1) "Benim günlerden beri çektiğim iç sıkıntıları sanki bu mektubu yazmamaktan ileri geliyormuş! Birdenbire kendimi şen, hafiflemiş, iyileşmiş buldum. Bu mektubu yazmak için azgın suratla girdiğim yazı odasından içim gülerek çıktım." Yazar, kendisini sıkıntılı durumdan neşeli duruma geçiren bu mektubu kim için yazar?"
2) "Şimdi ne yapmalı? Gidip Selime ile görüşeyim, bunları anlatayım mı? Yoksa onu mu yeniden buraya çağırayım? Ya gelmezse! Yahut bir mektupla yalnız hatırını sorsam! Cevap verirse o cevabına göre bir yol bulmaya çalışsam!" Yukarıdaki parçadan hareketle yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?"
3) "Yeni yapılmış büyük bir apartmanın dokuz odalı bir bölüğünde oturuyoruz. Bu bölüğü…………………..adında biri tutmuş, isteyenlere oda oda kiraya veriyor. Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken kişi kimdir? "
4) "Bana, her gelişinde anlatacak, yahut soracak bir şey buluyor: Şiirden, şairden, edebiyattan, politikadan, iktisattan, resimden, Berin'in hasta sanatından, modadan, her şeyden konuşuyoruz." Yazarın yukarıda bahsettiği kişi kimdir?"
5) "Ben onu ilk gördüğüm ve selamladığım zaman, nasıl anlatayım sanki biraz çekindim, yanlış bir iş yapmaktan korktum. Şimdi yazarken de korkuyorum." Yazarın korktuğu kişi kimdir? "
6) "Askerden çıkınca birkaç sene burada bir hanla bir otel tuttu. O zamanlar otelcilik para bırakıyordu. Sonraları Ayaşlı oteli başkasına bıraktı." Ayaşlı'nın oteli başkasına bırakmasının sebebi nedir?"
7) "……………. Bey'in babası Hemşinli imiş. Büyük muharebeden evvel Rusya'da birkaç şehirde büyük fırınları varmış. ………….. Bey Rusya'da okumuş." Boşluğa gelmesi gereken roman kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?"
8) "Şefik Bey Arnavut bir baba ile Lübnanlı Arap Hristiyan bir anadan İstanbul'da doğmuş, babasının sağlığında İstanbul'da, babası öldükten sonra Beyrut'ta Frenk papazlarının yanlarında okumuş, 20 yaşlarında iken, o zaman büyük bir hizmet sahibi olan Lübnanlı bir tanığın yardımı ile Hariciye Nezareti'ne alınmıştır." Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
9) "Bilgi bahsinde Ayaşlı, bizim Hasan Bey, Şefik Bey, Hâki Bey, bu adamın yanında pek yayan kalırlar." "Yayan" kelimesi aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?"
10) "………….. evlendik. Nikâhımız Fahri'nin nikâhı ile birlikte oldu." Romana göre yazar kimle evlenir?"
11) "Canım sıkıldı, hiç günahım yokken hizmetçilerin, hastabakıcıların, şunun bunun ağzına düştük. Niye ben bu kadınlarla yüz göz oluyorum? Bunları hastabakıcılar bildikleri gibi kim bilir daha kimler biliyorlar! İster misin müdürün karısı da öğrensin?" Yazar, kendisi hakkında çıkan dedikoduları önlemek için ilk olarak ne yapmayı düşünür?"
12) "Turan'ın işleri yolunda. Akıllı kadındır. Kazanıyor. Kocası………...gitmiş. Kocası orada kendisi burada para yapıyor. Turan'ın kocası nereye gitmiştir?"
13) "Herkes çekilip gittikten sonra Fahri'ye: - Yavrum, bu iş olmuş, dedim, şimdi yalnız kızı istemek kalıyor ki onu da yarın ben yaparım." Yukarıdaki söz kime aittir?"
14) "İskender'in bize bir iyiliği de dairemizin ………………. numarasında oturup da bizimle daha hiç konuşmamış olan bir karı koca ile bizi tanıştırması konuşturması oldu." Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
15) "Herkes çekilip gittikten sonra Fahri'ye: - Yavrum, bu iş olmuş, dedim, şimdi yalnız kızı istemek kalıyor ki onu da yarın ben yaparım." Yazarın doktor Fahri'ye istemek için düşündüğü kız kimdir?"
16) "Berin'i ilk gördüğüm zaman sevmemiştim. Sonradan bu gencin çok değerli ve hasta sanatkâr bir……………. olduğunu öğrendim." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
17) "-Senin güveyi, bizim mektep arkadaşı çıktı. Dört beş yıl bir yerde okuduk. İyi çocuktur, ama bilmem sana söylediler mi? ........………..!... Nikah olmuş, böyle şey söz karıştırmak doğru değildir ama ben bir yol söyleyeyim dedim." Yukarıdaki parçada yazar, aynı otelde beraber kaldıkları Hasan Bey'e Samsun'da damadının olumsuz bir özelliğini söyler. Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
18) Halide gittikten sonra hizmetçi olarak otele gelen kişi kimdir?
19) "Hüseyin Bey, Ayaşlının odasına, mutfağa, Hasan Bey'in odasına tıpkı bir tekkeye hizmet eder gibi hizmet eder. Hasan Bey'i de bir baba gibi sayar." Yukarıdaki parçada Hasan Bey'in benzetildiği varlık aşağıdakilerden hangisidir?"
20) "Bir gün sonra bizim Fahri'ye gitmiştim, bana dedi ki: -Yahu gizli işten ne kadar hoşlanırsın? -Ne olmuş, dedim. -Evleniyormuşsun; benden niye saklıyorsun? Baktım, Fahri bayağı darılır gibi olmuş. -Kiminle evleniyorum, diye sordum. -Bilmem bir mektepli kız alıyormuşsun!" Doktor Fahri'nin, yazarla evleneceğini düşündüğü bu mektepli kızın adı nedir?"
21) " "Burada otuz beş lira istiyorlar. O doktor sizin arkadaşınız, ne olur, sevabına beni kurtarsın!
- Ben yapamam kızım; can pazarı bu.
- E, ben şimdi her gün ölüyorum ya!" Altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?"
22) "Faika Hanım yalnız kendi oğlunun değil, hükûmetin de İstanbul'u bırakıp buralara gelmesine akıl erdiremiyor." Faika Hanım'ın akıl erdiremediği nedir?"
23) "Ayaşlı bu yanındaki oğlunu okutmak için getirmiş ancak nedense onu mektebe yollamaz. Oğlan evde okuyacak sene sonunda mektebe gidip imtihan verecek." Ayaşlı'nın memleketinden okutmak için yanına getirdiği oğlunun adı nedir?"
24) "Canım sıkıldı, hiç günahım yokken hizmetçilerin, hastabakıcıların, şunun bunun ağzına düştük. Niye ben bu kadınlarla yüz göz oluyorum? Bunları hastabakıcılar bildikleri gibi kim bilir daha kimler biliyorlar! İster misin müdürün karısı da öğrensin?" Yazar hakkında çıkan bu dedikodu aşağıdakilerden hangisidir?"
25) "İskender bizim Hasan Bey'i de avlamanın yolunu buldu." Altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?"