1)  ''Delikanlı, hiç korkmadan atını deve doğru kamçılamış. At, sekiz canlı devin üzerine yıldırım gibi giderken, oğlan, kargısını kaldırıp öyle bir savurmuş ki, kargı, koca devin kafasının tam orta yerine saplanmış. Dev, kafasından oluk gibi kan fışkırırken, yeri göğü gümbür gümbür inleterek bağırıyor, oğlanı ele geçirmek için sağa sola saldırıyormuş. ''                                                                      Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                     
2) "Nur topu gibi bir çocuk yatıyormuş. Yüzüne güneş vurmuş, alnından, yanaklarından boncuk gibi terler sızıyormuş. Bu yüzden ağlıyormuş."     Yukarıdaki metinde kendisine benzetilen kavramlar hangileridir?
3) Aşağıdakilerden hangisi Avcıoğlu'nun, padişahın kızını almaya giderken yanına aldığı üç arkadaşın özelliklerinden biri değildir?
                                                                  AVCIOĞLU
4) "Bir gün Keloğlanlara bir kocakarı misafir gelmiş. Gece herkes yattıktan sonra yukarı çıkmış, kutuyu almış, kaçmış."
Keloğlan'ın sihirli kutusunu bulup getirenler aşağıdakilerden hangisidir?
                                                  ODUNCU KELOĞLAN
5) "Kız sevinçle çiçeği alarak başına takmış. Fakat o ne?"
  Kız çiçeği saçına takınca ne olur?
                                                                   YEŞİL KUŞ                                                                          
6) Aşağıdakilerden hangisi Türk masallarında işlenen konulardan biri değildir?
7) Peri kızının yüzünden en büyük ablanın başına aşağıdakilerden hangisi gelir?
                                                                      PERİ KIZI
8) "Avcıların başı, oğlanın inci dişlerine, ipek saçlarına hayranmış"
Yukarıdaki cümlede benzeyen unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?
9) Padişahın küçük oğlunun bin bir güçlükle Kafdağı'ndan alıp getirdiği altın bülbül nereye konur?
                                                           ALTIN BÜLBÜL
10) Sultan'dan öç almak isteyen Kırk Harami'nin adı aşağıdakilerden hangisidir?
                                                       KIRK HARAMİLER
11) Babası öldükten sonra annesine iyi bakmak isteyen Memiş hangi işle uğraşır?
                                                           İBİŞ İLE MEMİŞ
12) Ateş ile Alev, Acar'ın sıkıntıda olduğunu nasıl anlarlar?
                                               KISMETİMİ ARIYORUM
13) "Üstündeki Köse, fena adamdır. Beni her zaman aç bırakırdı."
Köse nasıl ölür?
                                                                İHTİYAR KUŞ
14) "Kaplan Adam, artık bir padişah vekili olduğu için memleketin bütün işlerine bakıyor, her şeyi düşünmek zorunda kalıyormuş… Hele, içini daima burkan bir şey varmış ki, ondan kendini bir türlü kurtaramıyormuş."
Aşadakilerden hangisi Kaplan Adam'ın sıkıntısıdır?
                                                           KIRKINCI ODA
15)  ''Vakti zamanında çok iyilik sever bir padişah varmış. Fakirlere ramazanlarda yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Sarayın karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan da bal akıtır, herkesin duasını alırmış…''
Padişah, musluktan yılda kaç kez yağ ile bal akıtırmış?
                                                                    LİMON KIZ 
16)  ''Sizi ananız kesecek, demiş, eve dönüp sabunu, orağı alın, kaçın! ''
Annesinin onları keseceğini çocuklara kim söyler?
                                                                     ALA BALIK
17)  ''Güzel kız incili çadırdan çıkarak etrafına bakmış, kimseler yok. Başlamış ağlamaya… Ağlaya ağlaya servi annesine gitmiş:
-Kuzum servi anneciğim, canım servi anneciğim, demiş, bir kusur ettim. Beni affet, içeriye al!''
Annesi onu neden affetmemiş
?
                            ALTIN KOZALAKLI GÜMÜŞ SERVİ
18) Padişahın kırk oğlu,  nişanlılarının yanından evlerine dönerlerken bir çayırlıkta dinlenmeye karar verirler. Bütün şehzadeler geceyi uyuyarak geçirirken içlerinden en küçük olan şehzadenin gözüne uyku girmez.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
                                                            KIRK KARDEŞ
19) " Rüzgâroğlu, çocukları, anneleri biraz kendilerine gelir gibi olmuşlar. Artık bu memlekette kalmanın faydası olmadığını söyleyerek oradan uzaklaşmaya karar vermişler.Yayan yapıldak, çırılçıplak yola düşmüşler."
Aşağıdakilerden hangisi Rüzgâroğlu'nun  fakirleşmesinin sebebidir?
                                                                 RÜZGÂROĞLU
20) "Türk Masalları" kitabında kaç masal bulunmaktadır?
21) "Odaya girer girmez küçük sultanın sancıları artmış. Biraz sonra da nur topu gibi bir oğlan çocuğu doğurmuş."
Bu çocuğa verilen isim nedir?
                                                BAHTİYAR'LA HOPTİYAR
22) Pınarın başında beliren küçük ihtiyar, zorda kaldığında kullanması için Keloğlan'a aşağıdakilerden hangisini verir?
                                             KELOĞLAN İLE İHTİYAR
23) "Hiç üzülmeyin, demiş. Kötülük yapanın, Allah ayağına dolaştırır. Ben elbet bir kolayını bulup buradan çıkarım."                                                           Yukarıdaki metinde altı çizili cümlenin taşıdığı anlam hangi atasözünde yoktur?
24) Kırk odalı bir konakta kocası karısına anahtarları vererek onu yalnız bırakır. Yalnızlıktan canı sıkılan kadın odalardan birinde bulduğu bal mumlarından bir kadın heykeli yapar. Kadın her akşam konuşup dertleştiği bu heykele aşağıdaki isimlerden hangisini verir?
                                                                   KIRK ARAP
25) Kaplan Adam, Arap'ın canını almak için hangi dağa gider?
                                                                KIRKINCI ODA