1) Fasih ve Beliğ Beyler parkta otururken kanepenin üzerinde ağlayan kimdir?(GÖZYAŞI ÇEŞMESİ)
2) Dünyanın tarihini değiştirecek olan Türk Tufanı’nı yazar neye benzetiyor?(ALTIN ORDU)
3) Yazar eserini bitirirken son bölümde kime sesleniyor?(YAKARIŞ)
4) “Eneas Silvio” namıyla yad olunan Papa İkinci “Pi”, tüm tebasıyla birlikte Hristiyanlaşması şartıyla kendisini âlem-i Hristiyan’ın hükümdarı, cihanın sahibi tanıyacağını ve kendisine biat edeceğini hangi padişaha mektupla iletmiştir? (YATAĞAN)
5) Türklerin ilk hanı Kara Han ölünce yerine kim geçer?(ALTIN ORDU)
6) Alp’in – bu Türklerin ve Tatarların babasının – doğan ilk oğlunun ismi ……………………………….’dur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?(ALPARSLAN MASALI)
7) “Türk’ün millî şairi ……………….’dir. İnsanlara bir saadet vaat eden aşk bile Türkler için bir beladır. Ah şarkta bela olan aşk, safa olan muhabbetten bin kere çok değil midir?” Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
(BAYRAM) 
8) Yıllardan beri ziyaret edilemeyen kavak ağacı aşağıdaki hangi olaydan sonra ziyaret edilmeye başlanmıştır? (ALPARSLAN MASALI)
9) Ayşecik babasının şehit olduğu haberini nasıl öğreniyor?  PADİŞAHIM ALINIZ MENEKŞELERİMİ, VERİNİZ GÜLÜMÜ)
10) Alparslan, adını nereden alıyor?(ALPARSLAN MASALI)
11) Yazarın üzülerek izlediği olay nedir?(RAHAT DÖŞEĞİ)
12) Turgut’un evinde musiki faslına katılan davetlilerden hangisi Türk kültürünü olumsuz yönde eleştirmiştir? (YARAYI KANATAN)
13)  “Bankalarıyla keselere sahip olan Yahudiler, cerideleriyle fikirlere hükmeden Yahudiler, ticaretleriyle cihanı yediren, giydiren onlar, harbeden, sulh yapan onlar, ağlatan, güldüren onlar, hatta gürültüsüzce küre-i arzı döndüren onlar!..” Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? (YATAĞAN)
14)  İspanya’da Arapların oturduğu yerlerde papazların Katoliklere yıkanmayı yasaklamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?                 (YATAĞAN)
15) Yazar, Kont’un evindeki asar-ı nefiselerden hangisini görünce çok duygulanmıştır? (AYŞE KIZLA VATO)
16) Aşağıdakilerden hangisi Turhan’ın, büyük bir özlemle geldiği İstanbul’da karşılaştığı ve kendisini şaşkına çeviren manzaralardan biri değildir?(TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
17) Aşağıdakilerden hangisi Mazlum’un sıkıntısının sebeplerinden değildir? (BAHAR)
18) Yazara göre göğü ışıklı yıldızlarla denizleri köpüklü dalgalarla süsleyen kimdir?(YAKARIŞ)
19) Mühendis Neşe Bey ile Server Bey, Neşe’nin evinde mutlu bir gün geçirirler. Çünkü Mühendis Neşe Bey bir ihale kazanmış, Server Bey ise çok sevdiği Dilara ile nikahlanmıştır. Ancak Yavuz Bey’den aldıkları bir haberle evdeki sevinç havası birden hüzne bürünür. Evi hüzne boğan bu haber aşağıdakilerden hangisidir? (MATEMİN KUVVETİ)
20) “Bu masallar ile arzu ettim ki senin firuze ruhuna tatlı bir renk, altın kalbine parlak bir cila vereyim. Görüyorum o renk siyah oldu; o cila donuk…”      Yazar mavi renkli firuzenin siyaha dönmesiyle ne anlatmak istiyor? (TÜRK İLİ ZEYBEKLERİNE)
21) Turhan’ın, siyasetçi olmaya karar vermesinden sonra gittiği her ülkede gördüğü manzaradan çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?                (TURHAN NASIL ÇILDIRDI)
22) Yıldız Hanım’ı kederli hâlinden uzaklaştırmaya çalışan kimdir? (İNCİ)
23) Turgut’un evinde musiki faslına katılan davetlilere göre Doktor Pertev Bey’i Türkler ile ilgili olumsuz düşünceleri konusunda aşağıdakilerden hangisi ikna edebilecektir? (YARAYI KANATAN)
24) Tuğrul’un hanımı Elena, onu terk ettiğini açıkladığı mektubunda, iki senelik müşterek hayatlarının bir hatırası olarak evden neyi aldığını açıklamıştır? (YATAĞAN)
25) Yazarı evine davet eden Turgut’un ninesinin adı nedir? (YARAYI KANATAN)