1) Nevin romanın sonunda yaşadığı kentten aşağıdakilerden hangisiyle ayrılır?
2) Romanda adı geçen Viyana kenti nerededir?
3) Nevin'le Cemal'in gönül ilişkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4) Nevin dedikodulardan öyle bunalmıştır ki en sonunda ne yapar?
5) "Kayıp Aranıyor" Sait Faik Abasıyanık'ın iki romanından biridir. Diğer romanının adı ise "……………"                                                                 Metinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
6) "Isırıcı bir soğuk düşünürdü.'' cümlesindeki sözcük grubunda aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
7) Elindeki kitabı göstererek kızına kapıyı açan Vildan Bey'in kitapla ilgili anlayamadığı şey nedir?
8) Özdemir'den boşanmaya giden Nevin, neden tekrar İstanbul'a dönmez?
9) "Yalıboyunun çürük alamanasında diz dize akşam sefası ederlermiş." cümlesinde geçen "alamana" nedir?
10) "Eliyle burnunun bir kanadını tutarak öteki tarafını boşalttı."  cümlesinde hangisine başvurulmuştur?
11) Nevin'in Cemal'le olan ilişkisinde kazanç olarak gördüğü şey nedir?
12) "Bakkallar, manifaturacılar, gazeteciler, ithalatçı ve ihracatçılar sanata da dirsek çevirdiler, doğru."                                   Bu cümlede geçen deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz?
13) "Bu seferki, neticede yine kızımızın seçtiği bir tarik." cümlesinde geçen "tarik" sözcüğünün günümüzdeki karşılığı nedir?
14) Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir?
15) "Ne ahlak telakkimiz on dokuzuncu, hatta yirminci yüz yılın dörtte birine benziyor ne de..."  cümlesinde geçen "telakki" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?
16) "….. Yenişehir'e doğru yürümeye başlamıştı."                                                  Seçeneklerde verilen örneklerden hangisi alıntılanan cümlede geçcen birleşik sözcükten farklı bir yolla oluşturulmuştur?
17) "Türkiye'yi birkaç gavura tanıtabilirdi. Hiç olmazsa üzümü, inciri, tütünü, misafirperverliğini… "  Bu parçadan yola çıkarak hangisine ulaşılamaz?
18) Chambery halkının linç etmek istediği kişi nerelidir?
19) Nevin'in kocası kimdir?
20) Nevin'in annesi, kocası Vildan Bey'in kızları ile hangi konuda konuşmasını ister?
21) Nevin'le babası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22) Ali Ağa ile Haralambo'nun dertleştiği konu nedir?
23) "O hâlde sizi beyhude yere yoruyorum." Aşağıdakilerden hangisi cümlede geçen "beyhude" sözcüğüne anlamca en uzaktır?
24) "İşte bugüne kadar peşinde koştuğum saadet kelimesi de bunlardan biri hem de bana izahı en mübrem geleni idi." cümlesinde geçen "mübrem" sözcüğünün anlamı nedir?
25) İsim tamlamalarında bazen tamlayan düşebilir.                                                 Romandan alınan cümlelerin hangisinde bu bilgiyi örnekleyen bir durum  vardır?