DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

Ben giderim adım kalır
Dostlar beni hatırlasın
Düğün olur bayram gelir
Dostlar beni hatırlasın

Can kafeste durmaz uçar
Dünya bir han konan göçer
Ay dolanır yıllar geçer
Dostlar beni hatırlasın

Can bedenden ayrılacak
Tütmez baca yanmaz ocak
Selam olsun kucak kucak
Dostlar beni hatırlasın

Ne gelsemdi ne giderdim
Günden güne arttı derdim
Garip kalır yerim yurdum
Dostlar beni hatırlasın

Açar solar türlü çiçek
Kimler gülmüş kim gülecek
Murad yalan ölüm gerçek
Dostlar beni hatırlasın

Gün ikindi akşam olur
Gör ki başa neler gelir
Veysel gider adı kalır
Dostlar beni hatırlasın
"
1) Yukarıdaki şiirin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2) "Can kafeste durmaz uçar" şeklinde okuyucularına seslenen şairin, "kafes" kelimesi ile anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
3) Yukarıdaki şiirin sırasıyla vezni, nazım birimi, nazım şekli ve nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
4) "Ben giderim adım kalır", "Dünya bir han konan göçer", "Murad yalan ölüm gerçek" mısralarından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
5) "Dünya bir han konan göçer." cümlesinde kullanılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisinde yoktur
6) Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7) Yukarıdaki şiirden hareketle şairin ölüme bakış açısı ile ilgili  olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez