1) Hikâyeden çıkartılacak ders aşağıdakilerden hangisidir?
2) Anadolu'nun şirin bir kıyısına gelen gencin özellikleri hangisidir?
3) Birisi, mum ışığına âşık pervaneye nasıl bir öğütte bulunuyor?
4) Umman denizi kıyısındaki padişah, gemiyle gelen gezgini neden başvezir yapıyor?
5) Köy ağasının oğlu, babasını niçin küçümsüyor?
6) Tuğrul Han, sarayının surlarını teftiş ederken gördüğü, soğuktan titreyen nöbetçiye, ne vaad ediyor?
7) Melik Salih, neden kıyafet değiştirerek sokaklarda geziyor?
8) Yiğit delikanlının toprağı kazarken bulduğu çene kemiği gence ne diyor?
9) Tuttuğunu koparan, bileği bükülmez genç neden mutsuzdur?
10) İhtiyar veli, Haccac'ın öfkesi karşısında önce ağlayıp sonra gülmesini hangi sözlerle açıklıyor?
11) Sadi Bostan ve Gülistan adlı eserlerini kimler için yazmıştır?
12) Kutlu bir kişinin yanından ayrıldıktan sonra, mahalle ortasında ona hakaretler yağdıran kişi kimdir? GÖNÜL EHLİ ADAM
13) Hikâyenin ana fikri nedir? (Kabirden Sonrasını Düşünmek)
14) İdama mahkûm olan delikanlıyı, ihtiyar adam nasıl kurtarıyor?
15) Zünnun kimdir?
16) Kibirli zenginin kapıdan kovduğu dervişi kim konuk ediyor? GÖRME ENGELLİ ZATIN GÖZLERİ NASIL AÇILDI
17) Hangi seçenek Gülistan adlı eserin içeriğini yansıtmaktadır?
18) Halkın eşeklerini zorla toplayıp onları aç,susuz kendi hizmetinde kullanan hangi hükümdardır?
19) Horasanlı iki arkadaş komşu ülkeye niçin gidiyorlar?
20) "Asık suratlı, kara ve katı yürekli adam ona ne para verdi ne de başka bir yardımda bulundu.Bu da yetmiyormuş gibi kafa tutarak, öfkelendi." (syf22) Yukarıdaki parçayla ilgili hangisi söylenemez?
21) "Gülistan, Osmanlıcaya ve Batı dillerine de çevrilmiştir:" Eserin Türkiye Türkçesnine çevrilişi hangi tarihte olmuştur?
22) Anlatıcının dostu neden savaşmayı bırakıyor?
23) Bir yoksul derviş, Melik Salih hakkında ne diyor?
24) Halil İbrahim peygamber, yaşlı adamı ne yemeye davet ediyor?
25) "Allah dostu" olarak nitelendirilen kişinin hastalığı nedir?