1) "Zeki, alelâde  ama incecik, bıçak gibi keskin bir yüzü vardı.''  cümlesinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
2) Nevin'in yeni bir hayata başlarken kullandığı ad, nedir?
3) Nevin'in annesi, kocası Vildan Bey'in kızları ile hangi konuda konuşmasını ister?
4) Kocası, Nevin'e hangi gözle bakmaktadır?
5) Sait Faik Abasıyanık 1953 Mayıs'ında Amerika'da bir dernek tarafından şeref üyeliğine seçilir. Bu derneğin adı nedir?
6) Nevin'le Cemal'in gönül ilişkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7) Aşağıdakilerden hangisi "Kayıp Aranıyor" adlı romanda geçen kahramanlardan biri değildir?
8) Nevin, neden balıkçı Cemal, biletçi ya da başka birine içini ısıtarak yaklaşır?
9)  Nevin'in herkesçe sevilen bir karakter oluşu, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
10) "Sait Faik Abasıyanık ……………."         cümlesi, hangisiyle tamamlanmalıdır?
11) Nevin dedikodulardan öyle bunalmıştır ki en sonunda ne yapar?
12) Nevin'in Ankara'dan İstanbul'a döndüğünde yaptığı, fakat başarılı olamadığı iş nedir?
13) Nevin, Ankara'da bir otel odasında geçiridiği günleri anlatırken kendini neye benzetir?
14) "Hamamböcekleri harikulâde idi."  cümlesinde geçen birleşik ad hangi yolla oluşturulmuştur?
15) Nevin'in rahat tavırları, çevresi tarafından ne ile açıklanır?
16) Nevin ile aynı köyde yaşayan ve yakın arkadaşı olan  kahraman hangisidir?
17) Fazıla Hanım'ın, Nevin' e Cemal'le ilgili söylediği sözde gerçek nedir?
18) Köyde Nevin'in hakkında kötü konuşan tek kişi kimdir?
19) Ortadan kaybolan Nevin'i bulmak için Vildan Bey'in yaptığı şey nedir?
20) Annesi, Nevin'in hangi isteğine karşı çıkar?
21) Nevin'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22) "Ama insanlarda bütün yaratık insiyaklarının hepsi mevcut." cümlesinde geçen "insiyak" sözcüğünün anlamı nedir?
23) "Soğukları sayılı; lodosları kış günü yaz günü gibi ılık günleri bol şehir, birdenbire bir şimal şehri görünüşü almalıydı." cümlesinde geçen "şimal" sözcüğünün anlamı nedir?
24) Romanın geneline bakarak Nevin karakteriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
25) "……… gülümseyecek bir muhaverede ise donakalıyor, gülemiyordu."  Bu cümlede  geçen''muhavere'' sözcüğünün günümüz Türkçesi'ndeki karşılığı nedir?