1) "…….. toprak yataktan, taş yastıktan daha yumuşak gelir." Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Yorguna; toprak yataktan, taş yastıktan daha yumuşak gelirmiş." cümlesinde hangi duygu hakimdir?
3) Aşağıdakilerden hangisi "Kerem ile Aslı" hikâyesi ile ilgili olarak söylenemez?
4) Aşağıdakilerden hangisi Keşiş'in karısının gittikleri yerde yaptığı iştir?
5) "Hanlar Hanı'nın hazine sorumlusu gerçekte bir, zahirde iki kitabın bağlısı ..." Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
6) Keşiş'in kilisede ayin yönettiği bir gün ava giden Şehzade ile Sofu'nun avlamaya çalıştıkları kuş aşağıdakilerden hangisidir?
7) "Hanım dedi.", "Beni tasalandıran nedir bilir misin? Güzellerin bahtı kara olurmuş. Kızımızı sözlediğimiz çocuğun dini ayrı, kitabı ayrı, peygamberi ayrıdır. Başının üstünde kara bulutlar dolaşmaktadır. Sultan Hanım ile söz kesmekle ne denli hata yaptığını ileride daha iyi anlayacaksın." Keşiş ile karısı verdikleri sözden caymak için Hanlar Hanı'na ne söylerler?
8) "İki bahtsız teri kurumamış atları tekrar koştular, bir an evvel menzile ulaşma arzusuyla mahmuzladılar." cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Yanaklar bir gül, güller içinde… Boyu bir selvi, dallar içinde… Badem gözleri, nergis bakışlı, Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep Güzelliğini yazmaya yetmez." Yukarıdaki dizelerde yapılan iki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Kerem ile Aslı" hikâyesinin sonu nasıl biter?
11) Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Sofu'nun Karakeşiş'i bulmak için gittikleri yerlerden değildir?
12) "Hoca, Şehzade'ye bir ders arkadaşı arıyordu. Birer birer çocukları imtihan ettikten sonra, ….. adında, gözleri çakmak çakmak parlayan, zekâ ve edebi her hâlinden belli olanını seçti." Metindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13) Kerem ile Aslı'nın doğmadan aileleri tarafından evleneceklerine dair söz alınması olayına ne ad verilir?
14) Sofu ile Kerem'in, Aslı'nın izini sürerlerken bir düğün evinde ağırlandıkları yer neresidir?
15) Aşağıdakilerden hangisi "Aslı ile Kerem" isminin ortaya çıkmasını sağlayan sözdür?
16) "'Geçiş nesnesi" kimi zaman 'bir saçı leyli'dir, kimi zaman Kerem'in Aslı'sıdır, kimi zaman Kamber'in Arzu'su, kimi zamansa Yusuf'un Züleyha'sı…" Yukarıdaki cümlede düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur?
17) "Vah benim dertli başım, vay benim ağulu aşım! Hangi yola girsem düştüğüm yeis… Hangi güne ersem ettiğim beis. Ne gücüm kaldı ne kuvvetim." Yukarıdaki metinde hangi söz sanatı vardır?
18) "Birer birer çocukları imtihan ettikten sonra, gözleri çakmak çakmak parlayan, zekâ ve edebi her hâlinden belli olanını seçti." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde bahsedilen kişidir?
19) Kerem dertlendiğinde ne yapar?
20) 'Ulu Han'ım' dedi. 'Ölümden gayri her derdin çaresi vardır. Kulunuz hizmetkârınız, haddimi aşmış olmak istemem lakin, Mevla'nın takdirine boyun eğmekten başka elimizden ne gelir ki! …….. Bu dert sizi yaka yaka kül eder korkarım.' Metindeki boşluğa aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
21) "Bu yüzden Fuzûlî, Leyla ile Mecnun'un bir yerinde şöyle sorar: 'Ger men men isem nesin sen ey yar Ger sen sen isen neyem men-i zar?' Çile biter ve çilekeşlere bağış iner." Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangisine başvurulmuştur?
22) "İki ucu keskin bir bıçağın üzerinde yürüdüğünü anladı o an. " Yukarıdaki cümlenin anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
23) Aşağıdakilerden hangisi Kerem'in anne ve babasından helallik isteyerek yola çıkmasının sebebidir?
24) Eserin içeriğine yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
25) Aşağıdakilerden hangisi Keşiş'in saraydaki görevidir?