1) "(1)Berin'i ilk gördüğüm zaman sevmemiştim. (2)Sonradan bu gencin çok değerli ve hasta bir sanatkar, bir ressam olduğunu öğrendim ve yaptığı resimleri gördüm. (3)Bunların hepsi ressamın kendine göre tutturduğu bir usulde yapılmış suluboyalardır. (4)İnsan bu resimlere çok bakarsa ruhu hastalanır." Yukarıdaki parçada yazar hangi cümlede Berin'in yaptığı resimleri olumsuz yönden eleştirir?"
2) "Hâki Bey, kısa boylu, tombul, sarışın, beyaz tenli, otuz beş yaşlarında bir adam. Turan Hanım kocasının kırkla elli arasında olduğunu söyler." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? "
3) "En büyük kardeşimiz Rıza Bey'in de yakın arkadaşı idi. Biz Hasan Bey'le bir şehirden değilsek de birbirine yakın iki şehirdeniz. Bu adama bizim oralarda…………………Hasan derler." Hasan Bey'in lakabı nedir?"
4) Yazarın arkadaşı Doktor Fahri kimle evlenir?
5) "Fahri ile çıktık. Yolda bana gene Melek Hanım'ın lakırdısını açacak sanıyordum, açmadı, Selime Hanım için bir koca çıkmış, onu söyledi." Selime Hanım'a kim talip olur?"
6) "Kendimi avutacak bir Turan bile yok. Günlerim ev, banka ve……………lokantasında geçiyor." Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir?"
7) Halide gittikten sonra hizmetçi olarak otele gelen kişi kimdir?
8) "Şefik Bey orta boylu, eskiden şişmanca iken şimdi biraz bozulmuş, yanakları sarkmış, ucu kırmızı ufak burunlu, göz kapaklarının altı sanki su dolu imiş gibi şişkin, tepesi saçsız, yandan saçlarını uzatmış, kafasının dazlak yerini bu saçlarla kapamak istemiş, bu yağlı saçlar tepesinde çile çile toplanıyor, kafanın yağlı parlak derisini sanki örtüyor." Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?"
9) "Ayaşlının eski tanıdıklarından biri gelmiş altı numaralı odayı tutmuş. Ayaşlı ona biraz da eşya almış." Altı numaralı odayı tutan kişi ne iş yapar?"
10) "Yerde Kırşehir örneği üç halı seccade, bir köşede üstü renkli teneke kaplı bir sandık, bir eski bavul ve gaz sandığı duruyor." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?"
11) "Hasan Bey'le Ayaşlının boylarında, soylarında biribirine benzeyen yerleri olduğu gibi, yetişip büyümelerinden, huylarında da bir benzerlikleri vardır. Bunların ikisi de köy beylerinin çocuklarıydılar. Köyde doğmuş, bey olarak büyümüşlerdi. Eğer zaman yaşatmak isteseydi, bunlar ikisi de birer derebeyi olacaklardı. Hayat bu yolları kapadığından Hasan Bey kahve dedikoducusu, kabadayı, işadamı, Ayaşlı da hilekâr, alışverişçi oldular." Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?"
12) "Geçen sene İskender, fabrikaya gidiyorum diye gitmişti. O zaman bunlar Rusya'ya büyük bir mal kaçırdılar. Sonra da olanlar oldu." İskender'in sonu ne olur?"
13) "Akşam yemeğine Doktor Fahri'ye gitmiştim. Yemekten sonra onu hastaneye götürdüler. Yalnız kaldım. Biraz bekledim. Kitapları karıştırdım." Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?"
14) "Apartmanımızın sekiz numarasında bir ufak çocukları ile genç bir karı koca oturuyor. Erkek……………….. karısı ise …………… " Boşluğa gelmesi gereken roman kahramanları kimlerdir? "
15) "Telefon etti, otomobil geldi. Hademe geldi. Hasan Bey'i kımıldatmadan otomobile koyup hastaneye kaldırdık." Hasan Bey hastaneye niçin kaldırılır?"
16) "-Senin güveyi, bizim mektep arkadaşı çıktı. Dört beş yıl bir yerde okuduk. İyi çocuktur, ama bilmem sana söylediler mi? ........………..!... Nikah olmuş, böyle şey söz karıştırmak doğru değildir ama ben bir yol söyleyeyim dedim." Yukarıdaki parçada yazar, aynı otelde beraber kaldıkları Hasan Bey'e Samsun'da damadının olumsuz bir özelliğini söyler. Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
17) "Hüseyin Bey'in odasını, harita fotoğrafçılığı eden ……………………… adında bir adamla arkadaşı tutmuşlar, sabah erken gidip akşam geç geliyorlarmış." Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?"
18) "Hiç fena değil! Yalnız biraz çocuksu. On üç yaşındaki mektepli kızları andırıyor. Elbisesi, giyinişi de bir şoför karısı giyinişine benzemiyor. İpekli entarisi, yeni berber elinden çıkmış dalgalı saçları, yüksek ökçeli, atlas terlikleri ile daha çok yosma kızlara benziyor! Bilmeyenler bunun iki çocuk anası olabileceğini akıllarına bile getirmezler." Yukarıdaki parçada bahsedilen kişi kimdir?"
19) "Canım sıkıldı, hiç günahım yokken hizmetçilerin, hastabakıcıların, şunun bunun ağzına düştük. Niye ben bu kadınlarla yüz göz oluyorum? Bunları hastabakıcılar bildikleri gibi kim bilir daha kimler biliyorlar! İster misin müdürün karısı da öğrensin?" Yazar hakkında çıkan bu dedikodu aşağıdakilerden hangisidir?"
20) "Harbiyeden çıkıp da alışverişte bir iş becerebilenler azdır. Abdülkerim'de babasından dedesinden gelme bir yetenek var." Abdülkerim bu yeteneği ne yaparak kullanır? "
21) "Ertesi günü erken, gene bilmem niçin, Halide'yi ararken, mutfakta, kısa boylu, kısık sesli, ihtiyarca bir hanımla karşılaştık. Bu hanım, şoför Fuat'ın anası……………Hanım'ın kaynanası imiş." Boşluğa gelmesi gereken roman kahramanı aşağıdakilerden hangisidir?"
22) " "Araya birçok ölümler de girmesiyle, bizim ailemiz, Hasan Bey'in ailesinden daha çabuk dağıldı." Aşağıdakilerden hangisi yazarın kardeşlerinin ölüm nedenlerinden biri değildir? "
23) Süsen Hanım'ın, bankada iş bulması için yazarla görüştürdüğü kızın adı nedir?
24) "Yazar bir gün öğleden sonra bankada çalışırken Ayaşlıdan telefon gelir ve ona kötü bir haber vererek Merkez Eczanesi'ne gelmesini söyler." Ayaşlının, yazara verdiği bu kötü haber aşağıdakilerden hangisidir?"
25) "Sinirliyim, büfeden bir kahve içmek istedim. Kahveyi içip bitirinceye kadar oturmaya katlanamadım, gene dışarıya çıktım. Yavaş yavaş istasyon kalabalıklaştı, otomobiller, arabalar dışarda dizilmeye başladılar, benim gibi yolcularını karşılamaya gelenler çoğaldı. Saate bakıyorum, daha bir çeyrek var. Arası epeyce geçiyor, gene bakıyorum, gene bir çeyrek var!.." Yazar, tren istasyonunda kimi beklemektedir?"