1) Dünya nimetlerinden vazgeçen bilge adamın yaşadığı mağara nerededir?
2) Hangisi hikâyeden çıkarılacak derslerden biri değildir?
3) "Bir defasında Şam'da öyle bir kıtlık olmuştu ki sevgililer aşkı bile unutmuşlardı.Gökyüzü ,yeryüzüne karşı çok cimri davranıyor ,ekinler dudaklarını ıslatamıyor, eski pınarlar, su kaynakları sıcaktan birer birer kuruyordu. Kısacası, ortada yetimlerin gözyaşlarından başka bir şey kalmamıştı." (syf 59) Yukarıdaki cümlelerde kaç tane kişileştirme vardır?
4) Gönül adamı, hediyeyi bir süre sonra kendisine veren kişiye neden fırlatıyor? (KANAAT BAŞINI DİK TUTAR)
5) Bal ticareti yapan genç neye benzetiliyor?
6) Kendisinin kim olduğunu bilmeyen,kendisine küfreden ve eşeğini döven genç adama hükümdar ne yapıyor?
7) İran hükümdarı Dara, avlanırken askerlerinden uzaklaştığında kiminle karşılaşıyor?
8) Öyküde adı geçen Haccac kimdir? HACCAC'IN ÖFKESİ
9) Gence kim yardımcı olup para veriyor?
10) Kadı ve protokol görevlisi, yoksul fıkıh bilginini neden azarlıyor?
11) Varlıklı adam, kendisinden yardım isteyen yoksul adama nasıl davranıyor?
12) Horasanlı iki arkadaş komşu ülkeye niçin gidiyorlar?
13) Yazar, zenciye neden saldırıyor? (ÇİRKİN ZENCİ İLE DİLBER SEVGİLİSİ)
14) Yazar, çirkin zencinin boyunu neye benzetiyor?(ÇİRKİN ZENCİ İLE DİLBER SEVGİLİSİ)
15) Ömer Bin Abdülaziz niçin öldürülmüştür?
16) Öyküde geçen "Karınca gibi çalışıp biriktirdiğin şeyleri, seni mezar kurtları yemeden önce kendin ye! " sözünü destekleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
17) Tuttuğunu koparan, bileği bükülmez genç neden mutsuzdur?
18) Padişah, başvezirin savunması karşısında ne yapıyor?
19) Hükümdar, Allah dostu dervişi zindana neden gönderiyor?
20) Bacağında iplik çıbanı çıkan hükümdarı dua edip iyileştirmesi karşlığında Allah dostu adam, hükümdardan ne istiyor?
21) Aşağıdakilerden hangisi bu hikâyeden çıkarılacak derslerden biri değildir? GÖNÜL EHLİ ADAM
22) Bir yoksul derviş, Melik Salih hakkında ne diyor?
23) Gülistan adlı eser kaç bölümden oluşmuştur?
24) Adam, bir hırsızla beraber kendi evini neden soyuyor?(KENDİ EVİNİ SOYAN ADAM)
25) Fedakâr zengin, hapisteki yoksul için ne yapmıştır?