1) Patron Hoca mola verilince ne yapıyor?
2) "Mavera kuvvetleriyle münasebeti olan bu insanlar halk nazarında tekin değildir. Duaları dükkana müşteri, tarlaya yağmur getirebileceği gibi bedduaları da insanı mesela attan düşürüp sakat etmeğe, hatta hanümanını söndürmeğe kaadirdir." Yukarıdaki parçada kimler anlatılmaktadır?
3) "Gözüm, arasıra pencerenin önünde nargile içerken sokağı seyreden şişman bir zata ilişiyorve nedense bir türlü ayrılmıyor. Bu zatın çıplak başının etrafında heykellerde gördüğümüz defne koronlar hâlinde bir kır saç halesi. Kır kaşlar var, gözler biraz fırlamış. Çene altında bir yumru başlangıcı... Netice itibarıyla fazla hususiyeti olmayan bir yüz." Paragrafta hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır?
4) "İnsan kalbinin bu kadar sağırlaştığı, bu kadar sirayetsiz bir sükun içinde ruhların neden durgun kaldığı anlaşılamayacak." Sağırlaşmak sözcüğü ile parçada anlatılmak istenen nedir?
5) Yazarın karşılaştığı doktor şehirdeki hastalıkların sebebini neye bağlıyor?
6) Patron Hoca'nın yazar üzerinde bıraktığı ilk izlenim nasıldır?
7) Yazarın Şehebeddin Süleyman'ın makalesine özenerek yazdığı makalenin adı nedir?
8) Yazar, bir yolculukta insanın karşılaşılabileceği en büyük felaket olarak neyi görüyor?
9) İstasyon memuru daha önce nerede görev yapmıştır?
10) Eserin ana fikri hangi atasözü ile anlatılabilir?
11) "Değerli Dışişleri Bakanımız gibi ben de çokça dolaşırım. Yalnız tabii, yollarımız başkadır. Kendilerinin işleri daima Avrupa'dadır; itinereri kronometre gibi ayarlıdır. Nereye hangi dakika varacakları, ne kadar kalacakları, ne yapacakları önceden bellidir." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?"
12) Taşra hayatında fakirler ve bekarlar neden kahveye gidiyorlar?
13) Yazar hastalığının duyulmasını neden istemiyor?
14) Seçeneklerden hangisi yazarın üslubuyla ilgili değildir?
15) Yazar Anadolu Notları'nın türü ile ilgili hangi bilgiyi veriyor?
16) (1)Seyahat kitap ve makalesi yazmak son senelerde bütün dünyada bir moda haline gelmiştir.(2)Ömrümde bir kere ben de kendimi modaya uydurarak bu notlardan bir yazı serisi çıkarmayı düşündüm.(3)Bunlarda ne zaman ne yer kaydı gözetilmemiştir.(4)Zaten Anadolu'da zamanlar ve yerler kadar birbirine benzer ne vardır ki? Numaralanmış cümlelerin hangisinde kitabın yazılma nedeni açıklanmıştır?
17) "Bugünkü röportajcı iki saat lop yumurta melahatinde bir asfalt şosede yürüse de üçüncü saatin başında ezkaza ayağı bir hayvan tezeğine dokunuverse derhal yoldaki tezeğin ve ayağındaki kunduranın resmini alır ve yollarda dizkapağımıza kadar pislik içinde yüzdüğümüzün resmidir."diye gazetesine gönderir." Paragrafta hangisi söz konusudur?
18) "Şimdi çoluk çocuk evde ensemde boza pişiriyor." Bu cümledeki deyimin anlamı hangisidir?
19) Ulukışla ile Kayseri arasında sefer yapan arabaların lüks bölümüne yolcuların taktıkları ad nedir?
20) Yazar eserinde kendisindeki memleket aşkını nasıl ifade etmiştir?
21) "Bu anlattığım düne ait bir vaka."cümlesinde altı çizili sözcüğün günümüz Türkçesindeki karşılığı hangisidir?
22) Yazar neden gezi notlarından yazı serisi çıkarmayı düşünmüştür?
23) "Ağaçtan düşmek zannedildiği derecede zahmetli bir iş değildir. İnsan boşluk içinde, rüyada gezer gibi kolayca uçuyor.Sinirlerin tırmalanmasında, içinin tatlı tatlı ılınmasında hatta bir zevk de vardır. Yalnız aşağıda toprak veya taş üstünde birdenbire duruş çok fena... Anadolu yolculuğu için aşağı yukarı ben de aynı şeyi söyleyeceğim...." Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
24) "Buncağızların kimseye zararı dokunmazdı. Sokmazlar, ısırmazlar, konup kalktıkları yerde bir pislik bırakmazlardı. Sade böyle Allahın havasında kendi kendiciklerine uçuşurlar. Arasıra bizimle oynaşır gibi yüzümüze, ellerimize konup kaçarlardı." Yazarın anlattığı hayvan seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
25) Yazar, aşağıdakilerin hangisinden daha çok şikayetçidir?