Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerden derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi

Türlü donlar giyer gülden naziktir
Bülbül cevreyleme güle yazıktır
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
Güle gelir gelir canlar paresi

Benim uzun boylu serv-i çınarım
Yüreğime bir od düştü yanarım
Kıblem sensin yönüm sana dönerim
Mihrabımdır iki kaşın arası

Didâr ile muhabbete doyulmaz
Muhabbetten kaçan, insan sayılmaz
Münkir üflemekle çerâğ söyünmez
Tutuşunca yanar aşkın çırası

Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Âşık muhabbetten niçin kaçarsın
Böyle midir ilimizin töresi
1) Şiir, konusuna göre halk edebiyatı şiir türlerinden hangisidir?
2) Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerden derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi                                     Şiirin ilk dörtlüğünün kafiye (uyak) örgüsü hangi şıkta doğru verilmiştir?
3) Pir Sultan'ım katı yüksek uçarsın
Selamsz sabahsız gelir geçersin
Âşık muhabbetten niçin kaçarsın
Böyle midir ilimizin töresi                                       Dörtlükte hangi duygu hâkimdir?
4) Benim uzun boylu serv-i çınarım
Yüreğime bir od düştü yanarım
Kıblem sensin yönüm sana dönerim
Mihrabımdır iki kaşın arası                    Yukarıdaki dörtlüğün kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
5) Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerden derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi                       'tazelendi' kelimesinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
6) “Evin içi hoş ve dostça idi bu akşam.” Romanda geçen bu ifade ile yazar ne anlatmak istemiştir?
7)
Türlü donlar giyer gülden naziktir
Bülbül cevreyleme güle yazıktır
Çok hasretlik çektim bağrım eziktir
Güle gelir gelir canlar paresi                                  Şâir, dörtlükte kime seslenmektedir?
8) Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerden derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi                                                                                                                                                                              'Yanmak' sözcüğü  hangi şıkta dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?                                                                                                                                                                                                    
9) Dîdâr ile muhabbete doyulmaz
Muhabbetten kaçan, insan sayılmaz                         Virgül, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu mısralardaki göreviyle kullanılmıştır?                 
10) Benim uzun boylu serv-i çınarım
Yüreğime bir od düştü yanarım                               Dizelerinde hangi söz sanatı yapılmıştır? 
11) Derdim çoktur hangisine yanayım
Yine tazelendi yürek yarası
Ben bu derde nerden derman bulayım
Meğer dost elinden ola çaresi                                 Dörtlükte hangi kelimeler arasında karşıtlık söz konusudur?
12) Pir Sultan'im katı yüksek uçarsın
Selamsz sabahsız gelir geçersin
Âşık muhabbetten niçin kaçarsın
Böyle midir ilimizin töresi                                                                                                                                                                                                                                  Dörtlükte kafiyeyi  (uyak) oluşturan sesler hangi şıkta doğru verilmiştir?
13) Şiirin ölçüsü, duraklarıyla birlikte hangi şıkta doğru verilmiştir?