1) “Adrien ve Musa’nın ziyarete gittikleri Emir; ……………. bir adamdır.” cümlesindeki boşluk, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
2)  Adrien’le Musa, kimin çağrısı üzerine Burula gider?
3) Lübnan, öykünün geçtiği dönemde hangi ülkenin egemenliğindedir?
4) “Doğru, İngilizler, böyle işlerde şakaya gelmezler. Kıllarını kıpırdatmadan insanı mahvederler.”   Yukarıdaki alıntı, neyin kanıtıdır?
5) Gazir’ de oldukları sırada Adrien’e annesinden ve Musa’ya ailesinden olmak üzere iki mektup gelir. Adrien’ e gelen mektup…………………….  Musa’ya gelen mektup ise ……………………….. dır.     Kitaba göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
6) “Kahire’den ayrılışı Mihal’i hiç üzmedi. Bu ayrılığın zorunluluğu olduğunu ona anlatmakta zerre kadar güçlük çekmedim. Bu ayrılık, onun işine geldi. Oysa benim için…………………………”   Bu paragraf, romana göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
7) “Taraçada dertli yüzlerimizi güneşe çeviriyoruz; o bizi okşuyor ve bize diyor ki: Evet, beni çok sevin, nasıl olsa bugün sevecek başka bir şeyiniz yok.”
Bu parçada hangi edebî sanattan yararlanılmıştır?
8) Adrien’e göre hüküm vermeden önce anlamaya çalışmak büyük bir gereksinimdir.   Bu cümleden yola çıkarak Adrien ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
9) “Varsın fabrikaların ve tarlaların köleleri kapitalist adaletsizliğini haykırsınlar, bu yeryüzünün nimetleri için savaşsınlar ve onlara el koysunlar; bizim bu nimetlerin ne sahipleri ne de aletleri olmaya niyetimiz vardı. Eğer başka türlü olsaydı Mihail akrabalarından kaçmazdı; benim de hazır bir servete konmam için bir süre uslanmam yeterliydi.”   Yukarıdaki alıntıdan yola çıkılarak dönemle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
10) Kitaba göre Musa’nın ölüm sebebi nedir?
11) Musa’nın, kızına ve kızının sevgilisi Titel’e karşı tutarsız davranışlar sergilemesi, neyin kanıtı olabilir?
12) Adrien’in yapımında çalıştığı Nil Nehri kenarındaki büyük otelin adı nedir?
13)  Adrien İskenderiye’ye gittiğinde “Napolyon Kalesi” civarında Sara’yı ve onun çalıştığı adi barı keşfeder. Sara; .................
14) Adrien’in Hindistan’a gitme düşüncesi Musa’ya göre ………  bir girişimdir.   Yukarıdaki boşluk hangisiyle doldurulmalıdır?
15) “Benim gözümde ……………, yeryüzünün nabzını duymuş ve kaydetmiş olduğum, denizyollarımın büyük kavşağı olarak kalacaktır.”   Yukarıdaki boşluğa, romana göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16) İstanbul denince Adrien’in zihninde ilk canlanan nedir?
17) Metinde geçen “Kudüs’te akrabaları varmış.” deyiminin anlamı nedir?
18) “Adrien ve Musa’nın Beyrut‘taki yaşamı………………..” cümlesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?
19) “Laik ölüm, düşünen insanın en acı işkencesi ve cezasıdır. Mademki yaratılış, insanı yaşamın kısalığının bilincine vardırdı ve ona ölüm korkusunu verdi, ikinci ve sonsuz bir hayata iman, onun için dinsel olmaktan da çok bir zorunluluk oluyordu.”   Romana göre yukarıdaki alıntı aslında neyin kanıtıdır?
20) Musa’nın ölüm sebebi nedir?
21) Hamlet’in yazarı kimdir?
22) Adrien’e göre, ana-babayla çocuklar arasında sürekli ortaya çıkan ve çok korkunç olan anlaşmazlığın özünde ne vardır? 
23) Gemide o soğukta yolcuların gazete okuyarak rahatça oturmaları ile tayfaların soğuğa inat sağa sola koşturmaları arasındaki tezadı görünce Adrien’in dile getirdiği düşünce nedir?
24) Ardien, Mihail’le İbrail’den ayrıldıktan sonra nereye geçer?
25) Adrien’in seyahat ettiği geminin adı nedir ve gemi nereden yola çıkmıştır?