1) Aşağıdakileden hangisi Reşat Nuri Güntekin için söylenemez?
2) "Seni gören yiğitler evine hasta gider ha? Yarabbi sen tez zamanda şu karının canını al da çoluğumuzu, çocuğumuzu bu beladan kurtar!" Halkın tuluat tiyatrosundan hoşlanmamasının sebebi ne olabilir?
3) Yazar, Çatalca'ya hangi araçla gidiyor?
4) "Amma tuluatçı, dediğimiz bu insanların elinde bu şaheserlerin çarpık bir iskeletinden ,sanatsız bir karikatüründen başka nesi kalmış diyeceksiniz?Bu noktada ben de sizinle beraberim.Fakat ne yapalım.Bu şerait içinde ellerinden bu kadarı gelmiş,bu kadarını yapmışlar.Ne ektik ki ne biçmeyi umut edelim?" Paragraftan hangi sonuç çıkarılamaz?
5) Eser hangi yönden eleştirilebilir?
6) ".... Rüyasından uyandırdığınız halktan derhal bir şikayet sesi yükselir:" Yahu herifler ayrılıyorlar... Bu, gülünecek şey değil, ağlanacak şey..." Yazarın gülmesine halk neden tepki göstermiş olabilir?
7) "Bir muammaya zihnim takılıyor:Gelip geçenler, bu manzarayı seyredenler, hepsi de tesadüfen hissiz, vicdansız insanlar değil." Ölmek üzere olan bir çocuğu seyreden insanların hangi yönü yazarı rahatsız ediyor?
8) "Ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları; tekerleğinin biri çıkmış öküz arabasını; onun üstüne tünemiş tavukları, yarı çıplak çocukları; biraz ötede omuzunda testi ile su taşıyan yalınayak küçük kızı, sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemallı büyükanayı bir saat evvel, iki saat evvel bir daha gördüm...Sakın araba beni bir daire etrafında döndürüp dolaştırdıktan sonra hep aynı yere getirmesin. Her halde öyle olacak." Parçada altı çizili söz grubu ile anlatılmak istenen nedir?
9) Tuluat tiyatroları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10) "İstasyon memuru bir çöl ortasında unutulduğunu, arayıp soranı bulunmadığını zannediyor. Köylü, doktorun zengin hastayı, fakir hastadan ayırdetmeyeceğine gönlünü kandıramıyor." Parçada analtılan insanlar yazardan ne istiyor?
11) Yazarın İzmir'de çocukluk yılllarından tanıdğı Sabri'nin en belirgin özelliği nedir?
12) Hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden değildir?
13) "İlbaylar ve ilçebaylar güneşin altında mühendislerle konuşur." İlbay ve ilçebay yerine günümüzde hangi sözcükler kullanılmaktadır?
14) "İşi gücü yoktur.Bütün gün evde sırtüstü yatar ve karnı acıktıkça kuşağını sıkar. Bir gün kimseye halinden şikayeti işitilmemiştir. Bilakis kendini olduğundan iyi göstermeye gayret eder ve herkese kafa tutar. Onun kahveye gidişini görseniz arkasında dizi dizi çavuşlar yürüyen bir eski zaman paşası sanırsınız." Paragrafta anlatılan kişi için hangisi söylenemez?
15) Yazar ilk resimli röportajın nerede yayınlandığını söylüyor?
16) Yazar Anadolu'yu dolaşan tuluat kumpanyalarının sayısının kasabalarda hangisinden daha çok olduğunu savunuyor?
17) Yazar karşılaştığı çocukluk arkadaşlarını neye benzetiyor?
18) Soğuk bir kış günü yazar, Bolu'dan Adapazarı'na giderken şöfor aracı birdenbire neden durduruyor?
19) Yazara göre Anadolu otelcilerinin bir türlü "akıl erdiremediği"nedir?
20) "Hasret ve firkat! Bunlar gurup saatlerinde dağa inen gölge, boğaza çöken sis, yağan yağmur gibi insanın rahat ve sükün saatlerine mahsus birtakım fantaziler ve lükslerdir." Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır?
21) "Geçen sene aldığım bir dost mektubunda Anadolu Notları'nın ilk serisi hakkında ..... tenkid vardı." Eser hakkında yazarın arkadaşı kaç tenkitte bulunmuştur?
22) Yazarın ikinci kitabında en çok başlık hangi konu üzerinedir?
23) Avrupa'da kırık şişe camları yiyen Hint fakiri neden cam yediğini soran gazeteciye nasıl bir karşılık veriyor?
24) " - Meraklı bir kitap, dedi, ne yazık ki gittiğim yerde bulup almak kabil değil... İstanbul'dan getirmek de uzun iş...Siz gene İstanbul'a döneceksiniz. Müsade ederseniz bedelini size takdim edeyim. Siz başkasını satın alın..." Parçadan hareketle seçeneklerden hangisini söylemek yanlış olur?
25) Yazar notlarında hangi edebiyatçıdan bahsetmemiştir?