BEN
Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin;
Ben, yankısından kaçan çoçuk, kendi sesinin.

Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı;
Allah'ın körebesi, cinlerin padişahı.

Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların;
Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların.

Ben kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda;
Öksüzün altın bahtı, yıldızdan mahyalarda.

Ben başı ağır gelmiş, boşlukta düşen fikir;
Benliğin dolabında, kör ve çilekeş beygir.

Ben, Allah diyenlerin boyunlarında vebal;
Ben bugünküne mazi, yarınkine istikbal.

Ben, ben, ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş;
Dokuz köyün sahibi, dokuz köyden kovulmuş

Hep ben, ayna ve hayal; hep ben, pervane ve mum;
Ölü ve Münker-Nekir; baş dönmesi uçurum
1) "Ben, kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda; Öksüzün altın bahtı, yıldızdan mahyalarda." Aşağıdaki mısralarda kullanılan kafiye çeşitlerinden hangisi, yukarıdaki mısralarda kullanılan kafiye çeşidi ile benzerlik göstermez?"
2) Şiir, şekil bakımından aşağıda verilen divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisini çağrıştırır?
3) "Ben, ben, ben; haritada deniz görmüş, boğulmuş; Dokuz köyün sahibi, dokuz köyden kovulmuş." Şair, yukarıdaki mısralarda söyleyişi etkili kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?"
4) "Ben, sırtında taşıyan işlenmedik günahı; Allahın körebesi, cinlerin padişahı." Yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?"
5) Yukarıdaki şiir, konusuna göre ne tür bir şiirdir?
6) Yukarıdaki şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7) "“Ölü ve Münker-Nekir; baş dönmesi, uçurum...” Yukarıdaki mısrada hangi söz sanatı vardır?"
8) Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Aşağıdakilerden hangisi şiirde dile getirilmek istenen konulardan biri değildir?
10) Şiirin tamamına hâkim olan duygu ya da düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
11) Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
12) "Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların; Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların." Yukarıdaki mısralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
13) Şiirde hangi uyak düzeni (uyak örgüsü) ile ses akışı sağlanmıştır?
14) Şiirin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?