervan geçmez köşelerinin birinde, belki ayda bir ... geçtiği ... iki ...:Yedigey ve Kazangap." Paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamalıyız?"
6) "- Harika bir bakteryan! En mükemmel genler bir araya gelmiş! Klasik bakteryan türü! Göğsünün genişliğine bak. Şu duruşa bak! Devesi için söylenen sözler, övgüler Yedigey'i gururlandırıyordu ama bazı kelimelerin ne anlama geldiklerini bilemiyordu. Mesela 'bakteryan'ın ne anlama geldiğini sormaktan kendini alamadı." "Bakteryan" kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?
7) "İyi ki bunu düşünürken epey zaman kaybetmişler ve bu arada, Ana-Beyit yakınında bir şehir oluşuvermiş. 'Posta Kutusu' diyorlardı bu adsız şehre. 'Posta Kutusu'na gittim' , 'Posta Kutusu'ndan geldim', 'Posta Kutusu'ndan şunu aldım, bunu aldım' diyorlardı." Paragrafta bahsedilen şehrin asıl adı nedir?"
8) Romanın geçtiği köyün adı aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Dikkat! Dikkat! Bu yıldızlar arası yayın dünya içindir! Dünyalıların dilinde adları bile olmayan şeyleri anlatmak çok zor, yine de bizim gezegenimizle birçok ortak bulunmaktadır." Yukarıdaki sözler kime aittir?"
10) Yedigey ve arkadaşları Ana-Beyit'e niçin gider?
11) "Her iki komisyon tam kadro ile dönmüştü. Düşünceli görünüyor ve hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu." Yukarıdaki metinde geçen 'ağzını bıçak açmamak' deyimiyle anlatılmak istenen nedir?"
12) "Yaşına rağmen Afanasi İvanoviç Yelizarov değişmemişti. Her zamanki gibi zayıf, çevik, hareketliydi. Kazangap ona bu yüzden 'Argamak' lakabını takmıştı." Kazangap'ın Yelizarov için kullandığı bu lakap hangi anlama gelmektedir?
13) "Oysa balık avcılığı kör bir avcılıktı. Oltayı atacak, balığın oralardan geçmesini, oltaya vurmasını bekleyeceksin. O gün Yedigey şansına güveniyordu. Çünkü her zamanki işini yapmak için çıkmış değildi balığa." Yedigey'in denize açılmasının asıl sebebi nedir?"
14) "Gece biterken son karanlığını da alıp götürür, Güneş doğar, gündüz olur yeniden, Ama benim ışığım yok artık, hiç olmayacak, Sen söndürdün güneşimi, içi kara mutsuz kardeşim Abdilhan..." Abdilhan'ın hangi hareketi üzerine Raymalı Ağa bu sözleri söylemiştir?
15) "Kazangap'ın babası 'kulak'ların tasfiyesi sırasında sürülmüş, gerçekte bir kulak olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş." Yukarıdaki cümlede geçen "kulak" kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?
16) Yedigey'in dillere destan ünlü devesinin ismi nedir?
17) Siz bu dünyada gerçeğin nerede olduğunu, gerçek mutluluğun nerede bulunduğunu bilmiyorsunuz. Duygu bir şarkıdan başka bir şey değilse şarkı söylemek niçin ayıp olsun? Aşk varsa ve hele âşık olmak Allah vergisi ise niçin ayıp olsun? Dünyada en büyük sevinç, âşık olanın sevinci, sevmek sevilmek sevinci değil midir? Paragrafta anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
18) "Bu ıssızlık, bu sessizlik içinde döne döne o düşüncelere gelip saplandı. Niye böyle bir hayat düşmüştü ona? Niçin Sarı-Özek'e çakılıp kalmıştı? Kara talihin yerden yere vurduğu o mutsuz aile de nereden düşmüştü Boranlı'ya? " Bunları düşünen bir kişinin hangi ruh hâlinde olduğu söylenebilir?
19) "Evde, gece yarısında sobanın başında hiç ağzını açmadan otururken birden Abilov'u hatırladı. Hatırlar hatırlamaz da usulca kalkıp giyindi. Ukubala anlamıştı onun aklından geçenleri. Kolundan tutarak: -Dur, nereye gidiyorsun? Ona birşey yapma, parmağınla bile dokunma! Karısı hamile. Hem buna hakkın da yok. Onu suçlayacak bir kanıtın da yok." Yedigey'in Abilov'a olan öfkesinin sebebi nedir?
20) ...insan kalbinde, başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, bilinmeyen, görülmeyen Tanrı idi. Dualar işte bunun için okunuyordu. Başka türlü Tanrı'ya sesini duyuramazsın, niçin yaratıp niçin öldürdüğünü soramazsın ki! Dünya var olduğundan beri insanlar böyle yaşıyor, pek razı olmasa da böyle katlanıyor kaderine. Duaların, var oldukları günden beri hiç değişmemesinin, hep aynı sözlerle tekrarlanmasının sebebi de teselli bulup yatışmaları, boşu boşuna sızlanmamaları içindir.
 Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?"
21) Yazar Cengiz Aytmatov için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22) Yedigey, Kazangap'ın cenazesini Ana-Beyit mezarlığına defnetmeyi neden çok istemiştir?
23) "Anlatılanlara göre zaman zaman olağanüstü güçlü, Karanar gibi bir sırttan gelirmiş dünyaya." Altı çizili kelime ile Karanar'ın hangi özelliği vurgulanmıştır?
24) "En işe yaramaz ama hayatta olan bir baba, en ünlü ama ölmüş bir babadan bin kere daha iyidir." Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılmak istenenle çelişmektedir?
25) "Ben kendim için kaygılanmıyorum. Zarife ve ben sıkıntının beterini de gördük. Katlanırız. Ben çocukları düşünüyorum. Hâllerine baktıkça içim parçalanıyor." Altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisini getirebiliriz?"