1) Musa ile Ardiyen, Gazir’de dinlenmek için kime giderler?
2) Bir gün şık kıyafetler içinde çıkagelen Sara, Adrien ve Musa’ya ne önerir?
3)  Adrien’in Şam’da dolaşırken ilgisini çeken tabelada ne yazılıdır?
4) Sara Titel’e neden kızar ve onu neden uyarır?
5) Mısır mabetlerini ve palmiyelerini yukarıdan daha güzel görebilmek için Adrien’in yerinde olmak istediği kuş, hangisidir?
6) “……… gibi yüzüm güneşe ve Akdeniz’e dönük olarak hayatımı serbestçe kazanabilsem ne olurdu.”   Adrien’in imrendiği ve yerinde olmak istediği kişi kimdir?
7) “Adrien ve Musa’nın ziyarete gittikleri Emir; ……………. bir adamdır.” cümlesindeki boşluk, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
8) “Hayat, tanrısal bir dolandırıcılıktan başka bir şey değilmiş.” diyen Adriyen’in o an içinde bulunduğu ruh hâli, aşağıdakilerden hangisidir?
9) Başkahraman Adrien ve arkadaşı Mihail, nerede çalışmaktadır?
10) “Sara’nın barı ve hâ limizin ne olacağı hakkında henüz bir bildiğim yok, ama İskenderiye’de geçirdiğim daha bu ilk saatlerden itibaren şunu biliyorum ki Mısır çok …….. bir ülke.   Parçadaki boşluk, romana göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?  
11) Kitapta geçen “Yuvarlanan taş yosun tutmaz.” atasözü ile aynı anlamı içeren atasözü hangisi olabilir?
12) İşsiz kaldıkları zaman Musa neye karar verir?
13) Kitaba göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
14) “Üstünde hiçbir zaman bir mecitten fazla bulundurma!” cümlesindeki “mecit” nedir?
15) Sara’nın tek isteği nedir?
16) “Kahire’den ayrılışı Mihal’i hiç üzmedi. Bu ayrılığın zorunluluğu olduğunu ona anlatmakta zerre kadar güçlük çekmedim. Bu ayrılık, onun işine geldi. Oysa benim için…………………………”   Bu paragraf, romana göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
17) Musa’ya Titel’e olan nefretini unutturan ve onu sevgiyle kucaklamasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
18) “Laik ölüm, düşünen insanın en acı işkencesi ve cezasıdır. Mademki yaratılış, insanı yaşamın kısalığının bilincine vardırdı ve ona ölüm korkusunu verdi, ikinci ve sonsuz bir hayata iman, onun için dinsel olmaktan da çok bir zorunluluk oluyordu.”   Romana göre yukarıdaki alıntı aslında neyin kanıtıdır?
19) Annesi Adrien’in nasıl bir çocuk olmasını arzular?
20) Musa’ya gelen mektupta ne yazılıdır?
21) “Dostlarıma bakılırsa ben bir yazar olarak yaratılmışım, yalnız makalelerle kalmayarak daha başka şeyler de yazmamı istiyorlar. İyi ama, bir şeyler bulup uydurmasını bilmeden insan yazar olabilir mi? Bende işte böyleyim. Hiç değilse ana hatlarını yaşamış olmadığım bir macera hayal etmek elimden gelmez.”   Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
22) Metinde geçen “Kudüs’te akrabaları varmış.” deyiminin anlamı nedir?
23) Musa Titel’i ilk gördüğünde nasıl bir tavır sergiler?  
24) Aşağıdakilerden hangisi Mihail ile Adriyen’in Bebesko Oteli’nden ayrıldıktan sonra Mısır’a son kez gitmelerini geciktiren nedenlerden biri değildir?
25) Adrien’e “Akdeniz! Artık seni sevmiyormuş.” dedirten olay nedir?