1) Hayatı nasıl gelirse gelsin, aldırmadan, her yeni şeklini de haz duyarak kabul edecek bir kadındı. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda betimlenen kişinin özelliklerinden biri olamaz?
2) "On gün geçmeden yine çok gösterişli bir fayton durdu kapılarında, içinden yine kadife yelekli, tozluklu, bu kez matruş bir adam çıktı." cümlesinde geçen "matruş" sözcüğünün anlamı nedir?
3) "Bir Başka Türlüsü" kahramanın "doğup, büyüdüğüm şehir" dediği ve yaşadığı yerden sıkılarak gittiği yer neresidir?
4) "Böylece ötede beride arta kalan günün son aydınlıkları tutunamaz oluyor, gece şehre yerleşiyordu." cümlesinde hangi söz sanatına başvurulmuştur?
5) Piraye Hanım'ın ölümünü apartman sakinlerine kim haber verir? (Bir Sabah Bir Apartmanda)
6) "Ne ince ne narin yapılıydı otuz dört yıl önce Nazime Hanım. Saçları şimdi olduğu gibi kirli yün renginde değildi.Ya elleri? Beyaz, yumuşak, çizgisiz elleri vardı ilk evlendikleri zamanlar... Ya şimdiki çatlak, bir hayli şekilsiz, kocaman eller bunlar mıydı?" Parçada ağır basan anlatım teknikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 (Geceye Doğru)
7) "Ne kadar isterdim şimdi bir büyük kentin banliyösündeki istasyonlar arasında değil de saatlerce gitsek bir tek köyün, bir tek evin görülmeyeceği, kuş uçmaz kervan geçmez bir yaylada yolculuk etmeyi." cümlesinde geçen "banliyö" sözcüğünün anlamı nedir?  (Bir Trende Gidenler)
8) "Tam karşısındaki sokakta bir arkadaşımın nalburiye dükkânı vardı." cümlesinde geçen nalburiye dükkânında ne satılır? (Kuş Kafesine Yaldız)
9) "Nerdeyse bir yağmur boşanacak, caddeyi, evlerin, dükkânların yüzlerini yıkayacak." cümlesinde hangi söz sanatı vardır? (İki K
10) "Su arabaları geçiyordu, sabahın muştucuları, dağ yolunun sapağındaki çeşmeden doldurmuşlardı sularını, kasabaya gidiyorlardı." cümlesinde geçen "muştucu" sözcüğünün anlamı nedir?
11) "Açılan kapıdan, küçücük odanın tavanı ne kadar basık, boyasız, eğri büğrü olursa olsun, hatta yarıya yakın bir bölümü çinko kaplı olsa da iki üç parça eşyadan bir perişanlık aksa da bu bir tür çamaşırlıktan bozma odadan, kolay kolay anlatılmaz rahatlık havası, ılık bir su buğusu gibi bir şeyler dökülür, gelir yüzüme çarpardı."
 
Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? (Gazoz Ağacı)
12) Ali Numan Bey ve Fehime Hanım'ın çocuklarının adları, hangi seçenekte bir arada verilmiştir? (Soyut Oda)
13) Ünlü bir Fransız şairin Şiir duygularla, imgelerle yazılmaz, sözcüklerle yazılır. dediğini bilmiyordum o vakitler.diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
14) Hayriye Hanım'ın arkadaşlarına sık sık anlattığı problemi nedir? (Hayriye Hanım)
15) Melahat'ın Saim'den soğumasının sebebi nedir? (Gazoz Ağacı)
16) "Hayriye Hanım" adlı öykünün kahramanı ile ilgili betimleme, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
17) Hüseyin Feyzullah'ın, Hatice ile evlenme fikrine olumlu bakmazken sonrasında karar değiştirip evlenmek istemesinin sebebi nedir? (Hüseyin Feyzullah'ın Evlenmesi)
18) "Sadece ekmek, sigara değil bütün tatlar daha belirli, daha keskindi." Yukarıdaki cümlede hangi anlam olayı vardır? (Bir Başka Türlüsü)
19) "Sokakta Opera" adlı hikâyede dile getirilen Latin ozana ait söz, aşağıdakilerden hangisidir?
20) Kuş Kafesine Yaldı z adlı öyküde geçen "pavli" sözcüğü nedir?
21) Yazarın "kocaman bir sahnenin figüranları" olarak nitelediği şey nedir? (Meydan)
22) "Çekirdek" adlı öykü, konusunu…………….. ………………… alır." Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanır?
23) Abdülmuttalip Bey'in istemeden ayrıldığı mesleği nedir? (Vav'lar)
24) "Benim için tatsız bir sabahtı." cümlesinde hangi anlam olayına başvurulmuştur? (Çekirdek)
25) "Çocuğun eliyle, diliyle masaları, iskemleleri, pencereleri, ateşi, suyu, şekeri, tuzu öğrendiği üç beş yaşlarının çok güzel döneminden sonra, ikinci bir dünyayı tanımak çağı, on altı- on yedi yaşlarında başlar bence."  cümlesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  
(Bizim Olan Sokaklar)