1) Roman kahramanının, 3-4 gündür aç olmasına rağmen, kaldığı belediye odasında sabah yemeği almamasının sebebi nedir?
2) "İşte ilk namussuzluğu, yanında önceki numaralarımın devede kulak kaldığı ilk hırsızlığı yapmıştım, küçük ama aslında çok büyük ilk hadisemdi bu…"                                                     
Roman kahramanının kastettiği olay aşağıdakilerden hangisidir?
3) Aşağıdakilerden hangisi roman kahramanlarından biridir?
4) Romandaki olaylar, aşağıdaki şehirlerin hangisinde geçmektedir?
5) "Varımı, yoğumu saydım yeniden: Bir yarım çakı, bir demet anahtar fakat tek metelik yok. Birden elimi cebime attım; kâğıtlarımı çıkardım yine. Mekanik bir hareket, bilinçsiz bir sinir deprenişiydi bu. Temiz, yazısız bir kâğıt aldım ve -Allah bilir, bu fikrin nerden estiğini- silindir biçimi bir külah yaptım."
Roman kahramanı, külahı ne yapar?
6) "Oturduğum yerde uzun zaman, belki tam bir saat, bu hayalle oyalandım. Kısa boylu, yaşlı bir adam geldi, kanapemin öbür başına oturdu; yerleşirken tekrar tekrar derinden nefes aldı: 'Ya, ya, ya, ya, işte böyle! dedi. Bir rüzgâr esti, ayakkabıları oluruna bıraktım; daha demin yaşadığım karışık ruh hâli, bana çok uzaklarda kalmış bir zamana ait göründü."
Paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7) "Ayaklarım beni belediye binasına doğru sürükledi, oradan aşağıya limana vurdum, demiryolu rıhtımında bir kanapeye oturdum."
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
8) "Tavan arasında uyanık yatıyordum, alt katta bir saatin altıyı vurduğunu duydum." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
9) Knut Hamsun, epik konularda kimden etkilenmiştir?
10) "Sonbahar gelmiş, her şeyi uyuşturmaya başlamıştı. Sinekler, böcekler ilk darbeyi yemişlerdi. Ağaçlarda, toprakta dayatan hayatın sesi duyuluyor; ölmemek için tedirgin çabalayışlar, hışırtılar, uğultular duyuluyordu."
Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?
11) "Belimi biraz doğrultsam, artık hiç kimseye battaniye borçlu olmak istemezdim."                                                              
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu ile aynı anlama gelen bir ifade bulunmaktadır?
12) "Bir konuşma zemini hazırlamak üzere, ceplerimi karıştırıp adama verebileceğim bir şey aradım."                                                        
Altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
13) "Vakit geçiyordu. Sokakta ayak sesleri, at araba gürültüsü duydum. Ahırdan atlarla konuşan … sesi geliyordu."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
14) "Yoksul aydın, zengin aydından çok daha kuvvetli görür. Yoksul, her sözcüğü kuşkuyla dinler; attığı her adım, onun düşünce ve duygularına böylece bir görev, bir iş yüklemiş olur. Onun kulağı deliktir, duygusu ince; o tecrübelidir, ruhu yanık yaralarıyla doludur..."                                                                              Yoksul aydının üstünlükleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
15) "Ekmekçi dükkânının önünden geçtim, deminki ekmek yerinde duruyordu. Sonunda, yorgunluktan yarı ölü, Bernt Anker caddesini buldum. Kapı açıktı, zorla merdivenleri tırmanıp yukarıya çatı arasına çıktım.Ne hâlde olduğumu anlatınca benim bu küçük ricamı geri çevirmezdi kuşkusuz, Hans Pauli öyle iyi kalpliydi ki ben bunu her zaman söylemişimdir. Kapıda kartını buldum."
Hans Pauli'nin kapısının üzerinde bulunan bu kartta ne yazmaktadır?
16) Aşağıdakilerden hangisi roman kahramanlarından biri değildir?
17) "İlhamın ardı arası kesilmiyor, konuyla dolu yazdığım her sözcük, kendiliğinden doğuyordu." cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
18) "Ben giderken elini miğferine götürüp selam verdi. Gösterdiği yakınlık bana pek dokunmuştu; param yok, tutup ona beş kron veremedim, diye ağladım."                                                                                    Bu düşünceler roman kahramanının hangi özelliğini  göstermektedir?
19) "Açlık" romanının kahramanı ne iş yapmaktadır?
20) "Arkalarından yetiştim, yanlarından geçtim, sonra ansızın geri dönüp yakından görmek için deminki kadınla yüz yüze geldim. Durup gözlerine diktim gözlerimi. Hemen oracıkta evvelce hiç duymadığım bir isim uydurdum kafamda; ahenkli, titreşimli bir isim…"                                                                                  Roman kahramanının uydurduğu bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
21) Roman kahramanının, ödünç para alabileceğini düşündüğü Hans Pauli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
22) "Rüzgâr şiddetli esse aşağıdaki kitaplar da açık kalmışsa döşemeden yukarı, duvarlarından içeri türlü türlü, acayip ıslıklar üfürüyor, kapı altındaki … gazetesinde karış karış yırtıklar peyda oluyordu."
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
23) Knut Hamsun nerede doğmuştur?
24) "Evet ama ne yapacağım? dedim sonunda. Ayağımı yere vurarak birkaç kere tekrarladım: Ne yapacağım! Yanımdan bir bey geçiyordu, gülümseyerek hatırlattı:
-Gidip bir odaya kapattırın kendinizi. Ardından baktım. Ünlü kadın hastalıkları doktorlarından biriydi bu, ... dedikleri."
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
25) "Bu sözüm cevapsız kaldı, gitmek düştü bana. Bu kadar zaman zarfında Makas, bir kerecik olsun bakmamıştı yüzüme. Beni sesimden tanımıştı."
Paragrafta kendisinden söz edilen 'Makas' kimdir?