1) Yazar notlarında hangi edebiyatçıdan bahsetmemiştir?
2) Babası, yazarın sokakta oynamasına neden izin vermiyormuş?
3) "Reşat Nuri Güntekin'in ilk eseri……….adlı uzun öykü 1917'de…………dergisinde yayınlandı." cümesinde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler getirilmelidir?
4) Kendisinden gökteki yıldızların sayısı nevinden abes bir şey sorulmuş gibi alay ederek kim saymış ki bile?" diyor."Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
5) Anadolu'yu dolaşmamış İstanbullunun gözünde büyüttüğü en önemli şey nedir?
6) Yazarın tuluat tiyatrolarını anlattığı kaç bölüm vardır?
7) Yazar karşılaştığı çocukluk arkadaşlarını neye benzetiyor?
8) Yazar Anadolu'yu dolaşan tuluat kumpanyalarının sayısının kasabalarda hangisinden daha çok olduğunu savunuyor?
9) Yazar Anadolu Notları'nın türü ile ilgili hangi bilgiyi veriyor?
10) Anadolu Notlarında hangi konuyla ilgili izlenimlere yer verilmemiştir?
11) Seçeneklerden hangisi eserin kahramanlarından biri değildir?
12) "Kendisinden gökteki yıldızların sayısı nevinden abes bir şey sorulmuş gibi alay ederek"Kim saymış ki bile?" diyor." Altı çizili sözcüğün anlamı nedir?
13) "-Beyefendi poker mi seversiniz, yoksa brici mi? -İkisi de asil ve heyecanlı eğlenceler efendim, dedim. Bayan bu kaçamaklı ifadeden memnun görünmeyerek beni açık konuşmaya davet etti." Yazar neden kaçamak cevap vermiş olabilir?
14) "Anadolu'yu bu vaziyette gezen bir seyyahın, yahut herhangi bir kasabasında yaşayan İstanbul'lu memurun onu karanlık renklerle tasvir etmesi ve hayatsızlıktan şikayet etmesi herhelde bundan ileri geliyor." Yazar, "bundan" sözcüğü ile neyi anlatmak istiyor?
15) "Geçen otuz senede hayat onu kah bir oklava hamuru gibi yassıltmış, kah hadde olup geçirmiş, hafifçe kamburlaşmış vücudu ile hiç berber ustasının giremiyeceği kadar çökük yanaklı, mahzun bir adam yapmıştır." Parçanın anlatımında hangi edebi danatlar kullanılmıştır?
16) Köylüyü otobüsten kim indiriyor?
17) Anadolu Notları "kitap" adıyla bölünen kaç parçadan oluşmaktadır?
18) Yazar, hastalığı sırasında hangi romanı anımsıyor?
19) (1)Seyahat kitap ve makalesi yazmak son senelerde bütün dünyada bir moda haline gelmiştir.(2)Ömrümde bir kere ben de kendimi modaya uydurarak bu notlardan bir yazı serisi çıkarmayı düşündüm.(3)Bunlarda ne zaman ne yer kaydı gözetilmemiştir.(4)Zaten Anadolu'da zamanlar ve yerler kadar birbirine benzer ne vardır ki? Numaralanmış cümlelerin hangisinde kitabın yazılma nedeni açıklanmıştır?
20) Yazar, notlarında hangi şehirden bahsetmemiştir?
21) Yazar küçük bir çocukken neden sütninesinin yanına gönderiliyor?
22) Hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden değildir?
23) Yazar, hangi derste kendisini başarısız olarak nitelendiriyor?
24) Yazar eserinde aynı konudan bahsettiği parçaları nasıl sınıflandırmıştır?
25) "Memleketin halini ışık ve karanlıkla izah eden bu makalede İstanbul bir güneş olarak tasvir ediliyordu. Fakat ancak çevresini yarımyamalak aydınlatabilen, ışığı Marmara kıyılarından öteye geçemeyen cılız bir güneş. Bu güneşin tek başına Anadolu'yu kurtarmasını beklemek boş bir hayaldi. " Yuarıdaki parçadan hareketle aşağıdaki seçeneklerden hangisini söylemek doğru olur?