GİDİYORUM
Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde
Kavrulup gidiyorum.
Serseri bir rüzgâr gibi hep ganimet peşinde
Savrulup gidiyorum
Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine
Atlayıp gidiyorum.
Bütün kumaşlarını açtığım gibi yine
Katlayıp gidiyorum.
Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri
Görünüp gidiyorum.
Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri
Sürünüp gidiyorum.
1) Şiirin teması nedir?
2) Şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
3) Şiirin konusu nedir?
4) " "Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine / Atlayıp gidiyorum." mısralarında hangi sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?"
5) "Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde" mısrasındaki "serseri''sözcüğü hangi cümlede şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır?
6) " "Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri Görünüp gidiyorum. Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri Sürünüp gidiyorum. Bu dörtlükteki redif hangi seçenekte doğru verilmiştir?"
7) Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8) "Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri / Görünüp gidiyorum." Bu mısralara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
9) " "Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde Kavrulup gidiyorum. Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde Savrulup gidiyorum." Bu dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir?"
10) Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?