1) "Yol kenarında bir sed, sedin üstünde kırık mezar taşları, bunların arasında renk renk yeldirmeli, çarşaflı kadınlar oturmuş; aralarında poturlu, mintanlı simitçiler, leblebiciler, turşucular dolaşıyor..." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?
2) "Çıplak başının etrafında heykellerde gördüğümüz defne koronlar halinde bir kır saç halesi.Kır kaşları var, gözler biraz fırlamış bir guvatr ulalmit. Çene altında bir yumru başlangıcı..." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?
3) "Buncağızların kimseye zararı dokunmazdı. Sokmazlar, ısırmazlar, konup kalktıkları yerde bir pislik bırakmazlardı. Sade böyle Allahın havasında kendi kendiciklerine uçuşurlar. Arasıra bizimle oynaşır gibi yüzümüze, ellerimize konup kaçarlardı." Yazarın anlattığı hayvan seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
4) "Bir gün gene bir pazarda bir köylü bana benim bir kuruşumu kırsan içinden kan akar, demişti." Köylü bu sözle neyi vurgulamak istemiştir?
5) Yazar, hangi derste kendisini başarısız olarak nitelendiriyor?
6) Anadolu Notları'nın yazıldığı yıllarda Adana'da kaç tane kütüphane vardır?
7) Yazar küçük bir çocukken neden sütninesinin yanına gönderiliyor?
8) Ulukışla ile Kayseri arasında sefer yapan arabaların lüks bölümüne yolcuların taktıkları ad nedir?
9) "Anadolu Notları" adlı eserde aşağıdaki ulaşım araçlarının hangisinden söz edilmez?
10) Yazar, Adana'ya yaklaşırken hangi duygular içindedir?
11) "Uzun kış gecelerinde parlak elektrik ışınları içinde kadınlı erkekli geç vakitlere kadar eğleniyorlar... İstifadeli sohbet ve münakaşalar, dans, müzük, oyun her şey tamam... Bu şartlar içinde taşra hayatını anlarım. Fakat biz bekerlar ve fakirler için bu hayatın hasretini çekmek ve dedikodusunu yapmaktan başka iş kalmıyor." Fakirler ve bekarlar kimlerin dedikodusunu yapıyor olabilir?
12) Yazar köylünün "tavsiye" ve "iltimas" hakkındaki inanışını nasıl tanımlıyor?
13) Yazar nerede seyahat etmektedir?
14) "Bu araba mihneti kendine zevk etmiş peygamber ahlaklı Anadolu fakirinin arabasıdır." mihneti kendine zevk etmek sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
15) Yazar, Çatalca'ya hangi araçla gidiyor?
16) Akşam yemeğinden sonra sütninenin evinde toplanan kadınlar çoğunlukla ne yaparlarmış?
17) "Bir gün bir oturuşta bilmem kaç kilo kadayıf yiyen adamdan bahsediliyordu.Sordum : -Bu adama bahsi kazandığı için ne verdiler? Karşımdaki hayretle gözlerini açtı: -Yani para mı?....-Herifin beş kilo tatlısını yedi. Bir de üstelik para mı alacak?" Yazar oburluğun sebebini neye bağlıyor?
18) Yazar trende bir yabancı ile geçirilen bir veya iki gecelik zamanı neye benzetiyor?
19) Yazara göre trende en büyük zevk nedir?
20) "Memlekette ne kadar tembel, işsiz, serseri varsa buralara dolar... Pislik burada, kumar burada, kavga, dedikodu, hasılı, ne kadar istemediğiniz şey varsa buradadır..." Yazarın parçada bahsettiği yer neresi olabilir?
21) "Hasret ve firkat! Bunlar gurup saatlerinde dağa inen gölge, boğaza çöken sis, yağan yağmur gibi insanın rahat ve sükün saatlerine mahsus birtakım fantaziler ve lükslerdir." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?
22) "Niye kitap okumuyorlar? demek niye piyano çalmıyorlar? demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir. Ona göre yetişmek, hazırlanmak lazım gelirdi." Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir?
23) Yazarın gençlik yıllarında yazdığı "Yıldızlar" adlı makalede İstanbul neye benzetilmektedir?
24) Hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden değildir?
25) Eserin türü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?