HAYDARPAŞA GARI

Haydarpaşa garında
1941 baharında
saat on beş.
Merdivenlerin üstünde güneş
yorgunluk ve telâş
Bir adam
merdivenlerde duruyor
bir şeyler düşünerek.
Zayıf.
Korkak.
Burnu sivri ve uzun
yanaklarının üstü çopur.
Merdivenlerdeki adam
-Galip Usta-
tuhaf şeyler düşünmekle
meşhurdur:
"Kâat helvası yesem her gün" diye düşündü
5 yaşında.
"Mektebe gitsem" diye düşündü
10 yaşında.
"Babamın bıçakçı dükkânından
Akşam ezanından önce çıksam" diye düşündü
11 yaşında.
"Sarı iskarpinlerim olsa
kızlar bana baksalar" diye düşündü
15 yaşında.
"Babam neden kapattı dükkânını?"
Ve fabrika benzemiyor babamın dükkânına"
diye düşündü
16 yaşında.
"Gündeliğim artar mı?" diye düşündü
20 yaşında.
"Babam ellisinde öldü,
ben de böyle tez mi öleceğim?"
diye düşündü
21 yaşındayken.
"İşsiz kalırsam" diye düşündü
22 yaşında.
"İşsiz kalırsam" diye düşündü
23 yaşında.
"İşsiz kalırsam" diye düşündü
24 yaşında.
Ve zaman zaman işsiz kalarak
"İşsiz kalırsam" diye düşündü
50 yaşına kadar.
51 yaşında "İhtiyarladım" dedi,
"babamdan bir yıl fazla yaşadım."
Şimdi 52 yaşındadır.
İşsizdir.
Şimdi merdivenlerde durup
kaptırmış kafasını
düşüncelerin en tuhafına:
"Kaç yaşında öleceğim?
Ölürken üzerimde yorganım olacak mı?"
diye düşünüyor.
Burnu sivri ve uzun.
Yanaklarının üstü çopur.

Denizde balık kokusuyla
Döşemelerde tahtakurularıyla gelir
Haydarpaşa garında bahar
Sepetler ve heybeler
merdivenlerden inip
merdivenlerden çıkıp
merdivenlerde duruyorlar.
1) Yukarıdaki şiir, konusuna göre ne tür bir şiirdir?
2) " 'Kaç yaşında öleceğim?
Ölürken üzerimde yorganım olacak mı?'
diye düşünüyor."
Yukarıdaki mısralarda geçen "Ölürken üzerimde yorganım olacak mı" sorusuyla kastedilen duygu ya da düşünce nedir? 
3) Şiirde hangi anlatım türü ön plandadır?
4) "Sepetler ve heybeler
merdivenlerden inip
merdivenlerden çıkıp
merdivenlerde duruyorlar."
Yukarıdaki mısralarda kullanılan edebî sanat aşağıda verilen mısraların hangisinde kullanılmamıştır?
5) Şiirin tamamına hâkim olan duygu ya da düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
6) Yukarıda verilen şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
7) Yukarıdaki şiirin nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
8) Yukarıdaki şiir hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
9) Şiirin dil ve üslubu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
10)
"Haydarpaşa garında
1941 baharında"
Aşağıdaki mısralarda kullanılan kafiye çeşitlerinden hangisi, yukarıdaki mısralarda kullanılan kafiye çeşidi ile benzerlik göstermez?