1) Recai Bey'i on bir ay hapse attıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? (Bir Ev Sahibi)
2) Sait Faik Abasıyanık'ın Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3) "Otuz sene geçti aradan. Ama ben hep, değil çok az, on senede bir kere sabah uykusundan böyle uyanırım.'' (Çatışma) Yazar, sabah uykusundan ne görerek uyanır?
4) I .   Yol, yüz on kilometre yapılacaktı.
II.  Bir ova kasabasından başlayacak, iki küçük kasaba daha geçildikten sonra
       kocaman 900 küsür metre irtifaında bir dağ aşılacak, böylece yol, vilayete
       varacaktı.
III.  Şose beş müteahhide devredilmişti.
IV.  Bu beş müteahhit acar, çapkın, kırk beşlik insanlardı.
Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi öznel yargı bildirmektedir?
5)  ''Kasaba, coğrafi vaziyeti yüzünden lodosu, pek az tutan bir limanda kurulmuştur. İki vilayetin, yedi kazanın, otuz kırk nahiyenin, yüzlerce köyün iktisadi durumu bu limana bağlıdır.'' (İyilik Unutulmaz)
Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
6) Sait Faik Abasıyanık'ın ''Havuz Başı'' adlı kitabında toplanmış kaç öyküsü vardır?
7) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabında "Kasabadaki yolu öküz arabasına yasaklayan Belediye Başkanı'nı" konu alan öyküdür?
8) 'Her hâlinden bizim memleketin insanına benzemiyordu. Soyunmadan evvel kayalara oturup bir cigara içti. Sonra ağır ağır benim çamın yanındaki çama doğru yürüdü. Bana bakmadan soyunmaya başladı. Daha ceketle, kısa gömleğini çıkarmadan onu tanımıştım. Geçen seneki adamdı.'' (Jimnastik Yapan Adam)
Jimnastik yapan adam hangi ülkenin vatandaşıdır?
9)  ''Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleri ile yanaklarının elmacık kemiklere rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe; içinde ne güzel bir kan akıyordu kimbilir.'' (Havuz Başı)            Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
10) Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın ''Havuz Başı'' adlı kitabında bulunan öykülerde rastladığı kişilerden biri değildir?
11)  ''Toplayalım şu müstahzarları! Yüz lira bin olacak, bin on bin. Bu böyle sürüp gidecek. Zengin olacağız Hayri. Ben seni severim; etme... Yapamadım anam, yapamadım. Allah beni kahretsin! Yapamadım." (Kumarbaz Hayri Efendi)                                                
Yukarıdaki metne hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
12)  ''Yazı daha hesaplıydı. Yazıyla düşündüklerimizi yeni baştan istediğimiz kadar da düzeltebiliyorduk. O hâlde demek yazı, konuşmadan daha samimi değildir.''  (Mektup)                                                                 
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
13)  ''Ne yazı, ne kışı, ne de ilkbaharı seviyorum. İlkbahar çiçeklerin ve ağaçların küçük çocukların, kuzular gibi bağırışıp meleme zamanlarıdır. Ne söyledikleri meçhuldür. Şuursuz ve istikametsiz konuşurlar.'' (Sonbahar)                                                                                                    Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
14) "Size kızmıyorum. Arka sokaklarda beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerek gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini." (Havuz Başı)                                                           
Aşağıdakilerden hangisi caminin adıdır?
15) "Yazın, ortasında kum adaları biriken, yer yer cılız, durgun gözüken Sakarya sonbaharla beraber tabii halini alır. Artık suyuna atılmış bir değneği yüz defa döndürerek hızlı hızlı gözden kaybettiren suya korkmadan, çekinmeden bakamaz oluruz.'' (Su Basması)                                   
Köylülerin suya çekinerek bakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
16) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabında bulunan öykülerde geçen mekânlardan biri değildir?
17)  "Bu usulü daha doğrusu bu değişmez konuyu mantiki bir şekilde, efradını cami, ağyarını mani bir şekilde anlatabilseydim, emin olun ki hiç egoist değilim, anlatırdım."
Yukarıdaki metnin yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
18) Sakarya Nehri'nin en kuvvetli akıp en çok zarar verdiği mevsim hangisidir? (Su Basması)
19) Her yıl ''Saik Faik Hikâye Armağanı '' adı altında yarışma düzenlenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20) "Bu ilk vesikayı bulsam; bir çok şey öğrenebilirdim. Acaba iki kişi oturup birtakım remizler mi düşündüler? Eğlence için mi bu işi yaptılar? Yoksa birinin bir derdi mi vardı? '' (Mektup) Yazarın öğr
21)  ''Suyun etrafında; insanları, değil hangi denize, bir denize bile aktığından habersiz, bu hırçınlığına, haşarılığına karşın gene de kendisine tapan köylüler vardır ................. derler de başka şey demezler.''                                                                                                                              Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
22)  ''Gündüzün orası herkesin. Senin, benim, madamın, matmazelin, bebeğin ve tesbih çeken şişman adamın. Ama çitlembik ağacından karanlık indiği zaman evsizlerin ve serserilerindir.''                                                                                   
Yukarıdaki metinde bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
23)  ''Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafak atıyor. Kalkıyorum. Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum. Dar geliyor. Şafak söküyor, aynadaki yüzüme saldırıyorum, bakıyorum." (Çatışma)
Yukarıdaki metinde hangi edebî sanat kullanılmıştır?
24) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı kitapta geçen öykülere ait özelliklerden biri değildir?
25)  ''Ben iskambil oynarken, yanımda biri durursa pek memnun olurum, o zaman oyunu daha iyi oynarım.'' (Kumarbaz Hayri Efendi)                      
Yazarın yanında birileri varken oyunu daha iyi oynamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?