1) " Bütün havran kabile kabile parçalanmıştı. Şeyhler kendi öz kardeşleriyle dahi dost değildiler. Havran şeyhlerini yalnız bir menfaat birleştirebilir. "
 "Zeytindağı" adlı esere göre Havran şeyhlerini birleştiren menfaat nedir?
2) İngiliz Times gazetesinin"karaya düşmüş balina"ya benzettiği kimdir?
3) "İstanbul" adlı metinde hangi mevsimdeki izlenimlerden söz edilmektedir?
4) Avusturya imparatoru, yazara ne armağan ediyor?
5) Talat Paşa, Sofya istasyonunda hangi haberi alıyor?
6) " Yemen'i hiç bilmiyorum, belki güneşi Şeria güneşinden daha sıcak, çölleri Hicaz çöllerinden daha kuru, daha nihayetsizdir. Fakat bunun ne ehemmiyeti var? Her tarafta bir neslin kahramanları var, kahramanlar için iklimler, düşmanlar, denizler ve karalar birdir. "
Yazarın bahsettiği kahramanlar kimlerdir?
7) 1914'te Cemal Paşa neye kesin olarak inanmaktadır?
8) Yazar, "Ateş ve Güneş " adlı eserinin yayınlanmasının uygun olup olmadığını kiminle görüşüyor?
9) Yazar, trendeki gençle hangi konu üzerinde konuşuyor?
10) Falih Rıfkı Atay, hangi nedenle tutuklanıp Divan-ı Harp'te yargılanmıştır?
11) " _ Vadii Sarar'dan şimale gideceğinize, şarka dönseydiniz bir iki saat sonra birtakım top sesleri duyacaktınız. Siz bu topraklara buğday ekiyorsunuz, biz kanımızı ve kemiklerimizi gömüyoruz, demek istedim."
Parçanın anlatımında seçeneklerde verilenlerden hangisi ağır basmaktadır?
12) Buharalı çocuk, yazara ne satmak istiyor?
13) "Zeytindağı" adlı esere göre "gazve"nedir?
14) Kanal'ı geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca ordu komutanı ne yapıyor?
15) " Cemal Paşa'da anlamadığı işi ehline bırakmak ve güvendiği kimseye her türlü yardımı yapmak meziyeti vardı. Halide Hanım'ın birlikte çalışmaya mecbur olduğu Beyrut Valisi ise bomboş aklını taslayıp durur, garip bir kişi idi. "
Parçanın anlatımında seçeneklerde verilenlerden hangisi ağır basmaktadır?
16) " O (1) Suriye'de(2) Ermenilerin (3) zararlı olacağı (4) fikrinde değildi. " Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış bölümlerden parçalardan hangisine " , " konması anlam karışıklığını gidermek içindir?
17) " Bize ilk önce kilisenin hazinesini gezdirdiler. Altın , gümüş ve elmas , hakiki bir banka mahzen ... Ve papazlar kapıları sıkı sıkı kapadıktan sonra localarımıza götürdüler. Locaların numaraları bile vardı. Devlet ve siyasi memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. "
Parçanın anlatımında seçeneklerde verilenlerden hangisinden
yararlanılmamıştır?
18) Cemal Paşa İsmail Canbulat'a hangi amaçla mektup yazıyor?
19) Cemal Paşa , Beyrut'ta açmayı düşündüğü Amerikan ve eski Fransız koleji ve liselerine benzer, modern Türk okullarının başına kimi uygun görmüştür?
20) Ziya Gökalp on emre benzeyen şiir kitabında Cemal Paşa'dan neden bahsetmez?
21) Yazar, Almanya ve Avusturya'ya kiminle gidiyor?
22) Yazar, çölün en büyük sırrı olarak neleri görüyor?
23) Yazara göre Mustafa Kemal, neden asla Kurtuluş Harbini bırakma fikrinde olmadı?
24) Yazar "Ateş ve Güneş" i ne kadar sürede yazmıştır?
25) Falih Rıfkı Atay, ilk kez hangi ilden seçilerek milletvekili olmuştur?