GİDİYORUM
Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde
Kavrulup gidiyorum.
Serseri bir rüzgâr gibi hep ganimet peşinde
Savrulup gidiyorum
Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine
Atlayıp gidiyorum.
Bütün kumaşlarını açtığım gibi yine
Katlayıp gidiyorum.
Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri
Görünüp gidiyorum.
Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri
Sürünüp gidiyorum.
1) Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2) Şiirin teması nedir?
3) Şiirin konusu nedir?
4) " "Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri Görünüp gidiyorum. Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri Sürünüp gidiyorum. Bu dörtlükteki redif hangi seçenekte doğru verilmiştir?"
5) "Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri / Görünüp gidiyorum." Bu mısralara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
6) Şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde" mısrasındaki "serseri''sözcüğü hangi cümlede şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır?
8) " "Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde Kavrulup gidiyorum. Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde Savrulup gidiyorum." Bu dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir?"
9) Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
10) " "Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine / Atlayıp gidiyorum." mısralarında hangi sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?"