1) Gazir’ de oldukları sırada Adrien’e annesinden ve Musa’ya ailesinden olmak üzere iki mektup gelir. Adrien’ e gelen mektup…………………….  Musa’ya gelen mektup ise ……………………….. dır.     Kitaba göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
2) Gemide o soğukta yolcuların gazete okuyarak rahatça oturmaları ile tayfaların soğuğa inat sağa sola koşturmaları arasındaki tezadı görünce Adrien’in dile getirdiği düşünce nedir?
3) Panait İstrati’nin romanlarında gezdiği ülkelerin değil, tanıdığı insanların ön plana çıkmasının sebebi ne olabilir?
4) “Benim gözümde ……………, yeryüzünün nabzını duymuş ve kaydetmiş olduğum, denizyollarımın büyük kavşağı olarak kalacaktır.”   Yukarıdaki boşluğa, romana göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
5) Kitaba göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
6) Lübnan, öykünün geçtiği dönemde hangi ülkenin egemenliğindedir?
7) Adrien’in sosyalist parti içinde kültürüyle olsun konuşmasıyla olsun kendinden üstün gördüğü kişi kimdir?
8) Sara Titel’e neden kızar ve onu neden uyarır?
9) Temenna nedir?
10) Adrien’in romanda anlatılan serüveni, onun adına atılmış nasıl bir adımdır?
11) Arabası denizden az yüksekte bir bayırın üzerinde kurulmuş güzel bir kır evinin önünde durdu. Şişman bir kadın ve altı ile sekiz yaş arasında iki çocuk, bizi sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. Dinlenmemiz için koşuştular……………………   Bu parçada hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır?
12) “Gemi yolculuğu sırasında Adrien şöyle düşünür: “Bugün dünyanın hemen her yanında egemen olan ve azınlığın mutluluğu için tek koşul olan  korkunç  ……….. ortasında görkemli bir yaşamın mutluluğunu aklım almıyor.   Bu parçadaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?
13) Aşağıdakilerden hangisi yazarın romanında yer verdiği kültürel öğelerdendir?
14) “Hayat, tanrısal bir dolandırıcılıktan başka bir şey değilmiş.” diyen Adriyen’in o an içinde bulunduğu ruh hâli, aşağıdakilerden hangisidir?
15) Söz konusu romanı Türkçe’ye çeviren kimdir?
16) Adriyen’in Sosyalist Parti içinde sadece Kosti Aloman’ı sevmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
17) Musa’nın kaç çocuğu vardır?
18) 61. Adrien: ”Evet ……. nin, o küçük maceracının bile hasretini duydum.” derken kimi özlemektedir?
19) ”Gökten düşen iki güvercin gibi, bir gün apansız çıkageldiler. Tabii tüyleri yolunmuş iki güvercin! Cılız, aç ve kılıkça perişan bir haldeler.”      Yukarıda sözü edilen iki kişi kimdir?
20) Adrien’i dilenmeye gittikleri Malmeteyn Emiri’nin evinde şaşırtan şey nedir? 
21) “Dostlarıma bakılırsa ben bir yazar olarak yaratılmışım, yalnız makalelerle kalmayarak daha başka şeyler de yazmamı istiyorlar. İyi ama, bir şeyler bulup uydurmasını bilmeden insan yazar olabilir mi? Bende işte böyleyim. Hiç değilse ana hatlarını yaşamış olmadığım bir macera hayal etmek elimden gelmez.”   Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
22) Sara’nın evinin bulunduğu sokağın adı nedir?
23) Adrien’in, “hayattaki adaletsizlik” düşüncesini ortaya çıkaran sebep nedir?
24) Gezilen Akdeniz ülkelerinde görülen insanlarda, özellikle yardımcı kahramanlarda (Salomon, Mihail, Titel, Sara gibi) hâkim olan ortak özellik hangisi olabilir?
25) Kitapta geçen “Yuvarlanan taş yosun tutmaz.” atasözü ile aynı anlamı içeren atasözü hangisi olabilir?