1)  ''Kulak kesildim. Ben demin sokağa daldığım sırada ilacın ismini söylemiş olacak ki tekrarlamıyordu. Bir daha söyler ümidiyle altımdaki hasır koltuğu o tarafa doğru yavaşça kaldırdım" (Cezayir Mahallesi)
Yazarın öğrenmek istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
2) 'O kış, çocukluktan beri gözüm olan Ali Ağa'nın kızını yarı yalvarma, yarı yıldırma ile bana nişanlayıvermişlerdi. Bizim köyde nişanlanmak, evlenmek arası kasabadaki gibi uzun sürmez. Biz böyle beklemeleri hayra yormayız. Nideyim ki, adam hâlâ bir türlü düğüne yanaşmıyordu." (Su Basması)
Ali Ağa'nın düğünü geciktirmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3)  ''Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleri ile yanaklarının elmacık kemiklere rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe; içinde ne güzel bir kan akıyordu kimbilir.'' (Havuz Başı)            Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
4) Aşağıdakilerden hangisi yazarın ''Sur Dışında Hayat'' adlı öyküsünde karşılaştığı kişilerden biri değildir?
5) "İşte o zaman harikulade bir ziyafet sofrası kahvenin mermerindedir.'' Yazarın kahvaltısını ziyafet sofrasına çeviren şeyler aşağıdakilerden hangisidir?
6)  ''Belediye reisi işte bu iktisadi sebepten mahzun, mağrur, kahraman evine döndü. Fakat esnaf onun bisikletlere yaptığı iyiliği unutamadı." (İyilik Unutulmaz)
Belediye reisinin yaptığı iyiliği unutamayan halk, belediye reisini nasıl ödüllendirir?
7) Belediye reisinin asfalt yolu öküz arabalarına kapamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8)  ''Güldüm. Öteki çocuğun yüzü sapsarı oldu. Deli gibi etrafına bakındı. Kavga çıkaracak sandım. Görünürde kimseler yoktu.
-Sana yalvarırım diye, diz çöktü çamurun içine.'' (Çatışma)      
                                                     
Çocuğun yazara yalvarmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
9)  ''Yazı daha hesaplıydı. Yazıyla düşündüklerimizi yeni baştan istediğimiz kadar da düzeltebiliyorduk. O hâlde demek yazı, konuşmadan daha samimi değildir.''  (Mektup)                                                                 
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
10) "Bir sene mi niçin görünmedim? Mapushaneden on gün evvel çıktım da onun için beyim, diyordu.'' (Bir Ev Sahibi) Recai Bey'in hapishaneye düşme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Size kızmıyorum. Arka sokaklarda beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerek gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini." (Havuz Başı)                                                           
Aşağıdakilerden hangisi caminin adıdır?
12) "Evime dönmedim. Zaten dönemezdim." (Güğüm) Yazarın evine dönememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
13) ''Bizim burada zaman zaman ne köprü bırakır yıkmadan, ne hayvan bırakır sürüyüp götürmeden, ne de kaz bırakır boğmadan.'' (Su Basması) Yukarıdaki metinde bahsedilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?
14) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabındaki öykülerde işlenen konulardan değildir?
15)  ''Ben iskambil oynarken, yanımda biri durursa pek memnun olurum, o zaman oyunu daha iyi oynarım.'' (Kumarbaz Hayri Efendi)                      
Yazarın yanında birileri varken oyunu daha iyi oynamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
16) ''Ne desem yalan gibiydi. Selviler Arnavutköyü'ne doğru mırıldanıp dururdu.'' Yukarıdaki metinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
17)  ''Her akşam bir hendeğin başına ateşlerini yakarlar. Cin, dev hikâyeleri anlatarak gecenin içinde sabahı bekleşirler, türkü söylerlerdi. Uzakta yol bekçisinin çadırında, çay ibriği kaynarken, bazı akşamlar köylülerin  birdenbire sesi kesilirdi.''                                                                                               Aşağıdakilerden hangisi yol amelelerinin seslerinin kesilmesinin sebebidir?
18) Recai Bey'i on bir ay hapse attıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? (Bir Ev Sahibi)
19) "On Milyoner ile On Metresi" adlı öyküde anlatılan milyonerlerin mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
20) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabında bulunan öykülerde geçen mekânlardan biri değildir?
21) I. Son Kuşlar II. Semaver III. Kayıp Aranıyor IV. Havuz Başı Yukarıda numaralandırılmış Saik Faik Abasıyanık'a ait eserlerden hangisinin türü romandır?
22) "Buradan sonra yol korkunçtu. Her an devrilmek ihtimali vardı. Sanki bu yoldan ejderha arabaları, evliya atları geçmişti. Sanki harp olmuştu."
Yukarıdaki metinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
23)  ''Toplayalım şu müstahzarları! Yüz lira bin olacak, bin on bin. Bu böyle sürüp gidecek. Zengin olacağız Hayri. Ben seni severim; etme... Yapamadım anam, yapamadım. Allah beni kahretsin! Yapamadım." (Kumarbaz Hayri Efendi)                                                
Yukarıdaki metne hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
24) Hayri'nin kendisine bulduğu iş aşağıdakilerden hangisidir? (Kumarbaz Hayri Efendi)
25)  ''Vaktiyle beyefendiciğim, harp başlamadan evvel bendeniz bir ticaret hanede kâtiptim. Altmış lira aylığım vardı. Pederden kalma, tramvaya iki dakika, otobüs durağı ile karşı karşıya, pazara çarşıya yüz adım, ilkokulla sırt sırta, liseye bir sokak arası, üniversitede profesörlerin sınıfa girdiği, doçentinin yanında yer aldığı görünür Beyazıt'ta bir evim vardı. Bendeniz Fatih'te hemşirenin yanında ikamet ediyordum. Mezkûr evi de kiraya vermiştim.'' (Bir Ev Sahibi)
Recai Bey evini kaç liraya vermiştir?