1) "Beyaz bıyıklı, karnı çenesinden fazla ileri fırlamış. Pekâla! Ağzımızı sildik. Borcumuzu sorduk. Herif pamuk değil, çelik imiş."
Aşağıdakilerden hangisi yazarın, adamı sert bulmasının sebebidir?
2) "Artık bütün bütün şaşırdım. Ne yapalım! Hiç başka çare yok. Köprüde falan tesadüf edince sıkça bir temenna ile kusurumu gidermeye çalışmalıyım. Derken, geçen gün karşı karşıya gelmeyelim mi? Bende bir çarpıntı, direktörde bir hayret! "
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük kim için kullanılmıştır?
3) Bakırköy Belediye Bahçesinde insanın gözüne çarpan şey nedir?
4) "Spor İngilizce bir kelimedir ki bizde koşu, yarış, müsabaka, güreş ve benzer eğlence ve oyunların hepsini içine alır. Hatta deniz ve kara avcılıkları da bunun içindedir."
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
5) Aşağıdakilerden hangisi yazarın eserde anlattığı İstanbul insanının geçim kaynaklarından biri değildir?
6) "Yemekte, pek ziyade kanaatkâr… Hemen, iki üç yaşında bir çocuğun yiyeceği kadar yiyor. Alafranga terbiye edildiği için çatal, bıçak kullanmakta ustadır."
Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi kimdir?
7) """Eliyle, parmağıyla her dükkânı gösteriyor, simitçiye geliyor, poğaçaya imreniyor, önündeki çocuğun püskülünü çekiyor. Ayağı sürçüp kayıyor, anasının yeldirmesine asılıyor, Japon malı şişirme düdüklerden istiyor, yeşilli, allı, morlu balonlara salacak gibi bakıyor."" Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
8) Çırçır'da keman çalan meşhur kemancının adı nedir?
9) Yazar, köprücülerin hangi davranışlarından hoşlanmaz?
10) "Korkumdan, matbaaya gidemiyorum. Birkaç gün süren hastalığımdan ötürü, müdüre bir dilekçe yolladım. Okur okumaz öfkeden ateş kesilmiş ve derhal yerinden kalkarak:
-Bundan büyük kabahat olamaz. Hasta olan mutlaka bir yaramazlık etmiştir. İnsan durup dururken keyifsizlenmez, demiş."
Yukarıdaki metinden hareketle matbaa müdürü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
11) Aşağıdakilerden hangisi "fukara-yı sâbirin" sınıfında yer alan dilencilerden olamaz?
12) "Geçen gün kukelatası başında, ihtiyarca bir adam sokaklarda dolaştığı sırada, âleme gülünç olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar adamın, gülünç duruma düşme sebebidir?
13) Ahmet Rasim nerede dünyaya gelir?
14) "Vapur hareket ettikten bir iki dakika sonra, bir velvele koptu. Küpeşteye koşan koşana, herkeste bir korku… Ne var diye, ben de seğirttim."
Yazarın da içinde bulunduğu bu kargaşanın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
15) Rıhtıma toprağı ince yığdığı için bir bağ arabasının batıp devrilmesine, içindekilerin de yaralanmasına sebep olan belediye aşağıdakilerden hangisidir?
16) "Ben böyle seyre değer şeylere tesadüf edeceğimi bildiğim için, bu mevsimi oralarda geçiririm." cümlesinde yazarın bahsettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
17) Yazara göre, yazda yapılamayan; ama uzun kış gecelerinde insanın yapma fırsatı yakalayabildiği iş aşağıdakilerden hangisidir?
18) Yazarın çalıştığı matbaanın müdürü, yazara niçin kızar?
19) Yazar, İstanbul'da dilencilerin insanları rahatsız ettiğini kaçıncı mektupta dile getirir?
20) "Öğrencinin biri sorar:
-Hoca Efendi, boğulanlar niye denizin üzerine çıkıyorlar?
Hoca, bunun hikmetini birdenbire akıl edemez, fakat, o zeki öğrenciye inandırıcı bir cevap vermek zorunda olduğu için der ki:
- ……………………."

Hocanın öğrencisine verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
21) "Elli yıla yakın bir zaman boyunca sürdürdüğü yazarlığında ayrıntıya inen ve gözleme dayanan bakış açısı ve muzip, esprili üslubuyla çağının İstanbul'unu anlatmış, İstanbul gündelik hayatından canlı, renkli tablolar çıkarıp okuyucuya sunmayı başarmıştır." cümlesi için aşağıdakierden hangisi söylenebilir?
22) Aşağıdakilerden hangisi plajlarda yapılan komikliklerden  değildir?
23) 'Fakat bunlar sevinçli günlere mahsus masraflardandır. Kıskanılmaz. Sevine sevine alınır. Giydirilir, herkes cümlenin gülüp sevindiğini ister.''
Yukarıdaki metinde bahsedilen sevinçli günler hangisidir?
24) Yazara göre evlerde başı dinç olarak oturmak, çocuk uyutmak, hasta oyalamak, biraz sohbet etmek ve yürek çarpıntısına uğramadan bir saat geçirmek neden mümkün değildir?
25) Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Rasim'e  ait özelliklerden biri değildir?