1) Halil Usta'nın Mahmut'a denizcilik dersleri verdiğini Süleyman Kaptan'a kim söyler?
2) Nusret Ağa'nın oğlu hangi hastalıktan ölür?
3) Mahmut, babasından gizli kimin gemisine yazılır?
4) Mahmut'un, ölmeden önce Kuşadası'nda gördüğü kişi  kimdir?
5) Mahmut'un okulla ilişkisi, aşağıdakilerden hangisiyle özetlenebilir?
6) Mahmut'un gemideyken aldığı hangi haber onun için ilk büyük  yıkımdır?
7) Mahmut, babası öldükten sonra ne yapar?
8) Mahmut,  ölen babasını en son nerede görmüştür?
9) Eser hangi türe benzer nitelikler taşır?
10)  Mahmut, çıkmaz sokaktaki çeşme başında oynarken yanına gelen kişi kimdir?
11) "Mahmut'un çırak olarak çalıştığı yer …………….." Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
12) Milas'ın, Mahmut'un hayatındaki önemi nedir?
13) "Kirpi Halil, Mahmut'un …...…………………………..."       cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
14) Kötü haberi aldıktan sonra Mahmut'un en büyük sorumluluğu ne olur?
15) Mahmut, çalıştığı dükkânda denizden ve denizcilik fikrinden niçin bir türlü uzaklaşamaz?
16) Mahmut'un ilk denizcilik öğretmeni kimdir?
17) Mahmut çalışmaya başladığı vapurda
kimle karşılaşır?
18) Romanda Mahmut için "ikinci büyük yıkım" biçiminde nitelenen olay nedir?
19) "Serdümenimiz Adem Reis kahvelerin birinde Aliş'e rastgelmiş. Büyücek bir kayıkla Preveze'ye gidiyormuş." (s.102) cümlesinde adı geçen "Preveze" bize tarihte ünlü bir olayı hatırlatır. Bu olay nedir?
20) Mahmut'un amcası kimdir?
21) "Denizinde de karasında da hayat insanın üzerine bin bir "musibet" yağdıran bir kazalar belalar yığılışıydı." (s. 201) cümlesinde geçen "musibet sözcüğünün anlamı nedir?
22) Deniz, Mahmut'u ilk ne zaman hayal kırıklığına uğratır?
23) "Loyid Triyestino romanda adı geçen ve Mahmut'un başvurduğu bir…………." metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
24) Denizciliği bırakıp bakkal olduğı için pişman olan kişi  kimdir?
25) Süleyman Kaptan neden oğlunu ayakkabıcı dükkânına çırak verir?