1) "Böylece, kervan, günlerce yol almış. Zavallı Sultan, nereye götürüldüğünü bilmiyor, eşkiyaya benzeyen bir sürü adamın arasında ağzını bile açamıyormuş.                                                          
Kervancı, Sultan'ı hangi ülkeye götürür?
                                                             KIRK HARAMİLER
2) Masal kahramanları genellikle gerçek hayatta karşılaşamayacağımız varlıklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamın dışındadır? 
3) Padişahın, memleketine yaptırdığı caminin kubbesine altın bülbül konulması gerektiğini aşağıdakilerden hangisi söyler?
                                                           ALTIN BÜLBÜL
4) Kahve değirmenini bir komşuya çaldıran Keloğlan, bulabilmek için utana sıkıla tekrar ihtiyara müracaat eder. İhtiyar, kahve değirmenini bulabilmesi için Keloğlan'a aşağıdakilerden hangilerini verir?
                                            KELOĞLAN İLE İHTİYAR
5) "Şehzade de aradığını bulduğu için seviniyormuş. Saraya vardığı zaman, padişah babasının yanına çıkarak: -Babacığım, demiş, size lâyık bir gelini aramakla bulamayacağız demiş."
Şehzadenin evlenmek için bulduğu fikir aşağıdakilerden hangisidir?
                                                                           KEÇİ KIZ
6)  ''Bu güler yüzlü, uysal adamı pek seven şeytanlar başkanı, eliyle işaret yaparak bütün şeytanları oldukları yerde durdurduktan sonra Kambur Ali'ye:
-Bana bak insanoğlu, demiş, soracağım soruya benim istediğim gibi karşılık verebilirsen, seni kamburundan kurtarırım! Bugün günlerden nedir?
Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin verdiği cevaptır?
                                                        ÇİFTE KANBUR 
7)  ''İşte, kuş cıvıltıları, su şırıltıları, bin bir çeşit çiçek kokuları ve gözün alabildiğine uzanan yeşillikleri arasında yaşayan bu mutlu ailenin, bir gün topaç gibi bir oğlu olmuş.''                                                                                                    Yukarıdaki metinde başvurulan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?
8) Padişahın kırk oğlu,  nişanlılarının yanından evlerine dönerlerken bir çayırlıkta dinlenmeye karar verirler. Bütün şehzadeler geceyi uyuyarak geçirirken içlerinden en küçük olan şehzadenin gözüne uyku girmez.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
                                                            KIRK KARDEŞ
9) Ayşe, kendi geçimini sağlamak için yaptığı sahtekârlıkların ardından aşağıdakilerden hangisiyle konuşur?
                                                           ETME, BULMA…
10) Padişah'ın oğulları Altın Bülbül'ü bulmak için hangi dağın ardına giderler?
11) "O gün Fatma Nine, gözyaşlarını sile sile kasabanın yolunu tutmuş."
Aşağıdakilerden hangisi Fatma Nine'nin ağlamasının sebebidir?
                                                            FATMA NİNE
12) Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin, kendi geçimini sağlamak için yaptığı sahtekârlıklardan biri değildir?
                                                          ETME, BULMA…
13)  ''Şaşırıp durma, sen babanın sözlerini tuttun. Söz dinleyen dürüst insanlar, her zaman her işi başarırlar. Bakkal dükkânında bulduğun paraları yemedin, teslim ettin. Ama, kardeşin Memiş, babanızdan kalan koyunları götürüp sattı. Sizleri düşünmedi, paraları yedi, sonra da cezasını buldu.''         
 İbiş neden şaşırmıştır?
                                                                 İBİŞ İLE MEMİŞ 
14) "Bu güzel fikri padişah uygun bulmuş. Hemen kızlarını yanına çağırtarak verdikleri kararı bildirmiş. Sonra sarayın has kuyumcusunu isteterek iki güne kadar üç tane altın ........ yapmasını emretmiş."
Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
                                                                     KARA KEDİ
15) "Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir padişahın üç oğlu varmış. Bu üç delikanlıdan en büyüğünün adı Kaya, ortancasının Yalçın, en küçüğünün ise ……… imiş."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir?
                                               KISMETİMİ ARIYORUM
16) "Az gitmişler uz gitmişler dere tepe düz gitmişler… Ağladıkça gözlerinden inciler dökülen, güldükçe yanaklarından güller açan kızın karnı acıkmış, annesinden ekmek istemiş. Üvey anne evvelden hazırladığı çok tuzlu çöreği buna vermiş. O da iki lokma çöreği bitirmiş. Fakat biraz sonra tuzun çokluğundan pek fazla susamış üvey annesinden su istemiş."
Üvey anne, su alabilmek için deve ne verilmesi gerektiğini söyler?
                                                     BİR GÖZE BİR GÜL
17) Türk masallarında güvercin, padişah olacak olanların kafasına kaç kez konar?
18) Aşağıdakilerden hangisi Avcıoğlu'nun, padişahın kızını almaya giderken yanına aldığı üç arkadaşın özelliklerinden biri değildir?
                                                                  AVCIOĞLU
19) Aşağıdakilerden hangisi masalların bir özelliği değildir?
20) " Rüzgâroğlu, çocukları, anneleri biraz kendilerine gelir gibi olmuşlar. Artık bu memlekette kalmanın faydası olmadığını söyleyerek oradan uzaklaşmaya karar vermişler.Yayan yapıldak, çırılçıplak yola düşmüşler."
Aşağıdakilerden hangisi Rüzgâroğlu'nun  fakirleşmesinin sebebidir?
                                                                 RÜZGÂROĞLU
21) "Bakmış ki ufacık bir canlı… Kendi doğurduğu yavrularına benziyor… Hemen üzerine eğilip şurasından, burasından koklamış. Yavrunun hâline acımış. Memelerini bu küçük yaratığın ağzına uzatarak emzirmeye başlamış."
Bebeği emziren hayvan, aşağıdakilerden hangisidir?
                                                                KIRKINCI ODA
22) Annesi tarafından çalışmak için uzak diyarlara gönderilen üç kardeşten en küçüğü, masalın sonunda hangi davranışının mükâfatı olarak zengin olur?
                                                                  DOĞRULUK
23) Aşağıdakilerden hangisi masal türüne ait bir özellik değildir?
24) Padişahın kızlarının evleneceği erkeği seçmek için balkondan attıkları altın top her seferinde nereye gider?
                                                                  KARA KEDİ
25) Yeşil kuşların dedesinin yeşil kuşlara karşı görevi nedir?
                                                                   YEŞİL KUŞ