1) Gönül ehli adama , biri neden iftiralarda bulunuyor?
2) Adam, bir hırsızla beraber kendi evini neden soyuyor?(KENDİ EVİNİ SOYAN ADAM)
3) Cimri babasının altınlarını alan genç, onların yerine ne koyuyor?
4) Kadı ve protokol görevlisi, yoksul fıkıh bilginini neden azarlıyor?
5) Sâdi -i Şirâzi hangi yüzyılda yaşamıştır?
6) Dünya nimetlerinden vazgeçen bilge adamın yaşadığı mağara nerededir?
7) Padişah, başvezirin savunması karşısında ne yapıyor?
8) Öyküde yer alan, "Sakın denize gitme; ama bir kere gittinse, artık tufanlara razı olmalısın…" ifadesiyle örtüşen aşağıdakilerden hangisidir?
9) Hiç konuşmayan adam, konuşmaya başlayınca yanındakiler ondan neden uzaklaşıyor?(SÖZ GÜMÜŞSE SUSMAK ALTINDIR)
10) Semerkant'ta bir delikanlı, çok güzel bir kıza âşık olur. Kız delikanlıya; peşini bırakmazsa onu öldüreceğini söyler. Bu durum karşısında, sevgilisinden vazgeçmesini öğütleyenlere delikanlının verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
11) Horasanlı iki arkadaş komşu ülkeye niçin gidiyorlar?
12) Fedakâr zengin, hapisteki yoksul için ne yapmıştır?
13) Kibirli zenginin kapıdan kovduğu dervişi kim konuk ediyor? GÖRME ENGELLİ ZATIN GÖZLERİ NASIL AÇILDI
14) Hatem'in cömertliği ile ün salmasını kıskanan Yemen hükümdarı, ne yapmaya karar veriyor?HATEM'İN CÖMERTLİĞİ
15) Yeni başvezirin cariyelerle yakınlaştığını padişaha kim söylüyor?
16) "Kaderden Kaçılmaz" adlı öykünün kahramanları kimlerdir?
17) İhtiyar veli, Haccac'ın öfkesi karşısında önce ağlayıp sonra gülmesini hangi sözlerle açıklıyor?
18) Dervişin biri çalışmayı neden bırakıyor ?
19) Umman denizi kıyısındaki padişah, gemiyle gelen gezgini neden başvezir yapıyor?
20) Gülistan adlı eser kaç bölümden oluşmuştur?
21) Zünnun kimdir?
22) Dergâhtaki gence, dergâhın tozunu alması söylendiğinde neden dergâhı terk ediyor?
23) Bilge adamla dost olmak isteyen kimdir?
24) Bal satan delikanlının kazancını kıskanan adam, aynı işi yapmaya başlayınca neden kazanç sağlayamıyor?
25) Hasta adam, kendisini misafir eden Ma'ruf-u Kerhi'ye neden hakaret ediyor?