1) "Göğsümde kalbim, bir küçük kuş gibi çırpınmaya başladı; selamsız sabahsız, deli gibi üzerine yürüdüm."                                                                                     Yukarıdaki cümlede kullanılan edebî sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?
2) Romandaki olaylar, aşağıdaki şehirlerin hangisinde geçmektedir?
3) "Hava güneşli olacaktı besbelli. Sonbahar gelmişti: her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?
4) Knut Hamsun'un yaptığı işler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
5) "Ayaklarım beni belediye binasına doğru sürükledi, oradan aşağıya limana vurdum, demiryolu rıhtımında bir kanapeye oturdum."
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
6) "Yerimde kaldım, kayar gibi giden, gitgide içeri çöküyormuş gibi görünen sırtına baktım." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
7) "Rüzgâr şiddetli esse aşağıdaki kitaplar da açık kalmışsa döşemeden yukarı, duvarlarından içeri türlü türlü, acayip ıslıklar üfürüyor, kapı altındaki … gazetesinde karış karış yırtıklar peyda oluyordu."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8) "Tam on dakika, ihtiyar ve topal adam oldu önüm sıra yürüyen. Elinde bir paket vardı, bütün vücuduyla yürüyor, hızlı gidebilmek için olanca gücünü kullanıyordu. Harcadığı enerjiden ötürü soluduğunu duydum. Paketini taşıyabileceğim aklına geldi. Daha sonra Greansen caddesinde Hans Pauli'ye rastladım, selam verip uçar gibi uzaklaştı."
Roman kahramanını gören ihtiyarın, uzaklaşmasının sebebi nedir?
9) "Açlık" romanının sonunda kahramanın başına ne gelmiştir?
10) "Yataktan fırlayıp karyolanın arkasındaki masada duran kâğıda kaleme sarıldım. İçimde bir damar kopmuştu sanki…"                   Yukarıdaki cümleleri takip eden cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir?
11) "Ufak ve zararlı bir sürü hayvan içime dolmuş, beni oyup boşaltmıştı."                                                                                            Yazar bu cümlede kendisindeki hangi özelliğe vurgu yapmak istemiştir?
12) Roman kahramanının, ödünç para alabileceğini düşündüğü Hans Pauli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
13) "Hücrenin çevresini az çok seçebileceğim kadar aydınlanmıştı ortalık; az sonra kapıdaki tokmağı gördüm."                               Roman kahramanının,  "hücre" diye bahsettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
14) "Dünden beri Drammen'de ağzıma lokma girmedi, dedi adam. Meteliğim yok, bir iş de bulamadım henüz.
-İşçi misiniz?
-Evet, iğneciyim.
-Ne?
-İğneci. Ama kunduracılık da gelir elimden.
-O zaman iş değişir, dedim. Az bekleyin burada. Biraz para bulabilirim size, üç beş kuruş."
Roman kahramanı, dilenciye para vermek için ne yapar?
15) "Arkalarından yetiştim, yanlarından geçtim, sonra ansızın geri dönüp yakından görmek için deminki kadınla yüz yüze geldim. Durup gözlerine diktim gözlerimi. Hemen oracıkta evvelce hiç duymadığım bir isim uydurdum kafamda; ahenkli, titreşimli bir isim…"                                                                                  Roman kahramanının uydurduğu bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
16) "Ben, seni yirmi yazdır bekliyorum, aylı gecelerde seslendim sana; sen üzgün olduğun zamanlar ben ağladım burada ve sen uykulara dalınca ben tatlı rüyalar üfledim uykuna."
Yukarıdaki paragrafta hangi aktarma çeşidi vardır?
17) "Daha sonra adama Happolati'nin kızı Ylajali'den bahsettim."                Cümlede bahsi geçen "Happolati" kimdir?
18) "Dikkatimden hiçbir şey kaçmıyordu, açık ve uyanıktı zihnim; her şey dört yanıma ansızın keskin bir ışık yayılmış gibi, parıltılı bir durulukla üzerime boşalıyordu."
Paragrafta aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
19) "Önce battaniyeye, sonra yüzüme baktı. Battaniyeyi alırken bana öyle geldi ki küçümser gibi omuzlarını kıpırdattı. Onuruma dokundu bu benim. 'Hey, biraz daha dikkatli olun!' dedim yüksek sesle. 'İçinde çok değerli iki vazo var, paket … gidecek."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20) Knut Hamsun'un on sekiz yaşında yazdığı ve bir gezginci tarafından bastırılan ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?
21) Aşağıdakilerden hangisi roman kahramanlarından biridir?
22) "Adını daha çocukluk çağlarımda duyduğum, gazetesi o yıllardan bu yana bende pek büyük etkiler bırakmış bu adamı şimdi yakından görüyordum. Saçları kıvırcıktı, güzel, kahverengi gözleri biraz huzursuz. Zaman zaman burnundan soluyordu. İskoçyalı bir rahip, sözleri düştükleri yerde her zaman kanlı kabartılar oluşturan bu tehlikeli yazardan daha kendi hâlinde olamazdı."                                   
Yukarıdaki paragrafın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
23) "Güneş ve sessizlik; nefis ve aydınlık bir gün. Kar kalkmıştı; her taraf hayatla kaynaşıyordu sevinç ve neşeli yüzler, gülüşler, gülümseyişler. Havuz fıskiyelerinden su demetleri, güneşten altın, mavi gökten mavi kemerler kurarak yükseliyorlardı."                                                                                        Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
24) "İlhamın ardı arası kesilmiyor, konuyla dolu yazdığım her sözcük, kendiliğinden doğuyordu." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
25) "Vallahi billahi pintiliğin bu derecesini işitmemiştim. Dedim. Bir krona ihtiyacın var diye, sen koş git adama, gözlerini oymaya kalk neredeyse…"                                                                                          Roman kahramanı, bu sözleri kime söylemektedir?