1) " Vay canına, bak hele! Yeni bir sözcük bulduğum kuruntusuna kapılıyorum. Yatakta doğruldum. Sözlükte bu sözcük yok henüz! Dedim."                                                                                   Bulunan bu kelime aşağıdakilerden hangisidir?
2) "Önümde açık, başka yollar yok muydu; bir de onları deneyecektim, daha çok çaba harcayacak, vaktimi buna ayırarak bıkıp usanmadan kapı kapı dolaşacaktım. Bir … dükkânı işleten Cisler vardı örneğin, ona henüz hiç gitmemiştim! Bir çaresi bulunurdu elbet. Hem yürüyor hem konuşuyordum."
Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3) Aşağıdakilerden hangisi Knut Hamsun'un eserlerinden değildir?
4) Knut Hamsun'un on sekiz yaşında yazdığı ve bir gezginci tarafından bastırılan ilk romanı aşağıdakilerden hangisidir?
5) "Hava güneşli olacaktı besbelli. Sonbahar gelmişti: her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim."
Yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatı vardır?
6) "Kendimi sokakta bulup da yeni bir açlık nöbeti hissedince tek kron istemeden bürodan ayrılmış olmama pişmanlık duymadım bile. Cebimden öteki … çıkardım, ağzıma aldım, faydasını da gördüm tekrar."
Romana göre, paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
7) "Birden acayip bir baş dönmesine tutuldum; yürüdüm, aldırmamak istedim fakat çoğaldıkça çoğaldı; sonunda bir merdiven basamağına oturmak zorunda kaldım."                                                                Roman kahramanının yaşadığı bu durumun sebebi nedir?
8) "Bir iki dakika sonra, polis yaklaştı; demir topuklarını kaldırımda takırdatarak sağına soluna bakınarak geliyordu. Acele etmiyordu, önünde bütün bir gece vardı nasıl olsa. Fişeği görmemişti; ta yanına geldi, ondan sonra gördü. Birden durdu, bakmaya başladı. Yerde duran beyaz cisim değerli bir şeye benziyordu; bir miktar para mıydı yoksa?"                                                                  
Paragrafta bahsedilen fişekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
9) "Sabah saatlerinde yağmış yağmurdan, pırıl pırıldı sokaklar, gökyüzü şehrin üzerine abanmıştı."                                           
Altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
10) "Yerimde kaldım, kayar gibi giden, gitgide içeri çöküyormuş gibi görünen sırtına baktım." cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
11) "Açlık" romanının parçaları ilk olarak hangi dergide yayınlanmıştır?
12) "İnsan deli olmasa bile biraz duyarlı bir kalbe sahip olabilir pekala. Öyleleri vardır ki ufak tefek şeyler onları yaşatır da sert bir söz onları öldürür. Ben öyleyim işte. Sorun şu: Yoksulluğun bendeki bazı özellikleri o derece keskinleştirmiştir ki bunlar benim başıma âdeta dert açar, evet, ne çare, böyle bu! Ama faydaları da vardır bunun, bazı hâllerde bunların bana yardımları dokunur."
Paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
13) "Öğrenciler korusundan doğru rüzgâr, kulağıma müzik sesleri getiriyordu; saat ikiyi geçiyordu şu hâlde. Kâğıtlarımı çıkardım, biraz bir şeyler yazayım, diyordum, cebimden berber karnesi düştü. Açıp içindeki yaprakları saydım, altı yaprak vardı daha. Çok şükür dedim..."
Roman kahramanının şükretmesinin sebebi nedir?
14) "İlhamın ardı arası kesilmiyor, konuyla dolu yazdığım her sözcük, kendiliğinden doğuyordu." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
15) "Kesik kesik konuşuyor, bana bu darbeleri küçük aralıklarla indiriyor, beni kasdettiğini kafama iyice sokmak için uzattıkça uzatıyordu. Sakin ol! dedim kendi kendime. Sen, yalnız sakin ol! Henüz gitmemi emretmedi, kesin olarak açıkça söylemedi. Onuru bırak! Tıka kulaklarını! "                                                          Roman kahramanının içinde bulunduğu durumu en iyi açıklayabilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
16) "Evet ama ne yapacağım? dedim sonunda. Ayağımı yere vurarak birkaç kere tekrarladım: Ne yapacağım! Yanımdan bir bey geçiyordu, gülümseyerek hatırlattı:
-Gidip bir odaya kapattırın kendinizi. Ardından baktım. Ünlü kadın hastalıkları doktorlarından biriydi bu, ... dedikleri."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
17) "Tüccarın adresini aldım, bu işe girebileyim diye için için Allah'a dua ettim." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
18) "Bir köşede üst üste konmuş iki bavul duruyordu; uzun duvar kenarında eski ve boyasız bir kerevet…"                                    "Kerevet" kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
19) "Merdivende bir kadıncağıza rastladım, elinde bir valiz vardı. Öyle çalımlıydı ki bana yol vermek için korkup kenara çekildi. Elim kendiliğinden cebime gitti, bir şey vermek istedim. Cebimin boş olduğunu görünce boyun eğdim, başım önümde geçip gittim yanından."
Paragrafın anlatımda hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
20) "Rengini attığı belli olmasın, yenice görünsün diye, pantolonumun parlayan diz kapaklarına birkaç damla su serptim. Bu işi tamamlayınca, her zamanki gibi kâğıdı kalemi cebime koyup dışarı çıktım. Ev sahibimin dikkatini çekmemek için merdivenlerden sessiz yavaş indim."                                                           Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi anlatım türü kullanılmıştır?
21) "Daha sonra adama Happolati'nin kızı Ylajali'den bahsettim."                Cümlede bahsi geçen "Happolati" kimdir?
22) "Yoksa omuzlarım mı yoktu bir devin omuzları gibi; iki kuvvetli kolum mu yoktu çalışmak için? Günlük ekmeğimi kazanmak için, Möller caddesinde odun yarıcılık bile aramamış mıydım?"                                                                              Yukarıdaki paragrafta hangi edebî sanatlar kullanılmıştır?
23) "Bu öyle yüce bir işaret değilmiş, diye düşündüm, acı acı gülümsedim." cümlesinde hangi aktarma çeşidi vardır?
24) "Kendimi yıllarca yukarda tutmuş, en zor saatlerde bile dik duruşumu elden bırakmamış, şimdiyse birdenbire hoyrat bir dilenciliğe düşüvermiştim. Bu tek gün, bendeki olanca düşünceyi kabalaştırmış, ruhumu yüzsüzlükle kirletmişti. En aşağılık satıcılar önünde küçülmeyi, karşılarında ağlayıp sızlamayı bile göze almıştım. Peki neye yaramıştı? Ağzıma atmaya bir lokma ekmek bulabilmiş miydim?"                                                                      Yukarıdaki paragraftan yola çıkarak roman kahramanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
25) "Öğrenciler korusundan doğru rüzgâr, kulağıma müzik sesleri getiriyordu; saat ikiyi geçiyordu şu hâlde. Kâğıtlarımı çıkardım, biraz bir şeyler yazayım, diyordum, cebimden berber karnesi düştü. Açıp içindeki yaprakları saydım, altı yaprak vardı daha. Çok şükür dedim..."
Roman kahramanının şükretmesinin sebebi nedir?