1) Recai Bey'i on bir ay hapse attıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? (Bir Ev Sahibi)
2) Belediye reisinin asfalt yolu öküz arabalarına kapamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
3)  ''Önceleri hiç merak etmedim. Herkes jimnastik yapar. Bunda hiç fevkaladelik yoktur. Ama bu günlerce böyle devam ederse insanın da eğilip kalkan, ellerini yukarı, sağa sola açan adama bakmaması imkânsızdır.'' (Jimnastik Yapan Adam)                                                                                                          Aşağıdakilerden hangisi adamın günlerce jimnastik yapmasının sebebidir?
4) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabında bulunan öykülerde geçen mekânlardan biri değildir?
5) I. Son Kuşlar II. Semaver III. Kayıp Aranıyor IV. Havuz Başı Yukarıda numaralandırılmış Saik Faik Abasıyanık'a ait eserlerden hangisinin türü romandır?
6)  ''Sadık fena. Köpek insan nasıl huy var alıyor. Budala bir hayvan. Karaktersiz hayvan. Ama kedi çok sadık, vuruyor pençe. Çalıyor, koparıyor. Var karakter kedi. Büyük karakteri.'' (Jimnastik Yapan Adam)                                                  
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine
başvurulmuştur?
7)  ''Baktık ki çadırda insanlar oturmuş, kimi körük sallar, kimi tencere kalaylar, kimi tepsi döver, kimi tef gerer, kimi şarkı söyler, kimi boylu boyuna yatmış gökyüzüne bakar bakar dalar...''               
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen kişiler kimlerdir?
8) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabında bulunan öykülerden biri değildir?
9) ''Ne desem yalan gibiydi. Selviler Arnavutköyü'ne doğru mırıldanıp dururdu.'' Yukarıdaki metinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
10)  ''Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleri ile yanaklarının elmacık kemiklere rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe; içinde ne güzel bir kan akıyordu kimbilir.'' (Havuz Başı)            Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
11) 'Hastalık, beynelavam ''Miskin hastalığı'' denmekle maruf müthiş bir illettir.'' (On Milyonerin On Metresi)                                                                     Yukarıdaki metinde bahsedilen hastalığın Türkçe adı aşağıdakilerden  hangisidir?
12) ''Al yanaklı, ürkek gözlü, köse bir simitçidir." (Kumarbaz Hayri Efendi) Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13)  ''Her akşam bir hendeğin başına ateşlerini yakarlar. Cin, dev hikâyeleri anlatarak gecenin içinde sabahı bekleşirler, türkü söylerlerdi. Uzakta yol bekçisinin çadırında, çay ibriği kaynarken, bazı akşamlar köylülerin  birdenbire sesi kesilirdi.''                                                                                               Aşağıdakilerden hangisi yol amelelerinin seslerinin kesilmesinin sebebidir?
14) 'İstediğin oldu, dedi. Beni bağlamana hacet yok şimdiden sonra. Şimdiden sonra böylece oturacağım. Bir yerlere gitmeyeceğim. Peşinde koşmayacağım zevkimin.'' (İnsan Gibi Bir Şey: Huy)    
Yukarıdaki metinde insana ait özellik verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
15)  ''Ne yazı, ne kışı, ne de ilkbaharı seviyorum. İlkbahar çiçeklerin ve ağaçların küçük çocukların, kuzular gibi bağırışıp meleme zamanlarıdır. Ne söyledikleri meçhuldür. Şuursuz ve istikametsiz konuşurlar.'' (Sonbahar)                                                                                                    Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
16) Sait Faik Abasıyanık, ölümünden sonra mal varlığının nereye verilmesini istemiştir?
17)  ''Gündüzün orası herkesin. Senin, benim, madamın, matmazelin, bebeğin ve tesbih çeken şişman adamın. Ama çitlembik ağacından karanlık indiği zaman evsizlerin ve serserilerindir.''                                                                                   
Yukarıdaki metinde bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
18)  ''Oradan küçücük bir fokun çocuk gibi feryadı bastığını işitirsiniz. Daha balıkhaneden balık gelmediği için açtır.'' (Yüksekkaldırım)                                                                                                        
Fok balığının adı aşağıdakilerden hangisidir?
19) Aşağıdakilerden hangisi Gülseren Hanım'ın kuaför Rıza'dan istediği şeylerden biri değildir? (Gülseren Hanım)
20) Bayan Gülseren, saçlarını neden ihmal etmektedir?
21) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı kitapta geçen öykülere ait özelliklerden biri değildir?
22)  ''Çirkin bir vücudu vardı. Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü. Aramızda aralık yarım kilometre yoksa bile dört yüz metreyi ferah ferah geçtiğinden şakaklardaki kıvrım kıvrım beyazlarını da görüyordum.'' (Jimnastik Yapan Adam)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafta görülen anlatım biçimidir?
23)  ''Birdenbire  viyaklayarak bir çocuk doğuyor. Birdenbire, saniyelerle seneler birbirine karışmış bir hâlde büyüyor. On beş, on altı yaşlarında güzel bir erkek çocuk oluyor. Elleri fildişinden... Avuçlarını açıyor; dört nasırı var.'' (Çatışma)      
Çocuğun ellerinin nasırlı olma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
24) Her yıl ''Saik Faik Hikâye Armağanı '' adı altında yarışma düzenlenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
25) ''Sonra balkon çıktı. Ardından Çanakkale'ye gittik. Bağdat'ı Basra'yı dolaştık.'' Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı yapılmıştır?