1) Yazar Mazlum’un kederini dağıtmak için ne yapıyor? (BAHAR)
2) Aşağıdakilerden hangisi Turhan’ın, büyük bir özlemle geldiği İstanbul’da karşılaştığı ve kendisini şaşkına çeviren manzaralardan biri değildir?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
3) Ayşe’nin babası ile nişanlısı savaşmak için nereye gider?  (PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ VERİNİZ GÜLÜMÜ)
4) Alparslan’ın karşılaştığı grup nereden gelmiştir? (ALPARSLAN MASALI)
5) “Türk’ün millî şairi ……………….’dir. İnsanlara bir saadet vaat eden aşk bile Türkler için bir beladır. Ah şarkta bela olan aşk, safa olan muhabbetten bin kere çok değil midir?” Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(BAYRAM) 
6) “Pencere önünde duran ve dört gün evvel ev sahibesinin hediye ettiği, küçük saksıdaki sümbüle doğru eğildi. Onu kokladı… İrkildi… Çekildi… Düşündü… Ağlayarak tekrar saksının üstüne kapandı… Kaldı. Sağ avucuyla çiçeği yüzüne, gözüne çekti, sürdü. Yine kokladı, kokladı, kokladı. Dimağında bir baygınlık, gönlünde bir aşk, bir secde istiğrâkı vardı… Kendisini kaybetti.” Yukarıdaki paragrafta Hüseyin Arif’in ruh hâli yansıtılmıştır. Hüseyin Arif’i bu ruh hâline büründüren asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir? (SÜMBÜL KOKUSU)
7) 22) “Bu kitabı sizi düşünerek, sizin için yazdım. Bela gecelerinde, yaşım sızarak, yüreğim sızlayarak yazdım.” cümlelerinden hareketle yazarın içinde bulunduğu sosyal hayat hakkında aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?                                  (TÜRK İLİ ZEYBEKLERİNE)
8) Dünyanın tarihini değiştirecek olan Türk Tufanı’nı yazar neye benzetiyor?(ALTIN ORDU)
9) Son harbin başlangıcında Avrupa’nın ileri sürdüğü ve kumandanlarımızın kuvve-i maneviyelerini kıran düstur (ilke) aşağıdakilerden hangisidir(YATAĞAN)
10) Turhan, siyasetle uğraşmaya karar verdikten sonra ne yapıyor?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
11) Mekteb-i Harbiye’nin yüksek kapısının önündeki otomobillere, eşya arabalarına şilteler, karyolalar yüklenirken hava nasıldır? (RAHAT DÖŞEĞİ)
12) Fasih ve Beliğ Beyler parkta otururken kanepenin üzerinde ağlayan kimdir?(GÖZYAŞI ÇEŞMESİ)
13) Turhan’ın, siyasetçi olmaya karar vermesinden sonra gittiği her ülkede gördüğü manzaradan çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?                (TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
14) Alparslan, adını nereden alıyor?(ALPARSLAN MASALI)
15) Göç sesi ne zaman geliyor? (ALTIN ORDU)
16) Alparslan küçük bir çocukken aşağıdaki hangi hayvan ona annelik yapmıştır? (ALPARSLAN MASALI)
17) Ayşecik babasının şehit olduğu haberini nasıl öğreniyor?  PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ, VERİNİZ GÜLÜMÜ)
18) Tuğrul’un hanımı Elena, onu terk ettiğini açıkladığı mektubunda, iki senelik müşterek hayatlarının bir hatırası olarak evden neyi aldığını açıklamıştır? (YATAĞAN)
19) Ayşe, sarayın çevresinde bir tabur askeri görünce niçin bayılıyor? (PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ, VERİNİZ GÜLÜMÜ)
20) “Bazı nadir inciler, elmaslar vardır ki onların biri yalnız saltanat tacı olabilir. “Maviş” de o mücevherler gibi yalnız bu Avrupa ile Asya’nın, yer ile göğün güzelliklerinin toplaştığı, barındığı bucağın adıdır.” Yukarıdaki paragrafta yazarın “Maviş” diye nitelendirdiği yer aşağıdakilerden hangisidir? (MAVİŞ)
21) Yazar eserini bitirirken son bölümde kime sesleniyor?(YAKARIŞ)
22) Yazar Kont’un evinde duvardaki halıyı seyrederken neyi hayal ediyor?     (AYŞE KIZLA VATO)
23) Ayşeciğin babasının şehit düştüğü yer neresidir? (PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ, VERİNİZ GÜLÜMÜ)
24) “Napolyon bir zaman Akka’da “Asya bir adam bekliyor!” diye ayağını yere vurmuş. O adam! Hani! O adam, o adam ben olacağım! Bu poladı ben cilalayacağım. Bu peygamberler yurdunda, bu kahramanlar diyarında âlimler, mucitler, zenginler yetiştireceğim. İlim ve intizam… Bu iki çakmaktan bir ışık çıkaracağım.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
25) Alparslan’la beraber olan yedi kişilik grup yola çıkmadan önce ne yapar?(ALPARSLAN MASALI)