1) "Bu vakanın geçtiği Şişhane'de mevsim kasımdı ama Sao Paulo'da, aynı ayın günü -meridyen farkından ötürü- ilkbahar hüküm sürmekte idi. Üstelik Şişhane'de Merkez Bankası'nın önündeki büyük saat, 18.30'u gösterdiği halde Lorenzo et Filho firmasının elektrikli duvar saati -yine aynı sebepten ötürü- 13.30'u gösteriyordu."( Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu )
Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?
2) "Devlet kapısında bunca yıl hizmet et, çalış, âhır ömründe bir tekaüdiyeden mahrum kal… Sebebi kim?" (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Kantarcı, emekli aylığından mahrum kalmasına sebep olarak kimleri görüyor?
3) Çalışkurlar'a hediye edilen nedir? (Ayışığında "Çalışkur")
4) "Tanrı eksik etmesin, gerçi Galatasaray'ın her sınıfında daima üç-dört ekâbirzade bulunur." ( Atatürk Galatasaray'da) cümlesindeki "ekabirzade" sözcüğünün anlamı nedir?                                                                             
5) Sevim doğum gününde Beyhan'a ne hediye etti? (Ayışığında "Çalışkur")
6) "Resimli kâğıtlardan sonra, ilk ağızda, Onlularla Dokuzlular gelir. Onlularla Dokuzlular, resimsiz kâğıtlar içinde önemli oyunlara katılma imtiyazına sahip, başlıca kâğıtlardır. Bundan ötürü de hallerinde görgüsüzce bir çalım, budalaca bir kurum sezilir. Haydi 'Onlular, Asların halktan yetişme vezirleridir' diyelim; ya Dokuzlulara ne buyurulur? Bunlar, kendilerini sayıdan bile saymadıkları halde yine de oyunlarına alan, oyunlarına alıp onlara öbür resimsiz kâğıtlardan üstün bir değer sağlayan aristokrat kâğıtlara yaranmaktan, siftinmekten hoşlanırlar."  (Koçinalar)
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
7) "Bir Amerikalı fotoğrafçı, makinesinin objektifini çıkarıp yerine bir at gözü takmak suretiyle, çeşitli resimler çekmiş. Bu resimlerden anlıyoruz ki, eşya ve insanlar, at retinasına, gerçekte olduklarından yarım misli daha iri aksediyorlarmış. Gerçekte olduklarından dedik, bize göründüklerinden demek daha doğru olur. Çünkü bizim de eşyayı gerçek büyüklükleri ile görüp görmediğimiz ayrı bir meseledir." (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
8) "Efdalettin Bey'in köy kalkınması hakkında derin etütlere ve bilhassa mahalli müşahadelere dayanan muhim projeleri vardır. Bir kere köy enstitülerinin randımanından hiç memnun değil." (Eczanenin Akşam Müşterileri)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki altı çizili kelimeyle aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
9) "Atatürk'ün müdür odasından çıkması ile iki ateşli muallim muavinin odaya dalıp onun tablada söndürdüğü izmarite saldırmaları bir olmuş."  (Atatürk Galatasaray'da)
Muallim muavinlerinin izmarite saldırmalarının sebebi nedir?
10) "Ne kalabalık, ne polisler, ne yamru yumru olmuş otomobil, ne de yaralı ve yarı baygın şoför onu yolundan alıkoyabildi." (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu ) cümlesinde altı çizili ikilemenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
11) " Ya sekizde ya dokuzda idik. Demek ki bin dokuz yüz otuz, otuz bire rastlıyor. Mektepte bir telaş, bir kıyamet. Taş tablolar boyanıyor, yıkık yerler sıvanıyor. Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın, ………..  Talebler kımlanıyor: 'Ah bir bizim sınıfa girse.' Hocalar başka gûna: 'Allah vere bizimkine girmese.'  "  (Atatürk Galatasaray'da)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
12) "Kadın-erkek, genç-ihtiyar yaz kursları için gelmiş yüzlerce talebenin ortasında bir genç kadın iskarpinlerini, çoraplarını fırlatmış, yalınayak, bale kızları gibi, parmaklarının ucuna basa basa, güneşten kızmış taşların üzerinde su şıpırtısını andıran tatlı bir ses çıkara çıkara, dans eder gibi önümüzden geçiyor."  (Ablam)
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? 
13) Hacı Bey'in mesleği nedir? (Eczanenin Akşam Müşterileri)
14) " Herif yedi canlı yahu. Doksanında zatürreeden kurtuldu. Hem de ne penisilin, ne bir şey. Eski toprak derler ya, bununkisi toprak değil de çimento mübarek. Büyük babamla bir beraber mahalle mektebine gitmişler. Merhumu gömmüş, pederi gömmüş, göreceksiniz beni de götürecektir." (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Yukarıda bahsedilen kimdir?
15) Teğmenin Fasarya'yı teyzem dediği kişinin yanına göndermesinin sebebi nedir?  (Fasarya)
16) "Çok kibar, kültürlü, görmüş geçirmiş bir insan. Son derece septik ve sarkastik bir zekâsı var. Çocukla çocuk, büyükle büyük olmasını bilir. Benim adımı da o koymuş. Babama açamadığım sırlarımı ona açarım."(Ayışığında "Çalışkur") Yukarıda Beyhan'ın bahsettiği kişi kimdir?
17) "Atatürk'e bakıyorum, resimlerinde sık sık gördüğümüz pozlarından birinde: Sol elinin iki parmağını üst yelek cebine takmış, başı hafif öne eğik, çatık kaşları ve o meşhur bakışıyla gözünün üstünden müdüre bakarak anlattıklarını dinliyor."( Atatürk Galatasaray'da) Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?
18) Yazarın şimdi sadece "pasyans" açmasının sebebi nedir?  (Koçinalar)
19) Hikâyedeki kadının İstanbul'dan ayrılmış olmalarının sebebi nedir? ( Ablam )
20) "Atatürk görününce bir alkıştır koptu."( Atatürk Galatasaray'da) cümlesinde "koptu" sözcüğü hangi anlam ilişkisinde kullanılmıştır?
21) Eczanenin kalfasının ismi nedir? (Eczanenin Akşam Müşterileri)
22) Süheyl Erbil nerede çalışmaktadır? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
23) Başefendi istasyon memurunun ağaçtan düşüp kolunu kırmasını hangi sebebe bağlamaktadır? ( Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
24) Efdalettin Bey ne iş yapmaktadır?(Eczanenin Akşam Müşterileri)
25) "Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu" isimli eserin türü nedir?