1) "Bizim Kospan da öyle olur, bak ne hâle geldi. Benim tamburumu dinlemeye başladı mı, artık buralarda değildir o…" Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
2) "Abdilhan'ın atını sürüp uzaklaştırırken duyduğu öfke ve kinden Raymalı Ağa'nın haberi yoktu. Barakbayların ona niye kızdıklarından, ona nasıl bir korkunç ceza hazırladıklarından da haberi yoktu." Raymalı Ağa için verilmesi kararlaştırılan ceza nedir?
3) "Küçük çocuklar büyüklerin her şeyi çok iyi bildiklerini, çok akıllı ve her zaman da haklı olduklarını sanırlar. Ama biraz büyüyünce bunun pek doğru olmadığını anlarlar. Onları terbiye edenlerin yani biz ana babaların, bazen ne kadar gülünç, acınacak hâlde olduğunu görürler..." Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafta anlatılanlarla çelişmektedir?
4) "Karısının yaşlandığını, artık kocadıklarını evvelce de fark etmişti. Ne var ki bu defa karısının biraz hızla yürümekten nefesinin tıkandığını, göğsünden hırıltılar çıktığını, soluk aldıkça zayıf omuzlarının inip inip kalktığını görünce pek üzüldü, ..." Paragrafın sonuna aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? "
5) "Çağdaş romancılığın başyapıtlarından biri olan Gün Olur Asra Bedel, aslında yalın bir kurguya dayalıdır. Uçsuz bucaksız ... kuş uçmaz kervan geçmez köşelerinin birinde, belki ayda bir ... geçtiği ... iki ...:Yedigey ve Kazangap." Paragrafta boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamalıyız?"
6) "Bu gezegende yaşayanlardan herhangi birinin aklından 'Benden sonra tufan' gibi bir düşüncenin geçmemiş olması mümkün müdür?" Paragraftaki altı çizili kelime grubuna en yakın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?"
7) "Döne döne esen bir rüzgâr, yerdeki karları toplayıp savuruyor, duyulur duyulmaz bir ıslık çalıyordu." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
8) Romanın geçtiği köyün adı aşağıdakilerden hangisidir?
9) Yedigey'in Sabitcan'la ilgili düşüncelerinin asıl sebebi nedir?
10) Yedigey'in dillere destan ünlü devesinin ismi nedir?
11) Abutalip ne Boranlı'yı lanetliyordu ne de Sarı-Özek bozkırını. Günlük hayatta karşılaşılan bütün bu güçlükleri olduğu gibi, iyisini iyi, kötüsünü kötü kabul ediyordu. Aslında oranın öyle oluşunda o yerin bir suçu yoktu. Orada tutunup tutunamayacağına, yaşayıp yaşamayacağına karar verecek olan insanın kendisiydi.
 Yukarıdaki paragraftan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
12) "Bir yanda göklere yükselen karlı dağlar, bir yanda gözlerinin önünden kayıp geçen çiçekli ve yeşil düzlükler, onun derdini yine depreştirdi." Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?"
13) "Orman-Göğsü ile Dünya yolunun tam ortasında, gezegenler arası bir istasyon kurma çalışmalarına başlamayı öneriyorlar. Bu istasyon başlangıçta ön görüşmeler, buluşmalar için kullanılacak sonra da iki gezegen arasında geliş-gidişler için sürekli bir üs olacak. Onların bu önerisini size iletmeye söz verdik. Ancak bu noktada bizi çok kaygılandıran noktalar var." Bu projenin gerçekleşmesi noktasındaki kaygılar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
14) "O coşkulu sahneyi nefretle karşılayanlar, Raymalı Ağa'nın yüzüne tükürmek isteyenler de vardı kalabalığın arasında. Bunlar daha çok onun yakın akrabaları, onun mensup olduğu Barakbay aşiretinden idiler. Toyda bulunan Barakbaylılar bunu bir çılgınlık, yüz kızartıcı bir davranış olarak görüyorlardı." Barakbaylıları kızdıran olay nedir?
15) "Boranlı gibi bozkırda yitip gitmiş bir yerde bile hayat çarkı daha hızlı dönmeye başlamıştı." Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam vardır?"
16) "Yaşına rağmen Afanasi İvanoviç Yelizarov değişmemişti. Her zamanki gibi zayıf, çevik, hareketliydi. Kazangap ona bu yüzden 'Argamak' lakabını takmıştı." Kazangap'ın Yelizarov için kullandığı bu lakap hangi anlama gelmektedir?
17) "Güneş ufukta yükselmeye, Sarı-Özek bozkırını bol ve tatlı ışıklarıyla doldurmaya, okşamaya başlamıştı." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
18) Romanın geçtiği mekân olan Boranlı'ya niçin bu isim verilmiştir?
19) " Başarılması son derece güç olan eş zamanlı kenetlenmenin gerçekleşmesinden sonra Parite'ye çıkan iki uzay adamının hemen verdikleri haberler 'Konvansiyon'da sabırsızlıkla bekleyenleri şaşkına çevirdi. Kozmonotlar, bütün bölmeleri, laboratuvarları, katları, köşe bucak her yeri aradıkları hâlde, orada olması gereken iki kişiyi bulamadıklarını söylüyorlardı." Uzay üssünde bulunması gereken kozmonotların ortadan kaybolmalarının sebebi nedir?
20) Böyle korkunç olaylar bazen insanların başına da gelebilir. Üstesinden gelemediği çelişkilerle baş başa kalan insan, moral bakımından derinden derine sarsılır ama bunu kimseye söyleyemez çünkü ona kimse yardım edemez. Bu korkunç bir yer kayması gibidir, tehlikeyi görürsünüz ama bir şey yapamazsınız. Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?"
21) "Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider gelirdi." Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı vardır?"
22) "Raymalı Ağa bundan sonra ihtiyarlık üzerine türküler söylemeye, ölümü düşünmeye başladı. O günlerde hüzünlü ama ölümsüz güzel türküler besteledi. Artık gezip dolaşmadığı için derin konuları düşünüyordu. Bütün çağlarda bütün düşünürlerin aklına takılan düşünceyi o da soruyordu kendisine..." Raymalı Ağa'nın ve birçok düşünürün cevabını aradığı bu soru nedir?
23) "Ben kendim için kaygılanmıyorum. Zarife ve ben sıkıntının beterini de gördük. Katlanırız. Ben çocukları düşünüyorum. Hâllerine baktıkça içim parçalanıyor." Altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisini getirebiliriz?"
24) "Kısacası Ana-Beyit'e gidecekleri günün öncesinde her şey yolunda görünüyordu ama gel gör ki tatsız bir olay çıktı az sonra... Kazangap'ın kızı Ayzade ile kocası, bir yük trenine binerek cenazeye gelmişlerdi." Paragrafta sözü edilen tatsız olay nedir?"
25) "Tren, baharın yeşerttiği engin Sarı-Özek bozkırında olanca hızıyla koşuyor, önünde kaçan ufuk çizgisini yakalamaya çalışıyordu." Yukarıdaki cümlede kullanılan edebî sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?