GİDİYORUM
Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde
Kavrulup gidiyorum.
Serseri bir rüzgâr gibi hep ganimet peşinde
Savrulup gidiyorum
Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine
Atlayıp gidiyorum.
Bütün kumaşlarını açtığım gibi yine
Katlayıp gidiyorum.
Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri
Görünüp gidiyorum.
Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri
Sürünüp gidiyorum.
1) " "Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri Görünüp gidiyorum. Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri Sürünüp gidiyorum. Bu dörtlükteki redif hangi seçenekte doğru verilmiştir?"
2) " "Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde Kavrulup gidiyorum. Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde Savrulup gidiyorum." Bu dörtlüğün kafiye şeması aşağıdakilerden hangisidir?"
3) " "Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine / Atlayıp gidiyorum." mısralarında hangi sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?"
4) Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
5) Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6) "Bir kış güneşi gibi ben keyfimin esiri / Görünüp gidiyorum." Bu mısralara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
7) Şiirin konusu nedir?
8) Şiirin teması nedir?
9) Şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peşinde" mısrasındaki "serseri''sözcüğü hangi cümlede şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır?