1) "(1)Otuz yaşlarında, temiz giyinmiş, hafif koku sürünmüş, uzunca boylu, incerek, ince, uzun yüzlü, gözleri birbirine yakın bir efendi. (2)Akıllı, kurnaz, çalışkan, övünmeyi, kendini satmayı sever insanlardan olduğu gözlerinden belli oluyor. (3)Arkadaşlığı çekilir. (4)Herkese temiz, terbiyeli davranmak, akıllı konuşmak istiyor." Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinden itibaren ruhsal betimleme yapılmaya başlanmıştır?"
2) "Ayaşlının eski tanıdıklarından biri gelmiş altı numaralı odayı tutmuş. Ayaşlı ona biraz da eşya almış." Altı numaralı odayı tutan kişi ne iş yapar?"
3) "Turan bana dönerek: - Bu İskender'in senden bir ricası var, dedi, birkaç keredir bana söylüyor." İskender'in yazardan rica ettiği şey nedir?"
4) "Baba ile Hasan Bey yalnız mı? - Yok, hepsi orada." Yazarın oturduğu apartmanda kime baba denmektedir?"
5) "Bana, her gelişinde anlatacak, yahut soracak bir şey buluyor: Şiirden, şairden, edebiyattan, politikadan, iktisattan, resimden, Berin'in hasta sanatından, modadan, her şeyden konuşuyoruz." Yazarın yukarıda bahsettiği kişi kimdir?"
6) "Kastamonu yakınlarında bir köyde doğmuştur. Babası Battal Bey oğullarından Hüseyin Bey'dir. Babası ölünce anası alıp kendi köyüne götürmüştür." Parçada tanıtılan roman kahramanı kimdir? "
7) "Yazar Memduh Şevket Esendal'ın yayımlanan ilk hikâyesinin 17 Aralık 1908 tarihli Tanin gazetesinde çıkan………………….olduğu tespit edilmiştir." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? "
8) İffet Hanım ve kocası Abdülkerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
9) "Oğlan ilkin babasının ayakları arasında dururken birdenbire tütün tablalarına saldırdı. 'Dur' deyinceye kadar içinde ne varsa döktü. "Babası hemen atıldı, yakaladı, yerdekileri topladılar. Oğlan küçük masanın üstünde duran ufak resimlere gitti. Oradan da çektiler. Kartpostal albümüne saldırdı." Yukarıdaki parçada bahsedilen çocuğun adı nedir?"
10) "Bu dokuz oda içinde geçen ve beni artık usandırmaya başlayan yaşayış, kışın son günlerinde bir değişime uğradı. Banka beni bir iş için ……………yolladı." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
11) Yazar, Doktor Fahri'nin, evlenmesi için önerdiği Melek Hanım'ı neden istemez?
12) "Bu dokuz oda içinde geçen ve beni artık usandırmaya başlayan yaşayış, kışın son günlerinde bir değişime uğradı. Banka beni bir iş için ……………yolladı." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
13) "Her gün sıkı talim, arazi üzerinde tatbikat, yürüyüş, karavana Hâki Bey'in yumuşaklığını sırtından aldı, onu sinirleştirdi, katılaştırdı, ona kuru tahta üzerinde yatmak nedir öğretti, yer çamur olursa nasıl yatılır gösterdi. İlk başladığı günler 'Yapamam' demiş, yalvarmıştı,, kumandan mektup getirmişti! Hiç dinlerler mi? 'Yaparsın, hadi bölüğüne!' dediler. İstediklerini yaptırdılar. Onu ilk ateşli talim için, atış yerine getirdikleri gün, nasıl oldu da bayılmadı, ölmedi?.." Yukarıdaki parçaya göre Hâki Bey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
14) "Turan'ın yanından ayrılıp odama geldiğimde odanın kapısı vuruldu. Doktor Fahri geldi. Bankada beni aramış, bulamayınca merak etmiş eve gelmiş. Benim evde çalıştığımı görünce şaşırdı." Yazar niçin evde çalışmak zorunda kalır?"
15) "Kısa boylu, karısı gibi ufak tefek, açıkgöz olduğu gözlerinden belli bir genç. Başı ile beni terbiyelice selamladı." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?"
16) Yazarın en büyük kardeşi olan ve bir kız yüzünden kendini içkiye vererek genç yaşında ölen kimdir?
17) Şefik Bey'in cesedi nerede bulunur?
18) "Geçen sene İskender, fabrikaya gidiyorum diye gitmişti. O zaman bunlar Rusya'ya büyük bir mal kaçırdılar. Sonra da olanlar oldu." İskender'in sonu ne olur?"
19) "İskender bizim Hasan Bey'i de avlamanın yolunu buldu." Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"
20) "Suları ağır akan bir dereye bakmaktan insan nasıl hoşlanırsa ben de şimdi demiryoluna bakmaktan öyle hoşlanıyorum." Yazar demiryoluna bakmaktan niçin hoşlanıyor?"
21) "Bu sefer eskisinden iyiymiş , dedi, hep büyük adamlar evine geliyormuş." Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir?"
22) "Şefik Bey orta boylu, eskiden şişmanca iken şimdi biraz bozulmuş, yanakları sarkmış, ucu kırmızı ufak burunlu, göz kapaklarının altı sanki su dolu imiş gibi şişkin, tepesi saçsız, yandan saçlarını uzatmış, kafasının dazlak yerini bu saçlarla kapamak istemiş, bu yağlı saçlar tepesinde çile çile toplanıyor, kafanın yağlı parlak derisini sanki örtüyor." Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
23) "Bir gece gene biz bize Turan Hanım'ın odasında oturuyorduk, ansızın ……….. iki misafir beyle geldi. Misafirlerin kılık kıyafetleri, tavırları, odadakilere, bunların oyuncu olmadıkları, hatırlı adamlar oldukları kanaatini vermiş olacak ki, daha onlar ayakta, oturmak için yer ararlarken, Ayaşlı, Hasan Bey, Abdülkerim, Hâki odadan sıvıştılar." Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
24) "Turan'ın odası boşaldıktan sonra oda büyüyeceğine küçülmüş. Çiviler hâlâ duruyor. Keşke ona vermeseydim." Yazar niçin pişman olur?"
25) "Ziynet'i görünce beni tanıdığını, bu dairede geçen her şeyi öğrendiğini anladım ve bu dairede bu kızdan gizli bir iş yapmanın kolay olmadığını anladım." Ziynet'in en önemli özelliği nedir?"