1) Kazangap'ın cenazesi nereye defnedilmiştir?
2) "İyi ki bunu düşünürken epey zaman kaybetmişler ve bu arada, Ana-Beyit yakınında bir şehir oluşuvermiş. 'Posta Kutusu' diyorlardı bu adsız şehre. 'Posta Kutusu'na gittim' , 'Posta Kutusu'ndan geldim', 'Posta Kutusu'ndan şunu aldım, bunu aldım' diyorlardı." Paragrafta bahsedilen şehrin asıl adı nedir?"
3) "Kara kara dağlardan göç inende Morlu morlu dağlardan göç inende Panayırda beni bekleme Begimay, Ben uçmağa varacağım Begimay…" Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"
4) Romandaki olayların anlatımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
5) "Gün Olur Asra Bedel, dönemin yönetim anlayışına, Stalin diktatörlüğüne eleştirel bir bakış getirir. Bu eleştirel bakış, devlet kademelerinde görev yapan kişilere olumsuz karakterler çizilmesiyle kendisini gösterir. Roman kahramanlarından ..., bozkırın karşısında şehri, sıradan Kırgızın karşısında ise yönetime yakın, toplumsal yabancılaşmayı temsil eder." Romandaki bir kahramanla ilgili yukarıdaki değerlendirmede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?"
6) "Telgraf direkleri de vınlıyor, acı acı inliyordu ama bu onu korkutmuyordu." Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?
7) "Juan-Juan'ların bir tutsağı mankurt yaptıkları duyulur, öğrenilirse artık onu en yakınları bile gerek zorla gerek fidye vererek kurtarmak istemezmiş." 'Mankurt' tabiri nasıl kimseler için kullanılmaktadır?
8) Uzun Adilbay'ın mesleği nedir?
9) Onu dikkatle dinleyen Kazangap şu cevabı verdi: -...Hayır Yedigey, kaçmakla kurtulamazsın. Yiğitlik kaçmakla değildir. Eğer yiğit isen burada kalıp üstesinden gelmelisin o meselenin.
Kazangap'ın bahsettiği 'o mesele' nedir?"
10) "I.Ukubala: Yedigey'in Zarife'ye olan ilgisini öğrenince çocuklarını alıp başka bir şehre gitmiştir. II.Abutalip:Haksız yere suçlanıp hapse konmuş, çocuklarının yalnızlığına dayanamayıp ölmüştür. III. Zarife: Çocuklarını alıp Boranlı'dan ayrılmış, bir başkasıyla evlenmiştir. IV. Kazangap: Bir gece evinde ölü olarak bulunmuştur. Romandaki önemli kahramanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?"
11) "Bu cenaze alayı Malakumdıçap vadisinden çıkıp Ana-Beyit ovasına girmişti. Cenaze alayının biraz açığında, yanda, kızıl tüylü Yolbars koşuyordu." Yukarıdaki metinde altı çizili kahraman kimdir?"
12) Yedigey, Kazangap'ın cenazesini Ana-Beyit mezarlığına defnetmeyi neden çok istemiştir?
13) Yedigey'in, Alma-Ata'daki yetkililerle görüşmesindeki beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
14) Böyle korkunç olaylar bazen insanların başına da gelebilir. Üstesinden gelemediği çelişkilerle baş başa kalan insan, moral bakımından derinden derine sarsılır ama bunu kimseye söyleyemez çünkü ona kimse yardım edemez. Bu korkunç bir yer kayması gibidir, tehlikeyi görürsünüz ama bir şey yapamazsınız. Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?"
15) "Keskin bir ayaz insanın yanaklarını yalamaya başlamıştı." Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?
16) Romanın geçtiği mekân olan Boranlı'ya niçin bu isim verilmiştir?
17) Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Aytmatov'un eserlerinden değildir?
18) Boranlı'dan ayrılan Zarife'nin hayatında hangi değişiklikler olmuştur?
19) "Uçsuz bucaksız Sarı-Özek bozkırının bir kan damarı olan demir yolu, büyük küçük birçok istasyonu, kavşakları, şehirleri, köyleri birbirine bağlıyordu ve Boranlı da bu noktalardan biriydi."
Altı çizili söz grubu ile demir yolunun hangi özelliği kastedilmektedir?
20) "Yelizarov Sarı-Özek'e geldiği zamanlar genellikle iş elbisesini, suni deriden yapılmış çizmelerini ve eski kasketini giyerdi ama onu karşılamaya geldiği gün koyu renkli güzel bir elbise giymiş, kravat takmıştı." Yukarıdaki metinde bahsi geçen Yelizarov'un mesleği nedir?"
21) "Bununla birlikte bir defasında, adı tarihe Nayman Ana olarak geçen bir göçebe kadın, oğlunun başına gelenlere dayanamamış, onu kurtarmak istemiş. Efsane böyle anlatır. ... Mezarlığı'nın adı da buradan gelir. ..., 'ana barınağı, ana huzuru' demektir." Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir?"
22) ...insan kalbinde, başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, bilinmeyen, görülmeyen Tanrı idi. Dualar işte bunun için okunuyordu. Başka türlü Tanrı'ya sesini duyuramazsın, niçin yaratıp niçin öldürdüğünü soramazsın ki! Dünya var olduğundan beri insanlar böyle yaşıyor, pek razı olmasa da böyle katlanıyor kaderine. Duaların, var oldukları günden beri hiç değişmemesinin, hep aynı sözlerle tekrarlanmasının sebebi de teselli bulup yatışmaları, boşu boşuna sızlanmamaları içindir.
 Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?"
23) Romanda adı geçen Ana-Beyit nedir?
24) "Yedigey ve Kazangap da öbür Boranlılar gibi düşünüyorlardı. Bununla birlikte ... ailesine kısa zamanda ısındılar, onlarla çok iyi ilişkiler kurdular. Ağırbaşlı, kültürlü insanlardı. Herkes gibi onlar da karı koca çalışıyor, kan ter içinde kalarak her işi yapıyorlardı." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "
25) Romanda adı geçen "Sabitcan" ın babası kimdir?