1) "Ayaşlı, beş ay hapiste tutsak kaldıktan sonra dört arkadaşıyla bir gece kaçtı, dağa çıktı. O zaman kendisine ……………..diyorlardı." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
2) Hasan Bey nerede rahatsızlanıp bayılmıştır?
3) "Bu yüzden çocuk, anası babası için çekilmez bir ağrı, sancı, bir hastalık olmuş." Cümlede kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?"
4) "…Ben İskender'in odasında toplananların yanlarına gittim. Ben daha oturmadan Turan oraya geldi. -Bizim odaya gelsene, bak ne söyleyeceğim, diye beni kolumdan tutup koridora çıkardı ve, -Akşam çok çirkin bir şey oldu, değil mi, dedi." Yukarıdaki parçada Hâki Bey'in karısı Turan yazara, Orhan'ın iki misafir beyle geldiği akşam çirkin bir şey olduğunu anlatır. Yaşanan bu çirkin olay nedir?"
5) "Benim günlerden beri çektiğim iç sıkıntıları sanki bu mektubu yazmamaktan ileri geliyormuş! Birdenbire kendimi şen, hafiflemiş, iyileşmiş buldum. Bu mektubu yazmak için azgın suratla girdiğim yazı odasından içim gülerek çıktım." Yazar, kendisini sıkıntılı durumdan neşeli duruma geçiren bu mektubu kim için yazar?"
6) "Yazar Memduh Şevket Esendal Muhittin Birgen'in yayımladığı ……….dergisinde hikâyeler yazdı." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
7) "Canım sıkıldı, hiç günahım yokken hizmetçilerin, hastabakıcıların, şunun bunun ağzına düştük. Niye ben bu kadınlarla yüz göz oluyorum? Bunları hastabakıcılar bildikleri gibi kim bilir daha kimler biliyorlar! İster misin müdürün karısı da öğrensin?" Yazar, kendisi hakkında çıkan dedikoduları önlemek için ilk olarak ne yapmayı düşünür?"
8) "Yazar bir gün öğleden sonra bankada çalışırken Ayaşlıdan telefon gelir ve ona kötü bir haber vererek Merkez Eczanesi'ne gelmesini söyler." Ayaşlının, yazara verdiği bu kötü haber aşağıdakilerden hangisidir?"
9) "Bu dokuz oda içinde geçen ve beni artık usandırmaya başlayan yaşayış, kışın son günlerinde bir değişime uğradı. Banka beni bir iş için ……………yolladı." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
10) "Fahri ile çıktık. Yolda bana gene Melek Hanım'ın lakırdısını açacak sanıyordum, açmadı, Selime Hanım için bir koca çıkmış, onu söyledi." Selime Hanım'a kim talip olur?"
11) "Dokuz numarada gençten, saz benizli, gölge gibi bir adam oturuyor. Görseniz bu adamı seversiniz. Ben onu sabahleyin havlusu omzunda, tıraş olmak için hamam odasına giderken görürdüm; dudaklarında tatlı bir gülümseme, duvara çekilir, size yol verir, sessizce odasına girer." Dokuz numarada oturan; ancak bir zaman sonra bir eve taşınan bu kişinin mesleği aşağıdakilerden hangisidir?"
12) "Hizmetin çoğunu ben gördüm, o yalnız toz aldı. Bir aralık sordum. - Nerelisin, dedim. - Ben mi? Ben ………………………." Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?"
13) "Ayaşlı bu yanındaki oğlunu okutmak için getirmiş, ancak nedense onu mektebe yollamaz. Oğlan evde okuyacak, sene sonunda mektebe gidip imtihan verecek. Haftada bir-iki kere kılıksız bir adam gelir, sanki çocuğa ders gösteriyor. Babası evden çıkınca, bu oğlan Faika'nın odasındadır. Akşama kadar oradan çıkmaz. Faika'nın misafiri olursa, mutfakta gününü geçirir. Sessiz bir çocuk gibi görünürse de Halide'nin kavlinde çok terbiyesizmiş." Yukarıdaki parçada Ayaşlı İbrahim Efendi'nin oğlundan bahsedilmiştir. Bu oğlanın adı nedir?"
14) "Başhekim, Hasan Bey'i tanımıyor, kim olduğunu benden soruyor, ben söylüyorum. Yakınlarına haber vermem gerektiğini söylüyor." Hasan Bey hastaneye yattığında yazar kime haber vermek ister?"
15) "Akıllı bir kıza benziyor. Yalnız bana, hasta, bitkin görünüyor. Bu kız bu arıklığıyla çamaşır yıkar mı? Yıkayabilir mi? Yorganı kaldırmaya gücü yetmiyor. Güçlükle ayakta duruyor gibi görünüyor. Acımaya başladım! Buna hizmet ettirmek yazık… Ayakları topal bir ata araba çektirmek gibi. 'Hadi kızım, sen hizmet etme, bırak ben yaparım.' desen gücüne gidecek! Buna 'Sen hizmet edemezsin, hastasın.' demek, 'Git de bir köşede acından öl, insanlar arasında gezip de onları da üzüntüye uğratma!' demektir." Yukarıdakileri düşünen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?"
16) "Şefik Bey Arnavut bir baba ile Lübnanlı Arap Hristiyan bir anadan İstanbul'da doğmuş, babasının sağlığında İstanbul'da, babası öldükten sonra Beyrut'ta Frenk papazlarının yanlarında okumuş, 20 yaşlarında iken, o zaman büyük bir hizmet sahibi olan Lübnanlı bir tanığın yardımı ile Hariciye Nezareti'ne alınmıştır." Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
17) "Bu sefer eskisinden iyiymiş , dedi, hep büyük adamlar evine geliyormuş." Altı çizili sözcükle anlatılmak istenen nedir?"
18) "Suları ağır akan bir dereye bakmaktan insan nasıl hoşlanırsa ben de şimdi demiryoluna bakmaktan öyle hoşlanıyorum." Yazar demiryoluna bakmaktan niçin hoşlanıyor?"
19) "Bir gün sonra bizim Fahri'ye gitmiştim, bana dedi ki: -Yahu gizli işten ne kadar hoşlanırsın? -Ne olmuş, dedim. -Evleniyormuşsun; benden niye saklıyorsun? Baktım, Fahri bayağı darılır gibi olmuş. -Kiminle evleniyorum, diye sordum. -Bilmem bir mektepli kız alıyormuşsun!" Doktor Fahri'nin, yazarla evleneceğini düşündüğü bu mektepli kızın adı nedir?"
20) "Bu oda içinde yaşayan Ayaşlı, kendisi: Hasan Bey gibi uzun boylu, o da Hasan Bey gibi yaşça ellisiyle altmışı arasında, o da dinç, o da uzun bıyıklı, yalnız Hasan Bey kumral, Ayaşlı ise esmerce, Hasan Bey çakır denecek kadar mavi gözlüdür, Ayaşlı ufacık, kara gözlü ve gürce uzun kaşlı." Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?"
21) "Hüseyin Bey'in odasını, harita fotoğrafçılığı eden ……………………… adında bir adamla arkadaşı tutmuşlar, sabah erken gidip akşam geç geliyorlarmış." Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
22) "Biz, yedisi erkek, biri kız, sekiz kardeştik. Hepsi genç yaşlarında, ya bir hastalığa tutularak, yahut bir kazaya uğrayarak öldüler. En küçükleri olan ben kaldım." Yazar, yukarıdaki parçanın devamında kardeşlerinin ölüm nedenlerini sayar. Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerinin ölüm nedenleri arasında yer almaz?
23) "Harbiyeden çıkıp da alışverişte bir iş becerebilenler azdır. Abdülkerim'de babasından dedesinden gelme bir yetenek var." Abdülkerim bu yeteneği ne yaparak kullanır? "
24) "Oğlan ilkin babasının ayakları arasında dururken birdenbire tütün tablalarına saldırdı. 'Dur' deyinceye kadar içinde ne varsa döktü. Babası hemen atıldı, yakaladı,yerdekileri topladılar. Oğlan küçük masanın üstünde duran ufak resimlere gitti. Oradan da çektiler. Kartpostal albümüne saldırdı." Yukarıdaki parçada bahsedilen "Turhan" adlı çocuğun anne ve babasının isimleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?"
25) "Bu odaya taşındığımın haftasında, bir sabah işe gitmek için odamdan çıktığım zaman, koridorun loşluğunda, yerde bir kadının yattığını gördüm. Sokuldum. ………… bayılmış, yatıyor." Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken isim hangi seçenekte verilmiştir?"