1) Ali Ağa kimdir?
2) Nevin'in annesi, Cemal ile olan gönül ilişkisine niçin karşı çıkar?
3) Nevin'in babasının adı nedir?
4) "Hamamböcekleri harikulâde idi."  cümlesinde geçen birleşik ad hangi yolla oluşturulmuştur?
5) Özdemir karakteriyle ilgili hangisi söylenemez?
6) Sait Faik Abasıyanık 1953 Mayıs'ında Amerika'da bir dernek tarafından şeref üyeliğine seçilir. Bu derneğin adı nedir?
7) Nevin, kocasından beklediği ilgiyi göremeyince ilk başlarda mutluluğu kimde aramaya kalkar?
8) Romanda adı geçen Viyana kenti nerededir?
9) Nevin'in Cemal'le olan ilişkisinde kazanç olarak gördüğü şey nedir?
10) Nevin'le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11) Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir?
12) Aşağıdakilerden hangisi "Kayıp Aranıyor" adlı romanda geçen kahramanlardan biri değildir?
13) Romanın geneline bakarak Nevin karakteriyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
14) "……… gülümseyecek bir muhaverede ise donakalıyor, gülemiyordu."  Bu cümlede  geçen''muhavere'' sözcüğünün günümüz Türkçesi'ndeki karşılığı nedir?
15)  Romanda hangisinin konu edinildiği söylenemez?
16) Yunan Tanrıları, Olympos Dağı'ndaki saraylarının muhteşem yemek odasında oturmuşlar…"                                         Alıntılanan cümlede geçen altı çizili tamlamayla ilgili hangisi söylenemez?
17) Nevin'in otobüste tanışıp duygusal yakınlık hissettiği kişi kimdir?
18) "İşte bugüne kadar peşinde koştuğum saadet kelimesi de bunlardan biri hem de bana izahı en mübrem geleni idi." cümlesinde geçen "mübrem" sözcüğünün anlamı nedir?
19) Balıkçı Cemal kimdir?
20)  Nevin'in herkesçe sevilen bir karakter oluşu, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
21) Özdemir'den boşanmaya giden Nevin, neden tekrar İstanbul'a dönmez?
22) Nevin ile Özdemir hangi şehirde yaşamaktadır?
23) Araba tıklım tıklımdı.''  cümlesinde geçen ikilemeyle ilgili hangisi söylenemez?
24) Vildan Bey: "Yazık! Yazık!" dedi, sustu. Ömrünü konsoloslukta geçirdiği Avrupa şehirlerini hatırladı. Koluna taktığı kadınları, Viyana kahvelerini, Tirol otellerini, San Marco Meydanı'nın bir lokantasını gördü." Bu metinde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
25) Nevin'in babasıyla Fransa'da sık sık gittiği şehir, neresidir?