1) "Derhal bir hâl çaresi bulup kızı gözden ırak, selim bir yere uçurdu." Şehzade, Keşiş'in sakladığı kızı nerede görür?
2) "Bir evlatcığa sahip olmak için başvurmadık hekim, adanmadık adak, kapısı çalınmadık büyücü kalmamıştı." cümlesi anlamca ne cümlesidir?
3) Sofu ile Kerem'in Muş ovası ile Çanlı Kilise arasında karşılarına çıkan Murat ırmağına neden bu isim verilmiştir?
4) "Birinin ayağına diken batsa ötekininki de ağrır, birinin yüreğine sızı düştüğünde ötekininki de sancır olmuştu." cümlesinde bahsedilen kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
5) Aşağıdakilerden hangisi Kerem'in anne ve babasından helallik isteyerek yola çıkmasının sebebidir?
6) "Kadın soluk almadan konuşuyordu. Bülbülün derdi neyse, şehzadenin derdi de odur." Bülbülün ve Kerem'in derdi aşağıdakilerden hangisidir?
7) Aşağıdakilerden hangisi Hanlar Hanı'nın Kerem'e ders arkadaşı olarak seçtiği kişidir?
8) "… dert bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar, dağılırsa duman gibi savrulur gider." cümlesinde hangi söz sanatları vardır?
9) "Geceler gündüze katıldı, kutlu bir günün akşamı düğün sancağı çatıldı." Düğün sancağı hangi gün kurulur?
10) Keşiş, kızını oğluna isteyen Hanlar Hanı'ndan ne ister?
11) Isfahan hükümdarının hazine sorumlusu kimdir?
12) "… dert bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar, dağılırsa duman gibi savrulur gider." cümlesi ile aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
13) "Hanlar Hanı'nın hazine sorumlusu gerçekte bir, zahirde iki kitabın bağlısı." Altı çizili sözcük grubuna göre Keşiş'in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
14) Aşağıdakilerden hangisi "Kerem ile Aslı " hikâyesinde Kerem'in sıfatlarından değildir?
15) "Hoşbeşten sonra Şehzade, Han babasından söz edince Keşiş'in göğüne kara bulutlar çöktü." Keşiş'in göğüne kara bulutlar çökmesinin nedeni nedir?
16) Sofu ve Kerem'i Erzurum'da kendi evinde misafir eden kahvehanecinin adı nedir?
17) "Amin alayı kuruldu. Oğlun gayri şehzade payesine erişti, nihayet neyi emanet bırakacaksan bırak" dediler. Kerem kaç yaşındayken amin alayı kurulur?
18) "Hanlar Hanı geldi meclise. "A benim yiğitler yiğidi oğlum! Dünya bir gülün dalından ibaret değil. Aç gözünü, bak dünya bostanına, birbirinden mülevven nice hoş kokulu bülbüller salınır seç birini isteyelim. Ne diye böyle canını yakar durursun. Bizi de kedere sararsın." Aşağıdakilerden hangisi Kerem'in babasına vereceği cevaplardan biri olamaz?
19) Sofu ile Kerem'in Aslı'yı ararlarken karşılaştıkları, kışın karı, yazın dumanı eksik olmayan yüksek dağ aşağıdakilerden hangisidir?
20) Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Sofu'nun Karakeşiş'i bulmak için gittikleri yerlerden değildir?
21) "Güller gülümser, bülbüller şakırken Han'ın virane gönlünün göğü kararmaya devam ediyordu." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde yapılan edebî sanattır?
22) "O, Kırk Harami'nin kırkını da ırmağa suya götürür, susuz getirir." Yukarıdaki cümlede altı çizili deyim hangi kişilikteki insanlar için kullanılır?
23) "Çağıl çağıl çağıldayan sulardan geçtiler. Efil efil uğuldayan rüzgârla yarıştılar. Gündüzle küsüp geceyle barıştılar. Bir dağdan aşıp ötekinde şaştılar." Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
24) Keşiş'in kilisede ayin yönettiği bir gün ava giden Şehzade ile Sofu'nun avlamaya çalıştıkları kuş aşağıdakilerden hangisidir?
25) "Rabbimin gönderdiğine isyan edenler çoğalıp da sular kabarmaya dağlar yürümeye başlayınca, Nuh nebinin gemisi yıldızlara kadar yükselmiş… Sular çekilince de gelip bu iki tepenin üzerine konmuş. Bu yüzden Gemibeli demişler buraya." Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?