1) "Misafirlik, her zaman iyi değildir. Fakat ne çare! Yaz geldi mi insan,
şehrimizi kuşatan ve her biri ayrı ayrı eşsiz bir bahar ülkesini andıran mesire yerlere gitmek hevesinden de kendini alamıyor."
Yazar, misafirliğin her zaman iyi olmadığını neden söylemiştir?
2) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Rasim'in üslubuna ait bir özellik değildir?
3) "Yemekte, pek ziyade kanaatkâr… Hemen, iki üç yaşında bir çocuğun yiyeceği kadar yiyor. Alafranga terbiye edildiği için çatal, bıçak kullanmakta ustadır."
Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi kimdir?
4) Yazarın Hayati'yi ayrıntılarıyla anlattığı mektup aşağıdakilerden hangisidir?
5) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Rasim'e  ait özelliklerden biri değildir?
6) "Gerçekten de çok güzel sebzedir. Misafir ağırlar. Biraz hazmı ağırdır ama doyurur. Bıktırmaz. Her şeye karışır. Türlüye girer, dolma olur. Şişe dizilir. Ezim ezim ezilir."
Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
7)  ''Yukarı salona çıktım, Kalabalık: Kadın, madam, matmazel, dam, leydi, kokana, dudu hepsi tamam. Fakat, ne garip manzara! İnsan çiçeklikte oturuyorum zannediyor.'"
Aşağıdakilerden hangisi yazarın kendisini çiçeklikte oturuyor zannetmesinin sebebidir?
8) "Bir imtihanda öğrencilerden birine:
-Gece hayvanlarını say! derler.
Biçare öğrenci, canının pek çok yangınlığından mıdır nedir, derhal başlayarak:
-Sivrisinek, tahtabiti, baykuş, pire! diye söylenir."
        1            2                 3        4
Yukarıdaki metinde numaralandırılmış kelimelerden hangisi öğrencinin saydığı gece hayvanlarından biri değildir?
9) "Eski müdür bin zahmet, bin sıkıntı çekerek, orada bir bahçe oluşturdu. Bahçede ağaçlar, çiçekler bitti; otlar, çimenler çıktı. 'Lâk' dedikleri büyük havuzlardan bir tane yapıldı. Su verecek makinesi yerli yerine konuldu. Kadınlara, erkeklere yerler ayrıldı."
Yukarıda bahsedilen çalışma İstanbul'un hangi semtinde yapılır?
10) "Şehir Mektupları" adlı eserin orijinal hâli kaç ciltten oluşur?
11) Yazarın yaşadığı dönemde İstanbul'un içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayan gölün adı nedir?
12) "Bahar, fâni ömrünün kalanını Adalar'da geçirmek üzere o gönül açıcı adalara çekilmiş gibi, oralarda taptaze duruyor."
Yukarıdaki metinde kişileştirilen varlık hangisidir?
13)  ''Alafranga geçinen arkadaşlardan biri, geçenlerde, Malûmat gazetesinin bir konuyu unutmakta olduğunu söyleyince hemen sordum:
-O konu hangi konudur?''
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabıdır?
14) Yazarın alafranga geçinen arkadaşlarından biri yazara Malûmat gazetesinin hangi konuyu unutmakta olduğunu söyler?
15) Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafeyi, vapurlar kaç saatte almaktadır?
16) Hayati nerede doğmuştur?
17) Bakırköy Belediye Bahçesinde insanın gözüne en ziyade çarpan şey aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Fakat iki şişe düz ile üç tabak mezeye yarım İngiliz verilince insan sarhoşluğunu unutuyor da adeta ayılıyor."
Yukarıdaki metinde yapılan söz sanatı hangisidir?
19) Boğaziçi'nde oturanlar, Şirket-i Hayriye'nin ne yapacağından endişe duymaktadırlar?
20) Sabırlı, durumunu belli etmeyen, avuç açmayan yoksullara ne denir?
21) "Şehir Mektupları", Ahmet Rasim'in, ….. yüzyılın kimi gazete ve dergilerinde yazdığı fıkra-deneme-sohbet karışımı yazıları bir araya getirdiği bir eserdir." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
22) Yazar, "Kuru kaymaklı" sesiyle gece yarısı uykusundan uyandığında saat kaçtır?
23) Aşağıdakilerden hangisi eserde anlatılan İstanbul'un özelliklerinden biri değildir?
24) Yazar, İstanbul'da dilencilerin insanları rahatsız ettiğini kaçıncı mektupta dile getirir?
25) "İffetli bakışlar, oralarda, arabaya, tramvaya binip gitmekten başka bir doğru yol göremez. Polis, yirmi dört saatin yirmi dördünde de, olay bekleyerek vazife görür. Ahlâk bozukluğu adına ne kadar rezillik varsa, her biri için orada örnekler bulunabilir."
Yukarıda bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?