1) Araba tıklım tıklımdı.''  cümlesinde geçen ikilemeyle ilgili hangisi söylenemez?
2)  Romanda hangisinin konu edinildiği söylenemez?
3) Özdemir'den ayrılan Nevin'in İstanbul'a hemen dönememesinin sebebi nedir?
4) Nevin'in babasıyla Fransa'da sık sık gittiği şehir, neresidir?
5) Ali Ağa ile Haralambo'nun dertleştiği konu nedir?
6) Kamarot İrfan, kahvede Nevin'in dedikodusunu neden yapar?
7) Nevin dedikodulardan öyle bunalmıştır ki en sonunda ne yapar?
8) "Hem sende muhayyilenin dirhemi yoktur.'' cümlesinde geçen ''muhayyile'' sözcüğünün günümüz Türkçesi'ndeki karşılığı nedir?
9) Özdemir'in Nevin'den aşağıdakilerden hangisini yapmasını ister?
10) "Şimdi …….. ortasında bir otel odasında yapayalnızdı. "  Romana göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamca bütünlük sağlanmış olur?
11) Nevin'in Cemal'le olan ilişkisinde kazanç olarak gördüğü şey nedir?
12) "Soğukları sayılı; lodosları kış günü yaz günü gibi ılık günleri bol şehir, birdenbire bir şimal şehri görünüşü almalıydı." cümlesinde geçen "şimal" sözcüğünün anlamı nedir?
13) "Bütün gün  dolaşıp durmuştu." cümlesinin  yüklemiyle ilgili hangisi söylenebilir?
14) Nevin ve Cemal'in ayrılmalarının gerçek nedeni nedir?
15) " Bu Diyarbakır postası hep tehirlidir. " Alıntılanan cümlede geçen ''tehir'' sözcüğü aşağıdakilerden hangisi yerine kullanılamaz?
16) Nevin'in babasının mesleği nedir?
17) "Lalettayin bir mart gününün lalettayin bir pazartesisi..." Aşağıdakilerden hangisi cümlede geçen "lalettayin" sözcüğünün  karşılığı olamaz?
18) Nevin kaç evlilik yapmıştır?
19) "Nevinlerin kurmak istediği tiyatroyu ise üç beş tiyatrosuz aktör, bir de bunların mecmuundan üç misli fazla, bunlar gibi olmak için didinen budala doldurmaya çalışacaktı."cümlesinde geçen "mecmu" sözcüğünün anlamı nedir?
20) Özdemir'in trende Nevin'den istediği nedir?
21) Kocası, Nevin'e hangi gözle bakmaktadır?
22) Nevin çevresinde nasıl tanınmaktadır?
23) "Türkiye'yi birkaç gavura tanıtabilirdi. Hiç olmazsa üzümü, inciri, tütünü, misafirperverliğini… "  Bu parçadan yola çıkarak hangisine ulaşılamaz?
24) "Bakkallar, manifaturacılar, gazeteciler, ithalatçı ve ihracatçılar sanata da dirsek çevirdiler, doğru."                                   Bu cümlede geçen deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz?
25) "Kadının güzelliğinde karlı, buz tutmuş, kaymaklı bir şeyler vardı."  cümlesiyle ilgili hangisi söylenemez?