İSTANBUL’U DİNLİYORUM

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalı Çarşı;
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgârında, ter kokuları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başında eski âlemlerin sarhoşluğu,
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;
Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul'u dinliyorum.
1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
2) Şair hangi mevsimdeki İstanbul'u anlamaktadır?
3) Şair şiirin hangi bölümünde İstanbul'un semtlerini betimlemektedir?
4) Şairin bu şiirde yoğun olarak yaşadığı duygu aşağıdakilerden hangisidir?
5) " Çekiç sesleri geliyor doklardan," dizesinde altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
6) Şair son bölümde kime sesleniyor?
7) "Ağlar çekiliyor dalyanlarda;" dizesinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
8) Şiirde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
9) " Başında eski âlemlerin sarhoşluğu,"dizesiyle anlatılmak istenen nedir?