1) Hail'in nüfusu ne kadardır?
2) 1914'te Cemal Paşa neye kesin olarak inanmaktadır?
3) Falih Rıfkı Atay, yüksek öğrenimini nerede yapmıştır?
4) "Zeytindağı" adlı esere göre "gazve"nedir?
5) Ziya Gökalp'e göre Cemal Paşa nasıl biridir?
6) Alman Fon der Golç Paşa'ya nerede ziyafet veriliyor?
7) Buharalı çocuk, yazara ne satmak istiyor?
8) Hail'de halk üç sınıfa ayrılır. Seçeneklerde verilenlerden hangisi bu üç sınıftan birisi değildir?
9) " Çöl bedevilerinin ancak kibar olanlarının derileri üstünde bezden bir entari, siyah bir maşlah, agel ve kefiye, ayaklarında yalnız tabanı kaplayan ve ince bir meşin halka ile başparmaklara bağlı köseleler bulunur."   
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
10) Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren Kavaklı Mustafa nerede yakalanıyor?
11) " - Size bir yazıdan bahsetmiştim. Harbiye Nazırı inat edip durdu. Ben eski fikrimdeyim. Fakat siz de artık böyle tenkitlerde bulunmayınız. " Cemal Paşa'nın bahsettiği tenkit yazısının konusu nedir?
12) "Birinci Defter" hangi yılki olaylardan söz etmektedir?
13) Yazarın, "diktatör " olarak tanımladığı kişi seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
14) Şeyh Esad Efendi kimdir?
15) Eserde hangi isimden bahsedilmemiştir?
16) Beyrut'ta karşılaştığı kadın ve çocuğu, Cemal Paşa'dan hangi istekte bulunuyor?
17) Yazar "Ateş ve Güneş" i ne kadar sürede yazmıştır?
18) Okul hangi kentte açılmak isteniyor?
19) " Bütün edebiyatım, Tanin gazetesinin cumartesi sayılarında garpçılık davasını gütmekle geçiyor. Üslup, dışından Cenab taklidi bir şey, içinden acemi ve hayli çiğ! "
Parçanın anlatımıyla ilgili,  aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
20) Yazarı, mütareke yıllarında en çok rahatsız eden nedir?
21) İngiliz raporları Kanal'a kadar gelen Türk kuvvetinin ne kadar olduğunu yazıyor?
22) Kanal'ı geçme girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca ordu komutanı ne yapıyor?
23) Yazar, "Ateş ve Güneş " adlı eserinin yayınlanmasının uygun olup olmadığını kiminle görüşüyor?
24) "Birinci Defter"de hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
25) Yazar, Mustafa Kemal'i ilk kez nerede görüyor?