GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ

Gönlüm düştü bu sevdaya
Gel gör beni aşk n’eyledi
Başımı verdim kavgaya
Gel gör beni aşk n’eyledi

Ben yürürüm yana yana
Aşk boyadı beni kana
Ne âkilem ne divane
Gel gör beni aşk n’yledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk n’yledi

Akar suların çağlarım
Dertli ciğerim dağlarım
Şeyhim anuban ağlarım
Gel gör beni aşk n’yledi

Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk n’yledi

Aşkın beni mest eyledi
Aldı gönlüm hast’eyledi
Öldürmeye kast eyledi
Gel gör beni aşk n’eyledi

Ben yürürüm ilden ile
Şeyh anarım dilden dile
Gurbette halim kim bile
Gel gör beni aşk n’yledi

Mecnun oluban yürürüm
Ol yâri düşte görürüm
Uyanıp melûl olurum
Gel gör beni aşk n’yledi

Miskin Yunus biçareyim
Baştan ayağa yareyim
Dost elinde avareyim
Gel gör beni aşk neyledi
1) Şiir kafiye örgüsü bakımından, halk şiirinin hangi türü ile benzerlik göstermektedir?
2) Şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
3) Şiirin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
4) Şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
5) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isyan duygusu dile getirilmiştir?
6) "Çok ağlattın güldür beni" dizesinde yer alan söz sanatı nedir?
7) Yunus, aşk yüzünden yaşadığı ruh hâlini aşağıdakilerden hangisine benzetmektedir?
8) Şiirde sözü edilen aşk şairin hangi varlığa karşı duyduğu aşktır?
9) Şiire göre Yunus uyandığında neden üzgün olmaktadır?
10) "Ne akilem ne divane " dizesinde yer alan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?