1) Ayşe kız seccadesinin desenlerini yaparken kimi düşünüyor? (AYŞE KIZLA VATO) 
2) Yazarın Hazine-i Karun olarak isimlendirdiği eşyalar kime aittir?(AYŞE KIZLA VATO)
3) Yazarı evine davet eden Turgut’un ninesinin adı nedir? (YARAYI KANATAN)
4) Alp’in – bu Türklerin ve Tatarların babasının – doğan ilk oğlunun ismi ……………………………….’dur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?(ALPARSLAN MASALI)
5)  “İnsanlar durur, atlar durur, rüzgar durur, dünya dururdu. O zaman tekmil dudaklarda korkunç ve mukaddes iki kelime ……………………. titrerdi.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (ALTIN ORDU)
6) Göç sesi ne zaman geliyor? (ALTIN ORDU)
7) Turgut’un evinde musiki faslına katılan davetlilerden hangisi Türk kültürünü olumsuz yönde eleştirmiştir? (YARAYI KANATAN)
8) Aşağıdakilerden hangisi Mazlum’un sıkıntısının sebeplerinden değildir? (BAHAR)
9) “Avusturya’da siyah şarapla şampanyayı karıştırarak “……………….”  namı verdikleri içkiyi içenlerin keyfine adavetle baktı.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
10) Turhan denizde yolculuk ederken günlüğüne “Nerede Oruç Gâziler, Turgut Reisler, Barbaroslar, piyadeler” şeklinde niçin not düşüyor? (TURHAN NASIL ÇILDIRDI)       
11)  İspanya’da Arapların oturduğu yerlerde papazların Katoliklere yıkanmayı yasaklamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?                 (YATAĞAN)
12) “Ey karanlıklar içinde nur ağlayan mahzun yıldız!” cümlesinde altı çizili sözle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?(ÜZÜMCÜ)
13) “Uzunca bir arabaya lekeli şilteler, kirli yastıklar yığılıyordu. İstif tekmil olmuştu. Arabayı çeken Lagar mandaları, bir nefer kalın bir değnekle hayladı. Tam o sırada kapıdan bir çavuş göründü. Etrafına ürkerek, utanarak bakındı. Kolları arasında uzunca bir şeyler saklıyordu.” Çavuşun kolları arasında sakladığı aşağıdakilerden hangisidir? (RAHAT DÖŞEĞİ)
14) Yazar üzümcüye bakarken onu Harbiye Nezareti’nde nasıl hayal ediyor?(ÜZÜMCÜ)
15) “Türk’ün millî şairi ……………….’dir. İnsanlara bir saadet vaat eden aşk bile Türkler için bir beladır. Ah şarkta bela olan aşk, safa olan muhabbetten bin kere çok değil midir?” Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(BAYRAM) 
16) Turhan, milletinin diline ve dinine duyarsız kalması, ecnebîleşmesi, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaması karşısında çaresiz kalınca ne yapmıştır?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
17) Yazarı çocukluğunda sevindiren bayramlık elbiselerin yerini, memur olduğunda ne alıyor?(BAYRAM)
18) Yazar eserini bitirirken son bölümde kime sesleniyor?(YAKARIŞ)
19) “Çiçeklerin, fırtınaların, kelebeklerin, hiddetlerin, yalvarmaların da musikisi olabilir.”      Parçada asıl anlatılmak istenen nedir?                                                                                       (YARAYI KANATAN)
20) “Napolyon bir zaman Akka’da “Asya bir adam bekliyor!” diye ayağını yere vurmuş. O adam! Hani! O adam, o adam ben olacağım! Bu poladı ben cilalayacağım. Bu peygamberler yurdunda, bu kahramanlar diyarında âlimler, mucitler, zenginler yetiştireceğim. İlim ve intizam… Bu iki çakmaktan bir ışık çıkaracağım.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
21) Turgut Bey ipekli şalvarları, sırmalı cepkenleri ile zeybek kıyafetlerini niçin ortaya çıkarır? (YARAYI KANATAN)
22) Ehl-i salibin ilk hücumuna göğüs geren kişi aşağıdakilerden hangisidir? (YATAĞAN)
23) “Bu masallar ile arzu ettim ki senin firuze ruhuna tatlı bir renk, altın kalbine parlak bir cila vereyim. Görüyorum o renk siyah oldu; o cila donuk…”      Yazar mavi renkli firuzenin siyaha dönmesiyle ne anlatmak istiyor? (TÜRK İLİ ZEYBEKLERİNE)
24)  “Bankalarıyla keselere sahip olan Yahudiler, cerideleriyle fikirlere hükmeden Yahudiler, ticaretleriyle cihanı yediren, giydiren onlar, harbeden, sulh yapan onlar, ağlatan, güldüren onlar, hatta gürültüsüzce küre-i arzı döndüren onlar!..” Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (YATAĞAN)
25) Yazarın bebeği koruması için bir aslanı tercih etmesinin sebebi nedir?                                                                                              (ALPARSLAN MASALI)