1) "Engin mavi deniz, kış öncesinin soğuk, puslu havasına bürünmüştü ve şimdi de akşam iyice yaklaşmış, hava kararmaya başlamıştı. Sandal dalgalarla yükselip alçalarak dalga tepesinde görünüp sonra dalga çukuruna gömülerek güçlükle kıyıya yaklaşmaktaydı. Deniz gittikçe daha da kabarıyor, rüzgar uğul uğul esiyor, dalgalar güldür güldür yuvarlanıyordu." Paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
2) "Yedigey, başını döndürüp araçlarla gelen genç arkadaşlarına baktı ve onların hiçbirinin duaları bilmediğini düşünerek canı çok sıkıldı. Öldükleri zaman, birbirlerini gömmek zorunda kaldıklarında ne yapacaktı bu insanlar? Öleni sonsuzluğa uğurlarken hayatın başlangıcını ve sonunu kapsayacak sözleri nereden bulup söyleyeceklerdi?" Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?"
3) "Yelizarov Sarı-Özek'e geldiği zamanlar genellikle iş elbisesini, suni deriden yapılmış çizmelerini ve eski kasketini giyerdi ama onu karşılamaya geldiği gün koyu renkli güzel bir elbise giymiş, kravat takmıştı." Yukarıdaki metinde bahsi geçen Yelizarov'un mesleği nedir?"
4) "Zarife, fırtınadan, kanatlarıyla yuvasını korumaya çalışan bir ana kuş idi." Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir?
5) Romanın geçtiği köyün adı aşağıdakilerden hangisidir?
6) Romanda adı geçen "Sabitcan" ın babası kimdir?
7) "Her iki komisyon tam kadro ile dönmüştü. Düşünceli görünüyor ve hiçbirinin ağzını bıçak açmıyordu." Yukarıdaki metinde geçen 'ağzını bıçak açmamak' deyimiyle anlatılmak istenen nedir?"
8) Kazangap'ın cenazesini Ana-Beyit'e defnedemeyen Yedigey, ne yapmaya karar verir?
9) "Kara kara dağlardan göç inende Morlu morlu dağlardan göç inende Panayırda beni bekleme Begimay, Ben uçmağa varacağım Begimay…" Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"
10) "-Uzun uzun düşünüp vakit kaybetmeye gerek yok. Ne kadar acele edersen o kadar iyi olur. Yelizarov yardım eder sana. Bu işin yolunu yordamını bilir o. Hem oraya gitmişken ev için bazı şeyler de alırsın. İki gün sonra Yedigey bir yolcu sıfatıyla Kumbel'de bulunuyordu." Yedigey Abutalip'e yapılanları konuşup onun adına sürülen lekeyi temizlemek amacıyla nereye gitmektedir?
11) Kazangap'ın cenazesi sırasında Yedigey neyi vasiyet etmiştir?
12) Şimdi en önemli konuya geliyoruz. Orman-Göğüslülerin bizden bir ricaları var, bunu size Parite'nin haberleşme sistemiyle iletmemizi istediler. Orman-Göğüslülerin dünyalılardan isteği nedir?"
13) "Yedigey tereyağına bandığı bazlamaları atıştırırken bu yağda, yemyeşil çayırların can veren kokusunu duyduğunu söyleyince, ninenin ağzı sevinçten kulaklarına varıyordu." Yukarıdaki cümlede tereyağının hangi özelliği kastedilmiş olamaz?
14) Birkaç gün Kazangap'ın evinde kaldılar. Sonra yol işçilerinin kaldığı barakada onlara da bir oda verildi ve oraya taşındılar. Boranlı'daki hayatları böyle başladı. İlk zamanlar karşılaştıkları bütün sıkıntılara, bütün güçlüklere ve kupkuru Sarı-Özek'in ıssızlığına rağmen iki şey Yedigey için çok yararlıydı:... Romana göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisini getirmemiz gerekir?"
15) ...insan kalbinde, başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, bilinmeyen, görülmeyen Tanrı idi. Dualar işte bunun için okunuyordu. Başka türlü Tanrı'ya sesini duyuramazsın, niçin yaratıp niçin öldürdüğünü soramazsın ki! Dünya var olduğundan beri insanlar böyle yaşıyor, pek razı olmasa da böyle katlanıyor kaderine. Duaların, var oldukları günden beri hiç değişmemesinin, hep aynı sözlerle tekrarlanmasının sebebi de teselli bulup yatışmaları, boşu boşuna sızlanmamaları içindir.
 Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?"
16) "İnsan kalbinde, başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız, görülmeyen, bilinmeyen Tanrı idi. Dualar işte bunun içindi." Yukarıdaki parçada anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?
17) "İki günden beri uzay üssünde büyük bir gerginlik vardı. Çalışmalar gece gündüz ve pek hareketli olarak sürüyordu. Bütün alan, yakındaki bütün servis binaları ve bütün çevre, yülerce projektörle aydınlatılıyor ve geceler gündüzden bile daha aydınlık oluyordu. Birçok ağır kamyon, daha hafif taşıyıcı ve özel arabalar hareket hâlindeydi. Pek çok bilim adamı ve mühendis ise '...' harekâtını gerçekleştirmek için iş başındaydı." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
18) "Adilbay da diğerleri gibi demir yolu işçisiydi ve kazancı onlarınkinden fazla değildi. O da iki oda bir mutfaktan ibaret küçük bir evde oturuyordu. Ama bambaşka bir atmosfer vardı o evde; huzurlu, temiz, aydınlık. Yaptığı çay da farklı değildi. Ne var ki Yedigey'e burada içtiği çay süzülmüş bal gibi tatlı gelirdi." Adilbay ve ailesinin diğer ailelerden farkı nedir?
19) "O gün öğleden sonra Büyük Okyanus'ta, Aleut adalarının güneyinde deniz çırpınmaya başladı. Amerika kıtasının düzlüklerinden kopup gelen güneydoğu rüzgârı yavaş yavaş hızını arttırarak yönünü iyice belli etti. Koca deniz birden kabarıp çalkalanmaya, birbirini kovalayan dalgalar da iyice yükselmeye başladı. Bu durum, bir fırtınanın değilse bile denizin uzun süre dalgalı kalacağının bir belirtisiydi." Yukarıdaki paragraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
20) "Orman-Göğsü ile Dünya yolunun tam ortasında, gezegenler arası bir istasyon kurma çalışmalarına başlamayı öneriyorlar. Bu istasyon başlangıçta ön görüşmeler, buluşmalar için kullanılacak sonra da iki gezegen arasında geliş-gidişler için sürekli bir üs olacak. Onların bu önerisini size iletmeye söz verdik. Ancak bu noktada bizi çok kaygılandıran noktalar var." Bu projenin gerçekleşmesi noktasındaki kaygılar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
21) "Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider gelirdi." Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı vardır?"
22) "Pencerenin önünde dikilip dışarısını seyrederken büyük bir heyecan duyuyordu. Başında, bu yolculuk için Kumbel'den aldığı şapka, üzerinde tertemiz gömlek ve düğmelerinin yarısı iliklenmiş uzun bir ceket vardı. Savaş zamanından kalma bu uzun ceketi ona Kazangap vermiş, bu cekette madalya ve nişanlarının çok güzel duracağını, dar paçalı pantolonu altında dana derisinden ince uzun asker çizmesinin de pek uyacağını söylemişti." Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi yöntem kullanılmıştır?
23) "Evde, gece yarısında sobanın başında hiç ağzını açmadan otururken birden Abilov'u hatırladı. Hatırlar hatırlamaz da usulca kalkıp giyindi. Ukubala anlamıştı onun aklından geçenleri. Kolundan tutarak: -Dur, nereye gidiyorsun? Ona birşey yapma, parmağınla bile dokunma! Karısı hamile. Hem buna hakkın da yok. Onu suçlayacak bir kanıtın da yok." Yedigey'in Abilov'a olan öfkesinin sebebi nedir?
24) Abutalip ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
25) "-Kendinizi yılgınlığa teslim etmeyin. Hayat böyledir, yaşamak gerek…Bir yandan da kendi kendine şöyle diyordu: -Eee, böyle işte, Sarı-Özek'in ekmeği acıdır." Yukarıdaki parçada Sarı-Özek'in hangi özelliği vurgulanmıştır?