İSTANBUL’U DİNLİYORUM

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları;
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalı Çarşı;
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa;
Güvercin dolu avlular.
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgârında, ter kokuları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başında eski âlemlerin sarhoşluğu,
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;
Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul'u dinliyorum.
1) " Başında eski âlemlerin sarhoşluğu,"dizesiyle anlatılmak istenen nedir?
2) Şair son bölümde kime sesleniyor?
3) Aşağıdaki dizelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
4) Şair hangi mevsimdeki İstanbul'u anlamaktadır?
5) " Çekiç sesleri geliyor doklardan," dizesinde altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
6) Şiirde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
7) "Ağlar çekiliyor dalyanlarda;" dizesinde altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
8) Şair şiirin hangi bölümünde İstanbul'un semtlerini betimlemektedir?
9) Şairin bu şiirde yoğun olarak yaşadığı duygu aşağıdakilerden hangisidir?