1) "Bir tanıdığı Hoca'nın evine konuk olur. Akşam yemeği yenilir, içilir. Gece yarısına kadar tatlı sohbetler edilir." Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi vardır? (YATMADAN ÖNCE YENEN ÜZÜM)
2) "Akşehir'e … bir Arap hoca gelmişti. Hocanın işi gücü kendisiyle övünmekti." Paragrafta boş bırakılan yere, fıkranın ismi de dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (HALEP ORDA İSE ARŞIN BURDA!)
3) "KİME NE?" adlı fıkrada verilmek istenen mesaj nedir?
4) "Herkes bu fikre evet deyince, Hoca ziyafet vermeye mahkum edilir. Ertesi akşam Hoca'nın evi dolup taşar. Fakat bir türlü yemeğin çıkacağı yok. Nihayet Hoca'yı aramak için avluya çıkar bakarlar ki Hoca, bir ağacın dalına kocaman bir kazan asmış, altına da bir mum koymuş." Nasreddin Hoca'nın bu davranışının sebebi nedir? (MUM, KAZANI KAYNATAMAZ MI?)
5) "Bir gece yarısı Hoca telaşla karısını uyandırır. -Aman hatun, şu gözlüğümü ver, gözüme takıp öyle yatayım, der." Nasreddin Hoca'nın gözlükle yatmak istemesinin sebebi nedir? (AMAN GÖZLÜĞÜMÜ VER!)
6) "-Gördün ya oğlum, dedi. Bu halkın dilinden kurtulabilen varsa aşk olsun. O hâlde sen doğru bildiğini yap, âlem ne derse desin..." Paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? (HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİN)
7) "Bütün bu tehlikeli atışlar yapılırken Nasreddin Hoca, yerinden bir parmak bile kımıldamaz. Timurlenk onun soğukkanlılığına hayran kalarak bol bol ihsanda bulunur. Aynı zamanda da delinen cübbe ve sarığının yerine yeni bir cübbe ile sarık verilmesini emreder. Hoca, Timurlenk'e: -Emredin de bir de çakşır versinler! der." Metinde geçen 'çakşır' nedir? (TEMİZ ÇAKŞIR)
8) "Timurlenk o sabah biraz keyifsizdi. Nasreddin Hoca'ya yüz vermedi. Sepetten aldığı incirleri de birer birer Hoca'nın suratına atmaya başladı. Nasreddin Hoca suratına olgun incirleri birer birer yerken yüksek sesle durmadan Allah'a şükrediyordu." Nasreddin Hoca, niçin şükreder? (NEDEN ŞÜKREDERSİN?)
9) "ALDANMAYAN ÇOCUK" adlı fıkrada Nasreddin Hoca, gururlu çocuğa nasıl bir ders vermiştir?
10) "Nasreddin Hoca bu soruya gülerek cevap vermiş: -İlahi komşum! ... içinde gitme de neresinde gidersen git." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (İÇİNDE GİTMEYİN DE)
11) "O adam hariç, herkes yine ayağa kalktı. O zaman Nasreddin Hoca, her iki soruda da ayağa kalkmayan adama döndü: -Sen cennete mi gitmek istiyorsun yoksa cehenneme mi? Hiçbirinde ayağa kalkmadın da…diye sordu." Adam, ayağa kalkmamasını nasıl açıklar? (CENNET VE CEHENNEM)
12) "Ağlama karıcığım, der. Gerçi epeyce sıkıntı çektim ama Allah'a şükür öküzün boynuzları arasına oturma arzuma da nâil oldum." Yukarıdaki metinde yer alan 'nâil olmak" söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (BİR MERAKIN SONU)
13) "Adam: -İyi ama ya bu çukurdan çıkan toprak ne olacak? Onu nasıl kaldıracaksın? diye sorar. Hoca şaşırır. Bir anda cevap bulamaz: - Canım sen de o kadar ince eleyip sık dokumasan olmaz mı? deyiverir." Paragrafta geçen 'ince eleyip sık dokumak' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (O KADAR İNCE ELEYİP SIK DOKUMAYIN!)
14) "Ertesi sabah, kadın nazlanarak Hoca'ya sorar: -Kocacığım! Kime görüneyim, kime görünmeyeyim? Bu konuda bana bir şey söylemedin… -Bu soru, Hoca'nın bütün sabrını bitirir. Karısına çıkışırcasına cevap verir: -Bana görünme de kime görünürsen görün." Nasreddin Hoca, karısına niçin böyle bir cevap verir? (KİME GÖRÜNEYİM?) "
15) "Bu paylaşıma, çocuklar şaşıp kaldılar:
-Bu taksime aklımız ermedi, derler." Altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? (KUL TAKSİMİ-ALLAH TAKSİMİ)
16) Yemeğin buharını içine çeken bir insandan para isteyen dükkân sahibine, Nasreddin Hoca ne yapmıştır?
17) "Bir gün kapı komşusu Nasreddin Hoca'ya: -Hocam, sizde kırk yıllık sirke var mı? … der." Komşusu Nasreddin Hoca'dan niçin kırk yıllık sirke ister? (KIRK YILLIK SİRKE)
18) "Hoca, Ramazan boyunca kendisinin ne yediğini, ne içtiğini sormayan köylülere, iyice içerleyip kızmıştır. Bu soruyu fırsat bilerek içini dökmeye başlar:" Nasreddin Hoca, köylülerin hangi sorusuna içerleyip kızmıştır? (HOCANIZ NE YER, NE İÇER?)
19) "-Ah, Hoca hazretleri, cahillik. Anamın huzurunda bir gün eşeklik ettim. Aşırı derecede canını sıktım. O da:'Dilerim eşek olasın' diye beddua etti. Derhâl eşek oldum. Beni pazara götürüp sattılar. Siz aldınız. Sizin mübarekliğiniz sebebiyle tekrar adam oldum!" Paragraftaki sözler kime aittir? (GALİBA YİNE ANNENİ DARILTTIN)
20) "O zat da şaşırmış: -Madem tanımadınız, şimdiye kadar böyle 40 yıllık dost gibi nasıl konuştunuz? diye sorunca Hoca şu cevabı verir?" Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı vardır? (BEN SENİ KENDİM SANDIM!)
21) "Bazı dostları Hoca'ya takılırlar: -Hoca, ilim sahibi, irfan sahibi olarak geçinirsin. Ama tarafından yazılmış bir kitabın bile yok… Hâlbuki başka hocaların yazdıkları kitapları var, derler. Hoca lafın altında kalır mı?" Nasreddin Hoca, kitap yazmamasını nasıl açıklar? (NİÇİN KİTAP YAZMAMIŞ?)
22) "Bir süre bunu karısına söyleyip söylememekte tereddüt eder. Ve bir deneme yapmaya karar verir. Koynuna bir yumurta koyup yatağına girer." Nasreddin Hoca'nın, karısına söylemekte tereddüt ettiği konu nedir? (YUMURTA)
23) Nasreddin Hoca'nın fıkralarının içinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir fıkra yoktur?
24) "Hoca, bostanda sağa sola bakınırken gözü önce bostandaki bal kabaklarına, sonra da altına uzanmış bulunduğu ceviz ağacının dallarındaki cevizlere takılmış." Yukarıdaki paragrafta yer alan 'takılmak' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? (ALLAH'IN HİKMETİNE BAK!)
25) "Hoca'yı büyük bir telaş almıştı. Yanına yaklaşamadığı eşeğinin arkasından koşarken bir taraftan da ona bağırmaya devam ediyordu: -Aklın varsa dereye koş! Aklın varsa dereye koş!" Nasreddin Hoca'nın eşeği niçin koşmaktadır? (AKLIN VARSA DEREYE KOŞ)