1) "Ona kadar tabiî lisanla, bu kadar yüksek eserler yazılmamıştı. O İstanbul lehçesini bütün Türk milletine sevdirdi. İstanbul lehçesi onun sayesinde bütün bir milletin samimi lisânı oldu. Ona kadar herkes ya Acem'i ya Frenk'i taklit ediyordu. O ne Frenk'e ne Acem'e baktı. Ne de âşık sazlarını, tekke neylerini taklit etti. Gözlerini kendi ruhuna çevirdi." Yukarıdaki paragrafta bahsedilen kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
2) "Dadaruh şaşırdı, kırılmış kaşağı meydana çıkınca babam, bunu kimin yaptığını sordu. Dadaruh bilmiyorum, dedi. Babamın gözleri bana döndü, daha bir şey sormadan, -Hasan, dedim." Yazar, kaşağıyı kırıp niçin suçu kardeşinin üstüne atar? (KAŞAĞI)
3) "Şartım filan yok. Biz teslim olanın canına kıymayız. Teslim olmazsanız beş dakika sonra kalenin içinde bir canlı adam kalmaz. Karşınızdaki yolun gediği üzerinde gördüğünüz nedir? Anlamıyor musunuz? Babalarınızdan işitmediniz mi? Elli manda ile buraya getirdiğim bu ... " Arslan Bey elli manda ile ne getirdiğini söyler? (KÜTÜK)
4) Aşağıdakilerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
5) "Kapının zili çalınınca bütün vücudu titredi. İşte Grazya geliyordu. Parmaklarının uçları üşüdü. Boynu hareket içinde kaldı. Başı kaşındı. Dayanılmaz bir ıstırap duydu." Bu düşünceler içindeki Kenan Bey ile Grazya arasındaki yakınlık derecesi nedir? (PRİMO TÜRK ÇOCUĞU NASIL DOĞDU?)
6) "Sabah! Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum. Dün Sermed'in takdim ettiği bir Türk'le bu İstanbul'un en meçhul yerine geldim. Meğerse Jack Casanova, Piyer Loti filan konaklarla yalıların selâmlık dairelerinde birer kahve içmekle Şark'ı gördük sanıyorlarmış. Asıl Şark görünmeyen tabakalarda..." Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir? (GİZLİ MÂBED)
7) "Oturdum, yemeğe başladık. Tam yemek ortasında öbür odadan: -Viyak, viyak…Diye bir sadâ gelmez mi? -Bu ne? Dedim. Karım tavrını bozmadan, gâyet tabî bir şey söylüyormuş gibi: -Çocuk! dedi." Parçada bahsedilen çocuk kimdir? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)
8) "Böyle konuşurken içeri, belediye doktorunun girdiğini gördük. Bizim yanımıza geldi. Selamlaştık. Oturdu. Cuma günü … gideceklermiş. Kuzu, saz, biraz da mey varmış. Bizi de davet etti." Yazar ve kasabanın ileri gelenleri, olayın gelişeceği hangi mekâna gitmeyi düşünmektedir? (KURBAĞA DUASI)
9) "-Bir gören daha var. O 'can' herkese görünmez. -Kimdir? -Bilemezsin… -Başkaları görmedi de biz ikimiz niçin gördük? -Bu … müjdesidir! " Parçada belirtilen müjde nedir? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
10) "Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü." Hasan'ın ölüm sebebi nedir? (KAŞAĞI)
11) Aşağıdakilerin hangisinde konusu 'vatan sevgisi' olan öyküler bir arada verilmiştir?
12) "Kargalar, havaya boşaltılmış bir çuval canlı kömür ellemeleri gibi karmakarışık geçiyorlar, sükûtu parçalayan keskin, sivri sesleriyle gaklıyorlardı." Parçada hangi söz sanatı vardır? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
13) "Sırmakeş Toroğlu'ndaki, dibası Hind'den, harcı Venedik'ten gelme 'Pembe İncili Kaftan'ı alacağım. -Ne… O kadar parayı nerede bulacaksın, oğlum? Muhsin Çelebi, bu meşhur kaftanı nasıl alacağını anlattı: -Çiftliğimle, mandıramı, evimi rehine vereceğim; tüccarlardan on bin altın borç alacağım. İki bin altını atlarla hademelere sarf edeceğim. Geriye kalan sekiz bin altına da kaftanı alacağım." Muhsin Çelebi, Pembe İncili Kaftan'ı niçin almak istemektedir? (PEMBE İNCİLİ KAFTAN)
14) "Ve kavmiyetimizden hadsî Türklükten uzaklaştıkça daha müteaffin derinliklerin, yuvarlandığımız karanlık uçurumun bu ahlaksızlık ve bozukluk, vefasızlık ve hodgamlık, adilik ve miskinlik cehenneminin dibinde meyus ve şartlaşmış kıvranırken saf ve nurdan mazi, kaybolmuş bir cennetin hakikatten uzak bir serabı hâlinde karşımda açılır." Yukarıdaki cümlede hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (AND)
15) Aşağıdakilerden hangisi düşman askerlerini yanıltmak amacıyla kullanılmış ve savaşı Türklerin kazanmasını sağlamıştır?
16) "Odasına ansızın Tosun Bey'in girdiğini görünce şaşaladı. Bu bey, onun cesaret ve kahramanlığına meftun, ihtiyar, feleğin çemberinden geçmiş, eski bir askerdi." Parçada geçen 'feleğin çemberinden geçmek' deyimiyle anlatılmak istenen nedir? (FERMAN)
17) "Keşke fikrimi mektupla yazsaydım diye düşündü. Fakat işte artık vakit yoktu. Grazya dışarıda şapkasını çıkarıyor ve hizmetçi kıza kendisini soruyordu. Şimdi kapıyı açacak, içeri girecekti… O ne yapacaktı? Ne söyleyecekti? Nasıl konuşacak, sabahleyin verdiği kararı ona nasıl anlatacaktı?" Kenan Bey'in verdiği karar nedir? (PRİMO TÜRK ÇOCUĞU NASIL DOĞDU?)
18) " -Madama benden saygılar! Dedim. Elimi sıktı. Kalktı hızla yürüdü. İskeleden inip yolcuların arasında kayboluncaya kadar arkasından baktım. Vapur kalktı. Göğsümden asabî bir ağırlığın yükseldiğini, nefes aldırmayacak gibi boğazıma tıkandığını duyuyordum." Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (FON SADRİŞTAYN'IN KARISI)
19) "-Aleko, dedi. -Anan baban var mı? -Hayır, ben öksüzüm, kimsem yok. Papaz etrafındakilere döndü. -Su verin şu çocuğa!" Küçük Ali, isminin Aleko olduğunu niçin söyler? (ALEKO)
20) "Askerler, başlarını tepelerinden gelen sese doğru kaldırdılar. …'dan hepsi çekinirlerdi. Gayet sert, gayet titiz, gayet sinirli bir adamdı. Adeta deli gibi bir şeydi. Sabahtan akşama kadar namaz kılar, zikreder, geceleri hiç uyumazdı. Daha yatıp uyuduğunu kalede gören yoktu." Parçada boş bırakılan yere hangi kahraman getirilmelidir? (BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT)
21) "Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dadaruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk." Parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (KAŞAĞI)
22) "En büyük hakikat işte, gözünün önünden ayrılmayan, şu kendi boğuk hayaliydi! Evet, hiçbir ümit, hiçbir kurtuluş ümidi yoktu. Kabahati pek büyüktü. Zamanın Süleyman'ı, Türk bayrağını, Viyana surlarına doğru dalgalandırırken…" İskender Paşa'nın kabahati nedir? (TESELLİ)
23) "Bu dâhi: 'Ben her şeyi annemden öğrendim. Annem beni dinî bir vecd içinde büyüttü. Şiirimde duyduğunuz "lirizm"in menbâı ondan aldığım dinî terbiyenin heyecanlarıdır. Şiirlerimi, hikâyelerimi, trajedilerimi evvelâ masal hâlinde ondan işittim. Onun halktan olan rûhu bana halk sevgisini, halk aşkını nefhetti. Bundan dolayıdır ki, kâfiyelerim halkın tâbirleri, mûsikim halkın dilindeki âhenktir!...' diyordu." Hikâyede sözleri aktarılan yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (FON SADRİŞTAYN'IN OĞLU)
24) "Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti." Bu cümlede kullanılan edebî sanat aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? (AND)
25) "Bütün zabitleri, çavuşları çağırttı. Hepsi hücum var sanıyordu. At divanı yapar gibi, bir ayağı yerde, bir ayağı üzengide: -Ağalar, dedi, bugün kaleyi alacağız. Ben iki saate kadar geleceğim. Şimdi hepiniz hazır olunuz." Arslan Bey, savaşın kaderini değiştirmek için nereye gider? (KÜTÜK)