1) "Sevgililer, aşkı bile unutmuşlardı." sözüyle vurgulanmak istenen nedir?
2) Cimri adamın altınlarını, sakladığı yerden kim çalıyor? CİMRİNİN ALTINLARI
3) Yemen'deki ulu hükümdara neden "kerem bulutu" denilirdi?
4) Birisi, mum ışığına âşık pervaneye nasıl bir öğütte bulunuyor?
5) Zünnun, Mısır'ı neden terk ediyor?
6) Derviş, zindana atılınca ne yapıyor?
7) Dünya nimetlerinden vazgeçen bilge adamın yaşadığı mağara nerededir?
8) Gönül ehli adama , biri neden iftiralarda bulunuyor?
9) "Şah hükümdarlarından Melik Salih, kimseye görünmeden kıyafet değiştirerek, her seher vakti kölesi ile şehre çıkar, etrafı dolaşırdı. Arap geleneklerine uygun şekilde, yüzünün yarısını örterek çarşıyı ve mahallerin çevresini gezer,muhtaç kimseleri bizzat tespit etmeye çalışır, onlara hazinesinden yardımda bulunurdu." (syf 122) Yukarıdaki bölümde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
10) Rum hükümdarı, Hatem'e hangi mevsimde elçisini gönderiyor? HATEM'İN RÜZGÂR YÜRÜYÜŞLÜ ATI
11) Hangisi hikâyeden çıkarılacak derslerden biri değildir?
12) Her sabah dua eder gibi elini havaya kaldıran heykel, bu hareketi nasıl yapıyor?
13) Sadi Bostan ve Gülistan adlı eserlerini kimler için yazmıştır?
14) Elçi, atı neden alamıyor?
15) Cimri babasının altınlarını alan genç, onların yerine ne koyuyor?
16) Şam hükümdarlarından Melik Salih'in her seher vakti yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?
17) "Çocuk bu saltanatı, bu debdebeyi görünce, köy ağası olan babasını son derece küçümsedi.(syf 93) Bu alıntıdaki "Debdebe"sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
18) İyiliksever adam, borcu yüzünden hapse giren adama nasıl yardımcı oluyor?
19) Sâdi- i Şirâzi kimdir?
20) Dara, çobanı neden öldürmek istiyor?
21) Sadi-i Şirazi hangi ülkede doğmuştur?
22) Emevi veziri Haccac, ihtiyar veliye neden öfkelenip onu öldürtmek istiyor?
23) Hükümdar, Allah dostu dervişi zindana neden gönderiyor?
24) "Zaman zaman akıllı insanların davranışlarına hayret edilir. Onlar o kadar iyidirler ki……." Öyküye göre boşluğu getirilecek ifade aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
25) Varlıklı adam, daha sonra nasıl bir yaşam sürüyor?