1) İhtiyar adam, oğlunu eşeği dövmeye nasıl ikna ediyor?
2) "Sevgililer, aşkı bile unutmuşlardı." sözüyle vurgulanmak istenen nedir?
3) Öyküde geçen, "Hiddetle hemen kılıca sarılan kimse sonunda çok pişman olur." sözüne eş değerde olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
4) Öyküde yer alan, "Sakın denize gitme; ama bir kere gittinse, artık tufanlara razı olmalısın…" ifadesiyle örtüşen aşağıdakilerden hangisidir?
5) Sâdi- i Şirâzi kimdir?
6) Bir alim, hükümdar Keykubat'a yapılan hangi duayı doğru bulmuyor?
7) Tüm halkın tapındığı; fildişinden yapılmış ve değerli taşlarla süslenmiş olan heykeli yazar hangi ülkede gördüğünü söylüyor?
8) "Zaman zaman akıllı insanların davranışlarına hayret edilir. Onlar o kadar iyidirler ki……." Öyküye göre boşluğu getirilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
9) Gönül adamı, hediyeyi bir süre sonra kendisine veren kişiye neden fırlatıyor? (KANAAT BAŞINI DİK TUTAR)
10) Halil İbrahim peygamberin sofrasına ne zamandan beri kimse uğramamıştır?
11) Delikanlının gurbete çıkmak istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?(BABA SÖZÜ DİNLEMEYİNCE)
12) Babasının altınlarını alan genç, onları ne yapıyor?
13) Rum hükümdarı, elçi atı alamadan gelince ne yapıyor?
14) Kızıl Aslan'ın kalesinin yolu neye benzetiliyor?
15) Cimri babasının altınlarını alan genç, onların yerine ne koyuyor?
16) Yoksulluktan bıkan ve zengin olmak isteyen delikanlı, toprağı kazarken ne buluyor?
17) Zünnun kimdir?
18) Dara kimdir?
19) Toprakları paylaşan iki oğul, hangi özellikleriyle anılmak istiyor?
20) Halil İbrahim peygamber, yaşlı adamı ne yemeye davet ediyor?
21) Sâdi -i Şirâzi hangi yüzyılda yaşamıştır?
22) Bacağında iplik çıbanı çıkan hükümdarı dua edip iyileştirmesi karşlığında Allah dostu adam, hükümdardan ne istiyor?
23) "Vücutça ulu ağaçlar gibi kuvvetliydi.Ama maddi yönden büyük bir sıkıntı içindeydi. Elbisesine yüzden fazla yama vurmuştu."(syf 40) Yukarıdakı cümleler için ne söylenebilir?
24) Çıbanı iyileştirmek için çağırılan ihtiyar, neden yardım etmiyor? İPLİK ÇIBANI
25) Dünya işlerinden kendini sıyıran ve tüm zamanını ibadetle geçiren kutlu kişinin ağlamasının nedeni nedir? SAÇMA SÖZLERE DEĞER VERİLMEZ