1) "O coşkulu sahneyi nefretle karşılayanlar, Raymalı Ağa'nın yüzüne tükürmek isteyenler de vardı kalabalığın arasında. Bunlar daha çok onun yakın akrabaları, onun mensup olduğu Barakbay aşiretinden idiler. Toyda bulunan Barakbaylılar bunu bir çılgınlık, yüz kızartıcı bir davranış olarak görüyorlardı." Barakbaylıları kızdıran olay nedir?
2) "Karısının yaşlandığını, artık kocadıklarını evvelce de fark etmişti. Ne var ki bu defa karısının biraz hızla yürümekten nefesinin tıkandığını, göğsünden hırıltılar çıktığını, soluk aldıkça zayıf omuzlarının inip inip kalktığını görünce pek üzüldü, ..." Paragrafın sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? "
3) Yazar Cengiz Aytmatov'un doğum yeri neresidir?
4) Nihayet deve sürüsünün yanına geldi ama develerin arasında boş yere dolandı bakışları. Onun öteberisini taşıyan devesi, yularını yerde sürüyerek dolaşıp duruyordu kendi başına. Çoban yoktu! Neler olmuştu? Nerelere gitmişti? -Colaman! Colaman! Neredesin oğlum? diye bağırdı Nayman Ana. Cevap veren olmadı, görünen yoktu. -Colaman! Neredesin? Ben geldim, ben, annen! Neredesin? Nayman Ana merakla her tarafa göz gezdirirken mankurt oğlunun...
Romana göre paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerin hangisi getirilmelidir?"
5) Çünkü bu miraslar çok defa haksız kazançlardan, başkalarının sırtından sağlanan mal mülk olurdu. Onun için mirasla birlikte birçok günah, haksızlık, kötülük meydana gelirdi. Ama Allah'a şükürler olsun ki şimdi miras meselesi diye bir şey yok. Benim bırakacağım mirasın ise kimseye bir zararı olmayacak. Abutalip'in, çocuklarına bırakmayı düşündüğü miras nedir?"
6) Romandaki 'zaman' ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
7) Romanın en önemli kahramanlarından biri olan Yedigey'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
8) "Kazangap'ın babası 'kulak'ların tasfiyesi sırasında sürülmüş, gerçekte bir kulak olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş." Yukarıdaki cümlede geçen "kulak" kelimesi hangi anlamda kullanılmaktadır?
9) "İnsan kalbinde, başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, görülmeyen, bilinmeyen Tanrı idi. Dualar işte bunun içindi." Yukarıdaki parçada anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Şafak sökerken Nayman Ana çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığı tamamdı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak derin uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı." Nayman Ana'nın yolculuğa çıkmasının sebebi nedir?"
11) Kazangap'ın cenazesi sırasında Yedigey neyi vasiyet etmiştir?
12) "Bizim Kospan da öyle olur, bak ne hâle geldi. Benim tamburumu dinlemeye başladı mı, artık buralarda değildir o…" Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
13) Kazangap'ın cenazesini Ana-Beyit'e defnedemeyen Yedigey, ne yapmaya karar verir?
14) "Yelizarov Sarı-Özek'e geldiği zamanlar genellikle iş elbisesini, suni deriden yapılmış çizmelerini ve eski kasketini giyerdi ama onu karşılamaya geldiği gün koyu renkli güzel bir elbise giymiş, kravat takmıştı." Yukarıdaki metinde bahsi geçen Yelizarov'un mesleği nedir?"
15) "Güneş ufukta yükselmeye, Sarı-Özek bozkırını bol ve tatlı ışıklarıyla doldurmaya, okşamaya başlamıştı." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
16) "Yedigey, başını döndürüp araçlarla gelen genç arkadaşlarına baktı ve onların hiçbirinin duaları bilmediğini düşünerek canı çok sıkıldı. Öldükleri zaman, birbirlerini gömmek zorunda kaldıklarında ne yapacaktı bu insanlar? Öleni sonsuzluğa uğurlarken hayatın başlangıcını ve sonunu kapsayacak sözleri nereden bulup söyleyeceklerdi?" Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?"
17) "Hayatta tarihî olaylar, tarihî anılar çoktur ancak bunların neler olduğu, nasıl olduğu önemli değildir. Önemli olan, geçmişi sözlü ya da daha önemlisi yazılı olarak onu bizim bugün işimize yarayacak şekilde anlatmaktır. Hiçbir yararı olmayacak yanlarını bir kenara bırakarak anlatmak... İşte bu kurala uymayanlar düşmanlık etmiş, suç işlemiş olurlar..." Bu sözleri söyleyen "Tansıkbayev"in Boranlı'ya geliş amacı nedir?
18) "Günün öğlene kadar olan saatlerinde, güneş, engin denizi göz kamaştıran ışıklarına boğmuştu ve havanın değişeceğine dair hiçbir belirti görünmüyordu ufukta." Altı çizili kelime grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
19) "-Kendinizi yılgınlığa teslim etmeyin. Hayat böyledir, yaşamak gerek…Bir yandan da kendi kendine şöyle diyordu: -Eee, böyle işte, Sarı-Özek'in ekmeği acıdır." Yukarıdaki parçada Sarı-Özek'in hangi özelliği vurgulanmıştır?
20) "Telgraf direkleri de vınlıyor, acı acı inliyordu ama bu onu korkutmuyordu." Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?
21) "Şimdi işin özüne dönelim. Biz, dünya dışı bir uygarlığa sahip o gezegene gitmeye karar verdik. Gezegenlerinin adı ... idi." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
22) Kitabın başkahramanı olan Yedigey'in soyadı nedir?
23) Uzun Adilbay'ın mesleği nedir?
24) "-Haklısın, dedi Kazangap. Bir insanın ayrılık acısından öleceğine pek inanmazdım ama şimdi inanıyorum. Genç bir adamdı, bilgili, akıllı idi. Beklese suçsuzluğu anlaşılacak, beraat edecekti belki, bunu biliyordu. Çünkü hiçbir suçu yoktu. Kafasıyla bunu anlıyordu ama yüreği ayrılık acısına dayanamadı. İki oğlunu öylesine severdi ki... Dayanamadı bu acıya. Bu düşkünlük felaket getirdi..." Paragrafta kendisinden söz edilen kişi kimdir?"
25) "- Bak Yedigey, dedi, hepimiz insanız. Her şeyi düşünebiliriz. Ama atalarımızın bir sözü var, 'Mal iyesi Hüdâdan' der."Altı çizili kelime grubunun anlamı nedir?"