TABİAT ODAM

Severim kırlarda ben yaşamayı,
On iki ayı.
Severim kırların yeşil göğsünü,
Bütün süsünü.

İstemem başımın üzerinde dam,
Tabiat odam.
İstemem topraktan başka bir yatak,
Kehkeşanlar tak.

Kuşlardan savrulan bir incecik tüy,
Üstümde örtü.
Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar,
Rüyamda kızlar.

Her sabah neşeyle uyanan bir eş,
Koynumda güneş.
Dallarda ötüşen kuşlar kabilem,
Bilmezler elem.

Ağlarsak bizimle beraber olur,
Hemşirem yağmur.
Sızlarsak bizimle beraber sızlar,
Kardeşim rüzgâr.

İsteyen toplasın binlerce arşın,
Karlardan kışın.
Mutlaka öptürür bağlarda temmuz,
Çıplak bir omuz.

Severim kırlarda ben yaşamayı,
On iki ayı.
Severim kırların yeşil göğsünü,
Bütün süsünü.

Ölürsem istemem ne yas, ne kefen,
Ne başka bir fen.
Üstümden kalkmasın çimen, çiy, yosun,
Ruhum uyusun.

1) Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Severim kırlarda ben yaşamayı, On iki ayı. Severim kırların yeşil göğsünü, Bütün süsünü." Yukarıda şiirden verilen kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "
3) Aşağıda verilen ifadelerin hangisinde imge yoktur?
4) Yukarıdaki şiir, konusuna göre ne tür bir şiirdir?
5) " Aşağıdakilerden hangisi şiirde kullanılan ritim ve ahenk unsurlarından değildir?"
6) "Ağlarsak bizimle beraber olur, Hemşirem yağmur. Sızlarsak bizimle beraber sızlar, Kardeşim rüzgâr." Yukarıda verilen dörtlükle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?"
7) Yukarıdaki şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
8) Şiirde hangi uyak düzeni (uyak örgüsü) ile ses akışı sağlanmıştır?
9) "Her sabah neşeyle uyanan bir eş, Koynumda güneş. Dallarda ötüşen kuşlar kabilem, Bilmezler elem." Yukarıdaki dörtlükte aşağıda verilen edebî sanatlardan hangisi kullanılmamıştır? "
10) "Kuşlardan savrulan bir incecik tüy, Üstümde örtü. Ve aydan kırpılan bütün yıldızlar, Rüyamda kızlar." Yukarıdaki dörtlükte "örtü" kelimesi ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? "
11) Şiirin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
12) "Ölürsem istemem ne yas, ne kefen, Ne başka bir fen. Üstümden kalkmasın çimen, çiy, yosun, Ruhum uyusun." Şair, yukarıdaki mısralarda söyleyişi etkili kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?"