1) Aşağıdakilerden hangisi Süheyl Erbil'i sinirlendirenler arasında değildir? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
2) "Yassıada üstlerinde bir yıldız, onun çıkışı ile rahatı kaçmış gibi olduğu yerden kaydı, gökyüzünde ışıklı bir yol çizerek gözden kayboldu."  (Ay Işığında Çalışkur)
Yukarıda kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Birden sırtında bir ağırlık duydu. Önce Melâhat'in eli sandı. Ama kızın eli onu böyle hoyratça tartaklayamazdı. Başını kaldırdı…."( Ayışığında "Çalışkur" ) o el kimin eliydi?
4) Çalışkurlar'a hediye edilen nedir? (Ayışığında "Çalışkur")
5) Yazarın şimdi sadece "pasyans" açmasının sebebi nedir?  (Koçinalar)
6) " Atatürk bizden ayrılınca öbür sınıflara da girmiş. Fakat onlar bizim gibi önceden hazırlanamadıklarından gafil avlanmışlar."( Atatürk Galatasaray'da) cümlesinde altı çizili deyim hangi anlamda kullanılmıştır?
7) Süheyl Erbil kaza olduğu sırada oradan geçerken kiminle karşılaştı? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
8) "Yaş doksanı aşmış. Gözümde fer, ağzımda diş kalmamış. Kunduramın tabanı delik. Yağmur olsa sokağa çıkamam. Geçende bir hastalandım. Doktorsuz ilaçsız, uyuz köpek gibi geberecektim. E, ben böyle olacak adam mıyım?" (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Yukarıdaki parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
9) Alois Morgenrot'un kızının adı nedir?  (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
10) Artin Margusyan polisten niçin izin istiyor? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
11) "Fazenda'dan gelen kamyonlar ha bire aşağı depoya …………. getirip boşaltıyorlardı."(Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.) cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12) "Kargalardan, yağmurdan, yağmurlu havada tramvaylara arız olan hıçkırıktan buğulu camlardan yuvarlanan damlalardan, hele tramvayın içine sinen ıslak palto kokusundan fena hâlde sinirlenirdi." (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
Kendisinden bahsedilen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
13) Eksiltmeyi yapan firma sahipleri hangi ülkededir? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
14) Hikâye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
15) Hikâyenin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Memeli Hayvanlar)
16)
Süheyl Erbil'in yağmurlu havalarda daha derinden hissetiği şey aşağıdakilerden hangisidir? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)

17) Hikâyelerin dili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18) Hikâyenin tamamında ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?  (Koçinalar)
19) "Karamsardı, karamsar… Bütün insanları kafasında su geçirmez bölgelere ayırmıştı. Varlıklı mı; soysuzdu, mikroptu, parazitti, sömürücü idi. Yoksul mu; dürüsttü, erkekti, dosttu, kardeşti. Onca varlıklı ve dürüst, yoksul ve parazit olunamazdı. Her insanı bu iki bölmeden birine koyuyordu. Ne rahat..."   (Ay Işığında Çalışkur)
Parçada bahsedilen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
20) "Ağzım açık kalmış, çatal elimden düşmüş, yeşil salatalar pantolonuma dökülmüş…"(Ablam ) cümlesinde altı çizili söz grubu neyin ifadesidir?
21) İlk pansiyoncunun özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (Fraulein Haubold'un Kedisi)
22) "Serap'ın zihninde bir şimşek çaktı. Evet, Süheyl'i, o yola gelen gangster filmine götürmeli idi. O zaman anlaşma çok kolay olurdu."( Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu )  Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidine örnek vardır?
23) "Resimli kâğıtlardan sonra, ilk ağızda, Onlularla Dokuzlular gelir. Onlularla Dokuzlular, resimsiz kâğıtlar içinde önemli oyunlara katılma imtiyazına sahip, başlıca kâğıtlardır. Bundan ötürü de hallerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir kurum sezilir. Haydi 'Onlular, Asların halktan yetişme vezirleridir' diyelim; ya Dokuzlulara ne buyurulur? Bunlar, kendilerini sayıdan bile saymadıkları halde yine de oyunlarına alan, oyunlarına alıp onlara öbür resimsiz kâğıtlardan üstün bir değer sağlayan aristokrat kâğıtlara yaranmaktan, siftinmekten hoşlanırlar."  (Koçinalar)
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
24) Alois Morgenrot hangi şehirde yaşamaktadır?(Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
25) "Frauleın Haubold'un kedisi bir kedi ne kadar normal olabilirse o kadar normal, hiçbir özelliği olmayan, kendi halinde gösterişsiz, kılkuyruk bir kedi idi." (Frauleın Haubold'un Kedisi)
Yukarıda bahsedilen kedinin  ismi nedir?