1) Çoban Ali'nin rüyada evlendiği kızın adı nedir?
                                                                  ÇOBAN ALİ
2) Padişahın üç oğlunun adları büyük olandan küçüğe doğru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
                                               KISMETİMİ ARIYORUM
3) "Türk Masalları" kitabında kaç masal bulunmaktadır?
4) Masal kahramanları genellikle gerçek hayatta karşılaşamayacağımız varlıklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışındadır? 
5) Devin yemesi sonucunda padişahın üç oğlunun toplayamadıkları meyve aşağıdakilerden hangisidir?
                      KELOĞLAN YEDİ KAT YERİN ALTINDA
6) Mısır padişahı, sultanı yakmak isteyen Hırsız Tahir'e nasıl bir ceza verir?
                                                       KIRK HARAMİLER
7) Padişahın güzel kızıyla evlenen zengin adamın oğlunun, hanımını sürekli döğmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
                                                                   YEŞİL KUŞ
8) Anne küçük çocuğuyla birlikte su doldurmaya gider. Çocuğu çimenlere yatırır. Anne, kabına su doldururken dengesini kaybeder ve çağlayanda sürüklenerek gider. Annesiz kalan küçük çocuğa dişi bir kaplan annelik yapar. Çocuk kaplan yavrularının içinde tıpkı onlar gibi güçlü, kıllı, yırtıcı bir kaplan gibi olur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıda özetlenen durumla ilgili
değildir?
                                                             KIRKINCI ODA
9) Ali Cengiz, oyunlarını öğrenmek isteyenlere kırk gün boyunca öğretir, kırkıncı günün sonunda "Öğrendin mi?" diye sorar, "Öğrendim." diyenleri öldürürmüş.
Ali Cengiz'in "Öğrendim." diyenleri öldürmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
                            KELOĞLAN'IN ALİ CENGİZ OYUNU
10) Üç oğlu bulunan baba, ölmeden önce hasta yatağındayken oğullarına hangi nasihati söyler?
                                                               İHTİYAR KUŞ
11)  ''Vakti zamanında çok iyilik sever bir padişah varmış. Fakirlere ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Sarayın karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır, herkesin duasını alırmış…''
Padişah, musluktan yılda kaç kez yağ ile bal akıtırmış?
                                                                    LİMON KIZ 
12) Kahve değirmenini bir komşuya çaldıran Keloğlan, bulabilmek için utana sıkıla tekrar ihtiyara müracaat eder. İhtiyar, kahve değirmenini bulabilmesi için Keloğlan'a aşağıdakilerden hangilerini verir?
                                            KELOĞLAN İLE İHTİYAR
13)  ''İhtiyar adam bir gün hastalanmış; artık öleceğini anlamış olacak ki, çocuklarını karşısına çağırmış, onlara nasihat vermiş, vasiyetini söylemiş.''
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyarın çocuklarına bıraktığı mirastır?
                                              ZANNİ OĞULLARI
14) Aşağıdakilerden hangisi masallarda Keloğlan'a verilen sıfatlardan biri değildir?
15) Avcıoğlu, annesinden tüfeğin yerini öğrenebilmek için ne yapar?
16)  ''Güzel kız incili çadırdan çıkarak etrafına bakmış, kimseler yok. Başlamış ağlamaya… Ağlaya ağlaya servi annesine gitmiş:
-Kuzum servi anneciğim, canım servi anneciğim, demiş, bir kusur ettim. Beni affet, içeriye al!''
Annesi onu neden affetmemiş
?
                            ALTIN KOZALAKLI GÜMÜŞ SERVİ
17) Aşağıdakilerden hangisi Türk masallarında rastlanan konu benzerliklerinden biri değildir?
18) Aşağıdakilerden hangisi Küçük Şehzade'nin  Altın Bülbül'ü bulmak için yolda karşılaştığı şeylerden biri değildir?
                                                               ALTIN BÜLBÜL
19) "Çeşmeye yaklaştığı zaman, bir de ne görsün? Küçücük bir …..; sırtında keçi derisinden bir su kabı; gelip çeşmeden su doldurarak bir tarafa taşıyıp duruyor…"
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
                                           BAHTİYAR'LA HOPTİYAR
20) Aşağıdakilerden hangisi masalların bir özelliği değildir?
21) Aşağıdaki masallardan hangisi gerçekçi masal sınıfında yer alabilir?
22) Aşağıdakilerden hangisi padişahın en küçük oğlunun Kafdağı'nın ardındaki altın bülbülü ele geçirmeye giderken karşılaştığı engellerden biri değildir?
                                                             ALTIN BÜLBÜL
23) Kaplan Adam, Arap'ın canını almak için hangi dağa gider?
                                                                KIRKINCI ODA
24) "Padişah biri demirden, öteki çelikten iki kat elbise yaptırmış. Ayağına demir pabucunu çekmiş. Eline demir bastonunu, yanına da iki akıllı vezirini alarak yola çıkmış."
 Aşağıdakilerden hangisi padişahın yola çıkma sebebidir?
                                                                 KIRK KARDEŞ
25) "O gün Fatma Nine, gözyaşlarını sile sile kasabanın yolunu tutmuş."
Aşağıdakilerden hangisi Fatma Nine'nin ağlamasının sebebidir?
                                                            FATMA NİNE