1) "Kerem: -"Aşık baba" dedi, "Bir arzuhâlim var, lakin söylemeye dilim varmıyor…" Adam gülümsedi, -"Neden çekinirsin evladım." dedi. -"Benimki bir dilektir efendim." Aşağıdakilerden hangisi Kerem'in Aşık Baba'dan isteğidir?
2) Aşağıdakilerden hangisi çocuklar büyüdüğünde Keşiş'in sözünde durmayıp kızını bucak bucak kaçırmasının nedenlerinden biri değildir?
3) Kerem'in derdine derman olmak için Sofu'nun Kayseri'de başvurduğu arabulucu kadının adı nedir?
4) Sofu ile Kerem'in Aslı'yı ararlarken Acuz'da karşılaştıkları yaşlı bir nine, onlara Kara Cübbeli Keşiş'in nereye gittiğini söyler?
5) Kerem elinde sazıyla diyar diyar dolaşırken hangi ilde Aslı Han'a kavuşur?
6) Aşağıdakilerden hangisi bir şiirin son dörtlüğü olabilir?
7) "Güller, menevşeler, laleler, sümbüller gördü. Görenler birbirine müjdeledi, ağaçlar sevgiyle titredi, dallar korkuyla ürperdi." Yukarıdaki metinde hangi edebî sanat vardır?
8) "Dilden anlamazlar ama belki telden anlarlar." Yukarıdaki cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
9) Aaşağıdakilerden hangisi, Kerem ile Sofu'nun Aslı Han'ın izini sürerken uğradığı yerlerden biri değildir?
10) "Zamanlardan bir zaman, adalet ve mürüvveti ile, dağdaki kurda kuşa bile hükmünü geçiren bir hükümdar yaşardı." Bu hükümdarın yaşadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
11) "Bülbüller en neşeli şarkılarını şakımaya, güller en büyülü tebessümlerini takınmaya başladı." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
12) Kerem'in cayır cayır yandığını gören Aslı ne yapar?
13) (I) Oğul oğul, gözümün nuru oğul! (II) Dünyada zahmetsiz aş, dertsiz baş olmaz demişler. (III) Derdi veren dermanıyla verir. (IV) Dertsiz başımı derde sokma. (V) Lakin söylemeyince de derde deva bulunmaz. Yukarıdaki metinde numaralandırmış cümlelerden hangisi akışı bozmaktadır?
14) Aşağıdakilerden hangisi Keşiş'in lakabıdır?
15) "Günler gelip geçmekteydi, Kuşlar gibi uçmaktaydı. Dertlerin piri Kerem ile sadık yoldaşı Sofu, Çalık Paşa'nın konukevinde ağalar beyler gibi ağırlanmaktaydı. Kerem biraz toparlanmış, çehresine renk gelmişti. Ne var ki yüreciğinin derdi gün geçtikçe büyümüş palazlanmıştı. ........." Yukarıdaki metnin sonuna aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilirse Kerem'in Aslı Han'ı gördüğü anlamı ortaya çıkar?
16) Kerem dertlendiğinde ne yapar?
17) Kerem'i zindana kim kapatır?
18) İbn Arabî, Harflerin İlmi'nde, hangi harflerin birleşmesiyle sevginin doğduğundan söz eder?
19) Kahvedekiler, Kerem'e Keşiş'in nereye gittiğini söylerler?
20) Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Sofu'ya yolda karşılaştıkları Kırk Harami'nin dokunmamasının sebebidir?
21) Kerem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22) Aşağıdakilerden hangisi Keşiş'in saraydaki görevidir?
23) Sofu ile Kerem'in Acuz'da karşılaştıkları yaşlı bir nine, Keşiş hakkında malumat isteyen Kerem'den ne talep eder?
24) "Kerem, âşığın soluklandığı bir zaman, yaşlıca birine yanaşarak, 'Âşık baba' dedi, 'bir arzuhalim var, lakin dilim söylemeye varmıyor…' Adam gülümsedi, 'Neden çekinirsin evladım' dedi, '……" Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?
25) "… dert bir yürekte mahpus kalırsa mutlaka durduğu yeri yakar, dağılırsa duman gibi savrulur gider." cümlesinde hangi söz sanatları vardır?