1) Turhan İstanbul’a geldiğinde kimin türbesini ziyaret etmiştir? (TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
2) Alparslan küçük bir çocukken aşağıdaki hangi hayvan ona annelik yapmıştır? (ALPARSLAN MASALI)
3) Türklerin ilk hanı Kara Han ölünce yerine kim geçer?(ALTIN ORDU)
4) Alparslan’ın, insanlarla ilk karşılaştığında sergilediği, insanlığa ait ilk tatlı işareti aşağıdakilerden hangisidir?(ALPARSLAN MASALI)
5) Aşağıdakilerden hangisi yazarın deniz kenarında otururken sepetin içinde gördüğü çiçeklerden değildir?(BAHAR)
6) “Bir cuma namazından sonra çoluk çocuğun ile beraber, cılız davarlarının otladığı yamacın ötesinde, derenin başındaki çağlayanlar yanında çınarın gölgesinde otur.”      Yazar çınar sözcüğüyle ne anlatmak istiyor? (TÜRK İLİ ZEYBEKLERİNE)
7) “Bazı nadir inciler, elmaslar vardır ki onların biri yalnız saltanat tacı olabilir. “Maviş” de o mücevherler gibi yalnız bu Avrupa ile Asya’nın, yer ile göğün güzelliklerinin toplaştığı, barındığı bucağın adıdır.” Yukarıdaki paragrafta yazarın “Maviş” diye nitelendirdiği yer aşağıdakilerden hangisidir? (MAVİŞ)
8) Alp’in – bu Türklerin ve Tatarların babasının – doğan ilk oğlunun ismi ……………………………….’dur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?(ALPARSLAN MASALI)
9) “Wagner koca bir davul, Beethoven bir boş tenekedir.” Batı müziği ile ilgili yukarıda yapılan benzetmelerde niçin davul ve teneke kullanılıyor? (YARAYI KANATAN)
10) Tuğrul’un hanımı Elena, onu terk ettiğini açıkladığı mektubunda, iki senelik müşterek hayatlarının bir hatırası olarak evden neyi aldığını açıklamıştır? (YATAĞAN)
11) Kont Geza, Ayşe kızın seccadesiyle neyi kıyaslıyor? (AYŞE KIZLA VATO)
12) Turgut Bey ipekli şalvarları, sırmalı cepkenleri ile zeybek kıyafetlerini niçin ortaya çıkarır? (YARAYI KANATAN)
13) Hüseyin Arif ve Mehmet Siyavuş İstanbul’un işgal edilmesinden dolayı ne yapmayı düşünürler? (SÜMBÜL KOKUSU)
14) Aşağıdakilerden hangisi Mazlum’un sıkıntısının sebeplerinden değildir? (BAHAR)
15) Ormandaki grupta yer alan ihtiyar, Alparslan’ı alnından öpünce o neden irkilir? (ALPARSLAN MASALI)
16) Turhan’ın, siyasetçi olmaya karar vermesinden sonra gittiği her ülkede gördüğü manzaradan çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?                (TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
17) Yazar bu hikâyede duygu ve düşüncelerini niçin zeybeklere seslenerek veriyor?                                                                                       (TÜRK İLİ ZEYBEKLERİNE)
18) Yazarın üzülerek izlediği olay nedir?(RAHAT DÖŞEĞİ)
19) Tuğrul’un hanımı Elena, eve bir mektup bırakarak Tuğrul’u terk eder. Elena bu mektubunda ayrılış gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir? (YATAĞAN)
20) Turgut’un evinde musiki faslına katılan davetlilere göre Doktor Pertev Bey’i Türkler ile ilgili olumsuz düşünceleri konusunda aşağıdakilerden hangisi ikna edebilecektir? (YARAYI KANATAN)
21) 22) “Bu kitabı sizi düşünerek, sizin için yazdım. Bela gecelerinde, yaşım sızarak, yüreğim sızlayarak yazdım.” cümlelerinden hareketle yazarın içinde bulunduğu sosyal hayat hakkında aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?                                  (TÜRK İLİ ZEYBEKLERİNE)
22) Turhan, milletinin diline ve dinine duyarsız kalması, ecnebîleşmesi, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaması karşısında çaresiz kalınca ne yapmıştır?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
23) Yazar sabahları erken kalktığında yanan bir mum ışığını görünce neyi hatırlıyor?(BAYRAM)
24) Yazar eserini bitirirken son bölümde kime sesleniyor?(YAKARIŞ)
25) Ayşe, sarayın çevresinde bir tabur askeri görünce niçin bayılıyor? (PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ, VERİNİZ GÜLÜMÜ)