1) "Birinci Defter"deki olaylar kimin ağzından anlatılmıştır?
2) Talat Paşa, 1918 yılında hangi görevde bulunmaktadır?
3) " Hecinlerimize yiyecek verdik; dinamit paketlerine fitil ve kapsül taktık. Neferleri iyice doyurduk: Bedevilerin en cesurlarından altı kişi ayırıp dinamitlerin nasıl kullanılacağını öğrettim, sonra Şeyh'e bir aşir okutup tekmil askere namaz kıldırdım. Birbirimize veda edip hecinleri yularlarından tutarak kumun maniaları arasından Kanal'a doğru yürüdük. "
Parçanın anlatımında seçeneklerde verilenlerden hangisi ağır basmaktadır?
4) İkinci Gazze Muharebesi kaç gün sürüyor?
5) Cemal Paşa'nın emriyle idam edilen altı kişinin suçu ne idi?
6) Yazarın, "diktatör " olarak tanımladığı kişi seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
7) Yazarın , Türklerin güçlü ve kahraman olduğu görüşünü okuyucuya özellikle sunduğu yazısı aşağıdakilerden hangisidir?
8) " Bize ilk önce kilisenin hazinesini gezdirdiler. Altın , gümüş ve elmas , hakiki bir banka mahzen ... Ve papazlar kapıları sıkı sıkı kapadıktan sonra localarımıza götürdüler. Locaların numaraları bile vardı. Devlet ve siyasi memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. "
Parçanın anlatımında seçeneklerde verilenlerden hangisinden
yararlanılmamıştır?
9) Yazarın Almanya ve Avusturya ile ilgili izlenimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
10) "Bir gün , Suriye Posta Telgraf Müdürlüğüne: _ Ufaklık gümüş ve madenî paraları toplayınız, diye bir emir geldi. " Bu emrin sonucunda ne olmuştur?
11) Profesör Çurhar kimdir?
12) "Zeytindağı" adlı esere göre "gazve"nedir?
13) Yazarın Brüksel'de dikkatini çeken şey nedir?
14) "Zeytindağı" adlı esere göre seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
15) Siperdeki askerlerin en çok merak ettiği şey nedir?
16) Yazar, Beyrut'ta sabahın erken saatlerinde nasıl bir manzarayla karşılaşıyor?
17) Yazar Beyrut'u nelere benzetiyor?
18) " O (1) Suriye'de(2) Ermenilerin (3) zararlı olacağı (4) fikrinde değildi. " Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış bölümlerden parçalardan hangisine " , " konması anlam karışıklığını gidermek içindir?
19) İkinci Gazze Muharebesi'nde İngilizlere karşı kahramanca hangi birlik karşı koyuyor?
20) Hangisi 1331 senesinde yapılan işlerden biri değildir?
21) Hail'de halk üç sınıfa ayrılır. Seçeneklerde verilenlerden hangisi bu üç sınıftan birisi değildir?
22) Alman Fon der Golç Paşa'ya nerede ziyafet veriliyor?
23) " İttihat ve Terakki şeflerinden birkaçına beni fikirleri yaklaştırır, adamları uzaklaştırırdı. Ve en nefret ettiğim şey bu iken, mütareke senelerinde üstümde bir tek damga vardı: .......... ..........'nın adamı!"
Yazar kimin adamı olarak damgalanmıştır?
24) Eserde hangi isimden bahsedilmemiştir?
25) Yazar, Tanin gazetesinde yazdığı ilk makalede hangi konuyu ele alıyor?