1) Kerem ile Aslı'nın sözünün kesildiği haberini Kerem'e kim ulaştırır?
2) "Rabbimin gönderdiğine isyan edenler çoğalıp da sular kabarmaya dağlar yürümeye başlayınca, Nuh nebinin gemisi yıldızlara kadar yükselmiş… Sular çekilince de gelip bu iki tepenin üzerine konmuş. Bu yüzden Gemibeli demişler buraya." Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
3) Aşağıdakilerden hangisi "Kerem ile Aslı" hikâyesinin dil ve anlatım özelliklerinden değildir?
4) "Hanım dedi.", "Beni tasalandıran nedir bilir misin? Güzellerin bahtı kara olurmuş. Kızımızı sözlediğimiz çocuğun dini ayrı, kitabı ayrı, peygamberi ayrıdır. Başının üstünde kara bulutlar dolaşmaktadır. Sultan Hanım ile söz kesmekle ne denli hata yaptığını ileride daha iyi anlayacaksın." Keşiş ile karısı verdikleri sözden caymak için Hanlar Hanı'na ne söylerler?
5) "… dert bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar, dağılırsa duman gibi savrulur gider." cümlesi anlamca ne cümlesidir?
6) Aşağıdakilerden hangisi hükümdar ile Keşiş'in ortak özelliğidir?
7) Sofu ile Kerem'in, Muş ovasından Çanlı Kilise'ye giderlerken karşılarına çıkan çıldırmış ırmağı adı nedir?
8) "Kerem can" dedi, bunun böyle çıldırdığına bakma. Neden Murat dendiğini bilir misin bu ırmağa?" Aşağıdakilerden hangisi ırmağa "Murat suyu" denmesinin sebebidir?
9) "Atlar terlemiş, biniciler yorgunluktan bîtap düşmüştü." cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
10) "Birer birer çocukları imtihan ettikten sonra, gözleri çakmak çakmak parlayan, zekâ ve edebi her hâlinden belli olanını seçti." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinde bahsedilen kişidir?
11) Isfahan hükümdarının hazine sorumlusu kimdir?
12) Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Sofu'nun üzerine duman çöken dağın adıdır?
13) "Yorguna; toprak yataktan, taş yastıktan daha yumuşak gelirmiş." cümlesinde hangi duygu hakimdir?
14) "…. bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar, dağılırsa duman gibi savrulur gider." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken sözcüktür?
15) "Hz. Mevlana'ya göre, Kays ile Leyla okuldayken öğretmenleri deftere Hüda yazmasını istemiş, lakin onlar birbirlerinin adını yazmış bu da Allah'ın …….. sıfatına dokunmuş, böylece dünyada onları birleştirmemiştir." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16) Hasna kadının Aslı Han'ın annesine bahsettiği, gelinlik çağındaki kızların toplanıp eğlendiği âdetin adı nedir?
17) 1- Hasna……….…Yardımsever 2- Sofu…………...Arkadaş canlısı 3- Kara Keşiş……Hoşgörülü 4- Kerem…………Fedakâr Yukarıdaki kişi ve karakter eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
18) "Amin alayı kuruldu. Oğlun gayri şehzade payesine erişti, nihayet neyi emanet bırakacaksan bırak" dediler. Kerem kaç yaşındayken amin alayı kurulur?
19) Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Sofu'ya yolda karşılaştıkları Kırk Harami'nin dokunmamasının sebebidir?
20) Aşağıdakilerden hangisi hükümdarın özelliklerinden değildir?
21) Aşağıdakilerden hangisi "Kerem ile Aslı" hikâyesinde bulunan Türk geleneklerinden biri değildir?
22) "Benim olsan seni vermem feleğe Başın için salma beni dileğe Aslı Han bir huridir benzer meleğe Hey ağalar giden maral benimdir" Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı kullanılmıştır?
23) "Kem nazar değmesin diye, el içine çıkarmıyorlardı ciğer parelerini." Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz?
24) (I) Oğul oğul, gözümün nuru oğul! (II) Dünyada zahmetsiz aş, dertsiz baş olmaz demişler. (III) Derdi veren dermanıyla verir. (IV) Dertsiz başımı derde sokma. (V) Lakin söylemeyince de derde deva bulunmaz. Yukarıdaki metinde numaralandırmış cümlelerden hangisi akışı bozmaktadır?
25) "Susam nedir, sümbül nedir, gül nedir Ay yüzünde dane dane hal nedir Şeker nedir, şerbet nedir, bal nedir Ver ağzım içinde dil gelsin gitsin" Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatına yer verilmemiştir?