1) Adrien’in Mısır’da buluşacağı arkadaşının adı nedir?
2) “Panait İstrati tüm eserlerini anadili olan Rumence ile değil, ..…… olarak yazmıştır.” Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
3) “……… gibi yüzüm güneşe ve Akdeniz’e dönük olarak hayatımı serbestçe kazanabilsem ne olurdu.”   Adrien’in imrendiği ve yerinde olmak istediği kişi kimdir?
4) “Kahire’den ayrılışı Mihal’i hiç üzmedi. Bu ayrılığın zorunluluğu olduğunu ona anlatmakta zerre kadar güçlük çekmedim. Bu ayrılık, onun işine geldi. Oysa benim için…………………………”   Bu paragraf, romana göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
5) Adrien’in “Sultanların Payitahtı” diye tanımladığı kent, neresidir?
6) Musa’nın Mısır’daki kızının adı nedir?
7) Lübnan, öykünün geçtiği dönemde hangi ülkenin egemenliğindedir?
8) Simon’ın Adrien’e yardım etmesinin sebebi nedir?
9) Sara’nın asıl isteği nedir?
10) Hamlet’in yazarı kimdir?
11) Annesi Adrien’in nasıl bir çocuk olmasını arzular?
12) Adrien, Mısır’a gitmek amacıyla hangi tarihte yurdundan ayrılır?
13) Musa gittikten sonra Adrien’in gittiği şehir hangisidir?
14) Adrien, Musa Beyrut’tan ayrıldıktan sonra nereye gider ve kendini burada nasıl tanımlar?
15) Musa’ya gelen mektupta ne yazılıdır?
16) Bay Falconi’nin asıl amacı nedir?
17) ”Gökten düşen iki güvercin gibi, bir gün apansız çıkageldiler. Tabii tüyleri yolunmuş iki güvercin! Cılız, aç ve kılıkça perişan bir haldeler.”      Yukarıda sözü edilen iki kişi kimdir?
18) Adrien’e “Akdeniz! Artık seni sevmiyormuş.” dedirten olay nedir?
19) "Yolculuğun son gecesi. Ama ne gece! Köylerde halkın bir ateş etrafına halkalanarak taze mısır kızarttığı ve ağustos böceklerini dinlediği bizim orta yaz gecelerimizin bir eşi.”   Yukarıdaki alıntıdan yola çıkarak kitabın nasıl bir anlatım tekniği olduğu söylenebilir?
20) Başkahraman Adrien ve arkadaşı Mihail, nerede çalışmaktadır?
21) Sara’nın sevgilisi Titel’in asıl mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
22) Adrien’in sosyalist parti içinde kültürüyle olsun konuşmasıyla olsun kendinden üstün gördüğü kişi kimdir?
23) “Musa’nın Kahire’de olduğunu öğrendim. Kendisine haber vereyim ki, iki yüz Türk liralık bir boya işini üzerime aldım. Bu işte benim ortağım olmak istiyorsa derhal Beyrut’a hareket etsin.Ve orada kabartma taklidi işinde ehliyetli bir işçi biliyorsa onu da getirsin.”   Musa ve Adrien,  beklenmedik bir zamanda gelen mektuptaki iş teklifini nasıl değerlendirir?
24) Musa’ya Titel’e olan nefretini unutturan ve onu sevgiyle kucaklamasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
25) Romanın ana hikâyesi nedir?