1) Sara’nın evinin bulunduğu sokağın adı nedir?
2) “Nasıl, hoşunuza gitti mi? Bu vurgunu Titel vurdu.“   Yukarıda geçen “vurgun vurmak“ deyimi ne anlama gelir?
3) Adrien’i dilenmeye gittikleri Malmeteyn Emiri’nin evinde şaşırtan şey nedir? 
4) Lübnan, öykünün geçtiği dönemde hangi ülkenin egemenliğindedir?
5) Gittikçe daha iyi anlıyorum ki asıl kötülük …………………………….   Yukarıdaki cümle, romana göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
6) Yazarın gezdiği yerleri anlatırken takındığı tavır için aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
7)  Adrien’in Şam’da dolaşırken ilgisini çeken tabelada ne yazılıdır?
8) 61. Adrien: ”Evet ……. nin, o küçük maceracının bile hasretini duydum.” derken kimi özlemektedir?
9)  Adrien’e göre Şam’daki onurlu yaşamı nasıl başlar?
10) Adrien’e göre hüküm vermeden önce anlamaya çalışmak büyük bir gereksinimdir.   Bu cümleden yola çıkarak Adrien ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
11) Sara’nın, Adrien ve babasını Beyrut’a götürdükten sonra babasıyla ilgili planı nedir?
12)  Adrien ve Mihail gençliklerinin bir döneminde………..’nda çalışmışlardır. Burası ………...kıyısında bir yerdir. Parçadaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
13) Piyanist Bianchi kimdir?
14) Annesi Adrien’in nasıl bir çocuk olmasını arzular?
15) Musa Beyrut’tan ayrılırken nasıl bir ruh hâli içindedir?
16) Adrien “Ölüme meydan okuyanların mağrur ölümlerinden söz açmayın bana.” derken aslında ne anlatmak ister?
17) Adrien, aradan beş yıl geçtikten sonra  1911 yılının bir……… günü, Musa’nın anısıyla dolu ……… kentine altıncı kez gider.    Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
18) Aşağıdakilerden hangisi Mihail ile Adriyen’in Bebesko Oteli’nden ayrıldıktan sonra Mısır’a son kez gitmelerini geciktiren nedenlerden biri değildir?
19) 64. Adrien’e Şam’da hem ev hem de atölye olarak kullanabileceği bir yer bulan, onu evinde ağırlayan ve ona yeni bir iş kapısı açan kimdir?
20) Mihail, son gemi yolculuğuna çıkmadan önce Adrien’e hangi düşüncesinden söz eder?
21) “Laik ölüm, düşünen insanın en acı işkencesi ve cezasıdır. Mademki yaratılış, insanı yaşamın kısalığının bilincine vardırdı ve ona ölüm korkusunu verdi, ikinci ve sonsuz bir hayata iman, onun için dinsel olmaktan da çok bir zorunluluk oluyordu.”   Romana göre yukarıdaki alıntı aslında neyin kanıtıdır?
22) Kitabın anlatıcısı kimdir?
23) “Geliyoruz. İskenderiye ufukta apaçık beliriyor. Palmiyeleri, minareleri, düz damlı evleri görünüyor. Vapurda, kadın erkek züppeler şimdiden mantarlı şapkalarını başlarına geçirdiler. Ne maskaralık! Afrika güneşine karşı herkes gözüne bir gözlük geçirmiş. Sözde göz hastalıklarından da korkmuş.”   Yukarıdaki alıntıya göre Adrien, çevresindekilere karşı nasıl bir tutum içindedir?
24) Adrien’in Mısır’a gerçekleştirdiği yolculuklar, hangi olayla sona erer?
25) Bu eser hangi gelenek içine dâhil edilebilir?