1) "Kurbağa Duası" adlı hikâyede birçok güzel özelliğinden bahsedilen Bahri Efendi'nin tek kötü yönü nedir?
2) "-Ben, burasını, bir kurşun atmadan alacağım. -Nasıl beyim? -Senin aklın ermez. Hava biraz kapansın, görürsün…" Arslan Bey havanın kapanmasını niçin beklemektedir? (KÜTÜK)
3) "Fakat işte, eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. Kırk senelik bir rüya…" İhtiyar forsanın kırk senedir gördüğü rüya nedir? (FORSA)
4) "Oğlunun rezaletlerini hatırladıkça tıkanacak gibi oluyordu." Fon Sadriştayn'ın oğlu ailesine nasıl bir kötülük yapmıştır? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
5) "Ama iktisat hırsı… Onu her türlü güzellikten uzak bulundurmuş, 'faydalı'dan başka her şeye düşman etmişti."
Yukarıdaki cümlede asıl  anlatılmak istenen nedir? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
6) "Ama o zaman eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir karanlık doldu. Kalbine acı bir çığlık çöktü. Artık Deli Mehmet'in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahî zevki göremez oldu." Kuru Kadı, ilahî zevki artık niçin göremez? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
7) "En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh'la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz zevkti." Parçada adı geçen Dadaruh kimdir? (KAŞAĞI)
8) "Yirmi yıldan beri görmediğim bu kasaba hayâlimde artık seraplaştı. Birçok yerleri unutulan eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her vakit önünden geçtiğimiz Çarşı Camii'ni, karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciği, bazı yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Fakat beyaz bir nisyan dumanı önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder..." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (AND)
9) "Oturdum, yemeğe başladık. Tam yemek ortasında öbür odadan: -Viyak, viyak…Diye bir sadâ gelmez mi? -Bu ne? Dedim. Karım tavrını bozmadan, gâyet tabî bir şey söylüyormuş gibi: -Çocuk! dedi." Parçada bahsedilen çocuk kimdir? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)
10) "Duvarları ve tavanı uzun bir kışın isleriyle kararmış bu yer odasında mahpus gibi duran bodur ve çirkin ocak, içindeki odunları sanki hiddetiyle yakıyor, bir an evvel yutmaya çalışıyordu." Parçada hangi söz sanatları vardır? (BOMBA)
11) " -Madama benden saygılar! Dedim. Elimi sıktı. Kalktı hızla yürüdü. İskeleden inip yolcuların arasında kayboluncaya kadar arkasından baktım. Vapur kalktı. Göğsümden asabî bir ağırlığın yükseldiğini, nefes aldırmayacak gibi boğazıma tıkandığını duyuyordum." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)
12) "Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü." Hasan'ın ölüm sebebi nedir? (KAŞAĞI)
13) "Dostlar düşman görünür, sevgililerden nefret edilir…" Yukarıdaki cümlede hangi edebî sanata yer verilmiştir? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)
14) "Hasılı taşra, başlı başına gayet hoş bir âlemdir. Yedi, sekiz, belki dokuz sene oluyor, ben de İstanbul'a pek uzak olmayan bir kasabada … idim." Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? (KURBAĞA DUASI)
15) Bomba hikâyesinde Boris ile Magda'nın hayali nedir?
16) " Bir sabah, Köse Vezir, bu koca herifin hüngür hüngür ağladığını gördü.Çocuk gibi hıçkırması içine dokundu. Zavallı kim bilir karısını, evini, köyünü mü hatırlamıştı." Çoban Hasan niçin ağlamıştır? (NÂDÂN)
17) "Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım." Parçada hangi söz sanatı vardır? (KAŞAĞI)
18) Kaşağı hikâyesindeki seyisin adı nedir?
19) "Bir taraftan eşraf, ulema filan! Öbür taraftan memurlar, zabitler, muallimler… Sonra kasabanın çift, çubuk sahibi yerli ahalisi… Her sınıfın, her zümrenin ayrı kahvesi, ayrı eğlencesi, ayrı zevki vardır. 'Beyn-es sınıf' -sınıflar arası- denilebilecek yegane adam odur. O, daima herkesle konuşur, herkesle iyi anlaşır." Yazarın bahsettiği, herkesle konuşan ve iyi anlaşan kahraman kimdir? (KURBAĞA DUASI)
20) Kaşağı hikâyesinin sonunda küçük kardeş Hasan'ın başına ne gelmiştir?
21) " - Vallahi ben işte, Serçe Pehlivan'ım! Dedi. Fakat nasıl oluyordu? Bu mümkün müydü? İnsan bu kadar değişebilir miydi?" Serçe Pehlivan, niçin bu kadar değişmiştir? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)
22) "Biraz körletmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar tecrübe ettim." Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir? (KAŞAĞI)
23) Kaşağı adlı öyküde olay hangi mekânda geçmektedir?
24) "Yüzünü pencereden tarafa çeviriyor, odaya yemek içecek getiren hademelere bile gözünü kaçırmıyordu." "Gözünü kaçırmıyordu." sözcük grubuyla anlatılmak istenen nedir? (NÂDÂN)
25) "Bu dâhi: 'Ben her şeyi annemden öğrendim. Annem beni dinî bir vecd içinde büyüttü. Şiirimde duyduğunuz "lirizm"in menbâı ondan aldığım dinî terbiyenin heyecanlarıdır. Şiirlerimi, hikâyelerimi, trajedilerimi evvelâ masal hâlinde ondan işittim. Onun halktan olan rûhu bana halk sevgisini, halk aşkını nefhetti. Bundan dolayıdır ki, kâfiyelerim halkın tâbirleri, mûsikim halkın dilindeki âhenktir!...' diyordu." Hikâyede sözleri aktarılan yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)