1) Horasanlı iki arkadaşı birbirinden ayıran en belirgin özellik hangisidir?
2) Horasanlı iki arkadaş komşu ülkeye niçin gidiyorlar?
3) Genç, gemiye binince neler oluyor?
4) Horasanlı iki arkadaşı, komşu ülkede zindana niçin atıyorlar?
5) Hatem'in atının en büyük özelliği neydi? HATEM'İN RÜZGÂR YÜRÜYÜŞLÜ ATI
6) Horasanlı iki arkadaşı hapisten çıkarmak için zindanın kapısını açan görevli nasıl bir manzarayla karşılaşıyor?
7) Kızıl Aslan kimdir?
8) Evin hanımı Ma'ruf'a ne diyor?
9) Dervişin biri çalışmayı neden bırakıyor ?
10) Rum hükümdarı, elçi atı alamadan gelince ne yapıyor?
11) Sadi Bostan ve Gülistan adlı eserlerini kimler için yazmıştır?
12) Padişaha kızıp kaçan; sonra da geri dönen köleye padişah nasıl bir ceza verilmesini emrediyor? KUSURLARI ÖĞRENMENİN YOLU
13) Her sabah dua eder gibi elini havaya kaldıran heykel, bu hareketi nasıl yapıyor?
14) Varlıklı adam, kendisinden yardım isteyen yoksul adama nasıl davranıyor?
15) Çölde susuz kalan delikanlıya kuyunun sahibi neden su vermiyor?BABA SÖZÜ DİNLEMEYİNCE
16) Parasız genç, nehrin karşısına geçirmesi karşılığında gemiciye ne teklif ediyor?
17) Hükümdar, neden ülkeyi ikiye bölüp oğullarına veriyor?
18) "Çocuk bu saltanatı, bu debdebeyi görünce, köy ağası olan babasını son derece küçümsedi.(syf 93) Bu alıntıdaki "Debdebe"sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
19) Zünnun, Mısır'ı neden terk ediyor?
20) Bacağında iplik çıbanı çıkan hükümdarı dua edip iyileştirmesi karşlığında Allah dostu adam, hükümdardan ne istiyor?
21) Kendisinin kim olduğunu bilmeyen,kendisine küfreden ve eşeğini döven genç adama hükümdar ne yapıyor?
22) Halil İbrahim peygamberin sofrasına ne zamandan beri kimse uğramamıştır?
23) İran hükümdarı Dara, avlanırken askerlerinden uzaklaştığında kiminle karşılaşıyor?
24) Dünya nimetlerinden vazgeçen bilge adamın yaşadığı mağara nerededir?
25) Yeni başvezirin cariyelerle yakınlaştığını padişaha kim söylüyor?