1) “Zehra; bu ılık güneşten içine bir tad, bu herkesin katıldığı çalışmadan damarlarına bir kuvvet karıştığını duyarak, her yıldan daha gayretli, bir haftadır uğraşıyor, anasının iş görmesine, kız kardeşinin yorulmasına meydan bırakmıyordu.”   Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?( KÜS ÖMER)
2) “Vehbi Efendi kızgın güneşin altında acele acele kaleme giderken biri cami avlusundan kendisine seslenir ve onunla bir konuda konuşmak ister.”   Vehbi Efendi ile konuşmak isteyen kişi kimdir?( VEHBİ EFENDİNİN KUŞKUSU)
3) “İzmaro uzun süre bekledi; sonunda gecelik gömleği altında kollarının çıplak kaldığını, üşüdüğünü duyarak yatağına girdi. Sahi, artık havalar serinleşiyor, kış geliyordu.” İzmaro neyi beklemektedir? ( KUVVETE KARŞI)
4) “…………….kasabanın felâketiydi. Sık sık taşıp köprüleri götüren Deliçay, damları çökerten karayel, bağları soyan dolu kadar zararlıydı… Hemen her mirastan hakkı, her kazançtan payı olurdu.”   Boşluğa gelmesi gereken hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(SARI BAL)
5) Refik Halit, Memleket Hikâyeleri’nde toplumun hastalıklı, kötücül yönlerini, kötümser bir tavırla toplum için aktarmıştır. Buna göre yazar bu eserini yazarken hangi akımdan etkilenmiş olabilir?
6) “Sert, kır bir sakalın örttüğü yüzünün meydanda duran kısmı sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş buruşukluklar, kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık şiş kapaklarının altında beyaza yakın açık mavi, ufacık gözleri vardı ki insana bir çocuk bakışıyla bakıyordu.”          Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (BOZ EŞEK)
7) “Kasabaya yeni atana Yazı işleri Müdürü Agâh Bey, diğer memurların eğlenmek için gittikleri şeftali bahçelerine ilk etapta gitmek istemez; ancak biri sonradan onu gitmeye ikna eder.”   Agâh Bey’i ikna eden bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?( ŞEFTALİ BAHÇELERİ)
8) “………………………tekneye biriken sıcak ve çakmak kokulu unları alışkanlıkla bir daha avuçladıktan sonra durdu ve çuvala doldurulmasını ertesi güne bırakarak gitti, derenin köpükler içinde çevirdiği pervaneyi durdurdu.”   Boşluğa gelmesi gereken hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(YILDA BİR)
9) “Ayşe’nin gözleri bulandı, yüreğinden sanki bir şey koptu; sapsarı, hâlsiz, orada bir yere dayandı. İnanamıyordu inanmak istemiyordu. Korktu.”           Ayşe’yi bu derece üzen olay nedir? (AYŞENİN YAZGISI)
10) “Bu ne uzun, ne can sıkıcı bir yoldu. Durgun sulardan fışkırmış pirinç başaklarıyla arklar boyunca giden kamışların yeşilliği yamaçlar ardında görünmez olunca kurak düz bir toprak, iki gün hiçbir köye uğramadan ıssız kavruk devam edip gidiyordu.”          Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
11) “Ertesi gün istifa eden kaymakam, İstanbul’da yaşayan eski bir dostuna yazdığı mektupta kasabada olanları anlatır.”

      Kaymakam niçin istifa eder?
12) "İki dostumuz böylece konuşup dertleşerek gitgide köylerinden uzaklaşıyorlar ve güneş, göğün tepesinden onların yürüyüşlerini seyrederek kahkahadan kırılıyordu." Bu cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?"
13) Son akşam üç buçuk kuruşla sokakta kaldı, saat altıya kadar bir kahvede oturdu, sonra çıktı, güneş doğuncaya kadar sokaklarda, evine dönen bir adam davranışlarıyla gezindi, henüz dükkânlar açılmadan uykusuzluktan kan içinde kalan gözleri, açlıktan sararan yüzü, kirli yakalığı, buruşuk elbisesiyle yoksul bir hâlde hana girdi.”   Yukarıdaki parçada Asım’ın içinde bulunduğu durum anlatılmıştır. Asım’ın bu duruma düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?( CER HOCASI)
14) “Sular bu akşam serpintisiz, akıntısız bir pelte gibi tek parça, yeni boyanmış kadar yağlı, cilalı öyle durgun, ölgündü ki nefes bile almıyor, kabarmıyor, yalnız güneşin ışıklarını göğsünde toplayarak için için yanıyor, kızarıyordu.” Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? (ŞAKA)
15) “Artık çeşme başlarında bakraçları bir yana bırakarak komşu çocukları ile yayık yayık şakalaşmıyor, mezarlık arasında beştaş oynamıyor, göğsü yarı açık, çıplak ayaklarında takunyalar, leblebici önlerinde eğlenmiyordu. Tenha sokaklarda erkeğe rast elince duvar tarafına dönüp durmayı, meydanda yalnız bir tek gözünü bırakarak bununla gizliden meraklı meraklı bakmayı öğrenmişti. Artık kınalı ellerini döşemesinin ucuyla örtmeden dükkâncılara uzatmıyor, uzun pazarlıklar, şımarıklıklar etmiyordu.”   Yukarıdaki paragrafta yazar, Zehra’nın fiziki gelişiminin bir sonucu olarak onda görülen davranış değişikliklerini kaleme alır. Bu duruma göre devrin sosyolojik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?( KÜS ÖMER)
16) “Sus Payı” hikâyesinde olay nerede geçer?
17) “Hoca Mustafa tarlalarını başkalarının zararına genişletmiş, su vakfına mütevelli olmuş, eski vergi borçlarını kapatmıştı. Mustafa’nın evine tahsildar uğrayamaz, jandarma sokulamazdı. Herkes, sevmeyenler çekemeyenler bile ondan saygıyla söz ederdi.”   İnsanların Hacı Mustafa’ya böyle davranmalarının sebebi nedir?(KOCA ÖKÜZ)
18) “Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki ıssız, bayır ve yarı boş köylerinden birinde huysuz bir kış akşamıydı. Ayrıca yağmur yağıyordu. Yokuşlardan sürekli seller akıyor ve oluklardan kesintisiz sular boşanıyordu.”   Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?(BİR SALDIRI)
19) “Birden tanıdılar… Evet, o idi, ta kendisi… Fakat hep kırmızı fesli, siyah setreli, ağırbaşlı, azametli görmeye alıştıklarından hemen seçip çıkaramamışlardı. Kimse gözlerine inanamıyordu. Ne yapacaklardı? Sonunda memur ile amirini şu zor durumdan kurtarmak için oda halkı birer birer dışarı çıktı. Çoban köpekleri hiddetli, sert havlamalarla bu gidenleri yolcu ediyorlardı.”   Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?( SARI BAL)
20)   “Ayşe’nin gözleri bulandı, yüreğinden sanki bir şey koptu; sapsarı, hâlsiz, orada bir yere dayandı. İnanamıyordu, inanmak istemiyordu. Korktu.”   Ayşe’yi korkutan şey nedir?(AYŞE’NİN YAZGISI)
21) Çerçi Halil İstanbul’a mal almaya gittikten sonra kasabaya niçin dönmez?(GARAZ)
22) “Elinden tespih, ağzından dua düşmezdi. Halkın büyük bir kayıtsızlıkla ‘Çiçek’ ismini verdikleri frengiye nefes eder, tütsü yapardı.”   Yukarıdaki bölümde tanıtılan hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(YATIR)
23) “Gelenler başları lâz başlıklı, arkaları çerkes yamçılı, olağan dışı iri, korkunç görünen üç kişiydi. İki basamaklı bir toprak merdivenden indiler. Odaya girmişlerdi. Burası, penceresi, nefesliği olmayan çukur, basık, loş bir yerdi; ahıra benziyor ve ahır kadar kokuyordu. Dışarıdan yeni girince keskin ve ekşi bir yaşlık, gözleri sulandıran bir sirkeleşmiş hava insanı tıkıyor, değişmeye değişmeye çürümüş sanılan sıcak, kötü bir yağ gibi yüze yapışıyordu.”   Yukarıdaki parçada hangi iki anlatım tekniği kullanılmıştır?( SARI BAL)
24) Yatık Emine’yi hapishanedeki kadınlar niçin döver?(YATIK EMİNE)
25)  “Ölen ihtiyarın vasiyetini yerine getirmek için ihtiyarın eşeği, Hüsmen tarafından Mekke’ye gönderilmek üzere kazanın kadısına teslim edilir. Bu olaydan bir yıl sonra Hüsmen, pirincini satmak için gittiği kasabadan aptallaşmış gibi döner.” Hüsmen’in, kasabadan köyüne aptallaşmış vaziyette dönmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (BOZ EŞEK)