1) "Nevin, işte ……… gününü yerden yere vurarak köyün içinde dolaşıyordu." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
2) Nevin'in annesinin adı nedir?
3) Özdemir'in Nevin'den aşağıdakilerden hangisini yapmasını ister?
4) Aşağıdakilerden hangisi Nevin'in huzuru aradığı erkeklerden biri değildir?
5) Nevin çevresinde nasıl tanınmaktadır?
6) "Ne ahlak telakkimiz on dokuzuncu, hatta yirminci yüz yılın dörtte birine benziyor ne de..."  cümlesinde geçen "telakki" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?
7) "Annesiyle bir hafta evvel yaptıkları konuşmayı üstünkörü anlattı." cümlesinde geçen ''üstünkörü'' sözcüğüne anlamca en uzak sözcük, hangisidir?
8) "Kadının güzelliğinde karlı, buz tutmuş, kaymaklı bir şeyler vardı."  cümlesiyle ilgili hangisi söylenemez?
9) Kasaba halkı Nevin'in rahat hareketlerini neye bağlar?
10) Romanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
11) Temiz kalpli, saf, Nevin'in önceleri huzuru aradığı kahramanımız kimdir?
12) Romanda adı geçen Viyana kenti nerededir?
13) Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinden değildir?
14) Kocası, Nevin'e hangi gözle bakmaktadır?
15) Nevin'le Cemal'in gönül ilişkileri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Nevin'in otobüste tanışıp duygusal yakınlık hissettiği kişi kimdir?
17) Nevin kaç evlilik yapmıştır?
18) Nevin hakkında dedikodu yapıp ortalığı karıştıran kişi kimdir?
19) Nevin'in Ankara'dan İstanbul'a döndüğünde yaptığı, fakat başarılı olamadığı iş nedir?
20) Nevin'in çok beğendiği tiyatro eseri hangisidir?
21) "Özdemir Haydarpaşa'da da gözükmedi."  cümlesiyle ilgili hangisi söylenemez?
22) "Eliyle burnunun bir kanadını tutarak öteki tarafını boşalttı."  cümlesinde hangisine başvurulmuştur?
23) Nevin'in aşırı rahat omasına alışan köy halkı, asıl kime kızmaktadır?
24) "Soğukları sayılı; lodosları kış günü yaz günü gibi ılık günleri bol şehir, birdenbire bir şimal şehri görünüşü almalıydı." cümlesinde geçen "şimal" sözcüğünün anlamı nedir?
25) Köyde Nevin'in hakkında kötü konuşan tek kişi kimdir?