1) Yatık Emine’ye bir gece vakti giyecek ve yiyecek götüren kişi, aşağıdakilerden hangisidir?(YATIK EMİNE)
2) “Abani sarıklı, mor cübbeli, düşkün kılıklı bir ihtiyardı. Sert, kır bir sakalın örttüğü yüzünün meydanda duran kısmı, sıcak ovaların güneşiyle kavrulmuş, buruşukluklar, kıvrımlar içinde kalmıştı. Sarkık, şiş kapaklarının altında beyaza yakın açık mavi, ufacık gözleri vardı ki insana bir çocuk bakışıyla dimdik bakıyordu.”   Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?( BOZ EŞEK)
3) “Valiliğin bu kirli hediyesi onurlarına dokunmuştu.” cümlesinde “kirli hediye” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?(YATIK EMİNE)
4) Agâh Bey muhasebecinin: “Arzu buyurursanız bahçelere gidelim, eğlenelim.” teklifine nasıl karşılık verir?(ŞEFTALİ BAHÇELERİ)
5) “…………………….” bürokrasinin durumu sergilenirken orta tabaka -çok sonra Cumhuriyet Dönemi öykücülerinde görülebilecek nesnellik ve ustalıkla-  ortaya konur.”   Boşluğa gelmesi gereken uygun sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?
6) Bir gece vakti Hayrullah Efendi’nin yolunu kesen hırsız neden cüzdanındaki paranın tamamını almaz? (BİR SALDIRI)
7) “Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki ıssız, bayır ve yarı boş köylerinden birinde huysuz bir kış akşamıydı. Ayrıca yağmur yağıyordu. Yokuşlardan sürekli seller akıyor ve oluklardan kesintisiz sular boşanıyordu.”   Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?(BİR SALDIRI)
8) “Sus Payı” hikâyesinde olay nerede geçer?
9) “Suphi şimdi bu sessiz odada aşağılanmayı daha iyi duydu. Davranışından dolayı pişman oldu. Müthiş bir kinle ………………  düşündü; uğuldayan kulaklarında onların kahkahasını duydu. Yumruklarını sıkarak, durduğu yerde kıvranarak Türklüğü’ne memleketine acıdı; bütün gazino halkını mermer gibi yerinde donduran, kendisini dilsiz, ölü eden kuvvete karşı büyük bir gazap duyuyordu…”   Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?( KUVVETE KARŞI)
10) Refik Halit, Memleket Hikâyeleri’nde toplumun hastalıklı, kötücül yönlerini, kötümser bir tavırla toplum için aktarmıştır. Buna göre yazar bu eserini yazarken hangi akımdan etkilenmiş olabilir?
11) “Nebile, anne ve babası ile beraber bulunmaktan, insan içine çıkmaktan utanmaya başladı.”   Nebile’nin böyle davranmasının sebebi nedir?(GARAZ)
12)  “Burası Ankara’ya iki gün öte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı. İki gün bitmez tükenmez yokuşlar çıkılarak bin yorgunlukla gücü tükenmiş ve ezilmiş bir durumda gelindiği hâlde orada oturulacak bir kahve, yatacak bir han bulunmaz; şu çıplak kuru memlekete varmak için neden bu kadar yollar aşıp güçlükler çekildiğini insan bir türlü anlamazdı. Soğuk, barınılmaz bir kışı; susuz, dayanılmaz bir yazı vardı.”   Yukarıdaki metinden olayın geçtiği yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (YATIK EMİNE)
13) “……………….. kırk yıldır böcekçiliğe bağladığı hayatını, şimdi hasta yatan Fotika’sını, bu katil fabrikaların öldürdüğü, öldüreceği kızları düşünüyordu. Kuşkusuz görüyordu, inanıyordu, artık inanmıştı, her ay bir genç kız zayıflayarak ölüyordu.”   Boşluğa gelmesi gereken hikâye kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?(SUS PAYI)
14) "Bir Ermeni bankerin, dükkâncının bir Rum, bir gazete müdürünün çalımla kurulup oturduğu, önemli görünmek, önemli bulunmak istediği tiyatroda onlar panayır palyaçolarına benzer tuhaflıklara başlarlar, birbirlerinin açık başlarına gizliden tokatlar atıp sonra saklanarak kendi özelliklerinde yaşarlardı.”          Paragrafta anlatılan kişiler kimlerdir? (KUVVETE KARŞI)
15)  “İşte il merkezinde bitip tükenmez uygunsuzluklara sebep olan Yatık Emine, huyunu düzeltmek için bu donuk kasabaya gönderilmişti.” cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?(YATIK EMİNE)
16) “Birden, tramvay borularıyla araba gürültüleri içinden bir gürültü yükseldi, kapı yıkılır gibi açıldı, gemiciler içeri girdi. Yalnız Suphi ile İzmaro’nun oturdukları geniş masa boştu. Oraya geldiler.”   Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?(KUVVETE KARŞI)
17)  “Ölen ihtiyarın vasiyetini yerine getirmek için ihtiyarın eşeği, Hüsmen tarafından Mekke’ye gönderilmek üzere kazanın kadısına teslim edilir. Bu olaydan bir yıl sonra Hüsmen, pirincini satmak için gittiği kasabadan aptallaşmış gibi döner.” Hüsmen’in, kasabadan köyüne aptallaşmış vaziyette dönmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (BOZ EŞEK)
18) “Yağmur yağıyordu. Ayşe bir yere vuruluyor gibi bir ses duydu, pencereye koştu; kapının siperinde bir erkek gördü; başında kalpak, arkasında aba vardı.”   Yağmur yağarken Ayşe’nin evine gelen yabancı kimdir?(AYŞE’NİN YAZGISI)
19) Aşağıdakilerden hangisi Refik Halit Karay’ın “Memleket Hikâyeleri” adlı eserinde insan tahlili yaptığı hikâyelerden değildir?
20) “Hükümetten çıkan vergi memuru, muhasebe kâtibi bile, yolları rast geldiğinden, durmuş seyrediyorlardı; duyan koşuyordu. Yolun ortasında arabalarını bırakan kağnıcılar üvendirelerine dayanarak seyre geliyorlar, şadırvanın direklerine sıralana çocuklar ‘Hele bre!’ sesleriyle haykırıyorlardı.   Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?( KÜS ÖMER)
21) İlistir Nuri türbenin etrafındaki ağaçları kesmek için Abdi Hoca’ya ne söyler?(YATIR)
22) “Ötede, Despina’nın denize girdiği yerde hâlâ sesler, şıpırtılar vardı. Rıhtımın taşı üzerine konmuş ufacık bir fener, oynayan çırpınan suda uzayıp yayılan çemberler, aydınlık halkalar yapıyordu.”          Paragrafta kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? (ŞAKA)
23) “Fotika birden hastalanmıştı; Hasip Efendi onun gelmediğini görerek sordurduğu vakit: ‘Çok başı ağrıyor.’ cevabını almıştı. Artık kız yatıyordu.”   Fotika niçin hastalanır?(SUS PAYI)
24) Yatık Emine’yi bir eve yerleştirilmesi gerekirken ilk etapta kadınlar hapishanesine yerleştirilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?(YATIK EMİNE)
25) “Doğuşundan o kadar beceriksiz bezgindi ki otuzunu geçtiği dört kuruş maaşına imrenerek kısmetler ta ayağına geldiği hâlde evlenmemişti.”   Vehbi Efendi niçin evlenmez?(VEHBİ EFENDİ’NİN KUŞKUSU)