1)  ''Oradan küçücük bir fokun çocuk gibi feryadı bastığını işitirsiniz. Daha balıkhaneden balık gelmediği için açtır.'' (Yüksekkaldırım)                                                                                                        
Fok balığının adı aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Evet efendim hemşire dayanamadı. ''Bana bak Recai Darduman!'' dedi. Bana hep böyle hitap eder.'' (Bir Ev Sahibi) Kardeşinin kendisine soyadıyla hitap etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
3) Sait Faik Abasıyanık'ın Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4) "On Milyoner ile On Metresi" adlı öyküde anlatılan milyonerlerin mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
5)  ''Ne yazı, ne kışı, ne de ilkbaharı seviyorum. İlkbahar çiçeklerin ve ağaçların küçük çocukların, kuzular gibi bağırışıp meleme zamanlarıdır. Ne söyledikleri meçhuldür. Şuursuz ve istikametsiz konuşurlar.'' (Sonbahar)                                                                                                    Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6)  ''Yazı daha hesaplıydı. Yazıyla düşündüklerimizi yeni baştan istediğimiz kadar da düzeltebiliyorduk. O hâlde demek yazı, konuşmadan daha samimi değildir.''  (Mektup)                                                                 
Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
7) "Çok konuşmadılar. Fazla gülmediler. Hele küçükleri ardımıza takılıp: ''Beş kuruş! Beş kuruş! N'olur be amca? Kırk para!'' demediler.'' (Sur Dışında Hayat) Çocukların para istememelerinin nedeni aşa
8) Hayri'nin kendisine bulduğu iş aşağıdakilerden hangisidir? (Kumarbaz Hayri Efendi)
9)  ''Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafak atıyor. Kalkıyorum. Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum. Dar geliyor. Şafak söküyor, aynadaki yüzüme saldırıyorum, bakıyorum." (Çatışma)
Yukarıdaki metinde hangi edebî sanat kullanılmıştır?
10) "Size kızmıyorum. Arka sokaklarda beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerek gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini." (Havuz Başı)                                                           
Aşağıdakilerden hangisi caminin adıdır?
11) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı kitapta geçen öykülere ait özelliklerden biri değildir?
12) Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın öykücülüğüne ait bir özellik değildir?
13)  ''Önceleri hiç merak etmedim. Herkes jimnastik yapar. Bunda hiç fevkaladelik yoktur. Ama bu günlerce böyle devam ederse insanın da eğilip kalkan, ellerini yukarı, sağa sola açan adama bakmaması imkânsızdır.'' (Jimnastik Yapan Adam)                                                                                                          Aşağıdakilerden hangisi adamın günlerce jimnastik yapmasının sebebidir?
14) "Adamlar yola çıktı. Eski, bakımsız bir çiftlik, yok pahasına satın alındı. Eski paşalardan birine ait bu çiftliğin yirmi odalı bir binası münasip şekilde tamir edildi. İşler müteahhitlere havale edildi. On karaborsacı ile on metresi, bir ihtiyar haremağası, bir de eski cariye köşke taşındılar." (On Milyonerle On Metresi)
 Haremağasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
15)  ''Sonra Rumlardan kalma çengellerle Silivrikapısı'nın duvarına asılı devasa balık kemiğini gösterdi. Aldı bizi götürdü Yedi Şehitler'e. Yedi tane yan yana mezar." (Sur Dışında Hayat)                                                                                                                                                    Yukarıdaki metinde bahsedilen yedi mezar kime aittir?
16)  ''Kasaba, coğrafi vaziyeti yüzünden lodosu, pek az tutan bir limanda kurulmuştur. İki vilayetin, yedi kazanın, otuz kırk nahiyenin, yüzlerce köyün iktisadi durumu bu limana bağlıdır.'' (İyilik Unutulmaz)
Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
17) ''Ne desem yalan gibiydi. Selviler Arnavutköyü'ne doğru mırıldanıp dururdu.'' Yukarıdaki metinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
18) "Otuz sene geçti aradan. Ama ben hep, değil çok az, on senede bir kere sabah uykusundan böyle uyanırım.'' (Çatışma) Yazar, sabah uykusundan ne görerek uyanır?
19)  ''Baktık ki çadırda insanlar oturmuş, kimi körük sallar, kimi tencere kalaylar, kimi tepsi döver, kimi tef gerer, kimi şarkı söyler, kimi boylu boyuna yatmış gökyüzüne bakar bakar dalar...''               
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen kişiler kimlerdir?
20)  ''Suyun etrafında; insanları, değil hangi denize, bir denize bile aktığından habersiz, bu hırçınlığına, haşarılığına karşın gene de kendisine tapan köylüler vardır ................. derler de başka şey demezler.''                                                                                                                              Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
21) Aşağıdakilerden hangisi ''Havuz Başı'' adlı öykü kitabında bulunan öykülerden biri değildir?
22) ''Bizim burada zaman zaman ne köprü bırakır yıkmadan, ne hayvan bırakır sürüyüp götürmeden, ne de kaz bırakır boğmadan.'' (Su Basması) Yukarıdaki metinde bahsedilen nehir aşağıdakilerden hangisidir?
23) Sakarya Nehri'nin en kuvvetli akıp en çok zarar verdiği mevsim hangisidir? (Su Basması)
24)  ''Toplayalım şu müstahzarları! Yüz lira bin olacak, bin on bin. Bu böyle sürüp gidecek. Zengin olacağız Hayri. Ben seni severim; etme... Yapamadım anam, yapamadım. Allah beni kahretsin! Yapamadım." (Kumarbaz Hayri Efendi)                                                
Yukarıdaki metne hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
25) Aşağıdakilerden hangisi Sait Faik Abasıyanık'ın ''Havuz Başı'' adlı kitabında bulunan öykülerde rastladığı kişilerden biri değildir?