1) "Hoca, meselenin püf noktasını anlar fakat işi pişkinliğe vurur." cümlesindeki altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (PAPAĞAN KONUŞURSA HİNDİ DE DÜŞÜNÜR)
2) "Bir köylünün keçisi uyuz olur. Kendisine katran sürmesini tavsiye ederler.Ama köylü, keçiyi alıp Hoca'ya getirir." Köylünün, keçisini Nasreddin Hoca'ya getirmesinin sebebi nedir? (BİRAZ DA KATRAN İLAVE ET!)
3) "ALLAH RIZASI İÇİN BİR SADAKA" adlı fıkrada Nasreddin Hoca, kendisini damdan aşağıya indiren dilenciye ne yapar?
4) "Hoca bir gün birkaç bıldırcın avlayıp güzelce temizlemiş, kızartmış, tencerenin ağzını kapayarak bahçesinde dostlarına bir ziyafet çekmek istemiş. Böylece avcılıktaki maharetini de onlara göstermek istiyormuş. Dostlarını yemeğe çağırmak üzere dolaşırken komşulardan biri gelerek bıldırcınları..." Fıkraya göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (YA BİZİM MASRAFLARI KİM KARŞILAYACAK?)
5) "Nasreddin Hoca'nın zamanında üç ecnebi bilgin Osmanlı ülkesinde seyahate çıkmışlar. Hoca'nın hazırcevaplığını işiterek onunla bazı konuları tartışmak istemişler. Meydanda bir ziyafet tertip edilmiş. Hoca ile ecnebi bilginler karşılaşmışlar. Tanışma merasiminden sonra birinci bilgin sualini sormuş." Ecnebi bilginlerin Nasreddin Hoca'ya sordukları sorular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (İNANMAZSAN SAY!)
6) "Adam Hoca'nın elinden yakasını kurtarıp yoluna devam etmek için şu sudan açıklamayı yapar:…" Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (BEN SAĞ İKEN ŞURADAN GİDERDİM)
7) Nasreddin Hoca'nın karısı Hoca'nın aldığı eti ne yapmıştır? (TARTILAN ET Mİ, KEDİ Mİ?)
8) "Nasreddin Hoca, eşeğini mahkeme kapısına bağlayıp pazara gider. O sırada Kadı, bir yalancı tanığı yargılamış ve eşeğe ters bindirilerek şehirde dolaştırılma cezası vermiştir. Suçluyu, Hoca'nın mahkeme kapısı önündeki eşeğine bindirip gezdirmeye başlarlar. Hoca gelince eşeğini bulamaz, hayli zaman geri gelmesini beklemek zorunda kalır." Paragrafın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? (YANINDA EŞEK BULUNDURSUN!)
9) "Adam mahkemeden çıkar, akçeyi getirmeye gider. Hoca saatlerce adamın gelmesini bekler. Sonunda savsaklandığını anlar. Bir ara Kadı'nın dalgınlığından istifade ederek onun boynuna okkalı bir sille indirir." Nasreddin Hoca, Kadı'ya niçin sille indirir? (BENİM YERİME BİR AKÇEYİ SEN ALIRSIN!)
10) "Timurlenk, bir gün, Nasreddin Hoca'nın cesaretini ölçmek ister. Kendisini bir meydana diker ve ellerini yanına açarak öylece durmasını emreder. Usta okçularından birine de gerekli emri verir. Okçu, yirmi adımdan okunu atar. Ok, Hoca'nın sağ koltuğunun altından cübbesini delerek geçer." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? (TEMİZ ÇAKŞIR)
11) "KUL TAKSİMİ-ALLAH TAKSİMİ" adlı fıkradan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
12) "Nasreddin Hoca'ya bir dostu turşuculuğun çok kârlı olduğunu söyler. Hoca'nın da bu işe aklı yatar. Bolca para kazanmak için turşuculuk yapmaya hazırlanır." Yukarıdaki paragrafta yer alan söz sanatı nedir? (TURŞUYU SEN Mİ SATACAKSIN, BEN Mİ?)
13) "Bu paylaşıma, çocuklar şaşıp kaldılar:
-Bu taksime aklımız ermedi, derler." Altı çizili kelime grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? (KUL TAKSİMİ-ALLAH TAKSİMİ)
14) "Tam harman zamanı olduğu için, Hoca da kızar 'Ben de size rüzgâr vermem!' der. Harman yerine bakan bir tepeye, kocaman bir hasır gerer. Hoca'nın şansı yaver gider; günlerce harman yerine poyraz uğramaz olur." Nasreddin Hoca'nın köylülere kızmasının asıl sebebi nedir? (HOCA'NIN RÜZGÂR SATMASI!)
15) "Arkadaşları ellerini uzatarak onu kurtarmak istemişler. -Ver elini! Ver elini! diye seslenmişler. Ama deredeki kişi oralı bile olmamış. Neredeyse boğulup gidecekmiş. Birden Nasreddin Hoca devreye girmiş. Hemen kolunu sıvamış. Derenin kenarına varıp elini uzatmış. -Al elimi! diye seslenmiş. Boğulmak üzere olan adam, bu söz üzerine hemen Hoca'nın eline sarılmış. Hoca da arkadaşlarının yardımıyla onu rahatça çekerek sudan çıkarmış." Sudaki adamın Nasreddin Hoca'ya elini vermesinin sebebi nedir? (AL ELİMİ!)
16) "Nasreddin Hoca bir gün dostları ile bir mecliste konuşurken: -Vasiyetim olsun, dedi. Öldüğüm zaman beni baş aşağı gömün!" Nasreddin Hoca niçin böyle bir istekte bulunur? (BENİ BAŞ AŞAĞI GÖMÜN!)
17) "ODUN YARANLA HINK DEYİCİSİ" adlı fıkrada, Nasreddin Hoca davayı nasıl çözümlemiştir?
18) "Nasreddin Hoca geç vakit bir mezarlıktan geçiyordu. Birden ayağı kayarak açık ve boş bir kabrin içinde buldu kendini. Mezarın içinde aklına: … düşüncesi geldi." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (FİNCANCI KATIRLARINI ÜRKÜTMEMEK)
19) "Nasreddin Hoca bu soruya gülerek cevap vermiş: -İlahi komşum! ... içinde gitme de neresinde gidersen git." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (İÇİNDE GİTMEYİN DE)
20) "Bir gün Nasreddin Hoca ile oğlu Akşehir'e gidip oradan iki çuval tuz almışlar. Eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola koyulmuşlar. Köylerinin yakınındaki dereye geldiklerinde, Nasreddin Hoca, derenin en sığ yerinden karşı tarafa geçmiş." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
21) "Ay, küçücük doğar, büyür, tekerlek olur, on beşinden sonra gene küçülüp hilal şeklini alır; acaba eskiyi neylerler?" Paragrafta aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yoktur? (ESKİSİNİ ŞİMŞEK YAPARLAR)
22) "Nasreddin Hoca torbayı açar. Bir avuç cevizi birinci çocuğa, üç-dört tanesini ikinci çocuğa, altı-yedi tanesini de üçüncü çocuğa verir. Dördüncü çocuğa ise hiçbir şey vermez." Nasreddin Hoca niçin böyle bir paylaşım yapar? (KUL TAKSİMİ-ALLAH TAKSİMİ)
23) "Adam, Hoca merhumu saf bir köylü sanarak biraz da alaylı alaylı: -Sen hiç ahır görmedin mi, baba? demiş. Bu da bir ahır işte! Hoca Nasreddin bu. Hiç renk vermemiş." Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (AHIR)
24) "FALAKAYI NİÇİN ATEŞE ATTIN?" adlı fıkrada Nasreddin Hoca, falakayı ateşe atmasının sebebini nasıl açıklar?
25) "Bir gün Nasreddin Hoca'nın karısı aniden sancılanır. Kocasından bir doktor getirmesini ister. Nasreddin Hoca, doktor çağırmak üzere evden çıktığı sırada, karısı arkadan seslenerek kendisini durdurur: -Hoca Efendi, gitme! Allah'a şükürler olsun, sancım geçti, der. Nasreddin Hoca, karısının söylediklerine hiç aldırış etmeden yürümesine devam eder." Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır? (ZAHMET ETME, İYİLEŞTİ)