1) "Adam mahkemeden çıkar, akçeyi getirmeye gider. Hoca saatlerce adamın gelmesini bekler. Sonunda savsaklandığını anlar. Bir ara Kadı'nın dalgınlığından istifade ederek onun boynuna okkalı bir sille indirir." Nasreddin Hoca, Kadı'ya niçin sille indirir? (BENİM YERİME BİR AKÇEYİ SEN ALIRSIN!)
2) "Hoca, bostanda sağa sola bakınırken gözü önce bostandaki bal kabaklarına, sonra da altına uzanmış bulunduğu ceviz ağacının dallarındaki cevizlere takılmış." Yukarıdaki paragrafta yer alan 'takılmak' sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? (ALLAH'IN HİKMETİNE BAK!)
3) "Nasreddin Hoca: -Ölünce beni eski bir mezara gömün, diye vasiyet etmişti. Bu vasiyete herkes şaşırdı ve sordular: -Hoca, bu nasıl vasiyet böyle? Memlekette mezar kıtlığı mı var? Neden eski mezara gömülmek istiyorsun?" Nasreddin Hoca, niçin eski bir mezar ister? (ESKİ MEZARA GÖMÜN BENİ!)
4) "Hoca bir gün birkaç bıldırcın avlayıp güzelce temizlemiş, kızartmış, tencerenin ağzını kapayarak bahçesinde dostlarına bir ziyafet çekmek istemiş. Böylece avcılıktaki maharetini de onlara göstermek istiyormuş. Dostlarını yemeğe çağırmak üzere dolaşırken komşulardan biri gelerek bıldırcınları..." Fıkraya göre paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (YA BİZİM MASRAFLARI KİM KARŞILAYACAK?)
5) "Kaç türlü kıyamet var ki hangi kıyamet diyorsun Hoca? demişler. Hoca şu karşılığı vermiş: -İki kıyamet var; ... ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet! Siz hangisini soruyorsunuz? Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (HANGİ KIYAMET?)
6) "O zat da şaşırmış: -Madem tanımadınız, şimdiye kadar böyle 40 yıllık dost gibi nasıl konuştunuz? diye sorunca Hoca şu cevabı verir?" Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı vardır? (BEN SENİ KENDİM SANDIM!)
7) "Bu yüzden hemen kapıyı söküp sırtına yüklenir, doğru göl kenarına gider. Annesi, onu sırtında kapı ile görünce: -Oğlum bu ne hâldir, diye sorar." Küçük Nasreddin'in kapıyı sökmesinin sebebi nedir? (KAPIYA NASIL SAHİP OLDU?)
8) "Adam, evi yukarıdan aşağı araştırır. Tüm eşyaları elden geçirir. Ama çalacak değerde tek bir şey bile bulamaz. 'Bir de şu yüklüğe bakayım' diye aklından geçirir. Yüklüğün kapısını açar açmaz, karşısında Nasreddin Hoca'yı bulur. -Sen burada mıydın Hoca? Ne işin var senin bu yüklükte? diye sorar. Nasreddin Hoca hırsız karşısında boynunu büker." Paragrafta aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur? (HIRSIZDAN UTANMIŞ)
9) "Bu sırada birkaç aç kurt çıkagelir dağın içlerinden. Hemen Hoca'nın eşeğine saldırırlar. Parçalamaya başlarlar hayvanı. … Hoca, ölmek üzere olduğuna inanmış bile olsa başını kaldırıp kurtlara acı acı bağırmaktan gene de kendini alamaz: -Sizi fırsat düşkünleri sizi! Buldunuz sahibi ölmüş bir eşek, çekin bakalım kendinize ziyafet..." Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun kelime grubu aşağıdakilerden hangisidir? (SAHİBİ ÖLMÜŞ EŞEK)
10) "Hoca, meselenin püf noktasını anlar fakat işi pişkinliğe vurur." cümlesindeki altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (PAPAĞAN KONUŞURSA HİNDİ DE DÜŞÜNÜR)
11) "Bir süre bunu karısına söyleyip söylememekte tereddüt eder. Ve bir deneme yapmaya karar verir. Koynuna bir yumurta koyup yatağına girer." Nasreddin Hoca'nın, karısına söylemekte tereddüt ettiği konu nedir? (YUMURTA)
12) "Nasreddin Hoca'yı, … askerleri ok atmaya götürmüşler. Hoca'nın eline yay ile oku vermişler." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (NASREDDİN HOCA BÖYLE ATAR)
13) Aşağıdakilerden hangisi Nasreddin Hoca'nın tarihe geçen sözlerinden değildir?
14) "Arkadaşları ellerini uzatarak onu kurtarmak istemişler. -Ver elini! Ver elini! diye seslenmişler. Ama deredeki kişi oralı bile olmamış. Neredeyse boğulup gidecekmiş. Birden Nasreddin Hoca devreye girmiş. Hemen kolunu sıvamış. Derenin kenarına varıp elini uzatmış. -Al elimi! diye seslenmiş. Boğulmak üzere olan adam, bu söz üzerine hemen Hoca'nın eline sarılmış. Hoca da arkadaşlarının yardımıyla onu rahatça çekerek sudan çıkarmış." Sudaki adamın Nasreddin Hoca'ya elini vermesinin sebebi nedir? (AL ELİMİ!)
15) "Bir gün Nasreddin Hoca ile oğlu Akşehir'e gidip oradan iki çuval tuz almışlar. Eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola koyulmuşlar. Köylerinin yakınındaki dereye geldiklerinde, Nasreddin Hoca, derenin en sığ yerinden karşı tarafa geçmiş." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
16) "KUL TAKSİMİ-ALLAH TAKSİMİ" adlı fıkradan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
17) "Nasreddin Hoca, bir gece ay ışığında, bahçede iri yarı bir kimsenin ellerini gerip durduğunu görür. Hırsız sanır. Hemen karısını uyandırır: -Yahu, çabuk ol, şu benim okumu, yayımı getir! der. Hemen oku yaya sağlamca yerleştirip hızla savurur. Adamın tam göbeğinden oku yediğini görür. O koca heykel, bir anda sarsılıp yere yuvarlanır." Nasreddin Hoca'nın bahçede vurduğu varlık nedir? (İYİ Kİ İÇİNDE DEĞİLMİŞ!)
18) "Adam: -İyi ama ya bu çukurdan çıkan toprak ne olacak? Onu nasıl kaldıracaksın? diye sorar. Hoca şaşırır. Bir anda cevap bulamaz: - Canım sen de o kadar ince eleyip sık dokumasan olmaz mı? deyiverir." Paragrafta geçen 'ince eleyip sık dokumak' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (O KADAR İNCE ELEYİP SIK DOKUMAYIN!)
19) "Hırsız çok geçmeden Nasreddin Hoca'nın ardı sıra geldiğini görmüş. Hayretle sormuş: -Ne o Hoca Efendi? Gecenin bu saatinde, niçin peşimden geliyorsun?" Nasreddin Hoca, hırsıza ne cevap verir? (SİZİN EVE TAŞINMIYOR MUYUZ?)
20) "Herkes bu fikre evet deyince, Hoca ziyafet vermeye mahkum edilir. Ertesi akşam Hoca'nın evi dolup taşar. Fakat bir türlü yemeğin çıkacağı yok. Nihayet Hoca'yı aramak için avluya çıkar bakarlar ki Hoca, bir ağacın dalına kocaman bir kazan asmış, altına da bir mum koymuş." Nasreddin Hoca'nın bu davranışının sebebi nedir? (MUM, KAZANI KAYNATAMAZ MI?)
21) "Nasreddin Hoca ile bir grup arkadaşı kırda piknik yapmaya karar verirler. Herkes sıra ile bir şeyler hazırlamayı üzerine alır. (…) Böylece her biri bir şeyi üzerine alırken bakarlar ki Nasreddin Hoca hiç oralı olmuyor. Sadece ağzını şapırtadıp duruyor. İçlerinden biri dayanamayıp sorar: -Bre Hoca! Herkes üzerine bir şey aldı. Sen ise ağzını açmıyorsun. Böyle bir şey olmaz, sen de üzerine bir şey almalısın." Nasreddin Hoca'nın cevabı ne olur? (HOCA ÜZERİNE NE ALDI?)
22) "Adam Hoca'nın elinden yakasını kurtarıp yoluna devam etmek için şu sudan açıklamayı yapar:…" Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (BEN SAĞ İKEN ŞURADAN GİDERDİM)
23) "Bir iki saat sonra Hoca'nın karısı eve gelmiş. Eşyaların çalındığını görünce Nasreddin Hoca'ya, -Efendi, eve hırsız girmiş, sen neden sesini çıkarmadın? diye çıkışmış. Nasreddin Hoca, karısı konuşunca sevinçle yerinden fırlamış: -Hadi bakalım hanım, demiş. Aşağı in, eşeğin yemini ver." Nasreddin Hoca'nın hırsıza sesini çıkarmamasının sebebi nedir? (EŞEĞİN YEMİNİ KİM VERECEK?)
24) "Nasreddin Hoca, eşeğini kaybetmiş. Hem arar hem de Allah'ına şükredermiş. Merak edenler bu şükrün sebebini sormuşlar." Nasreddin Hoca'nın Allah'a şükretmesinin sebebi nedir? (ŞÜKÜR SEBEBİ)
25) "YA ON GÜNLÜK TAŞIMA ÜCRETİ İSTERSE" adlı fıkrada Nasreddin Hoca'nın, hamalın on günlük ücret isteyeceğini düşünmesinin sebebi nedir?