1) Tuluat tiyatroları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2) "Bir gün bir oturuşta bilmem kaç kilo kadayıf yiyen adamdan bahsediliyordu.Sordum : -Bu adama bahsi kazandığı için ne verdiler? Karşımdaki hayretle gözlerini açtı: -Yani para mı?....-Herifin beş kilo tatlısını yedi. Bir de üstelik para mı alacak?" Yazar oburluğun sebebini neye bağlıyor?
3) Yazar, Çatalca'ya vardığında nasıl bir sürprizle karşılaşıyor?
4) Yazarın gençlik yıllarında yazdığı "Yıldızlar" adlı makalede İstanbul neye benzetilmektedir?
5) Yazarın ikinci kitabında en çok başlık hangi konu üzerinedir?
6) "Masamıza yerleştiğimiz zaman nehir güneşten alev alev yanıyordu." Bu cümlede hangi edebi sanat kullanılmamıştır?
7) Yazara göre Anadolu otelcilerinin bir türlü "akıl erdiremediği"nedir?
8) Köylüyü otobüsten kim indiriyor?
9) Yazarın karşılaştığı doktor şehirdeki hastalıkların sebebini neye bağlıyor?
10) Yazar gazete ve kitabın az okunmasını neye bağlıyor?
11) Yazar, bir yolculukta insanın karşılaşılabileceği en büyük felaket olarak neyi görüyor?
12) "Kendisinden gökteki yıldızların sayısı nevinden abes bir şey sorulmuş gibi alay ederek"Kim saymış ki bile?" diyor." Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
13) Yazar trenle Afyon'a giderken yanındaki yolcu nasıl bir istekte bulunuyor?
14) Makasçı, tuluat tiyatroları hakkında nasıl bir düşünceye sahiptir?
15) Eserin konusu nedir?
16) Diyarbakır'ı bilen arkadaşı kalması için yazara hangi oteli öneriyor?
17) Yazar neden gezi notlarından yazı serisi çıkarmayı düşünmüştür?
18) "Ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları; tekerleğinin biri çıkmış öküz arabasını; onun üstüne tünemiş tavukları, yarı çıplak çocukları; biraz ötede omuzunda testi ile su taşıyan yalınayak küçük kızı, sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemallı büyükanayı bir saat evvel, iki saat evvel bir daha gördüm...Sakın araba beni bir daire etrafında döndürüp dolaştırdıktan sonra hep aynı yere getirmesin. Her halde öyle olacak." Parçada altı çizili söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?
19) Yazara göre trende en büyük zevk nedir?
20) "İşi gücü yoktur.Bütün gün evde sırtüstü yatar ve karnı acıktıkça kuşağını sıkar. Bir gün kimseye halinden şikayeti işitilmemiştir. Bilakis kendini olduğundan iyi göstermeye gayret eder ve herkese kafa tutar. Onun kahveye gidişini görseniz arkasında dizi dizi çavuşlar yürüyen bir eski zaman paşası sanırsınız." Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez?
21) "Gözüm, arasıra pencerenin önünde nargile içerken sokağı seyreden şişman bir zata ilişiyorve nedense bir türlü ayrılmıyor. Bu zatın çıplak başının etrafında heykellerde gördüğümüz defne koronlar hâlinde bir kır saç halesi. Kır kaşlar var, gözler biraz fırlamış. Çene altında bir yumru başlangıcı... Netice itibarıyla fazla hususiyeti olmayan bir yüz." Paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?
22) "Garson, para kıymeti bilmediğim için bana vasi tavrı takınıyor." cümlesinde geçen "vasi"sözcüğünün anlamı hangisidir?
23) Yazar neden yollarda gördüklerini yazma gereği duymaktadır?
24) Aşağıdakileden hangisi Reşat Nuri Güntekin için söylenemez?
25) "Yol kenarında bir sed, sedin üstünde kırık mezar taşları, bunların arasında renk renk yeldirmeli, çarşaflı kadınlar oturmuş; aralarında poturlu, mintanlı simitçiler, leblebiciler, turşucular dolaşıyor..." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?