1) Köprü ile Kadıköy arasındaki mesafeyi, vapurlar kaç saatte almaktadır?
2) "Başta alafranga bir takke, keten gömlek, burmalı ve ucuz topuzlu boyunbağı, açık renk bir ceket, belde jimnastik tokalarını andırır bir kemer, dar hafif bir pantolon, renkli çorap, şık terlik azmanlarından bir ayakkabı, bir elde kayışla bağlı hamam takımı, bir elde ise sarımtırak kumaşlı bir şemsiye..."
Yukarıdaki metinde tasviri yapılan kişiler aşağıdakilerden hangisidir ?
3) "Karşıdaki mösyö bu iki et balyası arasında nasıl hava alacak?"
Altı çizili sözcük grubu kimler için kullanılmıştır?
4) Yazara göre evlerde başı dinç olarak oturmak, çocuk uyutmak, hasta oyalamak, biraz sohbet etmek ve yürek çarpıntısına uğramadan bir saat geçirmek neden mümkün değildir?
5) Aşağıdakilerden hangisi yazarı sahurdan sonra uyutmayan seslerden biri değildir?
6) Ahmet Rasim, "Leyla Feride" takma ismini hangi türde verdiği eserlerde kullanmıştır?
7) "Madam, öyle atılacak madamlardan değil. Şişman ama bilgili. O Frenk taklitçisini bile bozdu. Otuz sekiz, kırk var. Vücudunun uyumu hoş, sözleri lâtif..."    
Yazar, Madam ile nerede karşılaşır?
8)  ''Alafranga geçinen arkadaşlardan biri, geçenlerde, Malûmat gazetesinin bir konuyu unutmakta olduğunu söyleyince hemen sordum:
-O konu hangi konudur?''
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabıdır?
9) Yazar, bir arkadaşıyla yaptığı güveç âlemini kaçıncı mektupta anlatır?
10) "Bir imtihanda öğrencilerden birine:
-Gece hayvanlarını say! derler.
Biçare öğrenci, canının pek çok yangınlığından mıdır nedir, derhal başlayarak:
-Sivrisinek, tahtabiti, baykuş, pire! diye söylenir."
        1            2                 3        4
Yukarıdaki metinde numaralandırılmış kelimelerden hangisi öğrencinin saydığı gece hayvanlarından biri değildir?
11) Aşağıdakilerden hangisi "Şehir Mektupları" adlı eserin anlatım ve dil özelliklerinden değildir?
12) "Fakat bunlar sevinçli günlere mahsus masraflardandır. Kıskanılmaz. Sevine sevine alınır, giydirilir, herkes cümlenin gülüp sevindiğini ister."
Yazarın yukarıda "sevinçli günler" ile kasdettiği aşağıdakilerden hangisidir?
13) Boğaziçi'nde oturanlar, Şirket-i Hayriye'nin ne yapacağından endişe duymaktadırlar?
14) Aşağıdakilerden hangisi Hayati'ye ikinci müdür unvanını
vermelerinin sebebidir?
15) "Ahmet Rasim, edebiyatımızın özgün yazarlarından biridir." cümlesindeki altı çizili sözcükle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
16) """Eliyle, parmağıyla her dükkânı gösteriyor, simitçiye geliyor, poğaçaya imreniyor, önündeki çocuğun püskülünü çekiyor. Ayağı sürçüp kayıyor, anasının yeldirmesine asılıyor, Japon malı şişirme düdüklerden istiyor, yeşilli, allı, morlu balonlara salacak gibi bakıyor."" Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
17) Yazar, Galata köprüsünün altında denize girmekten niçin korkar?
18) Aşağıdakilerden hangisi yazarın, Malûmat gazetesinde çalışan yazar arkadaşına bisiklete binmeyi tavsiye etme gerekçelerinden biri değildir?
19) Bir evin mutfağında ne pişirilirken yangın çıkar?
20) "Geçenlerde, Umur yeri önünde oltaları indirdik. Yirmi üç kulaçta duruyoruz. Lüfer de ısırır, ısırmaz.  Akşam balığını tamamlayalım derken bir tanesi takıldı. Acele ile çektim. Şöyle bir lüfer… Ortalık da karardı, kararacak. Hemen sarıldım… Birdenbire, canım çekiliyor zannettim. Meğer tuttuğum trakonyaymış... Sarılır sarılmaz vurdu. Az kaldı ölüyordum."
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
21) Aşağıdakilerden hangisi plajlarda yapılan komikliklerden  değildir?
22) Sular'a gideceği için erken yattığı bir gece yarısı yazarı uykusundan aşağıdakilerden hangisi uyandırır?
23) Yazar, lüferleri pişiren aşçıbaşına niçin kızar?
24) Yazarın, balık avcılığı ile uğraşan arkadaşının elini hangi balık türü ısırır?
25)   ''Seher yemeği: Bir parça ekmek, süt, kahve, biraz çikolata….''
Yukarıdaki seher yemeği kimindir?