1) Hakkı Reis'in Mahmut'u gemisine almak için koştuğu şart nedir?
2) Hakkı Reis hangi özelliğiyle bilinir?
3) Kötü haberi aldıktan sonra Mahmut'un en büyük sorumluluğu ne olur?
4) Mahmut'un bir vapurda, kısa bir süre ateşçi olarak çalıştığı yer neresidir?
5) Mahmut memlekete döndükten sonra ilk olarak ne yapar?
6) Fatma'nın lakabı nedir?
7) "Mahmut'un durumuna en çok üzülenlerin başında ………" cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
8)  Kirpi Halil ayakkabıcılıktan önce neyle uğraşmıştır?
9)  "Yaşar Reis kırmızı saplı denizci bıçağını çıkararak, sanki onu hortumun ta ciğerine saplıyormuş gibi, kâğıdı pruva direğine sapladı." (s.91) cümlesinde geçen "pruva" nedir?
10) Mahmut, denizin acımasız yüzüyle karşılaşıp maddi sıkıntılarla boğuşmaya başladıktan sonra neyin hayalini kurmaya başlar?
11) Mahmut, Aliş'le nerede karşılaşır?
12) Bakkal Fehmi'nin Süleyman Kaptan'da fark ettiği değişiklik nedir?
13) Çeşme başında oynayan Mahmut'a amcasının verdiği söz nedir?
14) Babası Mahmut'u kimin yanına çırak verir?
15) Aşağıdakilerden hangisi, Mahmut'un babasını anlatan cümlelerden biri olamaz?
16) Mahmut'un ailesi geçimini nereden sağlar?
17) Roman kahramanlarının yaşadığı yer neredir?
18) "Serdümenimiz Adem Reis kahvelerin birinde Aliş'e rastgelmiş. Büyücek bir kayıkla Preveze'ye gidiyormuş." (s.102) cümlesinde adı geçen "Preveze" bize tarihte ünlü bir olayı hatırlatır. Bu olay nedir?
19) "Gözünü budaktan sakınmaz bir adamdı. Eski püskü ve her yanı lumbarlarla yamalı bir kayığı vardı. Bir avuç balık tutmak için, fırtınanın kara bulut zemininin üzerinde bir beyaz mendil gibi sallanan yelkenini görenler 'Yine başının belasını arıyor.' derlerdi." Metinde anlatılan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?
20) Mahmut'a denizcilikle ilgili kitaplar veren kimdir?
21) Mahmut'un içindeki deniz özlemini yeniden uyandıran olay nedir?
22) Mahmut'un karısıyla birlikte yaşadığı köyün adı nedir?
23) Babasının Mahmut'u da yanında götürdüğü yer neresidir?
24) Kalafat Ahmet Usta Mahmut'a ne verir?
25) "Ayşe'nin babası ……………………………...." cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?