1) “Ayşe’nin gözleri bulandı, yüreğinden sanki bir şey koptu; sapsarı, hâlsiz, orada bir yere dayandı. İnanamıyordu inanmak istemiyordu. Korktu.”           Ayşe’yi bu derece üzen olay nedir? (AYŞENİN YAZGISI)
2)   “Dünyanın gidişinden habersiz, kuramsal görüşlerle büyümüş dik başlı, kuru zevkli bir adamdı. Mülkiye’den çıktıktan sonra Avrupa’ya kaçmış fakat nüfuzlulardan birinin aracılığıyla İstanbul’a dönmüştü. Tam dört ay Zaptiye Nezareti Tutukevi’nde sebepsiz alıkonulduktan sonra buraya Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmıştı.”   Paragrafta tanıtılan hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(ŞEFTALİ BAHÇELERİ)
3) “……………….. kırk yıldır böcekçiliğe bağladığı hayatını, şimdi hasta yatan Fotika’sını, bu katil fabrikaların öldürdüğü, öldüreceği kızları düşünüyordu. Kuşkusuz görüyordu, inanıyordu, artık inanmıştı, her ay bir genç kız zayıflayarak ölüyordu.”   Boşluğa gelmesi gereken hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(SUS PAYI)
4) “Dolu ambarları ve tavana kadar yetmiş odunluklarıyla vücutlarının, ocaklarının yiyeceğini hazırlamış olan bu halk, kahvelere dolarak vakitlerini nargile höpürdetmek, öksürükler, tıksırıklarla sık sık kesintiye uğrayan anlamsız sohbetlere dalmakla geçirirlerdi.”  Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük grubu ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? ( YATIR)
5) “Hasip Efendi uyuyamıyordu; işçilerini düşünüyordu. Ah zavallılar!..” Hasip Efendi ipek fabrikasında çalışan işçiler için neden üzülmektedir? ( SUS PAYI)
6) Hayrullah Efendi’nin cüzdanını alan hırsız, içinden ne kadar para alır?(BİR SALDIRI)
7)  “Ocaktaki kuru çam kütükleri şimdi alev alev bir deniz gibi hışıldayarak yandığından duvara asılı haşhaşyağı lambası sarara sarara ufalıyor, aydınlığın bolluğuyla örtülüyordu. Çevresi servi resimleriyle süslenmiş bakır tabaklar, binlikler kütüklerin kızıl ve oynak ışıkları altında parlıyor, sanki göze görünmez bir fırça sürekli dolaşarak, silip parlatarak üzerlerine cilalar, renkler sürüyor, süslüyor, uğraşıyordu.”   Yukarıdaki parçadan dönemin yaşam tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?( SARI BAL)
8) Refik Halit, Memleket Hikâyeleri’nde toplumun hastalıklı, kötücül yönlerini, kötümser bir tavırla toplum için aktarmıştır. Buna göre yazar bu eserini yazarken hangi akımdan etkilenmiş olabilir?
9) “İzmaro uzun süre bekledi; sonunda gecelik gömleği altında kollarının çıplak kaldığını, üşüdüğünü duyarak yatağına girdi. Sahi, artık havalar serinleşiyor, kış geliyordu.” İzmaro neyi beklemektedir? ( KUVVETE KARŞI)
10) “………………………tekneye biriken sıcak ve çakmak kokulu unları alışkanlıkla bir daha avuçladıktan sonra durdu ve çuvala doldurulmasını ertesi güne bırakarak gitti, derenin köpükler içinde çevirdiği pervaneyi durdurdu.”   Boşluğa gelmesi gereken hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(YILDA BİR)
11) Çerçi Halil İstanbul’a mal almaya gittikten sonra kasabaya niçin dönmez?(GARAZ)
12) “Bu, ihtiyar, uzun yüzlü, iri kemikli bir adamdı, gırtlağında oynayan sivri çıkıntısıyla olabildiğince uzun, kirli, çürük dişleri vardı.”   Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
13) “Sular bu akşam serpintisiz, akıntısız bir pelte gibi tek parça, yeni boyanmış kadar yağlı, cilalı öyle durgun, ölgündü ki nefes bile almıyor, kabarmıyor, yalnız güneşin ışıklarını göğsünde toplayarak için için yanıyor, kızarıyordu.” Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (ŞAKA)
14) "Bir Ermeni bankerin, dükkâncının bir Rum, bir gazete müdürünün çalımla kurulup oturduğu, önemli görünmek, önemli bulunmak istediği tiyatroda onlar panayır palyaçolarına benzer tuhaflıklara başlarlar, birbirlerinin açık başlarına gizliden tokatlar atıp sonra saklanarak kendi özelliklerinde yaşarlardı.”          Paragrafta anlatılan kişiler kimlerdir? (KUVVETE KARŞI)
15) “Gelenler başları lâz başlıklı, arkaları çerkes yamçılı, olağan dışı iri, korkunç görünen üç kişiydi. İki basamaklı bir toprak merdivenden indiler. Odaya girmişlerdi. Burası, penceresi, nefesliği olmayan çukur, basık, loş bir yerdi; ahıra benziyor ve ahır kadar kokuyordu. Dışarıdan yeni girince keskin ve ekşi bir yaşlık, gözleri sulandıran bir sirkeleşmiş hava insanı tıkıyor, değişmeye değişmeye çürümüş sanılan sıcak, kötü bir yağ gibi yüze yapışıyordu.”   Yukarıdaki parçada hangi iki anlatım tekniği kullanılmıştır?( SARI BAL)
16) “Refik Halid Karay, Mauppassant’ta ve Rus öykücülüğünde geliştirilen kent ve köy gerçeği içinde halkı yansıtma geleneğine bağlıdır.”   “Memleket Hikâyeleri”ndeki öykülerden hangisi yukarıda verilen bilgiyi doğrular niteliktedir?
17) “Hâlbuki bu yıl bacalar eskisi gibi taşa taşa tütmeyecek, ocak içleri rüzgârlara karşı meydan okuyarak alevlene alevlene homurdanamayacaktı.”        Cümlede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? (YATIR)
18) “Valiliğin bu kirli hediyesi onurlarına dokunmuştu.” cümlesinde “kirli hediye” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?(YATIK EMİNE)
19) “Akşam yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çeltiklerden kalkan kokulu, ağır bir duman yayılıyor; gövdeleri yarılmış, yanmış, beş on yaşlı, cansız söğüt arkasında güneş; bulanık bir ışık uzatarak arkların durgun sularını yer yer parlatıyordu. Bu aydınlık parçalar, kül renkli rutubetli ova ortasında bulutlu bir göğün yarıklarına benziyor; yavaş yavaş bulanıyor, sönüyor, örtülüyordu.”   Yukarıdaki parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?( BOZ EŞEK)
20) Ömer’i kazları dövüştürmeye ikna eden kimdir?( KÜS ÖMER)
21) Zehra hikâyede kiminle evlenir?( KÜS ÖMER)
22) Hikâyenin sonunda Emine’ye ne olur?(YATIK EMİNE)
23) “Abani sarıklı, mor cübbeli, düşkün kılıklı bir ihtiyardı. Sert, kır bir sakalın örttüğü yüzünün meydanda duran kısmı, sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş, buruşukluklar, kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık, şiş kapaklarının altında beyaza yakın açık mavi, ufacık gözleri vardı ki insana bir çocuk bakışıyla dimdik bakıyordu.”   Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?( BOZ EŞEK)
24) Mustafa, yeni satın aldığı öküzü kısa bir süre sonra kasap Cavga Rıza’ya neden satar?( KOCA ÖKÜZ)
25) “Mümeyyiz Baki Efendi’nin kadife koltuğunu gözüyle işaret ederek ‘Bu akşam meseleyi açarız, yazık canım acıyorum!’ dedi.”          Mümeyyiz’in Baki Efendi’ye açacağı konu nedir? (KOMŞU NAMUSU)