1) Cemal Paşa, Van Harp Divanı'na gönderilen iki milletvekilini kurtarmak için ne yapıyor?
2) " Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa , onun bütün rüyalarına ve hayallerine , Allahaısmarladık! " Yazar paragraftaki düşüncesine ne zaman ulaşır?
3) Cemal Paşa, gazetecilere neden parasal yardım yapıyor?
4) "Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz." cümlede hangi cepheden söz edilmektedir?
5) Yazarın "Oteller yarı kilisedir, uşakları yarı papazdır ve hizmetçileri yarı hemşiredir." dediği yer neresidir?
6) Şeyh Esad Efendi kimdir?
7) Yazar, Tanin gazetesinde yazdığı ilk makalede hangi konuyu ele alıyor?
8) " Dürzileri göğüslerinden , sırtlarından ve keselerinden büsbütün devlete bağlamak istiyorduk." Seçeneklerdekilerden hangisi bu istek sonucu Dürzilere verilenlerden değildir?
9) Cemal Paşa, yazarın hangi birimde askerlik yapmasını istiyor?
10) Yazar Beyrut'u nelere benzetiyor?
11) Ziya Gökalp'e göre Cemal Paşa nasıl biridir?
12) " Bize ilk önce kilisenin hazinesini gezdirdiler. Altın , gümüş ve elmas , hakiki bir banka mahzen ... Ve papazlar kapıları sıkı sıkı kapadıktan sonra localarımıza götürdüler. Locaların numaraları bile vardı. Devlet ve siyasi memurlara mahsus localarda isim yazılıdır. "
Parçanın anlatımında seçeneklerde verilenlerden hangisinden
yararlanılmamıştır?
13) Yazar, "Ateş ve Güneş " adlı eserinin yayınlanmasının uygun olup olmadığını kiminle görüşüyor?
14) Yazarın, "diktatör " olarak tanımladığı kişi seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
15) Yazarın tanıştığı dönemde Enver Paşa'nın rütbesi nedir?
16) Buharalı çocuk, yazara ne satmak istiyor?
17) "Bir gün , Suriye Posta Telgraf Müdürlüğüne: _ Ufaklık gümüş ve madenî paraları toplayınız, diye bir emir geldi. " Bu emrin sonucunda ne olmuştur?
18) Yazar, Almanya ve Avusturya'ya kiminle gidiyor?
19) Gazze Muhaberesi'nin unutulmaz kahramanlarının bölüğü aşağıdakilerden hangisidir?
20) Falih Rıfkı Atay, hangi tarihte siyasetten çekilmiştir?
21) Yazara göre çöl bedevileri en çok neye değer veriyor?
22) " Korkusuz, sözlerinde kati, fakat pek basit bir zabitti. Onun bir nazır, nihayet imparatorluk diktatörü olacağını hayalime bile getirmiyordum." Parçada anlatılan kimdir?
23) " - Size bir yazıdan bahsetmiştim. Harbiye Nazırı inat edip durdu. Ben eski fikrimdeyim. Fakat siz de artık böyle tenkitlerde bulunmayınız. " Cemal Paşa'nın bahsettiği tenkit yazısının konusu nedir?
24) Yazar, Beyrut'ta sabahın erken saatlerinde nasıl bir manzarayla karşılaşıyor?
25) Aşağıdakilerden hangisi Falih Rıfkı Atay'ın gezi türünde yazılmış bir eseridir?