1) Kerem'in cayır cayır yandığını gören Aslı ne yapar?
2) Aşağıdakilerden hangisi "Kerem ile Aslı" hikâyesinde görülen olağanüstü olaylardan biri değildir?
3) "Yanık Kerem der ki konar göçülmez Acıdır ecel şerbeti içilmez Üç derdim var birbirinden seçilmez" …. Aşağıdakilerden hangisi Kerem'in şiirde bahsedilen üç derdinden biri değildir ?
4) "Hanlar Hanı'nın hazine sorumlusu gerçekte bir, zahirde iki kitabın bağlısı ..." Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Dert yağmuru yüklenmiş bir bulut göğünden eksik olmuyordu." cümlesinde hangi varlığa insana ait bir özellik verilmiştir?
6) "Geceler gündüze katıldı, kutlu bir günün akşamı düğün sancağı çatıldı." Düğün sancağı hangi gün kurulur?
7) Aşağıdakilerden hangisi "Kerem ile Aslı" hikâyesinin dil ve anlatım özelliklerinden değildir?
8) İriskin, kızını padişahın oğluna niçin uygun görmez ?
9) Keşiş'in kilisede ayin yönettiği bir gün ava giden Şehzade ile Sofu'nun avlamaya çalıştıkları kuş aşağıdakilerden hangisidir?
10) 'Ulu Han'ım' dedi. 'Ölümden gayri her derdin çaresi vardır. Kulunuz hizmetkârınız, haddimi aşmış olmak istemem lakin, Mevla'nın takdirine boyun eğmekten başka elimizden ne gelir ki! …….. Bu dert sizi yaka yaka kül eder korkarım.' Metindeki boşluğa aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
11) Sofu ile Kerem'in Aslı'yı ararlarken karşılaştıkları, kışın karı, yazın dumanı eksik olmayan yüksek dağ aşağıdakilerden hangisidir?
12) Düğün alayı, Zengi'ye vardığında ne görür?
13) Sofu ile Kerem'in, Aslı'nın izini sürerlerken bir düğün evinde ağırlandıkları yer neresidir?
14) Kerem'i zindana kim kapatır?
15) Subaşı, Kerem ile Sofu'yu yakalayınca kime gönderir?
16) "Birer birer çocukları imtihan ettikten sonra, gözleri çakmak çakmak parlayan, zekâ ve edebi her hâlinden belli olanını seçti." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde bahsedilen kişidir?
17) "… dert bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar, dağılırsa duman gibi savrulur gider." cümlesi anlamca ne cümlesidir?
18) "Atlar terlemiş, biniciler yorgunluktan bîtap düşmüştü." cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
19) Sofu ile Kerem'in, Muş ovasından Çanlı Kilise'ye giderlerken karşılarına çıkan çıldırmış ırmağı adı nedir?
20) "Etbaının hukukunu korumada ……… gibi tedbirli" Isfahan hükümdarı ile ilgili söylenen yukarıdaki cümlenin boş bırakılan yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
21) "O, Kırk Harami'nin kırkını da ırmağa suya götürür, susuz getirir." Yukarıdaki cümlede altı çizili deyim hangi kişilikteki insanlar için kullanılır?
22) "Bu çağda insanın kanı fokur fokur kaynar, yüreği her güzelliğe açılır, bir an yerinde duramaz." cümlesinde hangi çağdan bahsedilmektedir?
23) Hz. Mevlana'ya göre Kays ile Leyla, bu dünyada niçin kavuşamamışlardır ?
24) Hükümdar, halkının hukukunu korumada hangi halifeye benzetilmektedir?
25) "Çiçekler gülümserken Han'ın gönül gözü ağladı." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?