1) Hangisi Reşat Nuri Güntekin'in mizah ve magazin yazılarında kullandğı adlardan biridir?
2) "İşi gücü yoktur.Bütün gün evde sırtüstü yatar ve karnı acıktıkça kuşağını sıkar. Bir gün kimseye halinden şikayeti işitilmemiştir. Bilakis kendini olduğundan iyi göstermeye gayret eder ve herkese kafa tutar. Onun kahveye gidişini görseniz arkasında dizi dizi çavuşlar yürüyen bir eski zaman paşası sanırsınız." Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez?
3) "Uzun kış gecelerinde parlak elektrik ışınları içinde kadınlı erkekli geç vakitlere kadar eğleniyorlar... İstifadeli sohbet ve münakaşalar, dans, müzük, oyun her şey tamam... Bu şartlar içinde taşra hayatını anlarım. Fakat biz bekerlar ve fakirler için bu hayatın hasretini çekmek ve dedikodusunu yapmaktan başka iş kalmıyor." Fakirler ve bekarlar kimlerin dedikodusunu yapıyor olabilir?
4) Yazar, 1933 kışında Rus muhabir Zarhi ile nereye gidiyor?
5) Anadolu Notları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6) Köylüler, Ereğli'den Adana'ya ne götürmektedir?
7) Yazar, Adana'ya yaklaşırken hangi duygular içindedir?
8) "Reşat Nuri Güntekin'in ilk eseri……….adlı uzun öykü 1917'de…………dergisinde yayınlandı." cümesinde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler getirilmelidir?
9) "Anadolu Notları" adlı eserde aşağıdaki ulaşım araçlarının hangisinden söz edilmez?
10) Yazar, bir yolculukta insanın karşılaşılabileceği en büyük felaket olarak neyi görüyor?
11) Yazara göre Anadolu otelcilerinin bir türlü "akıl erdiremediği"nedir?
12) Eserin ana fikri hangi atasözü ile anlatılabilir?
13) Yazar, istasyonda karşılaştığı memuru kimlere benzetmiştir?
14) "Bir ses:" az müsade biraz sıkışalım" diye bağırır. Arabanın içinde hafif bir çalkantı olur. Öndeki jandarma neferinin kucağına bir çocuk, yahut kuzu, delikanlı bir oğulun dizine ihtiyar anası oturtulur." Parçada "araba" sözcüğü ile anlatılmak istenen hangi taşıma aracıdır?
15) (1)Seyahat kitap ve makalesi yazmak son senelerde bütün dünyada bir moda haline gelmiştir.(2)Ömrümde bir kere ben de kendimi modaya uydurarak bu notlardan bir yazı serisi çıkarmayı düşündüm.(3)Bunlarda ne zaman ne yer kaydı gözetilmemiştir.(4)Zaten Anadolu'da zamanlar ve yerler kadar birbirine benzer ne vardır ki? Numaralanmış cümlelerin hangisinde kitabın yazılma nedeni açıklanmıştır?
16) "Değerli Dışişleri Bakanımız gibi ben de çokça dolaşırım. Yalnız tabii, yollarımız başkadır. Kendilerinin işleri daima Avrupa'dadır; itinereri kronometre gibi ayarlıdır. Nereye hangi dakika varacakları, ne kadar kalacakları, ne yapacakları önceden bellidir." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?"
17) Yazar, Çatalca'ya vardığında nasıl bir sürprizle karşılaşıyor?
18) Yazar, hangi derste kendisini başarısız olarak nitelendiriyor?
19) "Ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları; tekerleğinin biri çıkmış öküz arabasını; onun üstüne tünemiş tavukları, yarı çıplak çocukları; biraz ötede omuzunda testi ile su taşıyan yalınayak küçük kızı, sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemallı büyükanayı bir saat evvel, iki saat evvel bir daha gördüm...Sakın araba beni bir daire etrafında döndürüp dolaştırdıktan sonra hep aynı yere getirmesin. Her halde öyle olacak." Parçada altı çizili söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?
20) Makasçı, tuluat tiyatroları hakkında nasıl bir düşünceye sahiptir?
21) Yazar hastalığının duyulmasını neden istemiyor?
22) Diyarbakır'ı bilen arkadaşı kalması için yazara hangi oteli öneriyor?
23) Eserin konusu nedir?
24) Ulukışla ile Kayseri arasında sefer yapan arabaların lüks bölümüne yolcuların taktıkları ad nedir?
25) Yazar nerede seyahat etmektedir?