1) "Ağzım açık kalmış, çatal elimden düşmüş, yeşil salatalar pantolonuma dökülmüş…"(Ablam ) cümlesinde altı çizili söz grubu neyin ifadesidir?
2) Hikâye kahramanının olmak istediği meslek nedir? (Memeli Hayvanlar)
3) "Serap'ın zihninde bir şimşek çaktı. Evet, Süheyl'i, o yola gelen gangster filmine götürmeli idi. O zaman anlaşma çok kolay olurdu."( Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu )  Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidine örnek vardır?
4) " Ya sekizde ya dokuzda idik. Demek ki bin dokuz yüz otuz, otuz bire rastlıyor. Mektepte bir telaş, bir kıyamet. Taş tablolar boyanıyor, yıkık yerler sıvanıyor. Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın, ………..  Talebler kımlanıyor: 'Ah bir bizim sınıfa girse.' Hocalar başka gûna: 'Allah vere bizimkine girmese.'  "  (Atatürk Galatasaray'da)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5) "Atatürk'ün müdür odasından çıkması ile iki ateşli muallim muavinin odaya dalıp onun tablada söndürdüğü izmarite saldırmaları bir olmuş."  (Atatürk Galatasaray'da)
Muallim muavinlerinin izmarite saldırmalarının sebebi nedir?
6) "Çocuğun belirli zamanı yoktu. Aklına esince geliyordu. Frauleın Haubold bunu bildiğinden çatışmaları önleyebilmek için bir parola tertiplemiş ve bunda isabet de etmişti."( Frauleın Haubold'un Kedisi ) metinde anlatılan Frauleın Haubold'un bulduğu parola aşağıdakilerden hangisidir?
7) Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'in tiyatro eserlerinden biridir?
8) Teğmen Fasarya' yı Güzide Hanım'ın yanına niçin gönderiyor? (Fasarya)
9) Atatürk gittikten sonra akşam etütte aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?  (Atatürk Galatasarayda)
10) "O akşam yine postu yukarı seren SA mangası yemiş içmiş, sesi kısmış, o surdinli aşk faslına geçmek üzere idi ki, birden yer depremini andıran bir sarsıntı ile uyku sersemi yataktan fırladım.Yukarda iskemleler devriliyor, bardaklar kırılıyor, itişip kakışmalar arasında sunturlu küfürler, iniltiler, boş yerine yumruk yiyince çıkarılan "hınk" gibi sesler duyuluyordu.( Frauleın Haubold'un Kedisi ) paragrafta anlatılan olayın sebebi nedir?
11) "Fasarya hep önüne bakıyor, sevincini göstermemeye çalışıyor, göstermediğini sanıyor ama belli ki bir zilleri eksik. ( Fasarya ) anlatılan durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12) Hikâyede herkesin merak ettiği, tanışmak istediği kadın hangi millettendir?  (Ablam)
13) Hikâyedeki olay nerede geçmektedir? (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
14) "Vakit ikindi… Emekli kantar kâtibi Ali Rıza Efendi, tellal Kasım, bizzat kahveci, işten dağılmış postacılar, tahsil memurları, daha birkaç kişi istasyonun gölgeli büvetinde oturmuşlar, masadan masaya yârenlik ediyorlar. Mevzu: ….." (Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi)
Parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
15) "Karamsardı, karamsar… Bütün insanları kafasında su geçirmez bölgelere ayırmıştı. Varlıklı mı; soysuzdu, mikroptu, parazitti, sömürücü idi. Yoksul mu; dürüsttü, erkekti, dosttu, kardeşti. Onca varlıklı ve dürüst, yoksul ve parazit olunamazdı. Her insanı bu iki bölmeden birine koyuyordu. Ne rahat..."   (Ay Işığında Çalışkur)
Parçada bahsedilen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
16) Takımdaki oyuncuların Kaptan Ercüment'in sözünden çıkmamalarının sebebi nedir?  (Fasarya)
17) Resim Hocasının Atatürk 'ün ziyareti sırasında iletmek isteyip de iletemediği maruzatı neydi? (Atatürk Galatasaray'da)
18) Caminin avlusundaki çocuklar hangi oyunu oynuyorlardı? (Eczanenin Akşam Müşterileri)
19) Eserdeki kahramanlardan Süheyl Erbil'in mesleği aşağıdakilerden hangisidir? (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
20) Hikâyedeki kadının babasının mesleği nedir? (Ablam)
21) Çalışkurlar'a hediye edilen nedir? (Ayışığında "Çalışkur")
22) "Ehliyetini almasına daha birkaç hafta kalmış bir amatörün arabanın girdisini çıktısını meslekten bir şoför kadar bilmesi elbette beklenemezdi. Artin Magusyan ikinci bir düğmeye bastı. Bu da aksi gibi yana sapış okunu kaldırıyordu. Fakat Artin Magusyan sebatkâr adamdı." (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu)
Yukarıdaki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 
23) Firma sahipleri eksiltmeyi kime verdi?  (Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu.)
24) Yazarın "Bu ne büyük kelimedir." dediği kelime aşağıdakilerden hangisidir?  (Fasarya)
25) "Bulgar talebe iki yıldır aynı dersten sınıfta kalışının sebebini hep şuna buna bağlamıştır." ( Frauleın Haubold'un Kedisi) en son bulduğu sebep nedir?