1) Bakırköy Belediye Bahçesinde insanın gözüne çarpan şey nedir?
2) "Şehir Mektupları", Ahmet Rasim'in, ….. yüzyılın kimi gazete ve dergilerinde yazdığı fıkra-deneme-sohbet karışımı yazıları bir araya getirdiği bir eserdir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3) "Yemekte, pek ziyade kanaatkâr… Hemen, iki üç yaşında bir çocuğun yiyeceği kadar yiyor. Alafranga terbiye edildiği için çatal, bıçak kullanmakta ustadır."
Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi kimdir?
4) "Eğer taban ile çıkacak olursanız, bildiğimiz merdivenli yokuşun ilk kademesini geçer geçmez, sol taraf dükkânlarına bakmaya çalışmalıdır."
Yukarıdaki metne göre yokuşu geçerken neden dükkânlara bakmak gerekmektedir?
5) "Geçen pazar günü, Köprü deniz plajındaydım. Tanımadığım, kuruntulu bir kişi, soyunmuş olarak yanıma geldi. Gözümde gözlük olması dolayısıyla beni ….  zannetmiş."
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 
6) "Sivrisinekten, tahtakurusundan, bildiğimiz pireden, tatarcıktan, trenin düdüklerinden, dondurmacı avazından, hayli zamandan beri sürüp giden taş meselesinden huzuru kaçan, Bakırköy ve civarı ahalisi, sekizinci bir patırtı yüzünden, sabah uykusunu kestirememektedir." cümlesindeki altı çizili sözle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
7) Yazar, Büyükdere'deki bir lokantada karnını doyurduktan sonra zengin ahbabının arabasıyla nereye gider?
8)
Yazar, yüzme bilmediği için hangi sahili sevmektedir?
9) "Korkumdan, matbaaya gidemiyorum. Birkaç gün süren hastalığımdan ötürü, müdüre bir dilekçe yolladım. Okur okumaz öfkeden ateş kesilmiş ve derhal yerinden kalkarak:
-Bundan büyük kabahat olamaz. Hasta olan mutlaka bir yaramazlık etmiştir. İnsan durup dururken keyifsizlenmez, demiş."
Yukarıdaki metinden hareketle matbaa müdürü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
10) Sabırlı, durumunu belli etmeyen, avuç açmayan yoksullara ne denir?
11) "Hatta geçenlerde kibar bir aileye mensup olduğu tavırlarından belli olan bir hanımefendiye, köprüde sipsivri bir dilenci yaklaşarak ta köprünün ortasına varıncaya kadar rahatsız etti. Kadın, bozukluk olmadığından bahsederek, gitmesini söylediyse de kim dinler? Biçare kadın sıkılır, bozulur. Herif, sürekli omuzu başında. Elini uzatmış ver ha söylenir. Bir hâl ki tarif edilemez. En nihayet bir çeyrek vererek başından savdı."
Yukarıdaki metinde ağırlıklı olarak hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
12) Rıhtıma toprağı ince yığdığı için bir bağ arabasının batıp devrilmesine, içindekilerin de yaralanmasına sebep olan belediye aşağıdakilerden hangisidir?
13) Aşağıdakilerden hangisi eserin içeriğine yönelik bir açıklamadır?
14) "Ye'cüc ve Me'cüc taifesinden yaratılış icabı ayrılıp Selanik'te doğduğu gibi büyüye büyüye, nizam veren yaratıcı elin ilk tertip ve düzenini muhafaza eden bir cücedir."
Yazarın cüce diye bahsettiği kişi kimdir?
15) Aşağıdakilerden hangisi "fukara-yı sâbirin" sınıfında yer alan dilencilerden olamaz?
16) Aşağıdakilerden hangisi "-İnayet ola! Çalış." diyenlere dilencilerin verdikleri cevaptır?
17)  ''Yukarı salona çıktım, Kalabalık: Kadın, madam, matmazel, dam, leydi, kokana, dudu hepsi tamam. Fakat, ne garip manzara! İnsan çiçeklikte oturuyorum zannediyor.'"
Aşağıdakilerden hangisi yazarın kendisini çiçeklikte oturuyor zannetmesinin sebebidir?
18) "Daha kapıdan çıkar çıkmaz, bir araba durdu. Benim 'zengin ahbaplardan' dediğim zat içinde. İçimden 'Biraz önce gelseydin ne olurdu?' diye söylendim."
Yazarın böylesi bir beklenti içine girmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
19) Yazara göre aşağıdakilerden hangisi köylerdeki deniz müdavimlerinin özelliklerinden biri değildir?
20) Aşağıdakilerden hangisi ''Şehir Mektupları '' eserinde geçen gazete isimlerinden biri değildir?
21) "Gerçekten de güzel sebzedir. Misafir ağırlar. Biraz hazmı ağırdır ama doyurur. Bıktırmaz. Her şeye karışır. Türlüye girer dolma olur."
Yukarıdaki metinde anlatılan sebze hangisidir?
22)  ''Sular'a gideceğim diye gece erken yattım. Evin sokağa bakan odaları biraz hava aldığından, şu insanı buram buram terleten bunaltıcı mevsim çekiliyor. Zaten kendi kendime uyandığımı bilmem.''
Yazarın, kendi kendine uyanamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
23) """Eliyle, parmağıyla her dükkânı gösteriyor, simitçiye geliyor, poğaçaya imreniyor, önündeki çocuğun püskülünü çekiyor. Ayağı sürçüp kayıyor, anasının yeldirmesine asılıyor, Japon malı şişirme düdüklerden istiyor, yeşilli, allı, morlu balonlara salacak gibi bakıyor."" Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
24)  ''Bayılırım. Hayalimden geçtikçe, içim titrer…''
Yazarın hayalini kurduğu şey nedir?
25) "Yemekte, pek ziyade kanaatkâr… Hemen, iki üç yaşında bir çocuğun yiyeceği kadar yiyor. Alafranga terbiye edildiği için çatal, bıçak kullanmakta oldukça ustadır. İçkiye karşı sıkı durur."
Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi kimdir?