1) Kırk odalı bir konakta kocası karısına anahtarları vererek onu yalnız bırakır. Yalnızlıktan canı sıkılan kadın odalardan birinde bulduğu bal mumlarından bir kadın heykeli yapar. Kadın her akşam konuşup dertleştiği bu heykele aşağıdaki isimlerden hangisini verir?
                                                                   KIRK ARAP
2) Keloğlan, babasının dostu bir adamla Hindistan'a hangi amaçla gider?
                            KELOĞLAN HİNDİSTAN YOLUNDA
3) Hiç çocuğu olmayan kadın, tahtadan yaptığı bebekle vakit geçirmeye başlayınca ev işlerini ihmal eder. Bu duruma sinirlenen kocası tahta bebeği pencereden atar. Tahta bebeğin düştüğü yerde o anda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
                              ALTIN KOZALAKLI GÜMÜŞ SERVİ
4)  ''İşte, kuş cıvıltıları, su şırıltıları, bin bir çeşit çiçek kokuları ve gözün alabildiğine uzanan yeşillikleri arasında yaşayan bu mutlu ailenin, bir gün topaç gibi bir oğlu olmuş.''                                                                                                    Yukarıdaki metinde başvurulan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Genç adam:                                                                                                -Yahu, demiş bu işleri sen mi yaptın? Ben şimdiye kadar birçok kadınla evlendim. Fakat hiçbirisi de bu konakta oturamadı. İkinci günü kaçıp gitti. Sen burada yalnız başına korkmadın mı?"
Kadının korkmadan kalmasının sebebi nedir?

                           
ALTMIŞ AKILLI YETMİŞ FİKİRLİ
6) Aşağıdakilerden hangisi Türk masallarında işlenen konulardan biri değildir?
7) " Rüzgâroğlu, çocukları, anneleri biraz kendilerine gelir gibi olmuşlar. Artık bu memlekette kalmanın faydası olmadığını söyleyerek oradan uzaklaşmaya karar vermişler.Yayan yapıldak, çırılçıplak yola düşmüşler."
Aşağıdakilerden hangisi Rüzgâroğlu'nun  fakirleşmesinin sebebidir?
                                                                 RÜZGÂROĞLU
8) "Hakiki bir masalcının iki, üç masalı başkalarından alınacak binlerce masala müreccahtır." cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
9) "Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir kız varmış. Birbiri arkasından anası ile babası ölünce, kız öksüz kalmış."
Kızına, annesi miras olarak ne bırakır?
                                                          ETME, BULMA
10) Nişanlılarını görmeye giden padişahın kırk oğlunun önüne ak sakallı, güler yüzlü bir ihtiyar çıkar.
Bu ihtiyar, şehzadelerden ne yapmalarını ister?
                                                           KIRK KARDEŞ
11) "Dam altında daldasın… A benim güzelim nerdesin… Bazı gül gibi açarsın… Bazı da havalarda uçarsın."
Yukarıdaki düzyazıda hangi söz sanatı kullanılmıştır?
                                                           SİHİRLİ ÇEŞME
12) Peri padişahının kızına ait sihirli çalgıyı alıp ejderhaya teslim etmek için yola çıkan en küçük şehzadeye yolda karıncaların padişahı, yaptığı bir iyiliğe karşılık başı dara düştüğünde yakması için üç adet karınca kanadı verir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıda anlatılan olayla ilgili
değildir?
                                                              KIRK KARDEŞ
13) "Meydandakiler buna razı olmamışlar. Bağırarak, çağırarak itiraz edince, Padişah, kızına topu bir daha atmasını söylemiş. Topu alıp getirmişler. Kız bir daha atmış. Herkes büyük bir dikkatle top nereye gidecek diye bakarken, gene yuvarlana yuvarlana o kulübeye gidip vurmaz mı? Bu sefer de itiraz etmişler. Padişah, hak oyunu üçtür diye topu bir daha attırmış. Altın top üçüncüsünde de aynı kulübeye gidip vurmuş, orada kalmış. "
Aşağıdakilerden hangisi padişahın kızının yukarıda bahsedilen kulübede karşılaştığı şeylerden biri değildir?
                                                                     KARA KEDİ 
14) "Bir gün tavuklar yumurtlamamış, kadın da oğluna tavuklardan birini satarak ekmek almasını söylemiş. Keloğlan tavuklardan birini alarak, pazara gitmiş ve hamamcıya satmış."
Aşağıdakilerden hangisi Keloğlan'ın hamamcıdan öç alma isteğinin sebebidir?
                                     KELOĞLAN İLE HAMAMCI
15) Masal kelimesi Arapça bir kelime olan hangi sözcükten ortaya çıkmıştır?
16)  ''Sonra padişah, oğullarını yanına çağırmış. Konuşulan şeyleri onlara bir bir anlatmış. Otuz dokuz çocuk, babalarının düşüncesini uygun bularak evlenmeyi kabul etmişler. En küçükleriyse:
-Hayır, evlenmem şimdi uygun değil, istemiyorum, diyerek ayak diremiş. "
En küçük oğlan neden evlenmek istememektedir
?
                                                                       KIRK OĞLAN
17) Padişahın küçük oğlunun bin bir güçlükle Kafdağı'ndan alıp getirdiği altın bülbül nereye konur?
                                                           ALTIN BÜLBÜL
18) Padişahın, memleketine yaptırdığı caminin kubbesine altın bülbül konulması gerektiğini aşağıdakilerden hangisi söyler?
                                                           ALTIN BÜLBÜL
19)  Keloğlan, Ali Cengiz oyunlarını kaç günde öğrenir?
                                          KELOĞLAN İLE İHTİYAR
20) "Üstündeki Köse, fena adamdır. Beni her zaman aç bırakırdı."
Köse nasıl ölür?
                                                                İHTİYAR KUŞ
21) Ayşe, kendi geçimini sağlamak için yaptığı sahtekârlıkların ardından aşağıdakilerden hangisiyle konuşur?
                                                           ETME, BULMA…
22) "Türk Masalları" kitabında kaç masal bulunmaktadır?
23) Aşağıdakilerden hangisi Çoban Ali'nin rüyasında gördüklerinden biri değildir?
                                                                   ÇOBAN ALİ
24)  ''Az gitmiş, uz gitmiş… Konarak, göçerek, tam bir güz gitmiş. Bir de arkasına dönüp bakmış ki, daha arpa boyu kadar bir yol gitmiş. Tekrar yola koyulmuş. Gide gide yorulmuş. Bir su başında attan inmiş. Yüzünü yıkarken karşısına o sihirli tavşan çıkmış. Tavşan buna da altın kuşun nerede bulunacağını söylemiş. Hanları tarif etmiş.''                                                                                                   Yukarıdaki metinde bulunmayan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
25) En küçük şehzade, ejderhanın alıp getirmesini istediği sihirli çalgıyı ararken yolda birbirleriyle kavga eden iki çocuğa rastlar.
Bu kavganın sebebi aşağıdaklerden hangisidir?
                                                               KIRK KARDEŞ