1) "Sali Adaları mavi bir buğu gibi denize uzanıyorlardı." (s.14) cümlesindeki anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir?
2) Süleyman Kaptan neden oğlunu ayakkabıcı dükkânına çırak verir?
3) "Ağaçlar serpilip serpilip, zerzevatlar ilk evlediğim yıl gibi güllük gülistanlık oldu." (s. 205) cümlesinde geçen "zerzevat" sözcüğünün anlamı nedir?
4) Aliş kimdir?
5) Romanda adı sıkça geçen "Kolomb"un ön adı nedir?
6) Mahmut'un ailesi geçimini nereden sağlar?
7) Mahmut için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8) Ayşe kimin kızıdır?
9) Mahmut'un uzun bir süre sonra karşılaştığı Fatma'ya ne olmuştur?
10) "Ayşe'nin babası ……………………………...." cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
11) Halil Usta denizciliği neden bırakmak zorunda kalır?
12) Mahmut'un çiftçilik yaparak yaşadığı köyün imamı kimdir?
13) "Ülen, gözlerini fal taşı gibi açmış dışarıya ne bakıyorsun?" (s.53) cümlesinde hangi anlam olayına yer verilmiştir?
14) Mahmut'la görüştükten sonra Fatma köyü neden terk eder?
15) Davut kimdir?
16) Süleyman Kaptan neden oğlunu ayakkabıcı dükkânına çırak verir?
17) Mahmut'un İstanbul'dayken bulduğu iş nedir?
18) Mahmut memlekete döndükten sonra ilk olarak ne yapar?
19) Mazlum kimdir?
20) Roman kahramanlarından Halit'in lakabı nedir?
21) "Evin bıçakla kesilecek kadar koyu sefaleti ve kasvetli havası beni boğuyordu." (s. 175) cümlesinde geçen "kasvetli" sözcüğünün anlamı nedir?
22) Aliş kimin oğludur?
23) Halikarnas Balıkçısı'nın aşağıdaki eserlerinden hangisi farklı türdedir?
24) Fatma, Mahmut'un denize çıkabilmesi için annesini nasıl ikna eder?
25) Mahmut ve karısı Bodrum'a niçin giderler?