1) Ziya Gökalp on emre benzeyen şiir kitabında Cemal Paşa'dan neden bahsetmez?
2) "Birinci Defter"in konusu aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Bu kitabı okumak adeta bir borçtur ve bir vazifedir."Zeytindağı hakkındaki yukarıdaki eleştiriyi kim yapmıştır?
4) Suriye, Filistin ve Hicaz'da yaşayanlar hangi soruya"Estağfurullah"yanıtını veriyorlar?
5) Suriye'den ayrıldıktan sonra Cemal Paşa ne yapıyor?
6) Gazze Muhaberesi'nin unutulmaz kahramanlarının bölüğü aşağıdakilerden hangisidir?
7) " Otelde bir Buharalı çocuk yanımıza geldi. Geniş yüzlü, beyaz dişli , kısa burunlu , konuşmak heveslisi bir çocuktu. " Parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi ağır basmaktadır?
8) İngiliz Times gazetesinin"karaya düşmüş balina"ya benzettiği kimdir?
9) Yazar, Almanya ve Avusturya'ya kiminle gidiyor?
10) Yazar, Arabistan ve Irak çöllerindeki şeyhlik ve emirlikleri nasıl tanımlıyor?
11) Beyrut'ta karşılaştığı kadın ve çocuğu, Cemal Paşa'dan hangi istekte bulunuyor?
12) Hangisi Hristiyanların Osmanlı idaresi altında yaşamak istemelerinin nedenlerinden biri değildir?
13) Falih Rıfkı Atay, ilk kez hangi ilden seçilerek milletvekili olmuştur?
14) Yazar, Cafer'i nereden tanımaktadır?
15) Yazar, Lut gölünü nasıl tasvir etmiştir?
16) Kavaklı Mustafa'yı yakalayan Azmi Bey nasıl bir durumla karşılaşıyor?
17) Okul hangi kentte açılmak isteniyor?
18) "İkinci Defter"de yazar nereye gidiyor?
19) Falih Rıfkı Atay, yüksek öğrenimini nerede yapmıştır?
20) "Zeytindağı" adlı esere göre seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
21) Yazar "Ateş ve Güneş" i ne kadar sürede yazmıştır?
22) Yazar, "Olberg" adlı metni ne zaman yazmıştır?
23) Enver Paşa ve yanındakiler Medine'ye ne ile gidiyorlar?
24) "Ben iştiyak , bedeviler hayret içinde yıpranmış ve eskimiş makinenin etrafında toplandık." Cümlesindeki "iştiyak" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
25) Medayin Salih'te Ermeni garsonu hangi sebeple bırakıyorlar?