1) "Ay, küçücük doğar, büyür, tekerlek olur, on beşinden sonra gene küçülüp hilal şeklini alır; acaba eskiyi neylerler?" Paragrafta aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yoktur? (ESKİSİNİ ŞİMŞEK YAPARLAR)
2) "Akşehir çocukları, bir gün genç Nasreddin'i hamama götürürler ve göbektaşı üzerine oturdukları sırada daha önce kararlaştırdıkları planı uygulamaya sokarlar ve hamamın suyunda yıkananların yumurtlamaya başladığını genç Nasreddin'e inandırmak isterler." Çocukların bu planı yapma amacı nedir? (BU KADAR TAVUĞA BİR HOROZ LAZIM)
3) "ALLAH RIZASI İÇİN BİR SADAKA" adlı fıkrada Nasreddin Hoca, kendisini damdan aşağıya indiren dilenciye ne yapar?
4) "Bir gün Nasreddin Hoca ile oğlu Akşehir'e gidip oradan iki çuval tuz almışlar. Eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola koyulmuşlar. Köylerinin yakınındaki dereye geldiklerinde, Nasreddin Hoca, derenin en sığ yerinden karşı tarafa geçmiş." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
5) Nasreddin Hoca'nın fıkralarında adı en çok geçen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
6) "Suriyeli Hoca:
-İyi ama, Halep çok uzakta, taa orada…diye teklife itiraz edecek oldu.
Ama Nasreddin Hoca taşı gediğine koydu.
-Halep orada ise arşın buradadır." (HALEP ORDA İSE ARŞIN BURDA!) Altı çizili söz, günümüzde hangi tür insanlar için kullanılmaktadır?
7) "Bu sütçü kendisine insanlar itimat etsinler diye başına değirmen taşı kadar sarık sarar ve elinden de uzun bir tesbihi hiç eksik etmezdi." Altı çizili sözcük grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (SUDAN GELEN SELE GİDER)
8) "Hayır! Kitaplarda bu yolda bir kayıt yok. Ama insanda akıl var." Yukarıdaki cümlelerde hangi söz sanatı vardır? (GÜVERCİN ERKEK MİYDİ, DİŞİ Mİ?)
9) "Bir iki saat sonra Hoca'nın karısı eve gelmiş. Eşyaların çalındığını görünce Nasreddin Hoca'ya, -Efendi, eve hırsız girmiş, sen neden sesini çıkarmadın? diye çıkışmış. Nasreddin Hoca, karısı konuşunca sevinçle yerinden fırlamış: -Hadi bakalım hanım, demiş. Aşağı in, eşeğin yemini ver." Nasreddin Hoca'nın hırsıza sesini çıkarmamasının sebebi nedir? (EŞEĞİN YEMİNİ KİM VERECEK?)
10) "Bütün bu tehlikeli atışlar yapılırken Nasreddin Hoca, yerinden bir parmak bile kımıldamaz. Timurlenk onun soğukkanlılığına hayran kalarak bol bol ihsanda bulunur. Aynı zamanda da delinen cübbe ve sarığının yerine yeni bir cübbe ile sarık verilmesini emreder. Hoca, Timurlenk'e: -Emredin de bir de çakşır versinler! der." Metinde geçen 'çakşır' nedir? (TEMİZ ÇAKŞIR)
11) "Kadı, Nasreddin Hoca'ya dönerek: -Aşçının hakkı var, demiş. Yüz akçeyi vereceksin! Nasreddin Hoca şöyle bir düşünmüş. -Pekala, vereyim ama biraz izin! demiş. Yeni sürdüğüm tarlama bulgur ekeyim de mahsulünü satıp yüz akçeyi ödemeye çalışayım. Kadı kaşlarını çatarak Hoca'ya çıkışmış: -Bu ne biçim bahane? Hiç bulgurdan, kaynatılmış buğdaydan tohum olur mu? demiş." Nasreddin Hoca ile aşçının mahkemelik olmalarının sebebi nedir? (BULGURDAN TOHUM OLUR MU?)
12) "Hanımının da çocuktan farkı olmadığını gören Hoca, acı acı gülmüş." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır? (AŞIK KEMİĞİ)
13) "Kafilede kargaşa çıktı. Bu arada katırların sırtlarındaki küfelerde taşıdıkları fincanların, tabakların büyük bir kısmı kırıldı. Gürültüye koşan fincancılar, hayvanlarını ürküten Hoca'yı yakaladılar. Hemen sorguya çektiler." Nasreddin Hoca, fincancı katır sahiplerinin elinden kurtulmak için ne der? (FİNCANCI KATIRLARINI ÜRKÜTMEMEK)
14) "Bir gün Hoca, eşeğine binmiş gidiyormuş. Yolda bir dostuyla karşılaşmış. Dostu sormuş: -Hayrola Hoca'm, nereye gidiyorsun böyle? Nasreddin Hoca: -Cuma namazına gidiyorum…cevabını vermiş. -Nasıl olur, bugün günlerden salı! demiş adam." Nasreddin Hoca, niçin salı günü yola çıkmıştır? (CUMA NAMAZINA GİDİYORUM)
15) "Bu sırada birkaç aç kurt çıkagelir dağın içlerinden. Hemen Hoca'nın eşeğine saldırırlar. Parçalamaya başlarlar hayvanı. … Hoca, ölmek üzere olduğuna inanmış bile olsa başını kaldırıp kurtlara acı acı bağırmaktan gene de kendini alamaz: -Sizi fırsat düşkünleri sizi! Buldunuz sahibi ölmüş bir eşek, çekin bakalım kendinize ziyafet..." Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir? (SAHİBİ ÖLMÜŞ EŞEK)
16) "Köylüler, aralarında tartışıyorlardı. Anlaşma sağlayamayınca Hoca'ya başvurdular. -Hocam, şu müşkülümüzü bir çözüme bağla…Dünyada en güç şeyle en kolay şey nedir? diye sordular. Hoca, derin bir nefes alarak: -En güç şey insanın kendisini bilmesidir, dedi. En kolay şey ise..." Fıkraya göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (EN GÜÇ VE EN KOLAY ŞEY)
17) Nasreddin Hoca'nın fıkralarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
18) "Hoca'nın karısı biraz sonra nur topu gibi bir oğlan doğurmuş." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (IŞIĞI GÖREN DIŞARI ÇIKIYOR)
19) "-Gördün ya oğlum, dedi. Bu halkın dilinden kurtulabilen varsa aşk olsun. O hâlde sen doğru bildiğini yap, âlem ne derse desin..." Paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? (HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİN)
20) "Hoca herkesi memnun etmenin imkânsız olduğuna artık iyice kanaat getirmişti." cümlesinde geçen 'kanaat getirmek' söz grubu hangi anlamda kullanılmıştır? (HERKESİ MEMNUN EDEMEZSİN)
21) "Nasreddin Hoca torbayı açar. Bir avuç cevizi birinci çocuğa, üç-dört tanesini ikinci çocuğa, altı-yedi tanesini de üçüncü çocuğa verir. Dördüncü çocuğa ise hiçbir şey vermez." Nasreddin Hoca niçin böyle bir paylaşım yapar? (KUL TAKSİMİ-ALLAH TAKSİMİ)
22) "Adam: -İyi ama ya bu çukurdan çıkan toprak ne olacak? Onu nasıl kaldıracaksın? diye sorar. Hoca şaşırır. Bir anda cevap bulamaz: - Canım sen de o kadar ince eleyip sık dokumasan olmaz mı? deyiverir." Paragrafta geçen 'ince eleyip sık dokumak' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (O KADAR İNCE ELEYİP SIK DOKUMAYIN!)
23) "KAZAN DOĞURMUŞ!" adlı fıkranın temasını en iyi anlatan söz aşağıdakilerden hangisidir?
24) "Nasreddin Hoca, vaizliği sırasında bir gün … Peygamber kıssasını anlatıyormuş. Cemaat de kendisini can kulağıyla dinliyormuş. Nihayet kıssanın son kısmına gelinmiş. ... Peygamberin Tufandan sonra sular çekilirken bir güvercini salıverdiğini ve güvercinin ağzında bir otla döndüğünü, böylece artık karanın yakın bulunduğunun anlaşıldığını nakletmiş." Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (GÜVERCİN ERKEK MİYDİ, DİŞİ Mİ?)
25) "Adam:
-Benim Hoca Efendi, Tanrı misafiri…der.
Nasreddin Hoca, çok yakından tanıdığı bu yüzsüz adamı, başından savmak ister. Hemen aşağıya iner, kapıya çıkar. Adama:
-Gel arkamdan, der."
Nasreddin Hoca, adamı nereye götürür?

 
(TANRI MİSAFİRİ)