1) "Suriyeli Hoca: -İyi ama, Halep çok uzakta, taa orada…diye teklife itiraz edecek oldu. Ama Nasreddin Hoca taşı gediğine koydu." Paragrafta geçen 'taşı gediğine koymak' deyimi hangi anlamda kullanılmıştır? (HALEP ORDA İSE ARŞIN BURDA!)
2) "Nasreddin Hoca'ya bir dostu turşuculuğun çok kârlı olduğunu söyler. Hoca'nın da bu işe aklı yatar. Bolca para kazanmak için turşuculuk yapmaya hazırlanır." Yukarıdaki paragrafta yer alan söz sanatı nedir? (TURŞUYU SEN Mİ SATACAKSIN, BEN Mİ?)
3) "İNŞALLAH BEN GELDİM!" adlı fıkrada verilmek istenen mesaj nedir?
4) "Bir Ramazan ayında Nasreddin Hoca, kürt aşiretlerinin bulunduğu yere imamlık yapmaya gelmiş. Hoca'yı beyin çadırına götürmüşler. Bey, Hoca'yı misafir etmiş. Hoca, vakit namazlarında ve teravih vaktinde namaz kıldırmaya başlamış. Ancak birkaç gün sonra beyin oğulları Hoca'nın yanına gelerek rahatsızlıklarını şu sözlerle dile getirmişler." Bey'in oğullarının rahatsız olduğu konu nedir? (HOCA BEYİN ÖNÜNE GEÇİNCE)
5) "Nihayet Kadı'ya gitmişler. O sırada Hoca da Kadı'nın yanında bulunuyormuş. Kadı, bunların davasını Hoca'ya havale etmiş." Yukarıdaki metinde geçen 'havale etmek' söz grubunun yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (TEMİZLİK KADIYA DÜŞER)
6) "Timurlenk, bir gün Nasreddin Hoca'nın cesaretini ölçmek ister. Kendisini bir meydana diker ve ellerini yanına açarak öylece durmasını emreder." Timurlenk, Nasreddin Hoca'nın cesaretini ölçmek için aşağıdakilerden hangisini kullanır? (TEMİZ ÇAKŞIR)
7) "Bir gün yine evde baba oğul konuşurlarken oğlan: -Baba, ben senin …. bilirim! diye bir söz söyledi. (Nasreddin Hoca'nın) Karısı bu sözü duyunca hemen oğlunu azarlamaya başladı." Fıkraya göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (BELKİ DE BİLİYORDUR)
8) "Bir gün Nasreddin Hoca'nın karısı aniden sancılanır. Kocasından bir doktor getirmesini ister. Nasreddin Hoca, doktor çağırmak üzere evden çıktığı sırada, karısı arkadan seslenerek kendisini durdurur: -Hoca Efendi, gitme! Allah'a şükürler olsun, sancım geçti, der. Nasreddin Hoca, karısının söylediklerine hiç aldırış etmeden yürümesine devam eder." Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır? (ZAHMET ETME, İYİLEŞTİ)
9) "O adam hariç, herkes yine ayağa kalktı. O zaman Nasreddin Hoca, her iki soruda da ayağa kalkmayan adama döndü: -Sen cennete mi gitmek istiyorsun yoksa cehenneme mi? Hiçbirinde ayağa kalkmadın da…diye sordu." Adam, ayağa kalkmamasını nasıl açıklar? (CENNET VE CEHENNEM)
10) "Adam: -İyi ama ya bu çukurdan çıkan toprak ne olacak? Onu nasıl kaldıracaksın? diye sorar. Hoca şaşırır. Bir anda cevap bulamaz: - Canım sen de o kadar ince eleyip sık dokumasan olmaz mı? deyiverir." Paragrafta geçen 'ince eleyip sık dokumak' deyiminin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? (O KADAR İNCE ELEYİP SIK DOKUMAYIN!)
11) "Adam Hoca'nın elinden yakasını kurtarıp yoluna devam etmek için şu sudan açıklamayı yapar:…" Altı çizili kelimenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (BEN SAĞ İKEN ŞURADAN GİDERDİM)
12) "Bir gün Nasreddin Hoca ile oğlu Akşehir'e gidip oradan iki çuval tuz almışlar. Eşeğe yükleyip köylerine dönmek için yola koyulmuşlar. Köylerinin yakınındaki dereye geldiklerinde, Nasreddin Hoca, derenin en sığ yerinden karşı tarafa geçmiş." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
13) "Bir köylünün … uyuz olur. Kendisine katran sürmesini tavsiye ederler. Ama köylü onu alıp Hoca'ya getirir." Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (BİRAZ DA KATRAN İLAVE ET!)
14) "Hoca gitmek zorunda kalmış ama aklı da baklavadaymış. Tepsiyi sınıfta bırakırsa çocukların yiyeceklerini düşünürek: -Çocuklar! demiş. Bu baklavayı gönderen adamla aram pek iyi değil, bana bir fenalık yapmayı düşünür. Belki de baklavanın içine zehir koymuştur.Yiyen derhâl ölür. Sakın dokunmayın, diye tembihlemiş." Nasreddin Hoca'nın baklavasına daha sonra ne olur? (ZEHİRLİ BAKLAVA)
15) "Bayramdan birkaç gün önce, çarşıda dolaşırken Hoca'ya Ramazanın kaçı olduğunu soranlar olur. Hoca: -Biraz sabredin. Şimdi size Ramazanın kaçı olduğunu söylerim, der. Soruyu soranlar, -Bekliyoruz Hocam, derler. Hoca, doğruca evine gidip çömlekteki taşları saymaya başlar. Yüz yirmi tane taş bulur." Nasreddin Hoca'nın çömleğinden yüz yirmi tane taş çıkmasının sebebi nedir? (ÇÖMLEK HESABI)
16) "Nasreddin Hoca bir gün evini tamire koyulur. Tamir bitince evin önünde bir hayli moloz yığılır. Halk sokaktan gelip geçerken rahatsız olur. Hoca'ya bunu kaldırmasını söylerler." Nasreddin Hoca, moloz yığınını ne yapar? (O KADAR İNCE ELEYİP SIK DOKUMAYIN!)
17) "Adam, Hoca merhumu saf bir köylü sanarak biraz da alaylı alaylı: -Sen hiç ahır görmedin mi, baba? demiş. Bu da bir ahır işte! Hoca Nasreddin bu. Hiç renk vermemiş." Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (AHIR)
18) "Nasreddin Hoca'nın oğlu, babasının azarı karşısında şöyle söyleniyormuş: -Kırk yılda bir baba sözü dinleyelim dedik, gene de yaranamadık…" Metinde geçen 'yaranamamak' sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdaki deyimlerden hangisinde vardır? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
19) "Bazı dostları Hoca'ya takılırlar: -Hoca, ilim sahibi, irfan sahibi olarak geçinirsin. Ama tarafından yazılmış bir kitabın bile yok… Hâlbuki başka hocaların yazdıkları kitapları var, derler. Hoca lafın altında kalır mı?" Nasreddin Hoca, kitap yazmamasını nasıl açıklar? (NİÇİN KİTAP YAZMAMIŞ?)
20) "Nasreddin Hoca merhumun, Bursa'da bir işi çıkmış. Kalkmış Bursa'ya gitmiş. Orada biri kendisine işinin olmasını istiyorsa üç gün …Camiye gidip namaz kılmasını, dua etmesini tavsiye etmiş."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(YAZIK SANA!)
21) "O zat da şaşırmış: -Madem tanımadınız, şimdiye kadar böyle 40 yıllık dost gibi nasıl konuştunuz? diye sorunca Hoca şu cevabı verir?" Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı vardır? (BEN SENİ KENDİM SANDIM!)
22) "Nasreddin Hoca, bir gece ay ışığında, bahçede iri yarı bir kimsenin ellerini gerip durduğunu görür. Hırsız sanır. Hemen karısını uyandırır: -Yahu, çabuk ol, şu benim okumu, yayımı getir! der. Hemen oku yaya sağlamca yerleştirip hızla savurur. Adamın tam göbeğinden oku yediğini görür. O koca heykel, bir anda sarsılıp yere yuvarlanır." Nasreddin Hoca'nın bahçede vurduğu varlık nedir? (İYİ Kİ İÇİNDE DEĞİLMİŞ!)
23) "Nasreddin Hoca yaşlanmaya başlayınca ilk olarak saçları ağarmış. Sakalının ise bir tek kılı bile beyazlaşmamış. Bir gün berberde saçlarını kestirip sakalını düzeltirken dostlarından biri sormuş: -Hocam! Senin saçların hemen hemen tamamıyla beyazlaştı. Sakalında ise bir tek beyaz kıl yok. Bunun hikmeti nedir acaba?" Nasreddin Hoca, adama ne cevap vermiştir? (SAÇ SAKALDAN NEDEN DAHA ÖNCE BEYAZLADI?)
24) "-Sevgili oğlum… Çuvallardan biri suya değecek. Biraz daha asıl da iyice suya gömülsün." Nasreddin Hoca'nın, oğlundan çuvalı suya batırmasını istemesindeki amacı nedir? (BABA SÖZÜ DİNLEYECEĞİ TUTMUŞ)
25) "Ay, küçücük doğar, büyür, tekerlek olur, on beşinden sonra gene küçülüp hilal şeklini alır; acaba eskiyi neylerler?" Paragrafta aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yoktur? (ESKİSİNİ ŞİMŞEK YAPARLAR)