1) "Bir gün komşuları Hoca'ya şöyle sorarlar: -Hocam! Sen bilgili bir adamsın. Söyle bakalım, bu dünyanın tam orta yeri neresidir? Hoca önce biraz düşünür, sonra kurnaz kurnaz gülümser: -… diye cevap verir." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (İNANMAYAN ÖLÇSÜN)
2) "Önceden tatlı tatlı gülerken kızıp köpürmeye başlamış. O sırada oradan arkadaşlarından biri geçiyormuş. İnatçı ve mağrur çocuğa: -Burada ne bekliyorsun?..." Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? (ALDANMAYAN ÇOCUK)
3) "Dışarıda bulunan ana kurt o sırada gelerek içeriye girmek isteyince Hoca atik davranıp hayvanın kuyruğundan yakalamış." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (KURDUN KUYRUĞU KOPARSA TOZU DUMANI O VAKİT GÖRÜRSÜN!)
4) "Nasreddin Hoca, eşeğini mahkeme kapısına bağlayıp pazara gider. O sırada Kadı, bir yalancı tanığı yargılamış ve eşeğe ters bindirilerek şehirde dolaştırılma cezası vermiştir. Suçluyu, Hoca'nın mahkeme kapısı önündeki eşeğine bindirip gezdirmeye başlarlar. Hoca gelince eşeğini bulamaz, hayli zaman geri gelmesini beklemek zorunda kalır." Paragrafın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? (YANINDA EŞEK BULUNDURSUN!)
5) "İşlerin sarpa sardığını gören komşu ağlamaklı: -Tabii benim, bunların hepsi benim, diye bağırmış." Metinde geçen deyimin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? (BİR DAHA ALLAH İLE KUL ARASINA GİRME!)
6) "Nasreddin Hoca'nın zamanında üç ecnebi bilgin Osmanlı ülkesinde seyahate çıkmışlar. Hoca'nın hazırcevaplığını işiterek onunla bazı konuları tartışmak istemişler. Meydanda bir ziyafet tertip edilmiş. Hoca ile ecnebi bilginler karşılaşmışlar. Tanışma merasiminden sonra birinci bilgin sualini sormuş." Ecnebi bilginlerin Nasreddin Hoca'ya sordukları sorular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (İNANMAZSAN SAY!)
7) "Nasreddin Hoca'yı, … askerleri ok atmaya götürmüşler. Hoca'nın eline yay ile oku vermişler." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (NASREDDİN HOCA BÖYLE ATAR)
8) Nasreddin Hoca'nın 'Er Olan, Sözünden Dönmez!' fıkrasında, bu sözü söylemesine neden olan konu veya varlık aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Mevsim de kabak mevsimi olduğundan köylüler artık Hoca'ya her akşam kabak yemeği göndermeye başlamışlar. Bir gün, iki gün, beş gün, yedi gün derken, Hoca'ya kabak yemekten bıkkınlık gelmiş." Köylülerin Nasreddin Hoca'ya sürekli kabak yemeği getirmelerinin sebebi nedir? (HOCA KABAKTAN BIKINCA)
10) "Bir süre bunu karısına söyleyip söylememekte tereddüt eder. Ve bir deneme yapmaya karar verir. Koynuna bir yumurta koyup yatağına girer." Nasreddin Hoca'nın, karısına söylemekte tereddüt ettiği konu nedir? (YUMURTA)
11) "Her sorusuna cevap aldığı için şaşıran adam: -Neden cevap veremezsin Hoca Efendi? diye sormuş. Hoca tatlı tatlı gülmüş:" Yukarıdaki metinde hangi aktarma çeşidi vardır? (HEYBEDE NAR KALMAYINCA)
12) "KAZAN DOĞURMUŞ!" adlı fıkranın temasını en iyi anlatan söz aşağıdakilerden hangisidir?
13) I.Keramet Kavukta İse II.Göle Maya Çalmak III.Ye Kürküm Ye IV.Halep Orda İse Arşın Burda Yukarıdaki fıkralardan iletilmek istenen mesaj bakımından aynı olanları hangileridir?
14) "Suriyeli Hoca: -İyi ama, Halep çok uzakta, taa orada…diye teklife itiraz edecek oldu. Ama Nasreddin Hoca taşı gediğine koydu." Paragrafta geçen 'taşı gediğine koymak' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır? (HALEP ORDA İSE ARŞIN BURDA!)
15) "Nasreddin Hoca'nın çok kararsız bir arkadaşı varmış. Bir gün uzakça bir yolculuğa çıkmaya niyetlenmiş. Ama karısı ile çocuklarını dikkate alınarak beraberinde götürüp götürmemek konusunda bir türlü karara varamıyormuş. Sonunda Hoca'ya danışmaya karar vererek yanına gelmiş." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (YA ÇOCUKLARINI BIRAK YA DA YAKAMI)
16) "O tarihlerde geceleri ışık meselesi ya çıra yahut da mumla halledilmektedir." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (KARANLIKTA SAĞ-SOL NASIL FARK EDİLİR?)
17) Nasreddin Hoca'nın fıkralarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
18) "Nasreddin Hoca'nın oğlu, babasının azarı karşısında şöyle söyleniyormuş: -Kırk yılda bir baba sözü dinleyelim dedik, gene de yaranamadık…" Metinde geçen 'yaranamamak' sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdaki deyimlerden hangisinde vardır? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
19) "Nasreddin Hoca'nın karısı hamiledir. Vakti tamam olur. Fakat bir türlü doğum gerçekleşmez. Bütün komşular, mahallenin ebesi, yandaki odaya dolarlar. Kadıncağız, ızdırap içinde kıvranmaktadır. Bu sırada kadınlardan biri Hoca'nın yanına gelir." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (ÇOCUK BU! CEVİZ OYNAMAYA GELİR)
20) "Bir iki saat sonra Hoca'nın karısı eve gelmiş. Eşyaların çalındığını görünce Nasreddin Hoca'ya, -Efendi, eve hırsız girmiş, sen neden sesini çıkarmadın? diye çıkışmış. Nasreddin Hoca, karısı konuşunca sevinçle yerinden fırlamış: -Hadi bakalım hanım, demiş. Aşağı in, eşeğin yemini ver." Nasreddin Hoca'nın hırsıza sesini çıkarmamasının sebebi nedir? (EŞEĞİN YEMİNİ KİM VERECEK?)
21) "Bir yaz günü Hoca, uzak bir yere giderken yolda eşeği susar. Yolun aşağısındaki gölün suyunu görünce gemi azıya alıp göle koşmaya başlar." Yukarıdaki paragrafta geçen 'gemi azıya almak' deyimi, günümüzde hangi anlamda kullanılmaktadır? (AFERİN GÖL KUŞLARI!)
22) "Nihayet Kadı'ya gitmişler. O sırada Hoca da Kadı'nın yanında bulunuyormuş. Kadı, bunların davasını Hoca'ya havale etmiş." Yukarıdaki metinde geçen 'havale etmek' söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (TEMİZLİK KADIYA DÜŞER)
23) "İNŞALLAH BEN GELDİM!" adlı fıkrada verilmek istenen mesaj nedir?
24) "Hoca'nın karısı biraz sonra nur topu gibi bir oğlan doğurmuş." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (IŞIĞI GÖREN DIŞARI ÇIKIYOR)
25) "KİME NE?" adlı fıkrada verilmek istenen mesaj nedir?