BEN
Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin;
Ben, yankısından kaçan çoçuk, kendi sesinin.

Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı;
Allah'ın körebesi, cinlerin padişahı.

Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların;
Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların.

Ben kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda;
Öksüzün altın bahtı, yıldızdan mahyalarda.

Ben başı ağır gelmiş, boşlukta düşen fikir;
Benliğin dolabında, kör ve çilekeş beygir.

Ben, Allah diyenlerin boyunlarında vebal;
Ben bugünküne mazi, yarınkine istikbal.

Ben, ben, ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş;
Dokuz köyün sahibi, dokuz köyden kovulmuş

Hep ben, ayna ve hayal; hep ben, pervane ve mum;
Ölü ve Münker-Nekir; baş dönmesi uçurum
1) Şiirin tamamına hâkim olan duygu ya da düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2) Yukarıdaki şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3) Şiir, şekil bakımından aşağıda verilen divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisini çağrıştırır?
4) Şiirde hangi uyak düzeni (uyak örgüsü) ile ses akışı sağlanmıştır?
5) "Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların; Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların." Yukarıdaki mısralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
6) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
7) Aşağıdakilerden hangisi şiirde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
8) "Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı; Allahın körebesi, cinlerin padişahı." Yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?"
9) "“Ölü ve Münker-Nekir; baş dönmesi, uçurum...” Yukarıdaki mısrada hangi söz sanatı vardır?"
10) "Ben, kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda; Öksüzün altın bahtı, yıldızdan mahyalarda." Aşağıdaki mısralarda kullanılan kafiye çeşitlerinden hangisi, yukarıdaki mısralarda kullanılan kafiye çeşidi ile benzerlik göstermez?"
11) Şiirin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
12) Yukarıdaki şiir, konusuna göre ne tür bir şiirdir?
13) Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14) "Ben, ben, ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş; Dokuz köyün sahibi, dokuz köyden kovulmuş." Şair, yukarıdaki mısralarda söyleyişi etkili kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?"