1) Miralay Nazım Bey'in isminin sonuna niçin Gümülcüne eklenmiştir? ( Eczanenin Akşam Müşterileri ) 
2) "Peder anlatır bizim. Cavit Bey bir ara Paris'te bulunuyormuş; Fransız Maliye Nazırına 'Yahu' diyor, 'gazetelerde filan okuyup duruyoruz. Nedir bu Fransız maliyesinin hali? Neden bir türlü denk bütçe çıkaramazsınız. Vaziyeti anlatıyorlar. 'Hâli keyfiyet böyle böyle. En kıymetli maliyecilerimiz, işin içinden çıkamıyor' filan... 'Verin bana bir kâğıt' diyor........." (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3) Hikâyedeki kişinin "başlı başına bir mucizei tabiat" olarak gördüğü aşağıdakilerden hangisidir? (Memeli Hayvanlar)
4) "Benden sana nasihat: Elbisen yeni mi ayakkabın eski olsun." (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Başefendi'nin yukarıdaki nasihatı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
5) Askerde Fasarya'yı denizci yapmalarının sebebi nedir?  (Fasarya)
6) Artin Margusyan'ın aklının başından uçmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
7) Haldun Taner "Onikiye Bir Var"adlı hikâyesiyle hangi ödülü almıştır?
8) Hikâyedeki olay nerede geçmektedir? (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
9) "Devlet kapısında bunca yıl hizmet et, çalış, âhır ömründe bir tekaüdiyeden mahrum kal… Sebebi kim?" (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Kantarcı, emekli aylığından mahrum kalmasına sebep olarak kimleri görüyor?
10) "Dropsi'nin hanımı, Yugoslavya menşeli, al yanak, kor dudak, irikıyım bir taze idi. Açıklı koyulu, uzun sarı saçlarını bazen topuz yapar, bazen de Alman köylü kızları gibi şöyle bir güzel örüp başının üstüne toplar ve bu ikinci saç tuvaleti hani ona hiç de fena gitmezdi."( Frauleın Haubold'un Kedisi) verilen metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi vardır?
11) Yeni İstanbul gazatesinin açtığı hikâye yarışmasında “ Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı hikâyesiyle birinci olmuştur.
Yazar hikâyenin yanı sıra deneme ve tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. İstanbullu olan yazar gecekondularda oluşan alt kültürlerin ve oralara ulaşamayan devlet otoritesinin getirdiği boşluklara, çevre konularına dikkat çekmiştir. Konularını günlük hayattan, tarihten, hatıralarından alan yazar kurduğu fantastik dünya ile güçlü tenkitler yapar. Güçlü ironisi ile emsalsiz bir hikâye yazarıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçımız kimdir?

Yeni İstanbul gazatesinin açtığı hikâye yarışmasında “ Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı hikâyesiyle birinci olmuştur.
Yazar hikâyenin yanı sıra deneme ve tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. İstanbullu olan yazar gecekondularda oluşan alt kültürlerin ve oralara ulaşamayan devlet otoritesinin getirdiği boşluklara, çevre konularına dikkat çekmiştir. Konularını günlük hayattan, tarihten, hatıralarından alan yazar kurduğu fantastik dünya ile güçlü tenkitler yapar. Güçlü ironisi ile emsalsiz bir hikâye yazarıdır.
Yeni İstanbul gazatesinin açtığı hikâye yarışmasında “ Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” adlı hikâyesiyle birinci olmuştur.
Yazar hikâyenin yanı sıra deneme ve tiyatro alanlarında da eserler vermiştir. İstanbullu olan yazar gecekondularda oluşan alt kültürlerin ve oralara ulaşamayan devlet otoritesinin getirdiği boşluklara, çevre konularına dikkat çekmiştir. Konularını günlük hayattan, tarihten, hatıralarından alan yazar kurduğu fantastik dünya ile güçlü tenkitler yapar. Güçlü ironisi ile emsalsiz bir hikâye yazarıdır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçımız kimdir?


12) Yazarın "Bu ne büyük kelimedir." dediği kelime aşağıdakilerden hangisidir?  (Fasarya)
13) "Ona bu adı kim takmıştır, ne zaman takılmıştır, bilinemiyor. Fakat bu ad ona öyle uymuş oturmuştur ki, çoğu kimseye onun asıl ismini bile unutturmuştur. Bir ara Feyzullah'ın kahvesinde çıraklık ederdi. Belki o devirden yadigâr kalmış olacak. Yok mudur öyle zevzek adamlar, ille her önlerine gelene bir ad takmaktan hoşlananlar? İşte bunlardan biri, sırf laf olsun diye, sırf onu kızdırmak, onunla zevklenmek için 'fasarya' deyip geçivermiştir oğlana." (Fasarya)
"Fasarya" nın gerçek adı nedir?
14) "Süheyl Erbil 83 kilo çekmesine rağmen son derece duygulu bir gençti. Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi.Otuz iki yaşında idi ve hâlâ evlenmemişti."( Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu )
Paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?
15) Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'in tiyatro eserlerinden biridir?
16) "Ve biyografisini bir solukta analatıverdiydi. Yok, pardon, hilafım var.( Ablam ) cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
17) "Kendini beğendirme gayretiyle, lüzumsuz fauller yapmasa da, mevkiinden ve değerinden emin öbür oyuncular gibi akıllı uslu oynayabilse, pekâla takıma yararlı bir eleman olabilirdi."  (Fasarya)
Aşağıdakilerden hangisi Fasarya'nın takıma yararı dokunabilecek özelliklerinden biridir?
18) "Ehliyetini almasına daha birkaç hafta kalmış bir amatörün arabanın girdisini çıktısını meslekten bir şoför kadar bilmesi elbette beklenemezdi. Artin Magusyan ikinci bir düğmeye bastı. Bu da aksi gibi yana sapış okunu kaldırıyordu. Fakat Artin Magusyan sebatkâr adamdı." (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
Yukarıdaki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
19) Efdalettin Bey ne iş yapmaktadır?(Eczanenin Akşam Müşterileri)
20) Teğmenin Fasarya'yı teyzem dediği kişinin yanına göndermesinin sebebi nedir?  (Fasarya)
21) Eczanenin kalfasının ismi nedir? (Eczanenin Akşam Müşterileri)
22) Caminin avlusundaki çocuklar hangi oyunu oynuyorlardı? (Eczanenin Akşam Müşterileri)
23) Eserdeki kahramanlardan Süheyl Erbil'in mesleği aşağıdakilerden hangisidir? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
24) "Sınıftan çıktık. Henry'ye görünmemek için arka kapıdan sıvışıp tramvaya atladık. Pansiyona geldik. Eve asla kadın ziyaretçi sokmayan Frau Keller bizi merdivende çatık kaşla karşıladı. Güç hal ile dert anlattık. Kapı açık kalmak şartıyla yarım saatlik bir misafirliğe lütfen rıza gösterdi. Yukarı çıktık. Kutuyu çıkardım. Balrengi gözlerini açarak dikkatle baktı baktı."  (Ablam)
Yazarın kadına kutuyu göstermesinin sebebi nedir? 
25) Süheyl Erbil'le Serpil nereye gitmeye karar verdiler? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)