1)  ''Vaktiyle beyefendiciğim, harp başlamadan evvel bendeniz bir ticaret hanede kâtiptim. Altmış lira aylığım vardı. Pederden kalma, tramvaya iki dakika, otobüs durağı ile karşı karşıya, pazara çarşıya yüz adım, ilkokulla sırt sırta, liseye bir sokak arası, üniversitede profesörlerin sınıfa girdiği, doçentinin yanında yer aldığı görünür Beyazıt'ta bir evim vardı. Bendeniz Fatih'te hemşirenin yanında ikamet ediyordum. Mezkûr evi de kiraya vermiştim.'' (Bir Ev Sahibi)
Recai Bey evini kaç liraya vermiştir?
2) ''Bizim burada zaman zaman ne köprü bırakır yıkmadan, ne hayvan bırakır sürüyüp götürmeden, ne de kaz bırakır boğmadan.'' (Su Basması) Yukarıdaki metinde bahsedilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?
3)  ''Sadık fena. Köpek insan nasıl huy var alıyor. Budala bir hayvan. Karaktersiz hayvan. Ama kedi çok sadık, vuruyor pençe. Çalıyor, koparıyor. Var karakter kedi. Büyük karakteri.'' (Jimnastik Yapan Adam)                                                  
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine
başvurulmuştur?
4)  ''Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleri ile yanaklarının elmacık kemiklere rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe; içinde ne güzel bir kan akıyordu kimbilir.'' (Havuz Başı)            Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
5) Sait Faik Abasıyanık'ın Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
6) Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın ''Havuz Başı'' adlı kitabında bulunan öykülerde rastladığı kişilerden biri değildir?
7)  ''Sonra Rumlardan kalma çengellerle Silivrikapısı'nın duvarına asılı devasa balık kemiğini gösterdi. Aldı bizi götürdü Yedi Şehitler'e. Yedi tane yan yana mezar." (Sur Dışında Hayat)                                                                                                                                                    Yukarıdaki metinde bahsedilen yedi mezar kime aittir?
8) Hayri'nin kendisine bulduğu iş aşağıdakilerden hangisidir? (Kumarbaz Hayri Efendi)
9) "Yazın, ortasında kum adaları biriken, yer yer cılız, durgun gözüken Sakarya sonbaharla beraber tabii halini alır. Artık suyuna atılmış bir değneği yüz defa döndürerek hızlı hızlı gözden kaybettiren suya korkmadan, çekinmeden bakamaz oluruz.'' (Su Basması)                                   
Köylülerin suya çekinerek bakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
10) 'Hastalık, beynelavam ''Miskin hastalığı'' denmekle maruf müthiş bir illettir.'' (On Milyonerin On Metresi)                                                                     Yukarıdaki metinde bahsedilen hastalığın Türkçe adı aşağıdakilerden  hangisidir?
11) "Adamlar yola çıktı. Eski, bakımsız bir çiftlik, yok pahasına satın alındı. Eski paşalardan birine ait bu çiftliğin yirmi odalı bir binası münasip şekilde tamir edildi. İşler müteahhitlere havale edildi. On karaborsacı ile on metresi, bir ihtiyar haremağası, bir de eski cariye köşke taşındılar." (On Milyonerle On Metresi)
 Haremağasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
12) ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabının içinde bulunan en son öykü aşağıdakilerden hangisidir?
13)  "Bu usulü daha doğrusu bu değişmez konuyu mantiki bir şekilde, efradını cami, ağyarını mani bir şekilde anlatabilseydim, emin olun ki hiç egoist değilim, anlatırdım."
Yukarıdaki metnin yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
14)  ''Kulak kesildim. Ben demin sokağa daldığım sırada ilacın ismini söylemiş olacak ki tekrarlamıyordu. Bir daha söyler ümidiyle altımdaki hasır koltuğu o tarafa doğru yavaşça kaldırdım" (Cezayir Mahallesi)
Yazarın öğrenmek istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
15)  ''Minareden minareye asılı kırmızılıklar, portakala, Trabzon hurmasına benzer yemişler sarkıtan sonbahar akşamında ben ……………. hatırlarım." (Bir Sonbahar Akşamı)
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
16) Sakarya Nehri'nin en kuvvetli akıp en çok zarar verdiği mevsim hangisidir? (Su Basması)
17) Aşağıdakilerden hangisi on milyonerle on metresinin şehirden şikâyet edip ayrılma sebeplerinden biri değildir? (On Milyonerin On Metresi)
18) "On Milyoner ile On Metresi" adlı öyküde anlatılan milyonerlerin mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
19) "Buradan sonra yol korkunçtu. Her an devrilmek ihtimali vardı. Sanki bu yoldan ejderha arabaları, evliya atları geçmişti. Sanki harp olmuştu."
Yukarıdaki metinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Bu ilk vesikayı bulsam; bir çok şey öğrenebilirdim. Acaba iki kişi oturup birtakım remizler mi düşündüler? Eğlence için mi bu işi yaptılar? Yoksa birinin bir derdi mi vardı? '' (Mektup) Yazarın öğr
21)  ''Gündüzün orası herkesin. Senin, benim, madamın, matmazelin, bebeğin ve tesbih çeken şişman adamın. Ama çitlembik ağacından karanlık indiği zaman evsizlerin ve serserilerindir.''                                                                                   
Yukarıdaki metinde bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
22) 'Çünkü hepsinin ellerinde iş vardı. Kızdırılmış üstlerine biraz kum, biraz kalay dökünce pırıl pırıl parlayan hamam tasları, sahanlar, tencereler, çoluk çocuk çalışıyordu. Yalnız beline gümüş kemer takmış bir kızla çok genç bir delikanlı çalışmıyorlar, gramafon çalıp birbirlerine  bakıyorlardı." (Sur Dışında Hayat)                                                
Aşağıdakilerden hangisi genç kız ile delikanlının çalışmamasının sebebidir?
23)  ''Suyun etrafında; insanları, değil hangi denize, bir denize bile aktığından habersiz, bu hırçınlığına, haşarılığına karşın gene de kendisine tapan köylüler vardır ................. derler de başka şey demezler.''                                                                                                                              Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
24) "Park da işte o zaman bir ana kucağı kadar şefkatlidir." Yukarıdaki metinde kendisine benzetilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
25) 'Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafak atıyor. Kalkıyorum. Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum. Dar geliyor. Şafak söküyor, aynadaki yüzüme saldırıyorum, bakıyorum.'' (Çatışma)
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?